Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

   1980 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Bülent Çetinel 1990 yılında Uzman ünvanı almıştır.

   Prof. Çetinel Üroloji Profesörü olup, Kadın Ürolojisi ve İşlevsel Üroloji alanında uzmanlaşmıştır.

İlgi Alanları:

 • Kadın ve Erkekte Tüm İşeme Bozuklukları (BPH, Üriner İnkontinans Nörojenik Mesane İdrar Yapamama Durumları)
 • Pelvik Rekontrüksiyon (Ogmentasyon Sistoplasti Yapay Üriner Sfinkter ve Penil Protez Cerrahisi) 
 • Uretra Darlıkları Cerrahisi ve Üriner Diversiyon 
 • Kadında Pelvik Prolapsus (Sistosel, Rektosel, Uterin Prolapsus Cerrahisi)  

  Bugün
  • 2007 - 2009 Türk Kontinans Derneği Başkanı
  • 2006 - 2008 Türk Üroloji Derneği İkinci Başkanı
  • 2005 - 2008 Avrupa Üroloji Bordu Türkiye Temsilcisi
  • 2004 - 2011 Amerikan Hastanesi Konsultan Urologul
  • 2000 - 2015 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör
  • 2000 - 2008 Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Türk Üroloji Dergisi Kadın ve Nöroüroloji Bölüm Editörü
  • 1995 UCLA-USA Üroloji Departmanı Ziyaretçi Öğretim Üyesi
  • 1994 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doçent
  • 1990 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji, Uzmanı
  • 1974 - 1980 Hacettepe Tıp Fakültesi

  • Avrupa Üroloji Derneği
  • Uluslarası Kontinans Derneği
  • 1994-2011 Türk Üroloji Derneği,Türk Endoüroloji Derneği, Kontinans Derneği (Türkiye)
  • Editoryal Kurul Üyeliği : 2000-2008 Türk Üroloji Dergisi
  • Gözlemci Öğretim Üyeliği : 1995 yılında dört ay süreyle ABD UCLA Tıp fakültesi Kadın Ürolojisi bölümünde gözlemci öğretim üyeliği

  Yayınlar

  ULUSAL YAYINLAR


  1- Avanoğlu H, Öner A, Yazıcı H, Öztan E, Çetinel B.: Ürogenital sistem tümörlernde romatoid faktör aktivitesi. Türk Üroloji Dergisi. 7/4: 267, 1981.


  2-Solok V, Urgancıoğlu I, Seyahi V, Kural AR, Öner A, Önsal Ç, Çetinel B.: Direkt radyonüklid sistografinin klinik uygulamadaki yeri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 14/3: 272, 1983.


  3- Solok V, Kural AR, Yalçın V, Çetinel B, Öner A, Avanoğlu H, İnci O.: Posterior üretral valv olgularında transuretral fulgurasyondan elde ettiğimiz sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi. 10/1: 19, 1984.


  4- Solok V, Öner A, Kural AR, Özbay G, Yalçın V, Çetinel B, Çek M.: Bir renal angiomyolipoma olgusu. Türk Üroloji Dergisi. 10/2: 95, 1984.


  5- Altuğ F, Karabay K, Çetinel B, Talat Z, Karakaya A.: Bir retrokaval üreter olgusu. Türk Üroloji Dergisi. 10/3: 215, 1984.


  6- Kural AR, Altuğ A, Solok V, Öner A, Çek M, Erözenci A, Çetinel B.: Percutaneous renal cyst puncture under ultrasonographic guidance: preliminary report. Cerrahpaşa Medical Review. 3:38, 1984


  7- Altuğ F, Ataseven A, Çetinel B.: Renal fibroma. Türk Üroloji Dergisi. 11/1: 75, 1985.


  8- Akkılıç M, Altuğ F, Çetinel B.: Üreterdeki bir taş nedeniyle meydana gelen spontan rüptür. Türk Üroloji Dergisi. 11/1: 83, 1985.


