Prof. Dr. İpek AKMAN

Prof. Dr.
İpek AKMAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster

İlgi Alanları:
 • Prematüre ve Riskli bebek izlemi
 • Yenidoğan sarılıkları
 • Bebek ve çocuk beslenmesi 
 • Aşılama
 • İnek sütü alerjisi
 • Sık enfeksiyon geçiren çocuk
 • Gelişimsel değerlendirme 
 • İdrar yolu enfeksiyonları 

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2012 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2012 - 2018 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Göztepe Medicalpark Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2008 - 2011 VKV Amerikan Hastanesi ve Medamerikan
 • 2007 - 2011 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı - Profesörlük
 • 2002 - 2007 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı-Doçentlik
 • 1998 - 2000 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı
 • 1994 - 1997 The Pennsylvania State University Childrens’ Hospital
 • 1991 - 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Ana Bilim Dalı
 • 1985 - 1991 Hacettepe Tıp Fakültesi
 • 1982 - 1985 Ankara Fen Lisesi

The American Academy of Pediatrics

European Society of Intensive Care Medicine

Union of European Perinatal and Neonatal Societies

Türk Pediatri Kurumu

Türk Neonatoloji Derneği

Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ( Akademik kurul başkanı)

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

American Board of Pediatrics

Diğer Yayınlar

1. Akman İ, Ömeroğlu R, Dindar A. 
Pediatrik olgularda myokardit ve dilate kardiyomiyopati birbirinden ayıredilebilir mi? Türk Kardiyol Dern Arş, 1994, 22; 38-42.

2. Akman İ, Savaşan S, Karaböcüoğlu M, Uğur S, Uzel N.  
Purpura fulminanslı iki hastada protein C ve protein S düzeyleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 1995, 38; 89-93 

3. Akman İ, Zülfükar B.
 Çocuk yaş grubunda aplastik anemi tedavisi. T Klin Pediatri,1994, 3; 89-94 

4. Akman İ, Ertuğrul T, Dindar A, Cantez T, Tanman B, Ömeroğlu RE, Aydoğan Ü, Ağaoğlu L, Savaşan S. 
 Histiositosis X tanısı alan bir düşmeyen ateş olgusu. Tıp Fak Mecm, 1994, 57; 81-84 

5. Akman İ, Bilgen H.
 Prevention of perinatal group B streptococcal infections. Marmara Medical Journal, 1998,   11 (4); 219-224 

6. Akman İ, Özek E. 
Prematüre bebeğin sorunları ve tedavileri Galenos 1999,5: 19-22, 

7. Akman İ, Ayyıldız F. 
Prematüre bebeğin taburculuğa hazırlanması. Galenos 1999,5: 23-25 

8. Bilgen H, Akman İ, Özek E, Külekçi S, Örs R, Çarman K, Akdaş F
 Auditory brain stem screening for hearing loss in high risk neonates. Turk J Med Sci. 2000 30: 479-482 

9. Bilgen H, Akman İ, Külekçi S, Yüksel Ş, Özek E, Akdaş F.
 Yüksek riskli yenidoğanların işitsel beyinsapı davranım odyometrisi ve uyarılmış otoakustik emisyon testi ile taranması . Türk Pediatri Arşivi. 2000, 35: 156-159 

10. Akman İ, İmir G, Dökmeci C, Över U, Özek E, Ceyhan N. 
Prevelance of Group B Streptococcal colonization and Intrapartum antibiotic prophylaxis at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal 2001,14 : 79-83 

11. Akman İ, İmir G, Özek E, Ceyhan N.
 Perinatal and neonatal mortality rates and causes of death at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal.  2001,14 : 169-172 

12. Akman İ, Cebeci D, Özek E, İmamoğlu S.
 Effects of perinatal factors on the duration    and cost of hospitalisation for premature infants at a university hospital in Istanbul. Turk J Med Sci. 2002 ,32 : 159- 163.
 
13- Akman İ, Arıkan Ç, Bilgen H, Kalaça S, Özek E . 
Transcutaneous measurement of bilirubin by icterometer during phototherapy on a bilibed. Turk J Med Sci 2002,  32 : 1-3 


14- Karakoç Aydıner E, Akman İ, Kalaça S, Ünver T, Bilgen H, Özek E.
Rehospitalization rates of infants less than 32 weeks gestation in the first year of life. Marmara Medical journal 2005, 18(2):71-75. 


15- Alpay H, Bıyıklı N, Gökçe İ, Bilgen H, Özek E, Akman İ. 
Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmeliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 2006,15( 1) : 29- 36.

16- Karakoc E, Akman İ, Karakurt S, Karadag B,Solakoglu M, Dalgı E, Celıkel T,Bılgen H,  Ozek E. 
 Pre/Postbronchodilator interrupter resistance of former preterm children during preschool age Turkish Repiratory Journal , 2006,7 ( 3) : 113- 117


17- Kocaman C, Yılmaz Y, Canpolat C, Akman İ.
 Çocuklarda inme etyolojisinde  doğal inhibitör eksikliği : üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. ( baskıda ) 

18  Altuncu E,  Akman İ, Kotiloglu E,  Basgul A, Yurdakul Z, Demir F,  Kavak Z, Bas E,  Bozkurt N, Bilgen H, Ozek E 
      The relationship of placental histology to pregnancy and neonatal characteristics in      preterm infants  –J Turkish German Gynecol Assoc 2008: 9(1):1-5 

19. Balanlı Akman I.  
Yenidoğanda taburculuk kriterleri ve erken taburculuğa bağlı sorunlar. 
Sendrom 2007: 37-41
20. H. Alpay, N. Karaaslan Bıyıklı, İ. Gökçe, H. Bilgen, E. Özek, İ. Akman

       Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetersizliği
       21. Akman İ, Demirel U

Bronkopulmoner displaziyi önleme yöntemleri . Türkiye Klinikleri Pediatri ( baskıda)
21. Akman İ, Dalkan C
      Yenidoğanlarda trombozlara yaklaşım.  Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi ( baskıda)
22. Akman İ, Galip N. 
      Intraventriküler hemorajiler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi( baskıda)
23. Akman İ, Dalkan C
     Dermatolojik hastalıklarda steroid kullanımı . Türkiye Klinikleri Dermatoloji( baskıda)
2.4.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan  bildiriler:
1- Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.
Serum neuron specific enolase and auditory brain stem responses in hyperbilirubinemic neonates.  European Society of Pediatric Research , Rhodes, 2000
2-Akman İ, Bilgen H, Özek E, Sözüer D, Işık U, Örs R, Akyüz G. Somatosensory evoked potentials after posterior tibial nerve stimulation in healthy Turkish newborns. 16th European Congress of Perinatal Medicine Zagreb, 10-13 June 1998
( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 3 S (1 ) : 1998)

