Prof. Dr. İlknur KILIÇ

Prof. Dr.
İlknur KILIÇ

Yenidoğan / Yenidoğan Yoğun Bakım / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

RANDEVU AL
Prof. Dr. İlknur Kılıç - Yenidoğan / Yenidoğan Yoğun Bakım / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster

1983 yılında Ankara Fen Lisesinden mezun oldu. Üniversite sınavlarında ilk 50’ye girerek 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak aynı yıl Tıpta Uzmanlık sınavında Türkiye 6.sı olarak Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. 1993 - 1994 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim Dalında Başasistan olarak görev yaptı. 1995 yılında uzman oldu. Aynı yıl Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim üyesi olarak başladı. 

Yandal (Neonatoloji) Uzmanlık Eğitimini 1997 - 1998 yıllarında Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, ABD ve Pamukkale Üniversitesinde aldı.

TÜBİTAK’tan “postdoktoral fellowship” bursunu kazanarak ABD’de Case Western Reserve University’de 1997 - 1998 tarihlerinde Neonatoloji Bilim Dalında Yenidoğan Kitaplarının yazarı Prof. Dr. A. Fanaroff ve Prof. Dr. S.C. Kalhan ile çalıştı. Bu süre içinde Perinatal Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. S.C. Kalhan ile “Hafif maternal hipoksinin neden olduğu intrauterin büyüme geriliğinde plasental amino asit transportu ve glukoz metabolizması” konularında araştırmalar yaptı. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı olan Prof. Dr. İlknur Kılıç’ın 200 ü aşkın uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri mevcuttur. Prof Dr İlknur Kılıç’ın ayrıca 15’in üzerinde kitap bölümü yazarlığı da bulunmaktadır.

Anne babalara yönelik 2016 yılında yayınlanan “Bebeğiniz ve Siz - 100 Soruda Bilmek İstedikleriniz” isimli kitabın yazarıdır.

İlgi Alanları:

 • Yenidoğan
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bugün
 • 2017 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Yenidoğan
 • 2011 - 2017 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
 • 2006 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Öğretim Üyesi (Profesör Dr.)
 • 2001 - 2003 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • 1999 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doçenti
 • 1997 - 1998 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Case Western Reserve University, Rainbow Babies and Children Hospital, OHIO, ABD
 • 1997 - 1998 Rainbow Babies and Children Hospital, Case Western Reserve University (Cleveland, A.B.D.) Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • 1995 - 1998 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi)
 • 1995 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti
 • 1993 - 1994 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanı
 • 1990 - 1995 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitimi)
 • 1983 - 1990 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Üniversite Eğitimi)
 • 1980 - 1983 Ankara Fen Lisesi (Lise Eğitimi)

 • European Pediatric Research Society
 • Türk Neonatoloji Derneği
 • Milli Pediatri Derneği

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1. 1995 yılında Wyeth Nutritional VI. Bilimsel Araştırma Yarışmasında “Antenatal dönemde verilen E vitamininin yenidoğan ratlarda hipoksik iskemiyi önleyici etkisi” konulu araştırma ile Teşvik Ödülü,

2. 1995 yılında Wyeth Nutritional VII. Bilimsel Araştırma Yarışmasında “7-11 Yaş okul çocuklarının serum ve lökosit çinko düzeyleri, çinko eksikliğinin tedavisinde çinko içeren ekmeğin yeri” konulu araştırma ile Birincilik Ödülü, 

3. 1995 yılında Metabolizma ve Beslenme Derneğince Makbule Haktan adına düzenlenen I. Bilimsel Araştırma yarışmasında “Ratlarda (Deneysel olarak geliştirilmiş) sekonder hemosideroziste demir toksisitesi bulgularının önlenmesinde antioksidan tedavinin yeri:Kobalt ve E vitamininin etkileri” konulu araştırma ile üçüncülük ödülü,

4. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 2000, “Hiperbilirubinemili ve sağlıklı bebeklerde üçüncü ay EEG kayıtlarında uyku iğciklerinin maturasyonlarının karşılaştırması” En iyi poster ödülü,

5. Pediatric Research’de 2002 yılında yayınlanan “Effects of hyperbilirubinemia on cerebrocortical electrical activity in newborns” isimli çalışma ile TÜBİTAK Beyin Araştırmaları grubu 2003 yılı Araştırma destek ödülünü kazandım.

6. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi Epidemiyolojik Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü, 2016. Türkiye Sarılık Veri Tabanı Ön İnceleme Raporu

Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. İ. Kılıç, M. Yurdakök, Ç. İnan, CN Kocabaş. Gebelikte verapamil verilen kobay ve yenidoğan yavrularında kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz düzeyleri. 38. Milli Pediatri Kongresi. Trabzon, sayfa 87, 1994

2. Ç. İnan, İ. Kılıç, K. Kılınç, Ö. Kalaycı, E. Kotiloğlu. Antenatal dönemde verilen yüksek doz E vitamininin yenidoğan ratlarda hipoksi üzerine etkisi. 38. Milli Pediatri Kongresi. Trabzon, sayfa 86, 1994

3. İ. Kılıç, İ. Özalp, T. Coşkun, A. Tokatlı, Ö. Sanal, İ. Saldamlı, H. Köksel 7-11 yaş okul çocuklarının serum ve lökosit çinko düzeyleri, çinko eksikliğinin tedavisinde çinko içeren ekmeğin yeri. 39. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, sayfa 303, 1995

4. G. Koçak, İ. Kılıç, B. Yalçın, K. Tokel, A. Çeliker. Atrioventriküler blok nedeniyle geçici kalp pili takılan bir digoksin intoksikasyonu olgusu.  39. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, sayfa 254, 1995

5. M. Turfanda, İ. Kılıç, S. Göğüş, B. Yalçın, G. Koçak. Multipl organ yetmezliği ile sonuçlanan bir stafilokok septisemisi olgusu.  39. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, sayfa 114, 1995

6. B. Yalçın, G. Koçak, İ. Kılıç, İ. Yenicesu. Şiddetli bir karbonmonoksit intoksikasyonu vakası. 39. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, sayfa 76, 1995

7. CO Kara, İ. Kılıç, A. Polat, MZ Özüer, B. Topuz. Çeşitli pediatrik antibiyotik süspansiyonlarının tatlarının değerlendirilmesi. XXIII. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, sayfa 1053-1056, 1995

8. İ. Kılıç, H. Ergin, MA Akşit. Yenidoğanın respiratuar distres sendromunda modifiye nasal CPAP ve surfaktan uygulaması. XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, A039, 1996

9. H. Ergin, İ. Kılıç. Mekonyum Aspirasyon sendromlu bebeklerde otitis media. XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, A011, 1996

10. H. Ergin, M. Topçu, İ. Kılıç, S. Çalışkan. Yenidoğan döneminde tanımlanan bir Zellweger Sendromu vakası. XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, A012, 1996

11. İ. Kılıç, H. Ergin, D. Karaduman. K vitamini eksikliğine bağlı yenidoğanın geç hemorajik hastalığı. XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, A019, 1996

12. H. Ergin, İ. Kılıç, E. Bedir, B. Topuz, CO Kara, A. Cila. Magnetik rezonans görüntüleme tekniği ile tanımlanan bir konjenital subglottik stenoz vakası XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, A001, 1996

13. BA Kılıç, İ. Kılıç, F. Demirkan, C. Güven, K. Kılınç, MH Köseoğlu. Hayvanlarda oluşturulan deneysel hemartrozda intra-artiküler verlen E vitamini ve sterodin etkileri. XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, A059, 1996

14. İ. Kılıç, BA Kılıç, H. Ergin, MA Akşit. Kamptodaktili, yüz anomaliler, iskelet deformiteleri, pitosis ve oftalmoplejinin eşlik ettiği yeni bir sendrom. XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, A097, 1996

15. H. Ergin, İ. Kılıç, E. Bedir, D. Karaduman, M. Cinbiş, MA Akşit. Konjenital kalp hastalığının eşlik ettiği Seckel sendromu vakası. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran, Van, B.51, 1997

16. H. Ergin, İ. Kılıç, O. Köseli, B. Kaleli, MA Akşit. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 yılı perinatal mortalite hızı. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran, Van, B.46, 1997

17. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Karaduman, S. Çakır, K. Kılınç, MA Akşit. SGA bebeklerde serbest oksijen radikalleri. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran, Van, B.45, 1997

18. H. Ergin, İ. Kılıç, F. Düzcan, E. Ay, İ. Bostancı, I. Saatçi, MA Akşit. Lissensefali tip 1 ve ilave anomalileri olan bir olgu. XLI. Milli Pediatri Kongresi, 27-30 Haziran, Van, B.53, 1997

19. H. Ergin, İ. Kılıç, O. Köseli, K. Kılınç, T. Şahiner, MA Akşit. Antenatal alkol alan ratlarda nitrik oksit inhibitörünün etkisi. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs, sayfa 197, 1997, İzmir.

