Prof. Dr.
Mert YILMAZ

Prof. Dr.
Mert YILMAZ

Randevu Al
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Koroner By-pass Cerrahisi
 • Kalp Kapağı
 • Periferik Damar Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatları

Video

  • 2017
   Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2003
   Gayrettepe Florence Nighingale Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2000
   Brüksel’de OLV Aalst Hastanesi
   Minimal invaziv kalp cerrahisi, Robotik cerrahi

   1996
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   1988
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Society of Thoracic Surgeons ( USA )
   • European Association of Cardiothoracic Surgery
   • European Society for Vascular Surgery
   • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Gebitekin, C., Yilmaz, M., Şenkaya, I., Sagdıc, K., Saba, D., Ozer, Z. G. "Fatal Haemoptysis due to Pulmonary artery aneurysm in Behçet's Disease" European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 13(2): 233-6 (1997)
   • Yilmaz, M. "Total aortic arch replacement" Annals of Thoracic Surgery 79(3):1092 (2005) Letter to the Editor Ener, S., Yilmaz, M. "The effect of single low-dose methylprednisolone on the cardiopulmonary bypass-induced inflammatory response" European Journal of Cardio-thoracic Surgery 27: 729-730 (2005) Letter to the Editor
   • Yilmaz, M., Gurbuz, O., Cengiz, M. "Multicentric cardiac myxoma treated with extended surgery" The Journal of International Medical Research 34: 331 – 334 (2006)
   • Yilmaz, M., Şenkaya, I., Saba, D., Biçer, M. "Long-term outcomes of basilic vein transposition fistula for hemodialysis" VASA 36:26-32 (2007)
   • Saba, D., Yilmaz, M., Yavuz, H., Noyan, S., Avci, B., Ercan, A.K., Ozkan, H., Cengiz, M. "Sutureless vascular anastomoses by N-butyl-2 Cyanoacrylate adhesive: an experimental animal study" European Surgical Research. 39:239-244 (2007)
   • Basagan-Mogol, E., Turker, G., Yilmaz, M., Goren, S. "Combination of a Psoas Compartment, Sciatic Nerve, and T12-L1 Paravertebral Blocks for Femoropopliteal Bypass Surgery in a High-Risk Patient"Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 22 (2): 337-339 ( 2008) Letter to the Editor
   • Şenkaya, I., Yılmaz, M., Güven, H., Özer, Z.G., Özkan, H. "Künt toraks travması sonrası gelişen Şilotoraks" Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3: 194-196 (1995)
   • Ener, S., Yılmaz, M., Eken, K.Y., Karadağ, M.,Cengiz, M. "Akciğer kanserlerinde Sleeve lobektomi ve bronkovasküler rekonstrüksiyon" Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3: 266-269 (1995)
   • Akpinar, B., Polat, B., Sanisoğlu, I., B., Yılmaz, M., Cakalı, E., Bayındır, O., Sönmez, B. "Pulmoner Kapak replasmanı: İki olgu nedeniyle" Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 5: 135-9 (1997)
   • Şenkaya, I., Sağdıç, K., Gebitekin, C., Yilmaz, M., Özkan, H., Cengiz, M. "Management of foreign body aspiration in infancy and childhood. A life-threatening problem" Turkish Journal of Pediatrics 39 (3): 353-62 (1997)
   • Yilmaz, M., Ener, S., Akalın, H., Sagdıc, K., Serdar, A., Cengiz, M. "Effect of Low dose Methylprednisolone on serum Cytokine levels following Extracorporeal Circulation" Perfusion UK 14: 201-206 (1999)
   • Us, M., Sungun, M., Cağli, K., Yilmaz, M., Pekediz, A., Oztürk, O. "Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan Yaşlı Hastalarda Tek Klemp Tekniği - Orijinal Araştırma" Anadolu Kardiyol Derg 4:291-295 (2003)
   • Yilmaz, M., Şenkaya, I., Cengiz, M. "Direct Reimplantation Technique via Right Minithoracotomy for Scimitar Syndrome: A Case Report" The Heart Surgery Forum 9 (6):E843-E845 (2006)
   • Yilmaz, M., Polat, B., Saba, D. "Single-stage repair of adult aortic coarctation and concomitant cardiovascular pathologies: a new alternative surgical approach" Journal of Cardiothoracic Surgery 1:18 (2006)
   • Yilmaz, M., Şenkaya, I., Kaderli, A., Ener, S. "Complete Atrioventricular Block due to a Hydatid Cyst located in the Interventricular Septum" The Heart Surgery Forum. 10 (1):E9-E11 (2007)
   • Yilmaz, M., Tok, M., Cengiz, M. "Asymptomatic Balanced-Type Double Aortic Arch in an Elderly Patient: A Case Report" The Heart Surgery Forum. 10 (4):E297-E298 (2007)
   • Yilmaz, M., Saba, D., Karal, I., Ercan, I., Kumtepe, G., Gurbuz, O., Şenkaya, I., Cengiz, M. "Postoperative Outcomes after Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting in EuroSCORE Low- and High-Risk Women" The Heart Surgery Forum. 10 (6):E482-E486 (2007)
   • Yavascaoglu, I., Yilmaz, M., Kordan Y. "Cardiac and Caval Invasion of Left Adrenocortical Carcinoma: Report of a Case" Urologia Internationalis. 81(2): 244–246 (2008)
   • Ener, S, Yılmaz, M., Atasoy, S., Özkan, H., Cengiz, M. "Mitral kapak girişimlerinde süperior- septal yaklaşım" Turk Kardiyol Dern Ars 23: 267-270 (1995)
   • Polat, B., Yılmaz, M., Akpinar, B., Aytekin, V., Bayındır, O., Sonmez, B. "Revascularization of the Circumflex Artery Using Pedicled Right Internal Mammary Artery Graft Via The Transverse Sinus" Turk Kardiyol Dern Ars 26: 275-78 (1998)
   • Polat, B., Yalcin, Y., Korkut, K., Karaci, A., Korkmaz A.A., Yılmaz, M., Sorgun, F., Bayindir, O. "Büyük arter transpozisyonlarında arteriyel switch ameliyatı (Jatene prosedürü)" Turk Kardiyol Dern Ars 29: 549-556 (2001)