3-Bilgen H, Özek E, Akman İ, Biren T, Anveriazer M, Yüksel A, Demirkol M. Fetal hepatic calcification: a case report. 17th European Congress of Perinatal Medicine, Europarque, 25-28 June 2000. ( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 5 (2) :2000)

4-Oral M, Bilgen H, Özek E, Özdoğan T, Akman İ, Cebeci D. Is it necessary to obtain rebound bilirubin levels? 17th European Congress of Perinatal Medicine. Europearque, 25-28 June 2000.  ( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 5 (2) :2000) 

5-Akman İ, Özek E, Özek M, Baltacıoğlu F, Özdoğan T, Bilgen H. Neonates with intracranial arteriovenous malformations. EURAIBI International workshop: The Newborn at high risk of brain damage. Siena, 5-7 April 2001. (Abstract in press in Biology of the Neonate)

6-Berrak S G, Akman İ, Canpolat C, Özek E, Ekşioğlu-Demiralp E, Oral M. Effects of 66PD deficiency on neutrophil function. XVIII Congress of the European Society for Pediatric Hematology and Immunology. Lucrene, Switzerland, June 17-19, 2001. (Abstract in press in Pediatric Research)

7-Akman İ, Berrak S, Canpolat C, Özek E, Alpay H, Özdoğan T, Bilgen H. Hemophilia presenting in neonatal period with intracranial hemorrhage. XVIII Congress of the European Society for Pediatric Hematology and Immunology. Lucrene, Switzerland, June 17-19, 2001. (Abstract in press in Pediatric Research)

8-- Çerikçioğlu N, Altun Ö, Bilgen H, İlki A, Kalaça S, Ünver T, Akman İ, Özek E.
A preliminary study : Fungal colonization, candidemia and virulence factors in preterms.
 20 th international   Symposium on Neonatal Intensive Care, Venice, 2002

9- Akman İ, Karakoç E,Bekiroğlu N, Ünver T, Özdoğan T, Özek E, Bilgen H
Cost effectiveness of respiratory syncytial virus prophylaxis among preterm infants
1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO ) Eylül ,2003 İstanbul.

10-   Bıyıklı N, Akman İ, Tuğtepe H , Akpınar İ,Alpay H, Özek E
A rare cause of acute obstructive renal failure : Bilateral fungus ball I. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO  Eylül 2003, İstanbul.

11- S Turan, Bereket A, Özek E, Bilgen H, Akman İ, Ünver T
Pamidronate treatment of a 10 day old newborn with osteogenesis imperfecta
 1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO )Eylül 2003 ,İstanbul

12- Turan Demircioğlu S, Ünver T, Bereket A, Bilgen H, Akman İ, Özek E  
Coexistance of congenital adrenal hyperplasia and primary congenital hypothyroidism in a patient, 1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO )  Eylül 2003 İstanbul

13- Aslan Y, Özek E, Alpay H, Akpınar İ, Ünver T, Bilgen H, Akman İ 
 Coexisting nephrolithiasis and cholelithiasis in a premature infant
1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO )Eylül 2003, İstanbul

14-Turan S, Bereket A, Angaji M, Altun Ö, Ünver T, Bilgen H, Akman İ, Ozek E
The effect of the mode of delivery on neonatal thyroid function and neonatal thyroid screening . European Society for Paediatric Endocrinology 43rd Annual Meeting,
    2004, Basel, Switzerland
15- Bilgen H, Özek E, Yücelten D, Dağçınar A, Özek MM, Akman İ                      Ichthyosis associated with myelochisis: is it coincidental?.  XIX European congress of perinatal medicine , 2004, Athens, Greece
16- Bilgen H, Özek E, İlki A, Akman İ, Soysal A, Alpay H.                                                The complications and treatment of neonatal invasive candida infections XIX European congress of perinatal medicine , 2004, Athens, Greece
17- Gökçe İ, Bıyıklı N, Bilgen H, Akman İ, Özek E, Alpay H.                                             Rare cases of intractable hypertension in newborn period. 4 th international congress of uremic research and toxicity , İzmir, 2005
18- Yurdakul Z, Altuncu E, Yurdakul N, Turan P, Arbak S, Bilgen H, Akman İ, Özek E.     The effect of gestational diabetes on placental morphology 16 th International Microbiology Congress, Sapporo , 2006
19- Z.Yurdakul, E Baylan, M Sakallı, S Solakoğlu, E Yavuz, D Özcan, E.Altuncu, Bilgen,E.Özek, İ.Akman 
The role of maternal zinc deficiency in placental apoptosis and fetal growth retardation, 22nd Internatıonal symposıum on neonatal intensıve care 2006,Milan, Italy

20 Akman İ, Uyan ZS, Özek E, Bilgen H, Alpay H.
Long term follow up after urinary tract infections 
European Congress of perinatal Medicine , 2002, Oslo, Norway.

21-Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.
Antenatal diagnosis of velocardiofacial syndrome by 3D ultrasonography.

IV th World Congress on Perinatal Medicine for Developing countries, Souvenir, 2006

22: Akman I, Arioglu P, Koroglu OA, Sakalli M, Ozek E, Topuzoglu A, Eren S, Bereket A.Maternal zinc and cord blood zinc, insulin-like growth factor-1, and insulin-like growth factor binding protein-3 levels in small-for-gestational-age newborns. 7 th World Congress of Perinatal Medicine 2005, Zagreb, Croatia ( oral presentation)
23- Akman İ, İmir G, Dökmeci C, Bilgen H, Oral M, Özek E, Ceyhan N. Perinatal Group B streptococcal colonization and intrapartum antibiotic prophylaxis. 7th European Conference of Infectious diseases in Obstetrics and Gynecology, İstanbul, 4-6 Ocotober 1999. (abstract in journal of Infectious Disease in Obstetrics and Gynecology 7(6): 1999).
24: Akman İ, Özek E, Bilgen H, İmamoğlu S, Cebeci D. Effects of Perinatal factors on the duration and cost of hospitalization for premature infants at a university hospital in İstanbul 17th European Congress of Perinatal Medicine, Europarque, 25-28 June 2000. ( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 5 (2) :2000)
25: Altuncu E , Akman İ, Yurdakul Z, Bilgen H, Özdoğan T, Solakoğlu M, Selim N, Özek E  Bereket  
A Comparison of quantitative ultrasound with biochemical parameters in osteopenia of prematurity  22nd International symposium on neonatal intensıve care, 2006, Milan 2.4.2 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:


1. Akman İ, Bilge I, Şirin A, Emre S, Nayır A. 
Polidaktili ve multikistik böbrek hastalığı: santral sinir sistemi bulguları olmayan bir Meckel sendromu olgusu (bildiri). 16. Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul, Nisan 1994.