  9-Solok V, Kural AR, Öner A, Arar E, Çek M, Çetinel B, Bahadırlı G.:Kliniğimizde çocuklarda son 5 yılda rastlanılan megaüreter olgularının analizi ve elde ettiğimiz sonuçlar.  Türk Üroloji Dergisi. 11/2: 95, 1985.


  10- Altuğ F, Çömez E, Çetinel B.: Arka uretra travmatik rüptürleri. Türk Üroloji Dergisi. 11/4: 391, 1985.


  11- Çetinel B.: Skrotal Ultrasonografi. Uzmanlık Tezi. İstanbul, 1985.


  12- Talat Z, Kural AR, Gürtuğ A, Bükey Y, Çetinel B.: Üreterin uzun defektlerinde alternatif cerrahi tedavi yöntemleri. Türk Üroloji Dergisi. 17/1: 7, 1991.


  13- Talat Z, Turan T, Aksoy F, Erözenci A, Çetinel B.: Basit kitle beraber görülen böbrek leiomyomu. Türk Üroloji Dergisi. 17/1: 110, 1991.


  14- Talat Z, Öner A, Pekyalçın A, Çetinel B, Yalçın V, Çulha M.: Ven ligasyonuna ek olarak vena spermatica internaya sklerozan madde enjeksiyonu ile yapılan varikoselektomi ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi. 17/2: 119, 1991.


  15- Çetinel B, Turan T, Solok V, Çulha M, Talat Z, Yalçın V, Erözenci A.: Stres inkontinanslı kadınlarda ürodinamik değerlendirme. Türk Üroloji Dergisi. 18/1: 1, 1992.


  16- Erözenci A, Ataus S, Pekyalçın A, Talat Z, Çetinel B, Kural AR, Solok V.: Yüzeyel mesane tümörlerinin proflaksisinde intravezikal BCG, 4 Epi-Doxorubucin ve interferon Alfa-2b uygulamasının karşılaştırılması ( ara rapor ). Türk Üroloji Dergisi. 18/1: 61, 1992.


  17- Çetinel B, Turan T, Solok V, Talat Z, Yalçın V, Erözenci A.: Kadınlarda "urethral incompetence" tanısında "fluid bridge" testinin değeri. Türk Üroloji Dergisi. 18/4: 458, 1992.


  18- Talat Z, Kural AR, Solok V, Yalçın V, Gürtuğ A, Erözenci A, Çetinel B.: Total ve subtotal mesane replasmanlarında uyguladığımız enterosistoplasti yöntemleri. Türk Üroloji Dergisi. 19/1: 34, 1993.


  19- Çetinel B, Öner A, Talat Z, Gürtuğ A, Yalçın V, Solok V.: Kadında gerçek stres inkontinansda endoskopik teflon enjeksiyonu. Türk Üroloji Dergisi. 19/1: 103, 1993.


  20- Çetinel B, Yalçın V, Pütün M, Öner A, Erözenci A, Talat Z, Solok V.: Uretra divertikülleri: 10 yıllık analiz. Türk Üroloji Dergisi. 19/1: 119, 1993.


  21- Özkara H, Akkuş E, Alıcı B, Çetinel B, Hattat H.: İnfravezikal obstrüksiyonlarda görülen detrusor instabilitesi. Türk Üroloji Dergisi. 19/2: 137, 1993.


  22- Çetinel B, Demirkesen O, Öner A, Talat Z, Solok V.: Urge sendromunda intravesikal DMSO tedavisi. Türk Üroloji Dergisi. 19/3: 252, 1993.


  23- Çetinel B, Demirkesen C, Demirkesen O, Öz F, Solok V.: İntersitisiyel sistit: Klinik ve immünopatolojik çalışma. Türk Üroloji Dergisi. 20/1: 85, 1994.