20. İ. Kılıç, H. Ergin, M. Cinbiş, N. Akalın, MA Akşit. Maternal hipoparatiroidiye sekonder geçici neonatal bir hipertiroidi vakası. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs, sayfa 157, 1997, İzmir.

21. İ. Kılıç, H. Ergin, M. Yurdakul, E. Aktan, B. Yurdakul, MA Akşit. Oksitosin ve % 5 lik dekstroz infüzyonunun yenidoğanlarda bilirubin düzeylerine etkileri. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs, sayfa 87, 1997, İzmir.

22. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Karaduman, F. Gümrük, MA Akşit. Yenidoğan bir bebekte faktör VII eksikliğine bağlı tekrarlayan intrakraniyal kanamalar. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs, sayfa 74, 1997, İzmir.

23. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Karaduman, N. Akalın, İ. Bostancı, MA Akşit. Denizli bölgesinde 747 yenidoğanın cilt bulguları yönünden taranması. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs, sayfa 57, 1997, İzmir.

24. H. Ergin, İ. Kılıç, N. Akalın, D. Karaduman, M. Cinbiş, B. Akdağ, MA Akşit. Denizli bölgesinde intrauterin büyümenin değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs, sayfa 49, 1997, İzmir.

25. H. Ergin, İ. Kılıç, O. Köseli, E. Bedir, MA Akşit. Pamukkale üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Ünitesinde 1 yılda izlenen hipoksik iskemik ensefalopati vakaları. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs, sayfa 21, 1997, İzmir.

26. M. Cinbiş, O. Köseli, S. Kurtoğlu, İ. Kılıç, MA Akşit. Neonatal hipoparatiroidili bir vaka sunumu. XLII. Milli Pediatri Kongresi 1998 Kayseri, C33

27. D. Karaduman, H. Ergin, İ. Kılıç, MA Akşit. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ferritin düzeyleri. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 1998, Mersin, S 177

28. İ. Kılıç, F. Saker, S. Mahajan, SC Kalhan. Hafif kronik maternal hipoksinin neden olduğu intrauterin büyüme geriliğinde plasental a-amino isobütirik asit transportu. XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, 1999, Ankara, S 368

29. M. Yurdakul, D. Karaduman, İ. Kılıç. Bir Harlequin fetüs vakası. XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, 1999, Ankara, S 440

30. D. Karaduman, A. Sarıoğlu, İ. Kılıç, S. Kurtoğlu. Multipl konjenital anomalileri olan bir Pendred sendromu vakası. XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, 1999, Ankara, S 441

31. İ. Kılıç, N. Kendiroğlu, H. Ergin, İ. Kaleli. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde sepsis etkenleri ve kültür antibiyogram sonuçlarının değerlendirilmesi. 43.Milli Pediatri Kongresi Sayfa 87, Ankara 1999

32. İ. Kılıç, K. Aydın, İ. Kaleli. Çocukluk yaş grubunda CMV ve Hepatit A seropozitif vakaların sıklığı. 43.Milli Pediatri Kongresi Sayfa 88, Ankara 1999

33. İG Kara, İ. Kılıç, H. Öçsel. Yenidoğan dönemi cerrahi girişimlerimiz. XXI. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 1999, Kuşadası. P.104.

34. D. Karaduman, İ. Kılıç, T. Şahiner. Yenidoğanda hiperbilirubineminin serebrokortikal elektriksel aktiviteye etkisinin beyin bölgelerine göre değerlendirilmesi.  X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2000, Antalya, S: 32

35. D. Karaduman, İ. Kılıç, T. Şahiner. Yenidoğanda hiperbilirubineminin serebrokortikal elektriksel aktiviteye etkisi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2000, Antalya, S: 30

36. D. Karaduman, İ. Kılıç, T. Şahiner. Yenidoğanda hiperbilirubineminin serebrokortikal elektriksel aktiviteye ve beyin maturasyonuna etkisi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2000, Antalya, S: 31

37. İ. Kılıç, N. Kendiroğlu, H. Ergin, İ. Kaleli. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde sepsis etkenleri ve kültür antibiyogram sonuçlarının değerlendirilmesi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2000, Antalya, S:205

38. İ. Kılıç, F. Saker, SD Mahajan, SC Kalhan. Hafif kronik maternal hipoksinin neden olduğu intrauterin büyüme geriliğinde doku a-amino isobütirik asit ve inülin düzeyleri. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2000, Antalya, S: 17

39. M. Yurdakul, D. Karaduman, İ. Kılıç. Ailesinde psöriyasis saptanan bir Harlequin fetus  vakası. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2000, Antalya, Sayfa: 204

40. İ. Kılıç, F. Saker, SD Mahajan, SC Kalhan. Hafif kronik maternal hipoksinin neden olduğu intrauterin büyüme geriliğinde plasental a-amino isobütirik asit transportu. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2000, Antalya, S: 17

41. H. Ergin, M. Zencir, T. Şahiner, İ. Kılıç, E. Alkış, L. Özdel, D. Gürses. Denizli ilinde 11-18 yaş okul çocuklarında migren tipi baş ağrısı sıklığı. 44.Milli Pediatri Kongresi, 2000, Bursa, sayfa:13

42. H. Ergin, İ. Kılıç, C. Yıldırım, A. Sözeri, D. Gürses. Prematüre bebeklerde retinopati sıklığı ve risk faktörleri. 44.Milli Pediatri Kongresi, 2000, Bursa, sayfa:182

43. H. Ergin, İ. Kılıç, A. Sözeri, D. Gürses, Ö. Özdemir. Anne sütü zenginleştiricisi (Eoprotin) alan prematüre bebeklerde vücut ağırlığı değişimi. 44.Milli Pediatri Kongresi, 2000, Bursa, sayfa:181

44. İ. Kılıç, H. Ergin, A. Sözerei, N. Karabulut. Ritscher-Schinzel Sendromu: vaka takdimi. 44.Milli Pediatri Kongresi, 2000, Bursa, sayfa:179

45. CO Kara, H. Ergin, G. Koçak, İ. Kılıç, M. Başkan. Okul çocuklarında uykuda gelişen solunum bozukluklarının sıklığı. 44.Milli Pediatri Kongresi, 2000, Bursa, sayfa:167

46. D. Gürses, İ. Kılıç, G. Koçak, M. Başkan. İndometazin tedavisi ile başarılı sonuç alınan bir Bartter Sendromu vakası. 44.Milli Pediatri Kongresi, 2000, Bursa, sayfa:97
47. İ. Kılıç, H. Ergin, B. Kaleli, N. Kendiroğlu. Pamukkale Üniversitesi 1999 yılı perinatal mortalitesi. 44.Milli Pediatri Kongresi, 2000, Bursa, sayfa:194

48. CO Kara, H. Ergin, G. Koçak, İ. Kılıç, M. Yurdakul.  Prevalence of sleep-related breathing disorders and associated symptoms in school children                                        Uluslararası Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Toplantısı, Ankara, 2000. P.66

49. F. Düzcan, İ. Kılıç, M. Zencir, GO Çetin. 1997-1999 Yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde doğan bebeklerde konjenital malformasyon sıklığı. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 2000, İzmir. Sayfa 171.  