2. Akman İ, Binöz S, Hallak M, Akman M, Bilgen H, Özek E, Ceyhan N. Ağır Preeklampsi olgularında maternal ve perinatal mortalite ve morbidite 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1998.

3. Akman İ, Sözüer D, Bilgen H, Özek E, Örs R, Işık U, Ayyıldız F. Yüksek hiperbilirubinemili yeni doğanlarda somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin değişimi IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, Ekim 1998.
 
4. Anveriazer M, Bavbek T, Kazakoğlu H, Öğüt M, Özek E, Akman İ. Prematüre retinopatisi, risk faktörleri ve takip sonuçları 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, Ekim 99.

5. Özdoğan T, Bilgen H, Akman İ, Özek E, Geçikçioğlu N, Söyletir G, Bakır M. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi nozokomiyal enfeksiyonları. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Mart 2000.

6. Akman İ, Özek E, Bilgen H, Özdoğan T, Cebeci D. Unitemizdeki prematüre bebeklerin mortalite ve erken morbidite hızları 36. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2000

7. Anverlaze M, Kazakoğlu H, Bavbek T, Öğüt MS, Özek E, Akman İ. Prematüre retinopatisi olan ve olmayan prematüre bebeklerde 1. ay ve 6. ay sıkloplejik refraksiyon ve biometrik değerlendirme. 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2000.

8. Özdoğan T, Akman İ,Cebeci D, Bilgen H, Özek E. Yenidoğanın ağrıya yanıtında tekrarlayan dozlarda verilen anne sütü ve sükrozun karşılaştırılması. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojideki yenilikler kursu, Samsun, Haziran 2001.

9. Özdoğan T, Akman İ, Özek E, Kıyan G, Bilgen H. Konjenital şilotoraks olgusu XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojideki yenilikler kursu. Samsun, Haziran 2001.

10-  Ünver T, Akman İ, Berrak S, Karaaslan N, Alpay H, Bilgen H, Canpolat C, Özek E 
Faktör V Leiden mutasyonu olan serebral infarktlı olgu sunumu 
Milli Pediatri Kongresi Ekim 2002, Mersin

11-Unver T ,Bilgen H, Ozek E, Ozek M, Yılmaz Y, Dağcınar A, Akman İ.
Preterm bebekte serebellar kanama. 26. Pediatri Günleri, Nisan 2004, İstanbul

12-- Bilgen H, Uyan Z.S, Ozek E, Cebeci D, Akman İ.
Yenidoğanların ağrıya yanıtını değerlendirmede kullanılan skorlama sistemlerinin karşılaştırılması. 26. Pediatri Günleri, Nisan 2004, İstanbul

13- Akman İ, Sakallı M, TopuzogluA, Arıoğlu P, Özek E, Altun Ö, Haklar G, Eren S,Bereket A İkiz bebeklerde anne çinko ve kordon kanı çinko, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi Nisan 2005, Kayseri
14- Akman İ, Kuşçu K, Özdemir N, Yurdakul Z, Orhan L, Karabekiroğlu A, Demir F, Özek E  Postpartum depresyon ile emzirme becerileri arasındaki ilişki 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi  Nisan 2005, Kayseri
15- Bilgen H, Dağçınar A, Özek M, Özek E, Yurdakul Z, Akman İ 
 İlerleyici hidrosefalisi olan yenidoğanlarda intraventriküler rezervuar uygulaması Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , Mayıs, İstanbul
16-  Göçmen İ, Altuncu E, Akman İ, Ünver T , Bilgen H , Özek E                                     Çoğul gebeliklerde maternal ve neonatal komplikasyonlar Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , Mayıs, 2005, İstanbul
17 - Altuncu E, Berrak S , Bilgen H, Akman İ, Canpolat C, Özek E. Dissemine intravasküler koagulopatisi oln bir preterm yenidoğanda rekombinan Faktör VII a kullanımı Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , Mayıs, 2005,İstanbul
18- E.Altuncu, İ.Akman, E Kotiloğlu, A Başgül, Z.Yurdakul, Z Kavak, E Baş, N Bozkurt, H Bilgen, E.Özek.
 Preterm doğumlarda plasenta patolojisi ile gebelik ve neonatal özelliklerin ilişkisi
14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

19-Z.Yurdakul, F Akalın, C Ayabakan, H Bilgen, E Altuncu, A Başgül, S Sülün, ÖF Özer, İ.Akman, E.Özek
Diabetik anne çocuklarında pro-BNP tip natriüretik peptid 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

20-. Z.Yurdakul, İ.Akman, K Kuşçu, G Yaylalı, F demir, Y Sanal, A Karabekiroğlu, E Altuncu, H Bilgen, E.Özek.
Yenidoğan yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin annelerinin psikolojik değerlendirilmesi ve emzirme durumları 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14),Antalya, 2006

21. F Çakmak, E Altuncu, Z.Yurdakul, H Tuğtepe, H Bilgen, İ.Akman,  E.Özek.
Prematüreliğe bağlı mekonyum obstrüksiyonunda gastrografin kullanımı
14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

22- E.Altuncu, Z.Yurdakul, S Kavuncuoğlu, H Bilgen, a Topuzoğlu, Ç Binay, a Sağın, İ.Akman, E.Özek. 
Sağlıklı yenidoğanlarda yaşamın ilk dakikalarındaki arteryel oksijen saturasyon değerleri
4.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

23-. Z.Yurdakul, E.Altuncu, N Yurdakul, S Arbak, H Bilgen, E Baylan, S Solakoğlu, D Özcan, S Kavuncuoğlu, E Öztürk, İ.Akman, E.Özek
 Amniotik sıvıda mekonyum saptanan gebelerde plasental apoptoz ve ultrastrüktürel- histopatolojik değişiklikler 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya,2006

24-. E.Altuncu, İ. Akman, S Külekçi, Z.Yurdakul, H Bilgen, F Aktaş, N Bekiroğlu, E.Özek Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki gürültü düzeyi: küvöz, radyant ısıtıcı ve ses emici panel kullanımlarının karşılaştırılması 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

25- 4q Delesyonu olan olgu sunumu : Serebral tuz kaybı.
          Yurdakul Z, Akman İ, Altuncu E, Bilgen H, Alpay H, Özek M, Özek E.
          15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

26-   Neonatal Kandida Enfeksiyonlarında  Antifungal Duyarlık .
          Altuncu E, Çerikçioğlu N, Bilgen H, Ülger N, Yurdakul Z, Akman İ, Bakır M, Özek E
        15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya.