  24- Çetinel B, Demirkesen O, Öner A, Kural AR, Bağışgil M, Solok V.: Urge sendrom: Klinik çalışma. Türk Üroloji Dergisi. 20/1: 96, 1994.


  25- Çetinel B, Yalçın V, Altuğ F, Çetiner Ö, Solok V.: Tek seans prepüsyal ada flap ( TPAF ) üretroplasti: İlk deneyimlerimizin sonuçları. Türk Üroloji Dergisi. 20/2: 158, 1994.


  26- Çetinel B, Şan T, Demirkesen C, Demirkesen O, Belge A, Okar İ, Çetinel Ş, Öz F.: Deneysel intersitisiyel sistit modeli: Işık ve elektron mikroskopik inceleme. Türk Üroloji Dergisi. 20/2: 206, 1994.


  27- Çetinel B, Öbek C, Solok V.: Bulbous urethral cyst in a man: case report. Marmara Medical Journal. 7/3: 1994


  28- Çetinel B, Akkuş E, Arar O, Solok V.: Penile fracture with urethral injury. Marmara Medical Journal. 7/4: 196, 1994.


  29- Yalçın V, Turan T, Demirkesen O, Öner A, Kural AR, Çetinel B.: Çocuklarda palpe edilmeyen inmemiş testislerde ultrasonografik lokalizasyon.Türk Üroloji Dergisi. 20/2: 331, 1994.


  30- Uygun N, Demirkesen C, Calay Z, Çetinel B, Demirkesen O.: Eozinofilik sistit: 3 olgu sunumu. Ankara Patoloji Bülteni. 12/2: 48, 1995.


  31- İpek T, Andican A, Çolak T, Çetinel B, Uygun N.: Akut batın oluşturan intraabdominal testis seminomu. Türk Üroloji Dergisi. 22/1: 82, 1996.


  32- Solok V, Talat Z, Çetinel B, Arar O, Öner A.: Prostatın lazerle görsel ablasyonu ( VLAP ): Oniki aylık takip sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi. 22/2: 23, 1996.
  33- Akkuş E, Çetinel B, Talat Z, Solok V.: Foreign bodies inserted into the urethra. Turkish J. Endoscopy. 4:180, 1996.


  34- Çetinel B, Arar O, Yaycıoğlu Ö, Demirkesen O, Tüfek İ, Solok V.: Gerçek stres inkontinansda modifiye Raz “anterior vaginal duvar sling (bant)” operasyonu:ön rapor. Türk Üroloji Dergisi. 23/4: 410, 1997.


  35- Akkuş E, Öner A, Çetinel B, Arar O, Özkara H, Alıcı B.: Early surgical treatment of penile fracture. Cerrahpaşa J. Med. 28:78, 1997.


  36- Ataus S, Öner A, Aydın A, Alıcı B, Talat Z, Çetinel B.: Bileşiminde kalsiyum oksalat bulunan üriner sistem taşlı hastalarda idrarda eser element düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi. 24/4: 357, 1998.


  37- Yaycıoğlu Ö, Demirkesen O, Çetinel B.: Stres inkontinansda tanı ve tedavi yöntemleri. Türk Aile Hek Derg. 2/2:58, 1998.

  38- Çetinel B, Tüfek İ, Demirkesen O, Solok V.: Atnalı böbrekde pelvis renalis tümörü:Bir vaka sunumu. Türk Üroloji Dergisi. 24:208, 1998.


  39- Çetinel B., Demirkesen O., Akpınar H., Tüfek İ., Arar O., Yaycioglu O, Solok V.: Sfinkter yetmezliğinde pubovaginal sling (PVS) operasyonu sonuçları. Türk Üroloji Dergisi. 24:186, 1998.


  40- Demirkesen O, Çetinel B, Yaycıoğlu Ö, Tüfek İ, İsmailoğlu V, Solok V.: Transvajinal mesane boynu süspansiyonu ve sling operasyonlarında endoskopinin yeri. Cerrahpaşa J Medicine. 30:273, 1999.


