Prof. Dr. İpek AKMAN Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Yenidoğan

Özel İlgi Alanları
 • Çocuk Beslenmesi
 • Anne Sütü
 • Prematüre Bebek
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları

Randevu Alın

  • 2018
   Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2012 - 2018
   Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Göztepe Medicalpark
   Ana Bilim Dalı Başkanlığı

   2008 - 2011
   VKV Amerikan Hastanesi ve Medamerikan
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   2007 - 2011
   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD
   Neonatoloji Bilim Dalı - Profesörlük

   2002 - 2007
   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD
   Neonatoloji Bilim Dalı-Doçentlik

   1998 - 2000
   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD
   Neonatoloji Bilim Dalı

   1994 - 1997
   The Pennsylvania State UniversityChildrens’ Hospital
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   1991 - 1994
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Pediatrik Ana Bilim Dalı

   1985 - 1991
   Hacettepe Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • The American Academy of Pediatrics
   • European Society of Intensive Care Medicine
   • Union of European Perinatal and Neonatal Societies
   • Türk Pediatri Kurumu
   • Türk Neonatoloji Derneği
   • Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı
   • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ( Akademik kurul başkanı)

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Akman İ, Ömeroğlu R, Dindar A. Pediatrik olgularda myokardit ve dilate kardiyomiyopati birbirinden ayıredilebilir mi? Türk Kardiyol Dern Arş, 1994, 22; 38-42.
   • 2. Akman İ, Savaşan S, Karaböcüoğlu M, Uğur S, Uzel N.  Purpura fulminanslı iki hastada protein C ve protein S düzeyleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 1995, 38; 89-93 
   • 3. Akman İ, Zülfükar B.Çocuk yaş grubunda aplastik anemi tedavisi. T Klin Pediatri,1994, 3; 89-94  
   • 4. Akman İ, Ertuğrul T, Dindar A, Cantez T, Tanman B, Ömeroğlu RE, Aydoğan Ü, Ağaoğlu L, Savaşan S. Histiositosis X tanısı alan bir düşmeyen ateş olgusu. Tıp Fak Mecm, 1994, 57; 81-84  
   • 5. Akman İ, Bilgen H. Prevention of perinatal group B streptococcal infections. Marmara Medical Journal, 1998,   11 (4); 219-224  
   • 6. Akman İ, Özek E. Prematüre bebeğin sorunları ve tedavileri Galenos 1999,5: 19-22, 
   • 7. Akman İ, Ayyıldız F. Prematüre bebeğin taburculuğa hazırlanması. Galenos 1999,5: 23-25 
   • 8. Bilgen H, Akman İ, Özek E, Külekçi S, Örs R, Çarman K, Akdaş FAuditory brain stem screening for hearing loss in high risk neonates. Turk J Med Sci. 2000 30: 479-482 
   • 9. Bilgen H, Akman İ, Külekçi S, Yüksel Ş, Özek E, Akdaş F.Yüksek riskli yenidoğanların işitsel beyinsapı davranım odyometrisi ve uyarılmış otoakustik emisyon testi ile taranması . Türk Pediatri Arşivi. 2000, 35: 156-159 
   •  10. Akman İ, İmir G, Dökmeci C, Över U, Özek E, Ceyhan N. Prevelance of Group B Streptococcal colonization and Intrapartum antibiotic prophylaxis at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal 2001,14 : 79-83 
   • 11. Akman İ, İmir G, Özek E, Ceyhan N.Perinatal and neonatal mortality rates and causes of death at Marmara University Hospital, Marmara Medical Journal.  2001,14 : 169-172 
   • 12. Akman İ, Cebeci D, Özek E, İmamoğlu S.Effects of perinatal factors on the duration    and cost of hospitalisation for premature infants at a university hospital in Istanbul. Turk J Med Sci. 2002 ,32 : 159- 163.
   •  13- Akman İ, Arıkan Ç, Bilgen H, Kalaça S, Özek E . Transcutaneous measurement of bilirubin by icterometer during phototherapy on a bilibed. Turk J MedSci 2002,  32 : 1-3 
   • 14- Karakoç Aydıner E, Akman İ, Kalaça S, Ünver T, Bilgen H, Özek E.Rehospitalization rates of infants less than 32 weeks gestation in the first year of life. Marmara Medical journal 2005, 18(2):71-75. 
   • 15- Alpay H, Bıyıklı N, Gökçe İ, Bilgen H, Özek E, Akman İ. Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmeliği. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 2006,15( 1) : 29- 36.
   • 16- Karakoc E, Akman İ, Karakurt S, Karadag B,Solakoglu M, Dalgı E, Celıkel T,Bılgen H,  Ozek E. Pre/Postbronchodilator interrupter resistance of former preterm children during preschool age Turkish Repiratory Journal , 2006,7 ( 3) : 113- 117 
   • 17- Kocaman C, Yılmaz Y, Canpolat C, Akman İ.Çocuklarda inme etyolojisinde  doğal inhibitör eksikliği : üç olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi. ( baskıda ) 
   • 18  Altuncu E,  Akman İ, Kotiloglu E,  Basgul A, Yurdakul Z, Demir F,  Kavak Z, Bas E,  Bozkurt N, Bilgen H, Ozek E  The relationship of placental histology to pregnancy and neonatal characteristics in      preterm infants  –J Turkish German Gynecol Assoc 2008: 9(1):1-5
   • 19. Balanlı Akman I.  Yenidoğanda taburculuk kriterleri ve erken taburculuğa bağlı sorunlar. Sendrom 2007: 37-41
   • 20. H. Alpay, N. Karaaslan Bıyıklı, İ. Gökçe, H. Bilgen, E. Özek, İ. AkmanYenidoğan bebeklerde akut böbrek yetersizliği
   •  21. Akman İ, Demirel UBronkopulmoner displaziyi önleme yöntemleri . Türkiye Klinikleri Pediatri ( baskıda)
   • 21. Akman İ, Dalkan CYenidoğanlarda trombozlara yaklaşım.  Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi dergisi ( baskıda)
   • 22. Akman İ, Galip N. Intraventriküler hemorajiler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi( baskıda)
   • 23. Akman İ, Dalkan CDermatolojik hastalıklarda steroid kullanımı . Türkiye Klinikleri Dermatoloji( baskıda)
   • 1- Akman I, Ozek E, Kulekci S, Turkdogan D, Cebeci D, Akdas F.Serum neuron specific enolase and auditory brain stem responses in hyperbilirubinemic neonates.  European Society of Pediatric Research , Rhodes, 2000
   • 2-Akman İ, Bilgen H, Özek E, Sözüer D, Işık U, Örs R, Akyüz G. Somatosensory evoked potentials after posterior tibial nerve stimulation in healthy Turkishnewborns. 16th European Congress of Perinatal Medicine Zagreb, 10-13 June 1998( abstract in Prenatal and Neonatal Medicine 3 S (1 ) : 1998)