27-Preliminer çalışma: Anne- Bebek kan kurşun düzeylerinIn plasental apoptoza etkisi.15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya 
YurdakulZ, Altuncu E, Bilgen H, Solakoğlu S, Yalçıner A, Kavuncuoğlu S, Akman İ, Özek E.

28-  Türkiyede yenidoğan döneminde yaşamı sonlandırma kararı.
        Bilgen H, Topuzoğlu A, Kuşçu K, Altuncu E, Yurdakul Z, Akman İ, Özek E. 
        15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

29-   Yenidoğan Yoğun Bakıma yatan bebeklerin annelerinde depresyon ve anksiyete.         Yurdakul Z, Akman İ, Kuşçu K, Yaylalı G, Demir F, Sanal Y, Karabekiroğlu A, Bilgen H, Özek E.              
                    15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

30-  Preterm bebeklerde histolojik koryoamnionitin neonatal dönemde morbiditeye etkisi.      Altuncu E, Akman İ, Şenay RE, Yenice Ö, Yurdakul Z, Kotiloğlu E, Bilgen H, Topaloğlu H, Özek E. 
        15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya
 31- Akman İ, Bilgen H, Özek E, Alper G, Yılmaz Y. Term yenidoğanlarda serebral iskemik lezyonları incelenmesi: X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 26-30 Mart 2000
32-Akman İ, Özek E, Bilgen H, Özdoğan T, Oral M, Cebeci D. Yenidoğan döneminde ağrıya cevapta şekerli solüsyonlar ve emzik kullanımının karşılaştırılması. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojideki yenilikler kursu. Samsun, 25-28 Haziran 2001.

33-Uyan S, Bilgen H, Ozek E, Cebeci D,Akman I 
The effect of foremilk and hindmilk on simple procedural pain newborns.13. Ulusal Neonatoloji Kongresi  Nisan 2005, Kayseri

34 Akman İ, Kuşçu K, Özdemir N, Yurdakul Z, Orhan L, Karabekiroğlu A, Demir F, Özek E  Postpartum psikososyal durum ile infantil kolik ilişkisi   13. Ulusal Neonatoloji Kongresi-Nisan 2005, Kayseri
35 Yurdakul Z, Berrak S, Bilgen H, Altuncu E, Akman İ, Demiryont M, Canpolat C,Özek E    C onjenital ekstrarenal malign rabdoid tumor: olgu sunumu Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , 9-10 Mayıs, 2005,İstanbul
36: - Altuncu E, Akman İ, Kıyan G, Özdoğan T, Bilgen H, Özek E  Konjenital şilotoraks olguları ve tedavi yaklaşımları Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , 9-10 Mayıs, 2005, İstanbul   
 37- Akman İ, Karaböcüoğlu M, Uğur S. Akkiz purpura fulminanslı iki hastada protein C ve S düzeyleri. 16. Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul,  Nisan 1994
38-  Bilgen H, Akman İ, Özek E, Külekçi S, Örs R, Çarman K, Akdaş F. Auditory brainstem response screening for hearing loss in high risk neonates 34. Transmed ve Türk Pediatri Kurumu Birleşik Kongresi, İstanbul, Nisan 1998.

39: Bilgen H, Akman İ, Külekçi S, Yüksel Ş, Özek E, Akdaş F, Ayyıldız F. 
Yüksek riskli yenidoğanların işitsel beyin sapı davranım odyometrisi ve uyarılmış otoakustik emisyon testi, k tanıması (bildiri) 9. Ulusal Neonataloji Kongresi Ekim 1998, Mersin
40- Akman İ, İmir G, Bilgen H, Özek E, Pekin S. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Perinatal ve Neonatal Mortalite Hızı ve Ölüm Nedenleri  Türk Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,  Antalya, 19-23 Mayıs 1999.

41: Bilgen H, Akman İ, Arıkan Ç, Turan S, Özek E, Bekiroğlu N, Ayyıldız F. Bilibed ile fototerapi alan yenidoğanlarda ikterometrinin etkinliği. 9. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin,  Ekim 1998.

42: Akman İ, Karakoç E, Kalaca S, Ünver T, Bilgen H, Özek E. 
Rehospitalisation rates of very low birth weight infants in the first year of life. 
1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO )Eylül 2003, İstanbul

43:  Alpay H, Bıyıklı N, Gökçe İ, Bilgen H, Özek E, Akman İ.Yenidoğan bebeklerde              akut böbrek yetmezliği. 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

44:  Aydıner E, Akman İ, Karakurt S, Karadağ B, Solakoğlu M, Dağlı E, Çelikel T, Bilgen H, Özek E   Prematüre doğan çocuklarda okul öncesi dönemde solunum sağlığının değerlendirilmesi  49. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2005

45: Kocaman C, Yılmaz Y, Canpolat C, Akman İ. Çocuklarda inme etyolojisinde  doğal inhibitör eksikliği : üç olgu sunumu. 42. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 2006

46-   4q Delesyonu olan olgu sunumu : Serebral tuz kaybı.
          Yurdakul Z, Akman İ, Altuncu E, Bilgen H, Alpay H, Özek M, Özek E.
          15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

47-   Neonatal Kandida Enfeksiyonlarında  Antifungal Duyarlık .
          Altuncu E, Çerikçioğlu N, Bilgen H, Ülger N, Yurdakul Z, Akman İ, Bakır M, Özek E
        15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya.

48-Preliminer çalışma: Anne- Bebek kan kurşun düzeylerinin plasental apoptoza etkisi.15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya 
YurdakulZ, Altuncu E, Bilgen H, Solakoğlu S, Yalçıner A, Kavuncuoğlu S, Akman İ, Özek .

49-  Türkiyede yenidoğan döneminde yaşamı sonlandırma kararı.
        Bilgen H, Topuzoğlu A, Kuşçu K, Altuncu E, Yurdakul Z, Akman İ, Özek E. 
        15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

50-   Yenidoğan Yoğun Bakıma yatan bebeklerin annelerinde depresyon ve anksiyete.         Yurdakul Z, Akman İ, Kuşçu K, Yaylalı G, Demir F, Sanal Y, Karabekiroğlu A, Bilgen H, Özek E.              
                      15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

51-  Preterm bebeklerde histolojik koryoamnionitin neonatal dönemde morbiditeye etkisi.      Altuncu E, Akman İ, Şenay RE, Yenice Ö, Yurdakul Z, Kotiloğlu E, Bilgen H, Topaloğlu H, Özek E. 
        15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Akman İ, Ömeroğlu R, Dindar A.
  Pediatrik olgularda myokardit ve dilate kardiyomiyopati birbirinden ayıredilebilir mi? Türk Kardiyol Dern Arş, 1994, 22; 38-42.