  41-  Çetinel B.: Tetraplejik hastalarda ürolojik yaklaşımlar. Rehabilitasyon Dergisi. 1/1:14, 1999.


  42- Çetinel B, Demirkesen O, İlker Y, Koçak T, Saporta L, Soy D, Yılmaz H.:SKY:Ürolojik yaklaşımlar. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 3(4):47-53,2000.


  43- Tüfek İ,  Akpınar H, Boz S, Yılmaz H, Çetinel B.:Spinal kord yaralanmalı hastalarda ürolojik durum. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi. 3(3):25-30,2000.


  44-Çetinel B, Demirkesen O, Önal B, Alan C, Öner A, Solok V.:Gerçek stres üriner inkontinans tedavisinde tansiyonsuz vajinal teyp(TVT). Türk Üroloji Dergisi. 27(2):190-196,2001


  45- Çetinel B.:Omurilik hasarında görülen işeme bozuklukları. Galenos. 5(59):25-34,2001


  46- Çekmen, A., Akpınar, A., Demirkesen, O., Çetinel, . Transvers ektopik testis. Türk Üroloji Dergisi, 27(1):101-103, 2001.


  47- Demirkesen O, Çetinel B, Kural A.R, Talat Z, Alan C, Uygun N.: Eozinofilik sistit. Türk Üroloji Dergisi. 27(3):356-362,2001


  48- Çetinel B.:Aşırı aktif mesanede farmakoterapi.Aktüel Tıp Dergisi. 7(7):34-44,2002


  49- Özkan B, Demirkesen O, Çetinel B.:Anatomik uretral hasarların tedavisinde martius labial yağ flebi ile  onarım. Türk Üroloji Dergisi. 29(2):204-208, 2003.


  50- Özkan B, Demirkesen O, Önal B, Durak H, Çetinel B.:Genç hastada augmentasyon ileosistoplasti sonrası erken mesane tümörü gelişimi:olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi. 29(2):225-228, 2003.


  51- Demirkesen O, Önal B, Özkan B, İsmailoğlu V, Çetinel B .: Transvers retubularize bağırsak segmenti (Monti tekniği) kullanılarak oluşturulan kontinen üriner diversiyon deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi. 29(3):317-323, 2003.


  52- Demirkesen O, Önal B, Ataus S, Çetinel Ş, Çetinel B .:Domuzlarda transvers retubularize bağırsak segmenti (Monti tekniği) ile total üreter replasmanı uygulaması. Türk Üroloji Dergisi. 30(1):17-23, 2004.


  53- Çetinel B, Özkan B, Can G.: ICIQ-SF Türkçe versiyonu validasyon(geçerlilik) çalışması. Türk Üroloji Dergisi. 30(3):332-338, 2004.


  54- Çetinel B: Nörojenik işeme bozukluklarında medical ve cerrahi tedavi seçenekleri. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TÜYK) Ders notları kitabı sayfa: 410-420, 2004


  55-Çetinel B: Aşırı Aktif Mesane. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TÜYK) Ders notları kitabı sayfa: 431-435, 2004


  56-. Demirkesen O, Çetinel B, Kural AR, Önal B, Öner A.: Ön arka yama ile gerçekleştirilen laparoskopik sakrokolpopeksi: ilk deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi. 31(2):253-258, 2005.


