• Yenidoğan
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1983 yılında Ankara Fen Lisesinden mezun oldu. Üniversite sınavlarında ilk 50’ye girerek 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak aynı yıl Tıpta Uzmanlık sınavında Türkiye 6.sı olarak Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 1993 - 1994 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalında Başasistan olarak görev yaptı. 1995 yılında uzman oldu. Aynı yıl Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim üyesi olarak başladı. 

Yandal (Neonatoloji) Uzmanlık Eğitimini 1997 - 1998 yıllarında Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, ABD ve Pamukkale Üniversitesinde aldı.

TÜBİTAK’tan “postdoktoral fellowship” bursunu kazanarak ABD’de Case Western Reserve University’de 1997 - 1998 tarihlerinde Neonatoloji Bilim Dalında Yenidoğan Kitaplarının yazarı Prof. Dr. A. Fanaroff ve Prof. Dr. S.C. Kalhan ile çalıştı. Bu süre içinde Perinatal Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. S.C. Kalhan ile “Hafif maternal hipoksinin neden olduğu intrauterin büyüme geriliğinde plasental amino asit transportu ve glukoz metabolizması” konularında araştırmalar yaptı. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı olan Prof. Dr. İlknur Kılıç’ın 200 ü aşkın uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri mevcuttur. Prof Dr İlknur Kılıç’ın ayrıca 15’in üzerinde kitap bölümü yazarlığı da bulunmaktadır.

Anne babalara yönelik 2016 yılında yayınlanan “Bebeğiniz ve Siz - 100 Soruda Bilmek İstedikleriniz” isimli kitabın yazarıdır.

 

  • European Pediatric Research Society
  • Türk Neonatoloji Derneği
  • Milli Pediatri Derneği

 1995 yılında Wyeth Nutritional VI. Bilimsel Araştırma Yarışmasında “Antenatal dönemde verilen E vitamininin yenidoğan ratlarda hipoksik iskemiyi önleyici etkisi” konulu araştırma ile Teşvik Ödülü,

2. 1995 yılında Wyeth Nutritional VII. Bilimsel Araştırma Yarışmasında “7-11 Yaş okul çocuklarının serum ve lökosit çinko düzeyleri, çinko eksikliğinin tedavisinde çinko içeren ekmeğin yeri” konulu araştırma ile Birincilik Ödülü, 

3. 1995 yılında Metabolizma ve Beslenme Derneğince Makbule Haktan adına düzenlenen I. Bilimsel Araştırma yarışmasında “Ratlarda (Deneysel olarak geliştirilmiş) sekonder hemosideroziste demir toksisitesi bulgularının önlenmesinde antioksidan tedavinin yeri:Kobalt ve E vitamininin etkileri” konulu araştırma ile üçüncülük ödülü,

4. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 2000, “Hiperbilirubinemili ve sağlıklı bebeklerde üçüncü ay EEG kayıtlarında uyku iğciklerinin maturasyonlarının karşılaştırması” En iyi poster ödülü,

5. Pediatric Research’de 2002 yılında yayınlanan “Effects of hyperbilirubinemia on cerebrocortical electrical activity in newborns” isimli çalışma ile TÜBİTAK Beyin Araştırmaları grubu 2003 yılı Araştırma destek ödülünü kazandım.

6. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi Epidemiyolojik Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü, 2016. Türkiye Sarılık Veri Tabanı Ön İnceleme Raporu