• Girişimsel Bronkoskopi 
 • Malign Havayolu Darlıkları 
 • Benign Havayolu Darlıkları (Postentübasyon trakea stenozları) 
 • Bronkoskopik Erken Evre Tümör Tedavisi 
 • Zor Havayolu Yönetimi 
 • Tanısal Bronkoskopi 
 • Endobronşiyal Ultrasonografi 
 • Bronkoskopik Konfokal Endomikroskopi 
 • Akciğer Transplantasyonu 
 • Yoğun Bakım 
 • Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon 
 • Tüberküloz 
 • Psikonöroimmünoloji

Fransa’da farklı kliniklerde Girişimsel Bronkoskopi eğitimi aldıktan sonra uzmanlık eğitimini aldığı Yedikule Göğüs Merkezinde bu ünitenin kurulmasına katkıda bulunmuş ve uzun yıllar Girişimsel Pulmonoloji Ünitesinin yöneticiliğini yaptı.

Zürich Üniversitesi Tıp Fakültesinde akciğer nakli üzerine eğitim almış ve Yedikule Göğüs Merkezinde kurulan Akciğer Nakli Ünitesinin kuruluşuna ve ilk nakil olgularının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur. Üç bini aşkın girişimsel bronkoskopi işlemi, altı yüzü aşkın havayolu stenti yerleştirme ve endobronşiyal ultrasonografi işlemi yapmıştır.

Prof. Dr. Levent Dalar 2013 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışmaktadır.

Grup bünyesinde kurulan ve kimi aletlerin ülkemizde tek olarak bulunduğu İleri Bronkoskopi Ünitesinde Girişimsel bronkoskopi ve tüm ileri bronkoskopik işlemlerin yanı sıra astım, akciğer kanseri, interstisyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz, pulmoner hipertansiyon, KOAH ve solunum yetmezliği hastalarının takip, tetkik ve tedavisini yürütmektedir.


 

 • American Thoracic Society (ATS)
 • European Respiratory Society (ERS)
 • American College of Chest Physician (ACCP)
 • Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF)
 • Groupe d'Endoscopie de Langue Française (GELF)
 • European Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (EABIP)
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk İmmünoloji Derneği

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. L. Dalar, M.M. Schuurmans, E. Eryüksel, A.L. Karasulu, A. F. Koşar, S. Altın, "Early trachal stenosis causing extubation failure and prolonged ventilator dependency", Anaesthesia and Intensive Care (ISI) , Baskıda pp., 2013 , DOI: -

2. S.N. Sökücü, L. Karasulu, L. Dalar, E.C. Seyhan, S. Altın, "Can Red Blood Cell Distribution Width Predict Severity Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome", Journal of Clinical Sleep Medicine (ISI) , 521-525 pp., 2012 , DOI: 10.5664/jcsm.2146

3. L. Dalar, H. Caner, E. Eryüksel, F. Koşar, "Application of non-invasive mechanical ventilation in an asthmatic pregnant woman in respiratory failure: a case report", Journal of Thoracic Disease , Baskıda pp., 2012 , DOI: -

4. S.N. Sökücü , L. Karasulu , L. Dalar, E.C. Seyhan, S. Altın, "3. Real Tıme Endobroncial Ultrasound Guided Biopsy in Diagnosis of Enlarged Mediastinal and Hilar Lymph Nodes", Journal of the Pakistan Medical Association (ISI) , Baskıda pp., 2013 , DOI: -

5. S. Tural Önür, Z. Günlüoğlu, L. Dalar, S. Sökücü, S. Altın, İ. Dinçer, "Pleural angiosarcoma: a rare cause of spontaneous haemothorax", Journal of the Pakistan Medical Association (ISI) , Baskıda pp., 2013 , DOI: -

6. L. Dalar, F. Koşar, E. Eryüksel, L. Karasulu, S. Altın, "Endobronchial Watanabe Spigot Embolisation in the Treatment of Bronchopleural Fistula due to Tuberculous Empyema in Intensive Care Unit", Ann Thorac Cardiovasc Surg (ISI) , Epub ahead of print pp., 2012 , DOI: 10.5761/atcs.cr.11.01760

7. SN. Sökücü, C. Kocatürk, N. Ürer, Y. Sönmezoğlu, L. Dalar, L. Karasulu, S. Altın, MA. Bedirhan, "Evaluation of six patients with pulmonary carcinosarcoma with a literature review", The Scientific World Journal (ISI) , 167317 pp., 2012 , DOI: 10.1100/2012/167317

8. Dalar L, Karasulu L, Sökücü SN, Altın S, "Diode Laser in the Endoscopic Treatment of Obstructive Airway Disease: Two Years Experience in Istanbul.", Thorac Cardiovasc Surg. (ISI) , 140-4 pp., 2012 , DOI: 10.1055/s-0030-1270996. Epub 2011 Apr 21.

9. Schuurmans MM, Tini GM, Dalar L, Fretz G, Benden C, Boehler A., "Pandemic 2009 H1N1 influenza virus vaccination in lung transplant recipients: Coverage, safety and clinical effectiveness in the Zurich cohort.", J Heart Lung Transplant (ISI) , 2011 Mar 26. [Epub ahead of print] , DOI: doi:10.1016/j.healun.2011.01.707

10. Ozkan P, Karasulu L, Epozturk K, Sokucu SN, Dalar L, Altin S, "Disseminated tuberculosis with multiorgan involvement.", Med Mal Infect. (ISI) , 2011 Mar 30. [Epub ahead of print] , DOI: 10.1016/j.medmal.2011.01.011

11. Karasulu L, Epöztürk PO, Sökücü SN, Dalar L, Altin S., "Improving Heart rate variability in sleep apnea patients: differences in treatment with auto-titrating positive airway pressure (APAP) versus conventional CPAP.", Lung (ISI) , 315-20. pp., 2010 , DOI: 10.1007/s00408-010-9237-4

12. L. Dalar, A.L. Karasulu, S. N. Sökücü, M. Düger, S. Altin, "Total atalectasis of the left lung developing during the third month of treatment in a case of pulmonary tuberculosis", Rev Mal Respir (ISI) , 1158-61 pp., 2011 , DOI: 10.1016/j.rmr.2011.04.013. Epub 2011 Oct 19.