  57- Çetinel B, Tarcan T, Demirkesen O.: Kadında idrar kaçırma :Tartışmalı olgu. Türk Üroloji Dergisi. 31(4):563-568, 2005
  .
  58-Çetinel B.:İdrar Kaçırma(Üriner İnkontinans): Tanımlama, sınıflandırma, değerlendirme, tipleri. Türk Üroloji Dergisi. 31(2):246-252, 2005


  59- Önal B, Çetinel B. Orta Uretra Gevşek Slingleri. Kadın ve İşlevsel Üroloji Bülteni. Vol 1 Sayı 5: 5-15, 2012


  60- Çetinel B. Nörojenik İşeme Bozukluklarında Alt Üriner Sistem Rekonstrüksiyon Ameliyatları. Kadın ve İşlevsel Üroloji Bülteni. Vol 1 Sayı 5: 40-43, 2012

  Uluslararası yayınlar

  1- Çetinel B: Reconstructive surgery in neuropathic bladder. In Bladder Disease:Research Concepts and Clinical Applications(Edited by Anthony Atala and Debra Slade) Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. Part A Chapter 35 pp509, 2003 

  MAKALELER
  1-Akkılıç M, Altuğ F, Çetinel B.: Die spontan ruptur des harnleiters. I. Urol. Nephrol. 78:419, 1985.


  2-Çetinel B, Turan T, Talat Z, Yalçın V, Alıcı B, Solok V.: Update evaluation of BPH: when should we offer prostatectomy? Br. J. Urol. 74:566,1994.


  3-Çetinel B, Siva A, Hakimzadeh R, Saip S, Karaali F, Katarcı O, Tüfek İ, Solok V.: Urologic status in multiple sclerosis with respect to extended disability status scale (EDSS): preliminary report. Proceedings of 10th Congress of European Committee for treatment and Research in Multiple Sclerosis. 180, Athens, 1994.


  4-Çetinel B., Öbek C., Solok V., Yaycioglu O., Yazici H.: Urologic screening for men with Behçet’s syndrome. Urology, 52:863, 1998. 


  5-Çetinel B., Akpınar H., Tüfek İ., et al.: Bladder involvement in Behçet's syndrome. J. Urol. 161: 52-56, 1999.


  6-Çetinel B, Demirkesen O, Talat Z, Yaycıoğlu Ö, Solok V.: Application of continent retubularized ileal stoma (Monti procedure) to an ileocecal pouch. Urology. 55: 286, 2000.


  7-Demirkesen O, Çetinel B, Yaycıoğlu Ö, Uygun N, Solok V.: Unusual cause of early preeclampsia: Bladder paraganglioma. Urology. 55: 154, 2000.


  8-Akpınar H, Çetinel B, Demirkesen O, Tüfek İ, Yaycıoğlu Ö, Solok V.: Long term results of Burch colposuspension. International Journal of Urology. 7: 119-125, 2000.


  9-Çetinel B, Demirkesen O, Önder AU, Yaycıoğlu Ö, İsmailoğlu V, Solok V.:Reconstructive surgery in voiding dysfunction:experience with 69 patients. Urology. 56:962-966,2000.


  10-Çetinel Ş, Şan T, Çetinel B, Uygun N, Hürdağ C.: Early histological changes of ileal mucosa after augmentation cystoplasty. Acta Histochemica. 103:335-346, 2001


  11-Çetinel Ş , Çetinel B, Ercan F, Hürdag C, San T.:Indomethacin-induced morphological changes in the rat urinary bladder epithelium. Urology. 61(1):236-42, 2003


  12-Çetinel B, Demirkesen O, Çetinel Ş, Gül Ü, Kılıç N, Solok V.:The use of transversely tubularized bowel segment for segmental ureteral replacement. Urol Int. 71(3):246-250, 2003


  13-Çetinel B: Reconstructive surgery in neuropathic bladder. Adv Exp Med Biol 539(Pt A): 509-533, 2003


  14- Çetinel B, Demirkesen O, Önal B, Akkus E, Alan C, Can G: Are There Any Factors Predicting the Cure and Complication Rates of Tension Free Vaginal Tape? Int Urogynecol J. 15:188-193, 2004.


