• Prematüre ve Riskli bebek izlemi
 • Yenidoğan sarılıkları
 • Bebek ve çocuk beslenmesi 
 • Aşılama
 • İnek sütü alerjisi
 • Sık enfeksiyon geçiren çocuk
 • Gelişimsel değerlendirme 
 • İdrar yolu enfeksiyonları 

 

 • 2012 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2012 – 2018 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Göztepe MedicalparkAna Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2008 – 2011 VKV Amerikan Hastanesi ve Medamerikan
 • 2007 – 2011 Marmara Üniversitesi Tıp FakültesiPediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı - Profesörlük
 • 2002 – 2007 Marmara Üniversitesi Tıp FakültesiPediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı-Doçentlik
 • 1998 – 2000 Marmara Üniversitesi Tıp FakültesiPediatri ABD, Neonatoloji Bilim Dalı
 • 1994 – 1997 The Pennsylvania State UniversityChildrens’ Hospital
 • 1991 – 1994 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Ana Bilim Dalı
 • 1985 – 1991 Hacettepe Tıp Fakültesi

 • The American Academy of Pediatrics
 • European Society of Intensive Care Medicine
 • Union of European Perinatal and Neonatal Societies
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türk Neonatoloji Derneği
 • Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ( Akademik kurul başkanı)

 

 • Aldığı Ödüller ve Sertifikalar
 • American Board of Pediatrics
 • Diğer Yayınlar
 • 1. Akman İ, Ömeroğlu R, Dindar A. 
 • Pediatrik olgularda myokardit ve dilate kardiyomiyopati birbirinden ayıredilebilir mi? Türk Kardiyol Dern Arş, 1994, 22; 38-42.
 •  
 • 2. Akman İ, Savaşan S, Karaböcüoğlu M, Uğur S, Uzel N.  
 • Purpura fulminanslı iki hastada protein C ve protein S düzeyleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 1995, 38; 89-93 
 •  
 • 3. Akman İ, Zülfükar B.
 •  Çocuk yaş grubunda aplastik anemi tedavisi. T Klin Pediatri,1994, 3; 89-94 
 •  
 • 4. Akman İ, Ertuğrul T, Dindar A, Cantez T, Tanman B, Ömeroğlu RE, Aydoğan Ü, Ağaoğlu L, Savaşan S. 
 •  Histiositosis X tanısı alan bir düşmeyen ateş olgusu. Tıp Fak Mecm, 1994, 57; 81-84 
 •  
 • 5. Akman İ, Bilgen H.
 •  Prevention of perinatal group B streptococcal infections. Marmara Medical Journal, 1998,   11 (4); 219-224 
 •  
 • 6. Akman İ, Özek E. 
 • Prematüre bebeğin sorunları ve tedavileri Galenos 1999,5: 19-22, 
 •  
 • 7. Akman İ, Ayyıldız F. 
 • Prematüre bebeğin taburculuğa hazırlanması. Galenos 1999,5: 23-25 
 •  
 • 8. Bilgen H, Akman İ, Özek E, Külekçi S, Örs R, Çarman K, Akdaş F
 •  Auditory brain stem screening for hearing loss in high risk neonates. Turk J Med Sci. 2000 30: 479-482 
 •  
 • 9. Bilgen H, Akman İ, Külekçi S, Yüksel Ş, Özek E, Akdaş F.
 •  Yüksek riskli yenidoğanların işitsel beyinsapı davranım odyometrisi ve uyarılmış otoakustik emisyon testi ile taranması . Türk Pediatri Arşivi. 2000, 35: 156-159 
 •  
 • 10. Akman İ, İmir G, Dökmeci C, Över U, Özek E, Ceyhan N. 
 • Prevelance of Group B Streptococcal colonization and Intrapartum antibiotic prophylaxis at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal 2001,14 : 79-83 
 •  
 • 11. Akman İ, İmir G, Özek E, Ceyhan N.
 •  Perinatal and neonatal mortality rates and causes of death at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal.  2001,14 : 169-172 
 •  
 • 12. Akman İ, Cebeci D, Özek E, İmamoğlu S.
 •  Effects of perinatal factors on the duration    and cost of hospitalisation for premature infants at a university hospital in Istanbul. Turk J Med Sci. 2002 ,32 : 159- 163.
 •  
 • 13- Akman İ, Arıkan Ç, Bilgen H, Kalaça S, Özek E . 
 • Transcutaneous measurement of bilirubin by icterometer during phototherapy on a bilibed. Turk J Med Sci 2002,  32 : 1-3 
 •  
 •  
 • 14- Karakoç Aydıner E, Akman İ, Kalaça S, Ünver T, Bilgen H, Özek E.
 • Rehospitalization rates of infants less than 32 weeks gestation in the first year of life. Marmara Medical journal 2005, 18(2):71-75. 
 •  
 •  
 • 15- Alpay H, Bıyıklı N, Gökçe İ, Bilgen H, Özek E, Akman İ. 
 • Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmeliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 2006,15( 1) : 29- 36.
 •  
 • 16- Karakoc E, Akman İ, Karakurt S, Karadag B,Solakoglu M, Dalgı E, Celıkel T,Bılgen H,  Ozek E. 
 •  Pre/Postbronchodilator interrupter resistance of former preterm children during preschool age Turkish Repiratory Journal , 2006,7 ( 3) : 113- 117
 •  
 •  
 • 17- Kocaman C, Yılmaz Y, Canpolat C, Akman İ.
 •  Çocuklarda inme etyolojisinde  doğal inhibitör eksikliği : üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. ( baskıda ) 
 •  
 • 18  Altuncu E,  Akman İ, Kotiloglu E,  Basgul A, Yurdakul Z, Demir F,  Kavak Z, Bas E,  Bozkurt N, Bilgen H, Ozek E 
 •       The relationship of placental histology to pregnancy and neonatal characteristics in      preterm infants  –J Turkish German Gynecol Assoc 2008: 9(1):1-5 
 •  
 • 19. Balanlı Akman I.  
 • Yenidoğanda taburculuk kriterleri ve erken taburculuğa bağlı sorunlar. 
 • Sendrom 2007: 37-41
 • 20. H. Alpay, N. Karaaslan Bıyıklı, İ. Gökçe, H. Bilgen, E. Özek, İ. Akman
 •  
 •        Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetersizliği
 •        21. Akman İ, Demirel U
 •  
 • Bronkopulmoner displaziyi önleme yöntemleri . Türkiye Klinikleri Pediatri ( baskıda)
 • 21. Akman İ, Dalkan C
 •       Yenidoğanlarda trombozlara yaklaşım.  Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi ( baskıda)
 • 22. Akman İ, Galip N. 
 •       Intraventriküler hemorajiler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi( baskıda)
 • 23. Akman İ, Dalkan C
 •      Dermatolojik hastalıklarda steroid kullanımı . Türkiye Klinikleri Dermatoloji( baskıda)
 • 2.4.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan  bildiriler:
 • 1- Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.
 • Serum neuron specific enolase and auditory brain stem responses in hyperbilirubinemic neonates.  European Society of Pediatric Research , Rhodes, 2000
 • 2-Akman İ, Bilgen H, Özek E, Sözüer D, Işık U, Örs R, Akyüz G. Somatosensory evoked potentials after posterior tibial nerve stimulation in healthy Turkish newborns. 16th European Congress of Perinatal Medicine Zagreb, 10-13 June 1998
 • ( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 3 S (1 ) : 1998)