   
  Akman İ, Savaşan S, Karaböcüoğlu M, Uğur S, Uzel N.
  Purpura fulminanslı iki hastada protein C ve protein S düzeyleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 1995, 38; 89-93


  Akman İ, Zülfükar B.
   Çocuk yaş grubunda aplastik anemi tedavisi. T Klin Pediatri,1994, 3; 89-94


  Akman İ, Ertuğrul T, Dindar A, Cantez T, Tanman B, Ömeroğlu RE, Aydoğan Ü, Ağaoğlu L, Savaşan S.
   Histiositosis X tanısı alan bir düşmeyen ateş olgusu. Tıp Fak Mecm, 1994, 57; 81-84

   

  Akman İ, Bilgen H.
   Prevention of perinatal group B streptococcal infections. Marmara Medical Journal, 1998,   11 (4); 219-224

   

  Akman İ, Özek E.
  Prematüre bebeğin sorunları ve tedavileri Galenos 1999,5: 19-22,

   

  Akman İ, Ayyıldız F.
  Prematüre bebeğin taburculuğa hazırlanması. Galenos 1999,5: 23-25

   

  Bilgen H, Akman İ, Özek E, Külekçi S, Örs R, Çarman K, Akdaş F
   Auditory brain stem screening for hearing loss in high risk neonates. Turk J Med Sci. 2000 30: 479-482

   

  Bilgen H, Akman İ, Külekçi S, Yüksel Ş, Özek E, Akdaş F.
   Yüksek riskli yenidoğanların işitsel beyinsapı davranım odyometrisi ve uyarılmış otoakustik emisyon testi ile taranması . Türk Pediatri Arşivi. 2000, 35: 156-159

   

  Akman İ, İmir G, Dökmeci C, Över U, Özek E, Ceyhan N.
  Prevelance of Group B Streptococcal colonization and Intrapartum antibiotic prophylaxis at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal 2001,14 : 79-83

   

  Akman İ, İmir G, Özek E, Ceyhan N.
   Perinatal and neonatal mortality rates and causes of death at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal.  2001,14 : 169-172

   

  Akman İ, Cebeci D, Özek E, İmamoğlu S.
   Effects of perinatal factors on the duration    and cost of hospitalisation for premature infants at a university hospital in Istanbul. Turk J Med Sci. 2002 ,32 : 159- 163.

   

  13- Akman İ, Arıkan Ç, Bilgen H, Kalaça S, Özek E .

  Transcutaneous measurement of bilirubin by icterometer during phototherapy on a bilibed. Turk J Med Sci 2002,  32 : 1-3


  Karakoç Aydıner E, Akman İ, Kalaça S, Ünver T, Bilgen H, Özek E.
  Rehospitalization rates of infants less than 32 weeks gestation in the first year of life. Marmara Medical journal 2005, 18(2):71-75.

   

  Alpay H, Bıyıklı N, Gökçe İ, Bilgen H, Özek E, Akman İ.
  Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmeliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 2006,15( 1) : 29- 36.

   

  Karakoc E, Akman İ, Karakurt S, Karadag B,Solakoglu M, Dalgı E, Celıkel T,Bılgen H,Ozek E.
   Pre/Postbronchodilator interrupter resistance of former preterm children during preschool age Turkish Repiratory Journal , 2006,7 ( 3) : 113- 117


  Kocaman C, Yılmaz Y, Canpolat C, Akman İ.
   Çocuklarda inme etyolojisinde  doğal inhibitör eksikliği : üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. ( baskıda )

   

  18  Altuncu E,  Akman İ, Kotiloglu E,  Basgul A, Yurdakul Z, Demir F,  Kavak Z, Bas E,  Bozkurt N, Bilgen H, Ozek E

        The relationship of placental histology to pregnancy and neonatal characteristics in      preterm infants  –J Turkish German Gynecol Assoc 2008: 9(1):1-5

  Balanlı Akman I. 
  Yenidoğanda taburculuk kriterleri ve erken taburculuğa bağlı sorunlar.

  Sendrom 2007: 37-41

  20.  H. Alpay, N. Karaaslan Bıyıklı, İ. Gökçe, H. Bilgen, E. Özek, İ. Akman
   

         Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetersizliği
         21. Akman İ, Demirel U


  Bronkopulmoner displaziyi önleme yöntemleri . Türkiye Klinikleri Pediatri ( baskıda)

  Akman İ, Dalkan C
        Yenidoğanlarda trombozlara yaklaşım.  Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi ( baskıda)

  Akman İ, Galip N.
        Intraventriküler hemorajiler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi( baskıda)

  Akman İ, Dalkan C
       Dermatolojik hastalıklarda steroid kullanımı . Türkiye Klinikleri Dermatoloji( baskıda)

  2.4.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan  bildiriler:
  1- Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.

  Serum neuron specific enolase and auditory brain stem responses in hyperbilirubinemic neonates.  European Society of Pediatric Research , Rhodes, 2000

  2-Akman İ, Bilgen H, Özek E, Sözüer D, Işık U, Örs R, Akyüz G. Somatosensory evoked potentials after posterior tibial nerve stimulation in healthy Turkish newborns. 16th European Congress of Perinatal Medicine Zagreb, 10-13 June 1998

  ( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 3 S (1 ) : 1998)

   

  3-Bilgen H, Özek E, Akman İ, Biren T, Anveriazer M, Yüksel A, Demirkol M. Fetal hepatic calcification: a case report. 17th European Congress of Perinatal Medicine, Europarque, 25-28 June 2000. ( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 5 (2) :2000)

   

  4-Oral M, Bilgen H, Özek E, Özdoğan T, Akman İ, Cebeci D. Is it necessary to obtain rebound bilirubin levels? 17th European Congress of Perinatal Medicine. Europearque, 25-28 June 2000.  ( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 5 (2) :2000)

   

  5-Akman İ, Özek E, Özek M, Baltacıoğlu F, Özdoğan T, Bilgen H. Neonates with intracranial arteriovenous malformations. EURAIBI International workshop: The Newborn at high risk of brain damage. Siena, 5-7 April 2001. (Abstract in press in Biology of the Neonate)

   

  6-Berrak S G, Akman İ, Canpolat C, Özek E, Ekşioğlu-Demiralp E, Oral M. Effects of 66PD deficiency on neutrophil function. XVIII Congress of the European Society for Pediatric Hematology and Immunology. Lucrene, Switzerland, June 17-19, 2001. (Abstract in press in Pediatric Research)


  7-Akman İ, Berrak S, Canpolat C, Özek E, Alpay H, Özdoğan T, Bilgen H. Hemophilia presenting in neonatal period with intracranial hemorrhage. XVIII Congress of the European Society for Pediatric Hematology and Immunology. Lucrene, Switzerland, June 17-19, 2001. (Abstract in press in Pediatric Research)

   
  8-- Çerikçioğlu N, Altun Ö, Bilgen H, İlki A, Kalaça S, Ünver T, Akman İ, Özek E.