  15- Çetinel B, Demirkesen O, Kural AR, et al: Polypropylene mesh tape for male sphincteric incontinence. Scand J Urol Nephrol 38(5): 396-400, 2004


  16-Çetinel B, Demirkesen O (Review).: Risk factors influencing the complication rates of tension free vaginal tape type procedures. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 17:530-534, 2005


  17-Özkan B, Demirkesen O, Durak H, Uygun N, Ismailoglu V, Cetinel B: Which factors predict upper urinary tract deterioration in overactive neurogenic bladder dysfunction? Urology 66(1): 99-104, 2005


  18-Çetinel B, Demirkesen O, Tarcan T, et al. Hidden female urinary incontinence in urology and obstetrics and gynecology outpatient clinics in Turkey: what are the determinants of bothersome urinary incontinence and help-seeking behavior? : Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. Dec 13; 2006 


  19-Demirkesen O, Onal B, Tunç B, Alıcı B, Önder AU, Özalp AU, Çetinel B: Assessment of the continence status and patients' satisfaction after retropubic radical prostatectomy: a questionnaire based study. Int Urol Nephrol. Sep 28, 2006 


  20-Demirkesen O, Onal B, Tunc B, Alici B, Cetinel B. “Does vaginal anti-incontinence surgery affect sexual satisfaction? A comparison of TVT and Burch-colposuspension. Int Braz J Urol. 34(2):214–9. (2008).


  21-Onal B, Siva A, Buldu I, Demirkesen O, Çetinel B: Voiding dysfunction due to Multiple Sclerosis:Large scale retrospective analysis. Int Braz J Urol Vol 35(3): 326-333, 2009


  22-Mattiasson A, Masala A, Morton R and Bolodeoku J for the SOLAR Study Group (Çetinel B) Efficacy of simplified bladder training in patients with overactive bladder receiving a solifenacin flexible-dose regimen: results from a randomized study 2009 BJU INTERNATIONAL 105 , 1126 – 1135


  23-Cetinel B, Atug F, Önal B, et al: Robotic assisted laparoscopic uterus preserving sacrocolpopexy. Eur Urol. Suppl. 9, 521, 2010


  24-Citgez S, Onal B, Gevher F, Dogan Ç, Kurt O, Demirkesen O, Cetinel B. Botulinum Toxin-A for the Treatment of Voiding Dysfunction: Our Initial Experience. Open Journal of Urology, 2012, 2, 67-71


  25-Olgun DC, Onal B, Mihmanli I, Kantarci F, Durak H, Demir H,Cetinel B. Giant Multilocular Cystadenoma of the Prostate: A Rare Cause of
  Huge Cystic Pelvic Mass. Korean J Urol 2012;53:209-213


  26-Cetinel B, Tarcan T,  Demirkesen O et al. Management of Lower Urinary Tract Dysfunction in Multiple Sclerosis: A Systematic Review and Turkish
  Consensus Report. Neurourology and Urodynamics 32:1047–1057 (2013)


  27- Çetinel B, Tarcan T. Management of Complications After Tension-Free Midurethral Slings. Korean J Urol 2013;54:651-659


  28- Çetinel B, Önal B. Rationale for the Use of Anticholinergic Agents in Overactive Bladder With Regard to Central Nervous System and Cardiovascular System Side Effects. Korean J Urol 2013;54:806-815


  29- Cetinel B, Onal B, Turegun FA, Erdogan S. Urologic health condition of spinal cord-injured patients living in Turkey. Spinal Cord. 2014 Jan 21. doi: 10.1038/sc.2013.173. [Epub ahead of print]


  30- Cetinel B, Demirkesen O, Onal B, Erdal S, Gezer M. Is It Possible to Predict Urodynamic Stress Urinary Incontinence in Women with Minimal Diagnostic Evaluation? Urol Int. 2014 Aug 8. [Epub ahead of print]


  31- Zumrutbas AE, Bozkurt AI, Tas E, Acar CI, Alkis O, Coban K, Cetinel B, Aybek Z. Prevalence of lower urinary tract symptoms, overactive bladder and urinary incontinence in western Turkey: Results of a population-based survey. Int J Urol. 2014 Oct;21(10):1027-33. doi: 10.1111/iju.12519. Epub 2014 Jun 15.