50. İ.Kılıç, F. Saker, SD Mahajan, SC Kalhan. Hafif maternal hipoksinin ratların plazma amino asit konsantrasyonlarına etkisi. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 2001. Sayfa:217

51. D. Gürses, A. Sarıoğlu Büke, İ. Kılıç. Künt batın travmalı çocuklarda karaciğer enzim düzeyleri. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 2001. Sayfa:247

52. D. Gürses, A. Sarıoğlu Büke, M. Başkan, Ö. Herek, İ. Kılıç. Travma nedeni ile Çocuk Acil Servise başvuran hastaların epidemiyolojik değerlendirilmesi. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 2001. Sayfa:317

53. D. Gürses, AS Özdemir, A. Akçay, İ. Kılıç. Akut hepatit A enfeksiyonunun prodromal döneminde Meningoensefalit tablosu.24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002 sayfa:27

54. A. Akçay, D. Gürses, A. Özdemir, İ. Kılıç, A. Polat, H.  Ergin, M. Cinbiş. Pediatrik zehirlenme olgularının değerlendirilmesi 24. Pediatri Günleri, İstanbul, 2002 sayfa:30

55. D. Gürses, A. Akçay, İ. Çakaloz, İ. Kılıç. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonlarının değerlendirilmesi. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002, Sayfa:232
56. D. Gürses, Ö. Özdemir, A. Akçay, İ. Kılıç. Çocukluk çağında akciğer kist hidatiği: üç olgu sunumu. . 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002, Sayfa:234

57. H. Ergin, S. Semiz, İ. Kılıç, D. Gürses. Konjenital hiperinsülinizm-hiperamonyemi sendromlu yenidoğan olgu. . 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002, Sayfa:279

58. İ. Kılıç, H. Karahan, T. Kurt, H. Ergin, D. Gürses, T. Şahiner. Preterm anemisi ve diğer risk faktörlerinin işitsel beyin sapı cevabı üzerine etkisi.  46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002, Sayfa:280

59. D. Gürses, A. Sarıoğlu-Büke, M. Başkan, İ. Kılıç. Pediatrik travmalarda maliyeti etkileyen faktörler. 38. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2002, Sayfa:358

60. H. Ergin, N. K. Deniz, İ. Kılıç, S. Semiz, E. Alkış, D. K. Gürses. Anne sütü ile beslenen term SGA bebeklerde 6 aylık izlemde büyümenin araştırılması. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003 

61. H. Ergin, N. K. Deniz, İ. Kılıç, D. K. Gürses, S. Semiz, E. Alkış. Term SGA bebeklerde 6 aylık izlemde erken demir desteği ihtiyacının araştırılması. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003

62. H. Ergin, N. K. Deniz, İ. Kılıç, S. Semiz, E. Alkış, D. K. Gürses. Term SGA bebeklerde maternal risk faktörleninin araştırılması. 47. Milli Pediatri Kongresi, İstanbul, 2003 

63. CN Semerci, M. Cinbiş, S. Tatlıpınar, İ. Kılıç, B. Yağcı, E Tepeli, F. Düzcan. Albinoid fundus bulunan cerebro-oculo-facio-skeletal sendromlu bir olgu. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya. 21-24 Nisan 2004

64. S. Semiz, H. Ergin, İ. Kılıç, FS Kıraç, E. Dağdeviren. Hennekam sendromu ve yellow-nail sendromunun bazı klinik bulgularını taşıyan bir olgu. 3. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi. Kuşadası, 2004, sayfa:154

65. İ. Kılıç, H. Ergin, İ. Çakaloz. İndirek hiperbilirubinemi vakalarımızın değerlendirilmesi. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, 2004

66. Ç. Ergin, İ. Kaleli , İ. Kılıç. Actinobacillus Urea’nın etken olduğu bir konjonktivit olgusu. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kuşadası, 2004

67. E. Dağdeviren, İ. Kılıç,E. Kaya, B. Akdağ. Metilprednizolon ve deksametazonun yenidoğan ratların fiziksel ve nörolojik gelişimi üzerine etkileri  13. Ulusal Nenatoloji Kongresi, Kayseri, 2005, sayfa 258

68. H. Ergin, Ş. Ergin, M. İnan, İ. Kılıç, G. Abban. Distrofik tip epidermolizis büllozalı iki olgunun izlemi. 13. Ulusal Nenatoloji Kongresi, Kayseri, 2005, sayfa 366

69. İ. Kılıç, İ. Çakaloz, S.Demir, GY Can. Fototerapinin term yenidoğanlarda nitrik oksit sentezi üzerine etkisi. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 2005, OR22-001

70. MAÖ Özdemir, M. Bican, M. Candemir, İ. Kılıç. İki olgu nedeniyle benign çocukluk çağı miyoziti. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 2005, P23-014

71. M. Candemir, A. Polat, İ. Kılıç, Y. Balcı, M. İnan, H. Halis. 8 aylık infantta sefalosporinlere bağlı otoimmün hemolitik anemi Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 2005, P22-017

72. MA. Özdemir, İ. Kılıç, S. Semiz, M. Candemir. Bir vaka nedeni ile osteogenezis imperfekta. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 2006, PS-108, Sayfa:353

73. İ. Kılıç, E. Dağdeviren, S. Demir, M. Türk. Prenatal dönemde kullanılan betametazon ve dexametazonun yenidoğan rat akciğerinde malondialdehit düzeyine etkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 2006, SS-16, Sayfa:167

74. E. Dağdeviren, İ. Kılıç, AÇ Tufan. Prenatal dönemde kullanılan betametazon ve dexametazonun yenidoğan rat hipokampüsünde apopitoza etkileri. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 2006, TPS-2, Sayfa:185
75. M. Candemir, H. Halis, A. Polat, H. Ergin, İ. Kılıç, S. Semiz, M.Cinbiş. Henoch Schonlein purpuralı olgularımız. 42. Türk Pediatri Kongresi. Antalya, 2006. S029, sayfa:510-511

76. İ. Kılıç, A. Büke, M. Candemir, Ö. Özdemir. Mikrosefali, çift toplayıcı üriner sistem ve pilor stenozu birlikteliği saptanan yenidoğan olgusu. 50. Milli Pediatri Kongresi, 2006, Antalya, P-01

77. İ. Kılıç, F. Duksal, AÇ Tufan Postnatal kullanılan farklı steroidlerin hipokampusda apopitozise ve beyin ağırlıklarına etkisi 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2007 Sayfa:32

78. İ. Kılıç, Ö. Özdemir, F. Ayata, S. Kıraç. Kan değişimi sonrası pulmoner perfüzyon bozukluğu.15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2007 Sayfa:75

79. İ. Kılıç, Ö. Özdemir, H. Halis, T. Coşkun. Bir vaka nedeniyle izovalerik asidemi.15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2007 Sayfa 186

80. Ö. Özdemir, İ. Kılıç, D. Gürses, F. Düzcan, N. Semerci, F. Ayata, H. Halis, Y. Kıroğlu. Goldenhar Sendromu:iki olgu sunumu. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2007 Sayfa 219

81. Ö. Özdemir, İ. Kılıç, N. Semerci, BA Kılıç, D. Gürses. Gebelikte sodyum valproat kullanımı sonrası Baller-Gerold Sendromu ve eşlik eden anomaliler. 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2007 Sayfa:94

82. Ö. Özdemir, İ. Kılıç, N. Semerci, BA Kılıç, D. Gürses. Gebelikte sodyum valproat kullanımı sonrası Baller-Gerold Sendromu ve eşlik eden anomaliler. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2008 Sayfa:120