  A preliminary study : Fungal colonization, candidemia and virulence factors in preterms.

   20 th international   Symposium on Neonatal Intensive Care, Venice, 2002


  9- Akman İ, Karakoç E,Bekiroğlu N, Ünver T, Özdoğan T, Özek E, Bilgen H

  Cost effectiveness of respiratory syncytial virus prophylaxis among preterm infants

  1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO ) Eylül ,2003 İstanbul.


  10-   Bıyıklı N, Akman İ, Tuğtepe H , Akpınar İ,Alpay H, Özek E

  A rare cause of acute obstructive renal failure : Bilateral fungus ball I. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO  Eylül 2003, İstanbul.


  11- S Turan, Bereket A, Özek E, Bilgen H, Akman İ, Ünver T

  Pamidronate treatment of a 10 day old newborn with osteogenesis imperfecta

   1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO )Eylül 2003 ,İstanbul


  12- Turan Demircioğlu S, Ünver T, Bereket A, Bilgen H, Akman İ, Özek E 

  Coexistance of congenital adrenal hyperplasia and primary congenital hypothyroidism in a patient, 1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO )  Eylül 2003 İstanbul

   
  13- Aslan Y, Özek E, Alpay H, Akpınar İ, Ünver T, Bilgen H, Akman İ

   Coexisting nephrolithiasis and cholelithiasis in a premature infant

  1. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO )Eylül 2003, İstanbul

   
  14-Turan S, Bereket A, Angaji M, Altun Ö, Ünver T, Bilgen H, Akman İ, Ozek E

  The effect of the mode of delivery on neonatal thyroid function and neonatal thyroid screening . European Society for Paediatric Endocrinology 43rd Annual Meeting,

      2004, Basel, Switzerland

  15- Bilgen H, Özek E, Yücelten D, Dağçınar A, Özek MM, Akman İ                      Ichthyosis associated with myelochisis: is it coincidental?.  XIX European congress of perinatal medicine , 2004, Athens, Greece

  16- Bilgen H, Özek E, İlki A, Akman İ, Soysal A, Alpay H.                                                The complications and treatment of neonatal invasive candida infections XIX European congress of perinatal medicine , 2004, Athens, Greece

  17- Gökçe İ, Bıyıklı N, Bilgen H, Akman İ, Özek E, Alpay H.                                             Rare cases of intractable hypertension in newborn period. 4 th international congress of uremic research and toxicity , İzmir, 2005

  18- Yurdakul Z, Altuncu E, Yurdakul N, Turan P, Arbak S, Bilgen H, Akman İ, Özek E.     The effect of gestational diabetes on placental morphology 16 th International Microbiology Congress, Sapporo , 2006

  19- Z.Yurdakul, E Baylan, M Sakallı, S Solakoğlu, E Yavuz, D Özcan, E.Altuncu, Bilgen,E.Özek, İ.Akman

  The role of maternal zinc deficiency in placental apoptosis and fetal growth retardation, 22nd Internatıonal symposıum on neonatal intensıve care          2006,Milan, Italy


  20 Akman İ, Uyan ZS, Özek E, Bilgen H, Alpay H.

  Long term follow up after urinary tract infections

  European Congress of perinatal Medicine , 2002, Oslo, Norway.


  21-Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.

  Antenatal diagnosis of velocardiofacial syndrome by 3D ultrasonography.


  IV th World Congress on Perinatal Medicine for Developing countries, Souvenir, 2006


  22: Akman I, Arioglu P, Koroglu OA, Sakalli M, Ozek E, Topuzoglu A, Eren S, Bereket A.Maternal zinc and cord blood zinc, insulin-like growth factor-1, and insulin-like growth factor binding protein-3 levels in small-for-gestational-age newborns. 7 th World Congress of Perinatal Medicine 2005, Zagreb, Croatia ( oral presentation)

  23- Akman İ, İmir G, Dökmeci C, Bilgen H, Oral M, Özek E, Ceyhan N. Perinatal Group B streptococcal colonization and intrapartum antibiotic prophylaxis. 7th European Conference of Infectious diseases in Obstetrics and Gynecology, İstanbul, 4-6 Ocotober 1999. (abstract in journal of Infectious Disease in Obstetrics and Gynecology 7(6): 1999).

  24: Akman İ, Özek E, Bilgen H, İmamoğlu S, Cebeci D. Effects of Perinatal factors on the duration and cost of hospitalization for premature infants at a university hospital in İstanbul 17th European Congress of Perinatal Medicine, Europarque, 25-28 June 2000. ( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 5 (2) :2000)

  25: Altuncu E , Akman İ, Yurdakul Z, Bilgen H, Özdoğan T, Solakoğlu M, Selim N, Özek E  Bereket 

  A Comparison of quantitative ultrasound with biochemical parameters in osteopenia of prematurity  22nd International symposium on neonatal intensıve care, 2006, Milan


  2.4.2 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
   

  Akman İ, Bilge I, Şirin A, Emre S, Nayır A.
  Polidaktili ve multikistik böbrek hastalığı: santral sinir sistemi bulguları olmayan bir Meckel sendromu olgusu (bildiri). 16. Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul, Nisan 1994.  Akman İ, Binöz S, Hallak M, Akman M, Bilgen H, Özek E, Ceyhan N. Ağır Preeklampsi olgularında maternal ve perinatal mortalite ve morbidite 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1998.
   

  Akman İ, Sözüer D, Bilgen H, Özek E, Örs R, Işık U, Ayyıldız F. Yüksek hiperbilirubinemili yeni doğanlarda somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin değişimi IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, Ekim 1998.
   

  Anveriazer M, Bavbek T, Kazakoğlu H, Öğüt M, Özek E, Akman İ. Prematüre retinopatisi, risk faktörleri ve takip sonuçları 33. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, Ekim 99.
   