  32- Citgez S, Demirkesen O, Ozdemir F, Gevher F, Demirdag C, Onal B, Cetinel B. Transvaginal repair using acellular collagen biomesh for the treatment of anterior prolapse. Urol J. 2014 Mar 3;11(1):1271-7.


  33- Cetinel B. Chemotherapy and pelvic radiotherapy-induced bladder injury. Urologia 2015 ;82 (Suppl 3): S2-S5.


  34- Citgez S, Onal B, Erdogan S, Demirdag C, Korkmaz M, Demirkesen O, Talat Z, Erozenci A, Cetinel B. Risk Factors for Women to Have Urodynamic Stress Urinary Incontinence at A Turkish Tertiary Referral Center: A Multivariate Analysis Study. Urol J. 2015 Jul 1;12(3):2187-91.


  35- Cetinel B, Onal B, Can G, Talat Z, Erhan B, Gunduz B. Risk Factors Predicting Upper Urinary Tract Deterioration in Patients With Spinal Cord Injury: A Retrospective Study. Neurourology and Urodynamics. Published online in Wiley Online Library(wileyonlinelibrary.com). DOI 10.1002/nau.22984, 2016.

  Diğer Yayınlar

  ULUSAL KİTAP BÖLÜMÜ

  1-Solok V, Çetinel B.:İşeme bozukluklarının ayırıcı tanısı. BPH ( Editörler:Özen H, Özkardeş H ) Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 55-67, 1996.


  2-Çetinel B, Arar O, Akkuş E.: Benign prostat hiperplazisi (BPH) değerlendirilmesi: Minimal tetkikler neler olmalıdır? Üroloji’de İkilemler’de. (Solok V, Erözenci A. editörler) İstanbul: Doyuran Matbaası. 32, 1997.


  3-Çetinel B.: Ürolojide Antibiyotik Kullanımı. Pratikde Antibiyotik Kullanımın’da (Aktuğlu Y. Editör) İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu. Yayın No:1. 153, 1997.


  4-Çetinel B.: Yaşlıda İdrar İnkontinansı. Geriatrik Hasta ve Sorunları’nda. (Beğer T. Editör). ) İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu. Yayın No:9. 83, 1998.


  5-Çetinel B, Hancı M.:Omurilik lezyonlarında nöroürolojik sorunlar. Omurilik ve Omurga Cerrahisi(Editörler:Mehmet Zileli, A.Fahir Özer) Bölüm 137, sayfa1835-1844,2002


  6-Çetinel B. Yaşlılarda İdrar Kaçırma. Geriatrik Hasta ve Sorunları’nda. (Beğer T, Erdinçler DS, Altıparmak MR. Editörler). ) İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri yayın No 75. 165-183, 2011


  7-Çetinel B. İdrar Akım Hızı ölçümü. Ürodinami Kurs Kitabı’nda (Çetinel B, Seçkin B, Özkürkçügil, C, Kukul E, Temeltaş G, Mertoglu O, Tarcan T, Aybek Z. Editörler).38-44, 2011


  8- Çetinel B. Dolum Sistometrisi. Ürodinami Kurs Kitabı’nda (Çetinel B, Seçkin B, Özkürkçügil, C, Kukul E, Temeltaş G, Mertoglu O, Tarcan T, Aybek Z. Editörler).45-54, 2011


  9-Çetinel B, Önal B. Omurilik Lezyonlarında Nöroürolojik Sorunlar. Omurga ve Omurilik Yaralanmaları Kitabında (Editörler Hancı M, Erhan B). ISBN:9786058731561, Bölüm 52. Sayfa 447-459, 2012