83. Ö. Özdemir, İ. Kılıç, U. Koltuksuz, K. Küçüktaşçı, B. Savran. Kistik higroma:iki olgu sunumu. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2008 Sayfa:228

84. İ. Kılıç, T. Özsarı, E. Yıldız,. Ö.Özdemir. Gazyağı aspirasyonuna bağlı hidrokarbon pnömonisi gelişen yenidoğan. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2009 Sayfa:305

85. T. Özsarı, İ. Kılıç, N. Yalçın, S. Demir. Nekrotizan enterokolit modeli oluşturulan ratlarda profilaktik olarak kullanılan resveratrolün gastrointestinal sisteme, oksidatif strese etkileri. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2009, sayfa:47

86. T. Özsarı, Ö. Özdemir, M. Oto, İ . Kılıç. Yenidoğan döneminde septik artrit. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2009, sayfa:270

87. Ö. Özdemir, İ. Kılıç, K. Küçüktaşçı, D. Gürses, Ü. Torlak. Holt-oram sendromu:bir vaka sunumu17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2009, sayfa:228

88. Ö. Özdemir, İ. Kılıç, K. Küçüktaşçı, A. Karaca, M. Oto, O. Çetin, V. Caner. Yenidoğanda Konjenital tromboz:vaka sunumu. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2009, sayfa:210

89. T. Özsarı, İ. Kılıç, ÖMA Özdemir, Ç. Yenisey, İ. Metehan. Nekrotizan enterokolit modeli oluşturulan ratlarda resveratrol tedavisinin gastrointestinal sisteme ve oksidatif strese etkisi.53. Milli Pediatri Kongresi, Marmaris 2009 P-237

90. ÖMA Özdemir, İ. Kılıç, T. Özsarı, Ç. Yenisey, İ. Metehan. Nekrotizan enterokolit modeli oluşturulan ratlarda amifostinin tedavisinin  gastrointestinal sisteme ve oksidatif strese etkisi.53. Milli Pediatri Kongresi, Marmaris 2009 P-238

91. ÖMA Özdemir, İ. Kılıç, T. Özsarı, Ç. Yenisey, İ. Metehan. Nekrotizan enterokolit modeli oluşturulan ratlarda profilaktik olarak kullanılan amifostinin  gastrointestinal sisteme ve oksidatif strese etkisi.53. Milli Pediatri Kongresi, Marmaris 2009 P-239

92. T. Özsarı, İ. Kılıç, ÖMA Özdemir, Ç. Yenisey, İ. Metehan. Nekrotizan enterokolit modeli oluşturulan ratlarda melatonin tedavisinin gastrointestinal sisteme ve oksidatif strese etkisi.53. Milli Pediatri Kongresi, Marmaris 2009 P-446

93. İ. Kılıç, A. Köseler, İ. Çakaloz, E. Atalay. Denizli Bölgesinde Patolojik ve uzamış hiperbilirubinemide UDP-Glukuronil Transferaz Geninde G71R Mutasyonu Sıklığı. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2010, sayfa:50

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. İ. Saldamlı, H. Köksel, Ö. Özboy, İ. Özalp, İ. Kılıç. Zinc-supplemented bread and its utilization in zinc deficiency. 9th World Congress of Food Science and Technology. Budapest, August 1995

2. İ. Kılıç,İ. Özalp, T. Coşkun, A. Tokatlı, İ. Saldamlı, H. Köksel, Ö. Özboy. The effect of zinc-fortified bread consumption on zinc deficient school children. XXI. International Congress of Pediatrics, Cairo-Egypt, September, 1995

3. H. Ergin, M. Topçu, İ. Kılıç, S. Çalışkan Kadayıfçılar. Zellweger Syndrome in a neonate. 5th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology, 9-11 October, 1996.
4. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Karaduman, F. Gümrük, MA Akşit. Reccurent intracranial hemorrhage in a newborn with congenital factor VII deficiency. Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics. Forth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with international Participipation. 1997, September 21-25, 1997, page 144, Baku, Azerbaijan.

5. H. Ergin, İ. Kılıç, O. Köseli, E. Bedir, MA Akşit. Hypoxic ischemic encephalopathy cases followed by the neonatology department of the Pamukkale University in 1996. Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics. Forth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with international Participipation. 1997, September 21-25, 1997, page 144, Baku, Azerbaijan.

6. İ. Kılıç, H. Ergin, M. Yurdakul, E. Aktan, B. Yurdakul, MA Akşit. The effects of oxytocin and 5 % dextrose infusions on neonatal bilirubin levels. Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics. Forth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with international Participipation. 1997, September 21-25, 1997, page 145, Baku, Azerbaijan.

7. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Karaduman, N. Akalın, İ. Bostancı, MA Akşit. Skin fingings of 747 newborns in Denizli region. Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics. Forth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with international Participipation. 1997, September 21-25, 1997, page 145, Baku, Azerbaijan.

8. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Karaduman, N. Akalın, İ. Bostancı, MA Akşit. Evaluation of the intrauterine  growth in Denizli region. Union of National Pediatric Societies of Turkish Republics. Forth Regional Congress of Pediatric Societies of Turkish Speaking Countries with international Participipation. 1997, September 21-25, 1997, page 146, Baku, Azerbaijan.

9. BA Kılıç, İ. Kılıç, MH Köseoğlu. The eefects of intra-articular vitamin E and corticosteroid injection in experimental hemarthrosis in rabbits. Blood, 1998 Supp pp.34a-35a. American Society of Hematology, 39th Annual meeting, December 5-9, SanDiago, USA.

10. BA Kılıç, İ. Kılıç. The role of nitric oxide in hypoxic skeletal muscles of newborn rats. 44th Annual meeting, Orthopedic Research Society, Volume 23, Section 2, page 1077, March 16-19, 1998, New Orleans, Lousiana, USA.

11. BA Kılıç, İ. Kılıç, MH Köseoğlu. The effects of intra-articular vitamin E and corticosteroid injection in experimental hemarthrosis in rabbits. 44th Annual meeting, Orthopedic Research Society, Volume 23, Section 2, Page 1095, March 16-19, 1998, New Orleans, Lousiana, USA.

12. C. İnan, K. Kılınç, E. Kotiloğlu, H. Akman, İ. Kılıç, J. Michl. Antioxidant therapy of cobalt and vitamin E in hemosiderosis.   Pediatric Research 43;133A, The meeting of American Pediatric Society and Sociaty of Pediatric Research, May 1-5, 1998, New Orleans, USA

13. CO Kara, MZ Özüer, İ. Kılıç, AN Yalçın, H. Ergin. Consumption of amoxiciline with second and third generation cephalosporins in the treatment of acute otitis media. 2nd European Congress of Chemotherapy and 7th Biennial Conference on Antiinfective Agents and Chemotherapy, 1998, May 10-13, Hamburg, Germany

14. İ. Kılıç, İ. Özalp, T. Coşkun, A. Tokatlı, S. Emre, İ. Saldamlı, H. Köksel, Ö. Özboy. The effect of zinc supplemented bread consumption on school children with asymptomatic zinc deficiency. Second International Zinc Symposium, p.18, October 2-3, 1998, Ankara

15. A. Sarıoğlu, İ. Bostancı, M. Küpelioğlu, İ. Kılıç, MA Akşit. A rare cause of vomiting in infancy:Cascade stomach. 3th European Congress of Paediatric Surgery. P.167, 1999, Brussels, Belgium.

16. İ. Kılıç, C. Güven, K. Kılınç. The effect of hypoxia on newborn rats whose mother received NG-nitro-L-Arginine. XVII Europen Congress of Perinatal Medicine. Portugal, 2000. Prenatal and Neonatal Medicine. P.140.