  Özdoğan T, Bilgen H, Akman İ, Özek E, Geçikçioğlu N, Söyletir G, Bakır M. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi nozokomiyal enfeksiyonları. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Mart 2000.
   

  Akman İ, Özek E, Bilgen H, Özdoğan T, Cebeci D. Unitemizdeki prematüre bebeklerin mortalite ve erken morbidite hızları 36. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, Haziran 2000
   

  Anverlaze M, Kazakoğlu H, Bavbek T, Öğüt MS, Özek E, Akman İ. Prematüre retinopatisi olan ve olmayan prematüre bebeklerde 1. ay ve 6. ay sıkloplejik refraksiyon ve biometrik değerlendirme. 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2000.
   

  Özdoğan T, Akman İ,Cebeci D, Bilgen H, Özek E. Yenidoğanın ağrıya yanıtında tekrarlayan dozlarda verilen anne sütü ve sükrozun karşılaştırılması. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojideki yenilikler kursu, Samsun, Haziran 2001.
   

  Özdoğan T, Akman İ, Özek E, Kıyan G, Bilgen H. Konjenital şilotoraks olgusu XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojideki yenilikler kursu. Samsun, Haziran 2001.
   

  10-  Ünver T, Akman İ, Berrak S, Karaaslan N, Alpay H, Bilgen H, Canpolat C, Özek E

  Faktör V Leiden mutasyonu olan serebral infarktlı olgu sunumu

  Milli Pediatri Kongresi Ekim 2002, Mersin

   

  11-Unver T ,Bilgen H, Ozek E, Ozek M, Yılmaz Y, Dağcınar A, Akman İ.

  Preterm bebekte serebellar kanama. 26. Pediatri Günleri, Nisan 2004, İstanbul

   

  12-- Bilgen H, Uyan Z.S, Ozek E, Cebeci D, Akman İ.

  Yenidoğanların ağrıya yanıtını değerlendirmede kullanılan skorlama sistemlerinin karşılaştırılması. 26. Pediatri Günleri, Nisan 2004, İstanbul

   

  13- Akman İ, Sakallı M, TopuzogluA, Arıoğlu P, Özek E, Altun Ö, Haklar G, Eren S,Bereket A İkiz bebeklerde anne çinko ve kordon kanı çinko, IGF-1 ve IGFBP-3 düzeyleri 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi Nisan 2005, Kayseri

  14- Akman İ, Kuşçu K, Özdemir N, Yurdakul Z, Orhan L, Karabekiroğlu A, Demir F, Özek E  Postpartum depresyon ile emzirme becerileri arasındaki ilişki 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi  Nisan 2005, Kayseri

  15- Bilgen H, Dağçınar A, Özek M, Özek E, Yurdakul Z, Akman İ

   İlerleyici hidrosefalisi olan yenidoğanlarda intraventriküler rezervuar uygulaması Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , Mayıs, İstanbul

  16-  Göçmen İ, Altuncu E, Akman İ, Ünver T , Bilgen H , Özek E                                     Çoğul gebeliklerde maternal ve neonatal komplikasyonlar Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , Mayıs, 2005, İstanbul

  17 - Altuncu E, Berrak S , Bilgen H, Akman İ, Canpolat C, Özek E. Dissemine intravasküler koagulopatisi oln bir preterm yenidoğanda rekombinan Faktör VII a kullanımı Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , Mayıs, 2005,İstanbul

  18- E.Altuncu, İ.Akman, E Kotiloğlu, A Başgül, Z.Yurdakul, Z Kavak, E Baş, N Bozkurt, H Bilgen, E.Özek.

   Preterm doğumlarda plasenta patolojisi ile gebelik ve neonatal özelliklerin ilişkisi

  14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

   

  19-Z.Yurdakul, F Akalın, C Ayabakan, H Bilgen, E Altuncu, A Başgül, S Sülün, ÖF Özer, İ.Akman, E.Özek

  Diabetik anne çocuklarında pro-BNP tip natriüretik peptid 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

   

  20-. Z.Yurdakul, İ.Akman, K Kuşçu, G Yaylalı, F demir, Y Sanal, A Karabekiroğlu, E Altuncu, H Bilgen, E.Özek.

  Yenidoğan yoğun bakımda tedavi gören bebeklerin annelerinin psikolojik değerlendirilmesi ve emzirme durumları 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14),Antalya, 2006

   

  21. F Çakmak, E Altuncu, Z.Yurdakul, H Tuğtepe, H Bilgen, İ.Akman,  E.Özek.

  Prematüreliğe bağlı mekonyum obstrüksiyonunda gastrografin kullanımı

  14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

   

  22- E.Altuncu, Z.Yurdakul, S Kavuncuoğlu, H Bilgen, a Topuzoğlu, Ç Binay, a Sağın, İ.Akman, E.Özek.

  Sağlıklı yenidoğanlarda yaşamın ilk dakikalarındaki arteryel oksijen saturasyon değerleri

  4.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

   

  23-. Z.Yurdakul, E.Altuncu, N Yurdakul, S Arbak, H Bilgen, E Baylan, S Solakoğlu, D Özcan, S Kavuncuoğlu, E Öztürk, İ.Akman, E.Özek

   Amniotik sıvıda mekonyum saptanan gebelerde plasental apoptoz ve ultrastrüktürel- histopatolojik değişiklikler 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya,2006

   

  24-. E.Altuncu, İ. Akman, S Külekçi, Z.Yurdakul, H Bilgen, F Aktaş, N Bekiroğlu, E.Özek Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki gürültü düzeyi: küvöz, radyant ısıtıcı ve ses emici panel kullanımlarının karşılaştırılması 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

   

  25- 4q Delesyonu olan olgu sunumu : Serebral tuz kaybı.

              Yurdakul Z, Akman İ, Altuncu E, Bilgen H, Alpay H, Özek M, Özek E.

              15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

   

  26-   Neonatal Kandida Enfeksiyonlarında  Antifungal Duyarlık .

            Altuncu E, Çerikçioğlu N, Bilgen H, Ülger N, Yurdakul Z, Akman İ, Bakır M, Özek E

             15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya.

   

  27-Preliminer çalışma: Anne- Bebek kan kurşun düzeylerinIn plasental apoptoza etkisi.15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

  YurdakulZ, Altuncu E, Bilgen H, Solakoğlu S, Yalçıner A, Kavuncuoğlu S, Akman İ, Özek E.

   

  28-  Türkiyede yenidoğan döneminde yaşamı sonlandırma kararı.