13. A. Sayar,O. Solak, M. Metin, A. Çelikten,N. Çıtak,E. Çetinkaya, L. Dalar, A. Gürses, "Carinal Resection And Reconstruction For Respiratory Tumors Using Miyamoto's Technique", General Thoracic and Cardiovascular Surgery , 90-6 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s11748-011-0807-z. Epub 2012 Feb 12.-

14. Sinem Nedime Sökücü, Levent Dalar,Levent Karasulu,Nur Ürer, Sedat Altın, "A mismanaged case of hydatid Disease of Lung", Journal Of Pakistan Medical Association JPMA (ISI) , 1128-9 pp., 2011 , DOI: -

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1. L. Dalar, A. L. Karasulu, S. N. Sökücü, S. Önür, A. Akbaş, S. Altay; R. Çelik, S. Altın, European Respiratory Society 22th Annual Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Society 22th Annual Congress" bildiri kitapçığındaki "Bronchoscopic treatment of benign tumors of the tracheobronchial tree", 107s pp., Vienna, Austria, Eylül 2012

2. L. Dalar, A. L. Karasulu, S. Önür, S. N. Sökücü, A. Akbaş, S. Altın, European Respiratory Society 22th Annual Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Society 22th Annual Congress" bildiri kitapçığındaki "Endoscopic approach in the treatment of carcinoid tumors", 107s pp., Vienna, Austria, Eylül 2012

3. S. T. Önür, L. Dalar, S. N. Sökücü, A. L. Karasulu, R. Çelik, A. Akbaş, N. Şimşek, S. Altın, European Respiratory Society 22th Annual Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Society 22th Annual Congress" bildiri kitapçığındaki "A case of primary tracheal B cell lymphoma leading to obstruction of central airway", 651s pp., Vienna, Austria, Eylül 2012

4. F. Koşar, L. Dalar, E. Eryüksel, S. Yurt, European Respiratory Society 22th Annual Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Society 22th Annual Congress" bildiri kitapçığındaki "Prognosis of patients with active tuberculosis requiring intensive care unit", 350s pp., Vienna, Austria, Eylül 2012

5. L. Dalar, A. L. Karasulu, S. N. Sökücü, C. Özdemir, S. Önür, M. Metin, A. Sayar, M. A. Bedirhan, A. Gürses, S. Altın, European Respiratory Society 22th Annual Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Society 22th Annual Congress" bildiri kitapçığındaki "Bronchoscopic approach in the treatment of postoperative bronchopleural fistula", 440s pp., Vienna, Austria, September 2012

6. M. Tarhan, L. Dalar, H. Yıldırımoğlu, A. Sayar, S. Altın, Organ Donation Congress 2011 konferansı dahilinde "Organ Donation Congress 2011" bildiri kitapçığındaki "The view of religious officials on organ transplantation and donation in Istanbul, Zeytinburnu disrtict", 380-381 pp., Buenos Aires, Arjantin, November 27-30 2011

7. M. Tarhan, L. Dalar, H. Yıldırımoğlu, A. Sayar, S. Altın, Organ Donation Congress 2011 konferansı dahilinde "Organ Donation Congress 2011" bildiri kitapçığındaki "The knowledge on organ transplantation and donation of last year high school students and the impact of education on their attitude", 492-493 pp., Buenos Aires, Arjantin, November 2011

8. L. Dalar, L. Karasulu, S. Altin, S. N. Sökücü, ERS 20th Annual Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Journal Vol 36 Supp 54" bildiri kitapçığındaki "Can benign tracheal stenosis treated endoscopically? Yedikule series", 770s pp., Barselona, İspanya, Eylül 2010

9. M. M. Schuurmans, L. Dalar, C. Benden, A. Boehler., ERS 20th Annual Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Journal Vol 36 Supp 54" bildiri kitapçığındaki "Influenza A/H1N1 vaccination in lung a transplant program: Coverage, safety and clinical effectiveness during the pandemic 2009/2010", 563s pp., Barselona, İspanya, Eylül 2010

10. L. Dalar, L. Karasulu, S. N. Sökücü, S. Altin, ERS 20th Annual Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Journal Vol 36 Supp 54" bildiri kitapçığındaki "Use of diode laser in the endoscopic treatment of airway diseases, 2 years experience", 769s pp., Barselona, İspanya, Eylül 2010

11. G. ORTAKOYLU, A. BAHADIR, F. ALKAN, E. CAGLAR,E. KORUCU, L. DALAR, The 15th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology konferansı dahilinde "Respirology (2010) 15 (Suppl. 2)," bildiri kitapçığındaki "A CASE REPORT OF SECONDARY AMYLOIDOSIS WITH LOCALIZED PULMONARY AMYLOIDOSIS", 55–109 pp., Manila, Philippines, Kasım 2010

12. E. C. Seyhan, H. Abali, S. N. Sökücü., L. Dalar, N. Büyükpinarbasili, S. Altin, ERS Annual 18th Congress konferansı dahilinde "European Respiratory Journal Vol Supp" bildiri kitapçığındaki "Epidermal growth factor receptor(EGFR) expression in operable non-small cell lung cancer and its correlation with survival", 248s pp., Viyana, Avusturya, Ekim 2009