17. D. Gürses, İ. Kılıç, T. Şahiner. The effect of hyperbilirubinemia on cerebrocortical electrical activity in newborns. European Society for Pediatric Research, Finland, Pediatric Research. 2001;50:287

18. İ. Kılıç, F Saker, S Mahajan, SC Kalhan. Placental transfer of amino acid in hypoxia induced IUGR in rat pregnancy. European Society for Pediatric Research, Finland, Pediatric Research. 2001;50:291

19. İ. Kılıç. Special resuscitation circumstances. II. World Congress of Perinatal Medicine.2002,  Journal of Perinatology, sayfa:159. 

20. İ. Kılıç, İ. Çakaloz, S. Demir, G. Can. Increased urine nitrite levels in newborns under phototheraphy. The Journal of Maternal-Fetal&Neonatal Medicine. XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine 2006;19:133

21. İ. Kılıç, E. Dağdeviren, E. Kaya. The effects of neonatal dexamethasone and methylprednisolone on rat growth and neurodevelopment. The Journal of Maternal-Fetal&Neonatal Medicine. XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine 2006;19:139

22. BA Kılıç, C. Güven, K. Kılınç, İ. Kılıç. The role of maternal L-arginine administration on skeletal muscles of newborn rats.The Journal of Maternal-Fetal&Neonatal Medicine. XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine 2006;19:140

23. O Yaylalı Taşkaya, FS Kıraç, D. Yüksel, İ. Kılıç. TC-99M-Merkaptoacetyltriglycine and TC-99M-Dimercaptoscsınıc acid scintigraphies in the evaluation of renal parenchimal lesions in children  XII. International symposium on radionuclides in Nephrourology 2007, Antalya

24. İ. Kılıç, F. Duksal, AC Tufan, I. Akdoğan. Effects of different corticosteroids on the brain weight and hippocampal neuronal loss in rats. The Journal of Maternal-Fetal&Neonatal Medicine 2008;volume 21, 60 (XXI European Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Turkey)

25. G. Çetin, K. Erdoğan, O Ozdemir, T. Kalkan, B. Kaleli, I. Kılıç, F. Düzcan. Prenatally diagnosed de novo inverted dublication of 8p11.2-p23 region with deletion of 8pter in a dysmorphic case. Chrosomal Research 2009:17:s63

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. İ. Kılıç, E. Erkul, A. Tuncer. İnfantil form sistinozis: Bir vaka takdimi ve literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi. Turkish Medical Journal of Medical Series. 1993;4:36-39. (vaka takdimi)

2. İ. Kılıç, Ö. Kalaycı. Methemoglobinemia due to prilocain local anesthesia. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences 1993;19:299 (vaka takdimi)

3. İ. Kılıç, A. Kara, Ç. Altay. Piknodisostosis: İki vakanın takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1994;37:277-283 (vaka takdimi)

4. İ. Kılıç, B. Yalçın, G. Esmer. Tetanoz aşısı. Katkı Pediatri Dergisi. 1994;15(1-2):73-77 (derleme)

5. G. Esmer, İ. Kılıç, B. Yalçın. Boğmaca aşısı. Katkı Pediatri Dergisi. 1994;15(1-2):63-72 (derleme)
6. B. Yalçın, G. Esmer, İ. Kılıç. Difteri aşısı. Katkı Pediatri Dergisi. 1994;15(1-2):56-62. (derleme)

7. İ. Kılıç, B. Yalçın, G. Esmer. İshalde dışkı incelemesi. Katkı Pediatri Dergisi. 1994;15(4):318-323 (derleme)

8. İ. Kılıç, G. Esmer, B. Yalçın. Büyüme geriliğinin sekonder nedenleri. Katkı Pediatri Dergisi 1994; 15(5)394-399 (derleme)

9. İ. Kılıç, M. Yurdakök, Ç. İnan, CN Kocabaş. Serum calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase levels in newborn guinea pigs whose mothers received verapamil during gestation. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine 1995;1:14-16. (deneysel çalışma)

10. İ. Kılıç, B. Yalçın, G. Esmer. Derin boyun enfeksiyonları. Katkı Pediatri Dergisi 1996;17(6):1080-1090 (derleme)

11. H. Ergin, İ. Kılıç. Mekonyum Aspirasyon sendromlu bebeklerde otitis media. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996;18:200-202 (araştırma)

12. BA Kılıç, İ. Kılıç, F. Demirkan, E. Bedir. 1-15 yaş grubu çocuklarda alt ekstremite rotasyonel problemlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; (1-3)2:48-50 (araştırma)

13. İ. Kılıç, H. Ergin, MA Akşit. Sigara ve gebelik. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996;2(1-3)64-68 (derleme)

14. H. Ergin, İ. Kılıç, E. Bedir, B. Topuz, CO Kara, A. Cila. Manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile tanımlanan bir konjenital subglottik stenoz vakası. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996;18:215-218 (vaka takdimi)

15. H. Ergin, İ. Kılıç, MA Akşit. Nekrotizan enterokolit. Yeni Tıp Dergisi 1996;13:323-324 (derleme)
16. H. Ergin, İ. Kılıç, MA Akşit. Gebelikte annenin alkol kullanması ve çocuğa etkileri. Medical Network Klinik Bilimler (Kadın Doğum) 1996;2:1-4 (derleme)

17. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Karaduman, F. Gümrük, MA Akşit. Yenidoğan bir bebekte faktör VII eksikliğine bağlı tekrarlayan intrakranial kanamalar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 1997;40:551-556 (vaka takdimi)

18. İ. Kılıç, H. Ergin, MA Akşit. Neonatal respiratuar distres sendromunda modifiye nasal CPAP ve surfaktan uygulaması. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1997;6:73-76 (vaka takdimi)

19. İ. Kılıç, H. Ergin, D. Karaduman, N. Akkoyunlu, MA Akşit. Yenidoğanın geç hemorajik hastalığı. Yeni Tıp Dergisi. 1997;14:90-92 (vaka takdimi)

20. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Karaduman, N. Akalın, İ. Bostancı, MA Akşit. Denizli bölgesinde 747 yenidoğanın cilt bulguları yönünden taranması. Türkiye Klinikleri Dermotoloji Dergisi 1997;7:187-191 (araştırma)

21. BA Kılıç, İ. Kılıç, F. Demirkan, H. Ergin. 0-5 yaş arası çocuklarda konjenital ortopedik deformite sıklığı. Tıp ve Sağlık Dergisi. 1997;1:14-17 (araştırma)

22. CO Kara, İ. Kılıç, FN Ardıç, H. Ergin. Akut otitis medianın etyolojisinde sigara ve diğer çevresel faktörlerin önemi. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1997;5:1-4 (araştırma)

23. H. Ergin, İ. Kılıç, O. Köseli, K.Kılınç, T. Şahiner, MA Akşit. Antenatal alkol alan ratlarda nitrik oksit inhibitörünün etkisi. Klinik Bilimler ve Doktor. 1998;4:134-137 (deneysel çalışma)

24. İ. Kılıç, H. Ergin, M. Cinbiş, N. Akalın, MA Akşit. Maternal hipoparatiroidiye sekonder geçici neonatal bir hipertiroidi vakası. Yeni Tıp Dergisi. 1998;15:97-98 (vaka takdimi)
25. H. Ergin, İ. Kılıç, N. Akalın, D. Karaduman, M. Cinbiş, B. Akdağ, MA Akşit. Denizli bölgesinde intrauterin büyümenin değerlendirilmesi. Klinik Bilimler ve Doktor 1998;4:268-274 (araştırma)

26. İ. Kılıç. H. Ergin, M. Yurdakul, E. Aktan, B. Yurdakul. MA Akşit. Oksitosin ve % 5 lik dekstroz infüzyonunun yenidoğanlarda bilirubin düzeylerine etkileri. Optimal Tıp dergisi, 1998;11:67-70 (araştırma)

27. M. Cinbiş, O. Köseli, S. Kurtoğlu, İ. Kılıç, MA Akşit. An infant with neonatal hypoparathyroidism: case report. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 1999;3:149-152 (vaka takdimi)