            Bilgen H, Topuzoğlu A, Kuşçu K, Altuncu E, Yurdakul Z, Akman İ, Özek E.

            15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

   

  29-   Yenidoğan Yoğun Bakıma yatan bebeklerin annelerinde depresyon ve anksiyete.         Yurdakul Z, Akman İ, Kuşçu K, Yaylalı G, Demir F, Sanal Y, Karabekiroğlu A, Bilgen H, Özek E.             

                     15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

   

  30-  Preterm bebeklerde histolojik koryoamnionitin neonatal dönemde morbiditeye etkisi.      Altuncu E, Akman İ, Şenay RE, Yenice Ö, Yurdakul Z, Kotiloğlu E, Bilgen H, Topaloğlu H, Özek E.

            15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

   31- Akman İ, Bilgen H, Özek E, Alper G, Yılmaz Y. Term yenidoğanlarda serebral iskemik lezyonları incelenmesi: X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 26-30 Mart 2000

  32-Akman İ, Özek E, Bilgen H, Özdoğan T, Oral M, Cebeci D. Yenidoğan döneminde ağrıya cevapta şekerli solüsyonlar ve emzik kullanımının karşılaştırılması. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojideki yenilikler kursu. Samsun, 25-28 Haziran 2001.

   

  33-Uyan S, Bilgen H, Ozek E, Cebeci D,Akman I

  The effect of foremilk and hindmilk on simple procedural pain newborns.13. Ulusal Neonatoloji Kongresi  Nisan 2005, Kayseri

   

  34 Akman İ, Kuşçu K, Özdemir N, Yurdakul Z, Orhan L, Karabekiroğlu A, Demir F, Özek E  Postpartum psikososyal durum ile infantil kolik ilişkisi   13. Ulusal Neonatoloji Kongresi-Nisan 2005, Kayseri

  35 Yurdakul Z, Berrak S, Bilgen H, Altuncu E, Akman İ, Demiryont M, Canpolat C,Özek E    C onjenital ekstrarenal malign rabdoid tumor: olgu sunumu Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , 9-10 Mayıs, 2005,İstanbul

  36: - Altuncu E, Akman İ, Kıyan G, Özdoğan T, Bilgen H, Özek E  Konjenital şilotoraks olguları ve tedavi yaklaşımları Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı II. Neonatoloji Günleri , 9-10 Mayıs, 2005, İstanbul  

   37- Akman İ, Karaböcüoğlu M, Uğur S. Akkiz purpura fulminanslı iki hastada protein C ve S düzeyleri. 16. Pediatrik Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, İstanbul,  Nisan 1994

  38-  Bilgen H, Akman İ, Özek E, Külekçi S, Örs R, Çarman K, Akdaş F. Auditory brainstem response screening for hearing loss in high risk neonates 34. Transmed ve Türk Pediatri Kurumu Birleşik Kongresi, İstanbul, Nisan 1998.

   

  39: Bilgen H, Akman İ, Külekçi S, Yüksel Ş, Özek E, Akdaş F, Ayyıldız F.

  Yüksek riskli yenidoğanların işitsel beyin sapı davranım odyometrisi ve uyarılmış otoakustik emisyon testi, k tanıması (bildiri) 9. Ulusal Neonataloji Kongresi Ekim 1998, Mersin

  40- Akman İ, İmir G, Bilgen H, Özek E, Pekin S. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Perinatal ve Neonatal Mortalite Hızı ve Ölüm Nedenleri  Türk Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,  Antalya, 19-23 Mayıs 1999.

   

  41: Bilgen H, Akman İ, Arıkan Ç, Turan S, Özek E, Bekiroğlu N, Ayyıldız F. Bilibed ile fototerapi alan yenidoğanlarda ikterometrinin etkinliği. 9. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin,  Ekim 1998.

   

  42: Akman İ, Karakoç E, Kalaca S, Ünver T, Bilgen H, Özek E.

  Rehospitalisation rates of very low birth weight infants in the first year of life.

  Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birliği ( UMENS ) ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO )Eylül 2003, İstanbul
   

  43:  Alpay H, Bıyıklı N, Gökçe İ, Bilgen H, Özek E, Akman İ.Yenidoğan bebeklerde              akut böbrek yetmezliği. 14.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14), Antalya, 2006

   

  44:  Aydıner E, Akman İ, Karakurt S, Karadağ B, Solakoğlu M, Dağlı E, Çelikel T, Bilgen H, Özek E   Prematüre doğan çocuklarda okul öncesi dönemde solunum sağlığının değerlendirilmesi  49. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2005

   

  45: Kocaman C, Yılmaz Y, Canpolat C, Akman İ. Çocuklarda inme etyolojisinde  doğal inhibitör eksikliği : üç olgu sunumu. 42. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 2006

   

  46-   4q Delesyonu olan olgu sunumu : Serebral tuz kaybı.

              Yurdakul Z, Akman İ, Altuncu E, Bilgen H, Alpay H, Özek M, Özek E.

              15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

   

  47-   Neonatal Kandida Enfeksiyonlarında  Antifungal Duyarlık .

            Altuncu E, Çerikçioğlu N, Bilgen H, Ülger N, Yurdakul Z, Akman İ, Bakır M, Özek E

             15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya.

   

  48-Preliminer çalışma: Anne- Bebek kan kurşun düzeylerinin plasental apoptoza etkisi.15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

  YurdakulZ, Altuncu E, Bilgen H, Solakoğlu S, Yalçıner A, Kavuncuoğlu S, Akman İ, Özek .

   

  49-  Türkiyede yenidoğan döneminde yaşamı sonlandırma kararı.

            Bilgen H, Topuzoğlu A, Kuşçu K, Altuncu E, Yurdakul Z, Akman İ, Özek E.

            15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

   

  50-   Yenidoğan Yoğun Bakıma yatan bebeklerin annelerinde depresyon ve anksiyete.         Yurdakul Z, Akman İ, Kuşçu K, Yaylalı G, Demir F, Sanal Y, Karabekiroğlu A, Bilgen H, Özek E.             

                       15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

   

  51-  Preterm bebeklerde histolojik koryoamnionitin neonatal dönemde morbiditeye etkisi.      Altuncu E, Akman İ, Şenay RE, Yenice Ö, Yurdakul Z, Kotiloğlu E, Bilgen H, Topaloğlu H, Özek E.

            15. UNEKO .4-7 Nisan 2007, Antalya

Yayınlar

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

Sevgiyle büyü prematüre bebek
Riskli bebek izlemi
Riskli bebek aile rehberi