28. A. Sarıoğlu, İ. Bostancı, İ. Kılıç, M. Küpelioğlu, MA. Akşit. Midenin nadir görülen anatomik bir varyasyonu: Kaskad mide. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1999;5:127-129. (vaka takdimi)

29. İ. Kılıç, H. Ergin, B. Kaleli. Pamukkale Üniversitesi 1999 yılı Perinatal mortalitesi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;6:69-72 (araştırma)

30. H. Ergin, İ. Kılıç, C. Yıldırım. Prematüre bebeklerde retinopati sıklığı ve risk faktörlerinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;6:91-95 (araştırma)

31. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Gürses. Zenginleştirilmiş anne sütü alan prematüre bebeklerde vücut ağırlığı değişimi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000;1:9-12 (araştırma)

32. D. Karaduman, İ. Kılıç, G. Koçak, M. Yurdakul. Bir Bartter Sendromu vakası. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000;6:81-84. (vaka takdimi)

33. D. Karaduman, A. Sarıoğlu, İ. Kılıç, S. Kurtoğlu. Multipl konjenital anomalileri olan bir Pendred Sendromu olgusu. Türk Pediatri Arşivi 2000;35:178-180 (vaka takdimi)
34. F. Düzcan, İ. Kılıç, M. Zencir, O. Çetin. 1997-1998 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde doğan bebeklerde konjenital malformasyon sıklığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2001;44:240-246. (araştırma)

35. İ. Kılıç. Yenidoğanda hipoglisemi. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojide Yenilikler Kursu Kitabı.2001, Sayfa:121-129 (derleme)

36. M. Başkan, G. Koçak, D. Gürses, İ. Kılıç, H. Ergin. Eklem yakınması olan hastalarda akut romatizmal ateşin ayırıcı tanısı.TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 2001;60-65 (retrospektif araştırma)

37. D. Gürses, A. Sarıoğlu-Büke, M. Başkan, Ö. Herek, İ. Kılıç. Epidemiologic evaluation of trauma cases admitted to a pediatric emergency service. Ulusal Travma Dergisi 2002; 8:156-159 (araştırma)

38. D. Gürses, A. Sözeri-Özdemir, A. Akçay, İ. Kılıç. Bir vaka nedeni ile akut hepatit A infeksiyonunun prodromal döneminde meningoensefalit tablosu. Çocuk Dergisi. 2002;2:99-101 (vaka takdimi)

39. İ. Kılıç. Çocuklarda Akut Otitis Media ve Akut Sinüzit. ANKEM Derneği Bölgesel Eğitim Toplantıları Özet Kitabı, 2003, Denizli. Sayfa:127-130. (derleme)

40. A.Akçay, Ö. Özdemir, D. Gürses, H. Ergin, İ. Kılıç, A. Sarıoğlu-Büke. Üç olgu nedeniyle akciğer Kist Hidatiğine yeniden bakış. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2003;3:29-31

41. D. Gürses, A. Akçay, İ. Çakaloz, İ. Kılıç, H. Ergin, CO Kara. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonlarının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2004;4:98-101 (retrospektif araştırma)

42. İ. Kılıç. Mekanik ventilasyonun kardiyak, pulmoner, renal etkileri. 48. Milli Pediatri Kongresi Özet kitabı, Samsun, 2004, sayfa:   (derleme)

43. İ. Kılıç, Y. Baykara, CN Semerci, H. Ergin, NL Şatıroğlu Tufan. Apert Sendromu. Turkish Journal of  Medical Sciences., 2004, 34:405-408 (vaka takdimi)

44. İ. Kılıç, H. Ergin, İ. Çakaloz. Yenidoğan dönemi indirekt hiperbilirubinemi olgularımızın değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri. 2005;14:20-25 (retrospektif araştırma)

45. İ. Kılıç. Neonatal Kolestaz. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi Özet kitabı, Kayseri, 2005, sayfa: 60-66  (derleme)

46. CN Semerci, M. Cinbiş, S. Tatlıpınar, İ. Kılıç, AB Yağcı, E. Tepeli, F. Düzcan. Albinoid fundus bulunan cerebro-oculo-facio-skeletal (COFS) (Pena-Shokeir Tip II) Sendromlu bir olgu. Türkiye Klinikleri Pediatri, 2005;14:92-96 (vaka takdimi)

47. E. Erdem, T. Süzer, E. Coşkun, İ. Kılıç, CO Kara, B. Erdoğan, A. Özşahin, H. Bağcı. Klinik eğitiminde entegrasyon: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulamaları. Tıp Eğitimi Dünyası 2005;20:10-15

48. İ. Kılıç. Yenidoğanın Respiratuar Distres Sendromu. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Dergisi Özel Sayı 2005;76-80 (derleme)

49. M. Candemir, İ. Kılıç, M. İnan. Brusellozun ender bir komplikasyonu: Plevral Efüzyon. Çocuk Solunum Dergisi. 2006;1:40-43

50. İ. Kılıç. Prematüre bebeklerde anne-bebek bağlanması. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi Özet kitabı. Antalya 2006. Sayfa:75-76

51. M. Candemir, A. Polat, İ. Kılıç, YI Balcı, M İnan, H Halis. Sefalosporinlerle ilişkili otoimmun hemolitik anemi: bir vaka takdimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006;49:315-318

52. Ö. Özdemir, İ Kılıç, S. Semiz, M. Candemir. Osteogenezis İmperfekta tedavisinde yenilikler ve pamidronat tedavisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007 Yayına kabul edildi.
53. İ. Kılıç Erken Neonatal Sepsis. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi Konuşmacı Metinleri Kitabı, 2007. Sayfa:107-116

54. İ. Kılıç. Yenidoğanlarda Kalp yetmezliğinin tedavisi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi Konuşmacı Metinleri Kitabı, 2008. Sayfa:107-111

55. İ. Kılıç, H. Karahan, T. Kurt,  T. Şahiener. Brainstem Evoked Response Audiometry and Risk Factors in Premature Infants. Marmara Medical Journal 2007;20:21-28

56. Ö. Özdemir, İ. Kılıç, K. Küçüktaşçı, U. Koltuksuz, B. Savran. Göğüs duvarı tutulumlu dev kistik higroma:İki olgu. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi. 2008;18:88-91

57. İ .Kılıç, A SarıoğluBüke, M. Candemir, Ö. Özdemir. Mikrosefali, Çift toplayıcı üriner sistem ve plor stenozu birlikteliği saptanan yenidoğan vakası Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 2007

58. İ. Kılıç, Ö. Özdemir Transient pulmonayr perfusion abnormality after massive Exchange transfusion. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi  2009

59. ÖMA Özdemir, İ. Kılıç, K Küçüktaşçı, D Gürses, Ü Azdemir. Holt-Oram Sendromu:olgu sunumu. Sendrom Dergisi 2009 yayına kabul edildi

60. İ. Kılıç, Ö. Özdemir, D. Gürses, K. Küçüktaşçı.Yenidoğanda konjenital arteriyel tromboz:olgu sunumu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010 yayına kabul edildi.

61. İ. Kılıç. Ventilatör kullanımında ilk ayarlar. 18. Ulusal Neonatoloji kongresi Konuşmacı özetleri kitabı. 2010:174-178

62. MAÖ Özdemir, İ. Kılıç, K. Küçüktaşçı, D. Gürses; A. Karaca, M. Oto, GO Çetin, V. Caner. Yenidoğanda Konjenital Arteriyel Tromboz:olgu sunumu. Balkan Med Journal. 2011:28:331-334

63. İ. Kılıç. Prematüre Bebeklerde taburculuk sonrası mama ile beslenme . Klinik Tıp Pediatri.2012:4:11-13

64. İ. Kılıç, Ö. Şahin. Yenidoğanlarda probiyotik kullanımı Klinik Tıp Pediatri 2013;5: 29-35

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

( * SCI Kapsamındakiler, ** SCI-Expanded Kapsamındakiler)

1. M. N Özmen, N. Aygün, I. Kılıç, L. Kuran, B. Yalçın, A. Besim. Wolman’s disease: Ultrasonographic and computed tomographic findings. Pediatric Radiology 1992; 22:541-542 (vaka takdimi) *SCI Kapsamında

2. Ç. İnan, İ. Kılıç, K. Kılınç, Ö. Kalaycı, E. Kotiloğlu. The effect of high dose antenatal vitamin E on hypoxia induced changes in newborn rats. Pediatric Research 1995; 38:685-689 (deneysel çalışma) *SCI Kapsamında

3. İ. Saldamlı, H. Köksel, Ö. Özboy, İ. Özalp, İ. Kılıç. Zinc-supplemented bread and its utilization in zinc deficiency. Cereal Chemistry 1996;73:424-427 (araştırma) *SCI Kapsamında

4. H. Ergin, İ. Kılıç, G. Tekinalp. Netherton’s syndrome and neonatal hypernatremia. The Turkish Journal of Pediatrics. 1997;39:409-413 (vaka takdimi) ** SCI-Expanded Kapsamında

5. İ. Kılıç, İ. Özalp, T. Coşkun, A. Tokatlı, S. Emre, İ. Saldamlı, H. Köksel, Ö. Özboy. The effect of zinc supplemented bread consumption on school children with asymptomatic zinc deficiency. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 1998; 26:167-171 (araştırma) *SCI Kapsamında

6. İ. Kılıç, BA Kılıç, H. Ergin, MG Aygün, MA akşit. Camptodactyly, myopia, and fibrosis of the medial rectus of the eye in two sibs born to consanguineous parents; Autosomal recessive entity? American Journal of Medical Genetics 1998; 77:28-30. (vaka takdimi) *SCI Kapsamında

7. BA Kılıç, İ. Kılıç (corresponding author) , MH Köseoğlu, C. Güven, F. Demirkan, K. Kılınç. Effects of intraarticular vitamin E and corticosteroid injection in experimental hemarthrosis in rabbits. Pediatric Hematology and Oncology 1998;15:339-346. (deneysel çalışma) *SCI Kapsamında

8. C. İnan, K. Kılınç, E. Kotiloğlu, H. Akman, İ. Kılıç, J. Michl. Antioxidant therapy of cobalt and vitamin E in hemosiderosis. J Lab Clin Med 1998; 132: 157-165 (deneysel çalışma) *SCI Kapsamında

9. SC. Kalhan, İ. Kılıç. Carbohydrate as nutrient in the infant and child: range of acceptable intake. European Journal of Clinical Nutrition 1999; 53:S94-S100 (review) *SCI Kapsamında

10. F. Saker, DM Voora, SD Mahajan, İ. Kılıç, F. İsmail-Beigi, SC. Kalhan. Effect of reduced inspired oxygen on fetal growth and maternal glucose metabolism in rat pregnancy. Metabolism. 1999;48:738-744. (deneysel çalışma) *SCI Kapsamında

11. İ. Kılıç, BA Kılıç, C. Güven, E. Demirpençe, MA Akşit. Role of nitric oxide in hypoxia induced changes in newborn rats. Biol Neonate 2000;78:191-197 (deneysel çalışma) *SCI Kapsamında

12. D. Karaduman, H. Ergin, İ. Kılıç. Serum ferritin, iron levels, and iron binding capasity in asymmetric SGA babies. The Turkish Journal of Pediatrics 2001;43:121-124 (araştırma) ** SCI-Expanded Kapsamında

13. H. Ergin, İ. Kılıç, D. Gürses. Serum lipid peroxidation levels in SGA babies. The Turkish Journal of Pediatrics. 2001;43:215-218(araştırma) ** SCI-Expanded Kapsamında

14. D. Gürses, İ. Kılıç, T. Şahiner. Effects of hyperbilirubinemia on cerebrocortical electrical activity in newborns. Pediatric Research, 2002;52:125-130 (araştırma) *SCI Kapsamında

15. CO. Kara, H. Ergin, G. Koçak, İ. Kılıç, M. Yurdakul. Prevelance of tonsiller hypertrophy associated oropharyngeal symptoms in primary school children in Denizli, Turkey. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002 11;66:175-179 (araştırma) *SCI Kapsamında

16. D. Gürses, A. Sarıoğlu, İ. Kılıç, E. Gürses. The role of elevated liver transaminase levels in children with blunt abdominal trauma. Injury 2003;34:249-252 (araştırma) ** SCI-Expanded Kapsamında

17. D. Gürses, A. Sarıoğlu-Büke, Merve Başkan, İ. Kılıç. Cost factors in Pediatric Trauma. Canadian J Surgery 2003;46:441-445 (araştırma) * SCI Kapsamında

18.  İ.Kılıç, C. Güven, K. Kılınç. Effect of maternal NG-nitro-L-Arginine administration on fetal growth and hypoxia induced changes in newborn rats. Pediatrics International 2003;45:375-378. (deneysel çalışma) ** SCI-Expanded Kapsamında,

19. M. Zencir, H. Ergin, T. Şahiner, İ. Kılıç, E. Alkış, L. Özdel, D. Gürses, A. Ergin. Epidemiology and semptomatology of migraine among school children: Denizli Urban area in Turkey. Headache, 2004;44:780-785 (araştırma) ** SCI Kapsamında,

20. D. Gürses, İ. Kılıç, T. Şahiner. The effects of hyperbilirubinemia on sleep-spindle  characteristics in infants. Sleep 2005;28:636-640 (araştırma) ** SCI Kapsamında,

21. Ç. Ergin, İ. Kaleli, İ. Kılıç.Acute conjunctivitis caused by actinobacillus ureae.   Pediatrics International, 2007:49:412-413 (Vaka takdimi) ** SCI-Expanded Kapsamında

22. I. Kılıç, I. Çakaloz, E. Atalay. Frequency of UDP-glucuronosyltransferase 1 (UGT1A1) gene promoter polymorphisms in neonates with prolonged and pathological jaundice in the Denizli region of Turkey. Int J Clin Pharmacol Ther 2007; 45:475-476 (araştırma) ** SCI Kapsamında

23. I. Kılıç, E. Dağdeviren, E. Kaya.  Effects of neonatal dexamethasone or                  methylprednisolone on rat growth and neurodevelopment. Pediatr Int. 2008       Aug;50(4):489-94.(araştırma) ** SCI Kapsamında

24.  S Semiz, E Dağdeviren, H Ergin, İ Kılıç. Congenital lymphoedema, bronchiectasis and seizure:case report. East Afr Med J. 2008 Mar;85(3):145-9. (Vaka takdimi) ** SCI Kapsamında

25.  F. Duksal, İ Kılıç (corresponding author), AC Tufan, I. Akdoğan.  Effects of different corticosteroids on brain weight and hipokampal neuronal loss in rats. Brain Res. 2009 Jan 23;1250:75-80.(araştırma) ** SCI Kapsamında

26. OM Ozdemir, İ Kılıç, T Ozsarı, BA Kılıç, L Faivre, B. Aral, D Gürses, N Semerci.  Fetal sodium valproate exposure causes Baller-Gerold syndrome phenotype: both phenotypes in the same family. Turk J Pediatr. 2009 Nov-Dec;51(6):631-6. (Vaka takdimi) ** SCI-Expanded Kapsamında

27. Becerir C, Kılıç İ, Sahin Ö, Özdemir Ö, Tokgün O, Özdemir B, Akca H. The protective effect of docosahexaenoic acid on the bilirubin neurotoxicity.J Enzyme Inhib Med Chem. 2013 Aug;28(4):801-7. doi: 10.3109/14756366.2012.684053. Epub 2012 May 16. (araştırma) ** SCI Kapsamında

II.  SCI, SCI EXPANDED KAPSAMI DIŞINDAKİ YABANCI DERGİLER 

28. ara, MZ Özüer, İ. Kılıç, AN Yalçın, H. Ergin. Comparison of amoxicilin with second and third generation cephalosporins in the treatment of acute otitis media. Le Infezioni in Medicina 1998;2:93-95 (araştırma) 

29. D. Gürses, İ. Kılıç, M. Başkan. A case of Harlequin fetus with Psoriasis in his family. The Internet Journal of Neonatology ISSN 1528-8374, 2001, Vol2N1(http://www.icaap.org/iuicode)

Yayınlar

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. İ. Kılıç, G. Koçak. Boğulma, donma, sıcak ve elektrik çarpması. Pediatri El Kitabı. Acil Yaklaşımlar, Tanısal Girişimler. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yayını. Editörler:E. Tunçbilek, T. Coşkun, M. Yurdakök. 1995, sayfa:659-663.

2. B. Yalçın, İ. Kılıç. Çocuklara ilaç verme yolları.  Pediatri El Kitabı. Acil Yaklaşımlar, Tanısal Girişimler. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yayını. Editörler:E. Tunçbilek, T. Coşkun, M. Yurdakök. 1995, sayfa:670-674.

3. G. Koçak, İ. Kılıç, B. Yalçın. Pediatride sık kullanılan ilaçlar.  Pediatri El Kitabı. Acil Yaklaşımlar, Tanısal Girişimler. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yayını. Editörler:E. Tunçbilek, T. Coşkun, M. Yurdakök. 1995, sayfa:693-709.

4. G. Koçak, İ. Kılıç. Anne sütüne geçen ilaçlar.  Pediatri El Kitabı. Acil Yaklaşımlar, Tanısal Girişimler. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yayını. Editörler:E. Tunçbilek, T. Coşkun, M. Yurdakök. 1995, sayfa:710-711.

5. İ. Kılıç, B. Yalçın. Böbrek yetmezliğinde ilaç ayarlaması. Pediatri El Kitabı. Acil Yaklaşımlar, Tanısal Girişimler. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yayını. Editörler:E. Tunçbilek, T. Coşkun, M. Yurdakök. 1995, sayfa:712-719.

6. İ. Kılıç. Yenidoğanda anamnez alma ve fizik bakı. Klinik Bilimlere Giriş (Propedötik) Ed. A. Oğuzhanoğlu, Bilal Ofset, Denizli, 2003, sayfa:377-389 

7. İ Kılıç.  Kalsiyum ve fosfor metabolizması. Neonatoloji. Türk Neonatoloji Derneği, M. Yurdakök, G. Erdem (Eds) Alp Ofset, Ankara, 2004, sayfa:294-299

8. İ. Kılıç. Prematüre beslenmesinde karşılaşılan sorunlar. Yenidoğan Sağlığı El Kitabı. Bebek Sağlığı Derneği, Türk Neonatoloji Derneği. 2004, Sayfa:189-203

9. H. Ergin, İ. Kılıç. Gebelikte alkol ve sigara Yenidoğan Sağlığı El Kitabı. Bebek Sağlığı Derneği, Türk Neonatoloji Derneği. 2004, Sayfa:17-34

10. İ. Kılıç. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hastane kaynaklı enfeksiyonları için risk faktörleri.   Modern Tıp Seminerleri  Yenidoğanlarda Hastane Enfeksiyonları Kitabı 2005

11. İ. Kılıç Çocukluk Çağında İnme (çeviri) 2005 . Practical Strategies in Pediatric Diagnosis and Therapy (Kliegman ed) 2004, 41. Bölüm   

12. İ. Kılıç, Özlem Şahin. Probiyotikler ve Prebiyotikler (Sağlıklı Kalmak için Anlatılmayan Tarihçe) M. Özen (Ed) Nobel Tıp Kitabevi. 2011. Yenidoğanlarda Probiyotik Kullanımı 87-94         

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

Görev aldığı toplantılar 

1. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Günleri I. “Fenilketonüri ve metabolik hastalıklar”, 1996, Denizli (Düzenleme Kurulunda yer aldı)
2. II. International Çinko Sempozyumu 1998, Ankara, (Konuşmacı olarak yer aldı)
3. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Günleri II.”Yenidoğan Sorunları”, 2000, Denizli (Konuşmacı olarak görev yaptı)
4. Türk Neonatoloji Kongresi, 2001, Samsun, (Konuşmacı olarak görev yaptı)
5. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Etkinliği, “Çocukluk yaş grubunda konvülsiyonlu hastaya yaklaşım”, 2002, Denizli (Düzenleme Kurulunda yer aldı)
6. Ana Çocuk Sağlığı Paneli, 2002, Denizli, (Konuşmacı olarak görev yaptı)
7. Perinatoloji Kongresi, 2002, Antalya, (Konuşmacı olarak görev yaptı) 
8. 46. Milli Pediatri Kongresi, Mersin, 2002 (Oturum Başkanı olarak görev yaptı)
9. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Günleri III.Pamukkale ve Ege Üniversiteleri ortak toplantısı. “Periodik Ateş Sendromları ve Üriner Sistem Enfeksiyonları”, 2003, Denizli (Düzenleme Kurulunda yer aldı)
10. Yenidoğan Sağlığı Sempozyumu, 2003, İzmir (Konuşmacı olarak yer aldım)
11. Ülkemizde Karaciğer Nakli. Pamukkale ve Ege Üniversiteleri ortak toplantısı. 2003, Denizli (Düzenleme Kurulunda yer aldı)
12. ANKEM, Denizli, 2003, (Konuşmacı olarak görev yaptı)
13. Denizli AÇSAP Eğitim Günleri, 2004 (Konuşmacı olarak görev yaptı)
14. 48. Milli Pediatri Kongresi, Samsun, 2004 (Konuşmacı olarak görev yaptı)
15. Yenidoğan Resüsitasyon Kursu, 2000- 2005 (Eğitici olarak görev yaptı)
16. Anne Sütü Eğitimi Teşvik Programı (Bebek dostu hastane), 2004, (Eğitici olarak görev yaptı)
17. AÇSAP Eğitim Günleri Denizli, 2005 (Konuşmacı olarak görev yaptı)
18. Acil Tıp Sempozyumu, 2005, Denizli (Konuşmacı olarak görev yaptı)
19. Çocuk Solunum Yolu Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 2005, Denizli (Düzenleme Kurulu Üyesi, Konuşmacı ve Oturum Başkanı olarak görev aldı)
20. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği kursu, 2005 Denizli (Kursiyer ve eğitici)
21. Neonatoloji Kongresi 2006 Antalya (Konuşmacı olarak görev yaptı)
22. Neonatoloji Kongresi 2007, Antalya(Konuşmacı olarak görev yaptı)
23. Yenidoğan Sağlığı Günleri, 2007, İzmir(Konuşmacı olarak görev yaptı)
24. Akdeniz Günleri II, Antalya, 2008(Konuşmacı olarak görev yaptı)
25. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya 2008 (Konuşmacı ve Oturum Başkanı olarak görev aldı)
26. Perspectives ans Advaces in Maternal and Neonatal Nutrition and Neonatal Gastroentology, IPOKRATES Seminerleri, 2009, Kapadokya (Kursiyer)
27. 17. Ulusal Neonatology Kongresi, İzmir 2009(Konuşmacı olarak görev yaptı)
28. 18. Ulusal Neonatology Kongresi Bodrum, 2010(Konuşmacı olarak görev yaptı)
29. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2016 (Konuşmacı olarak görev yaptı)

Bildiri sunduğu veya katılımcı olarak katıldığı toplantılar

30. 38. Milli Pediatri Kongresi. Trabzon, 1994
31. 39. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 1995
32. III. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Nütrisyon Sempozyumu, Ankara, 1996
33. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Neonatoloji Kongresi, İstanbul, 1996
34. Toraks Derneği Birinci Yıllık Kongresi, Pediatrik Astma Kursu, Nevşehir, 1996
35. XL. Milli Pediatri Kongresi, Gaziantep, 1996
36. University Hospitals of Cleveland CME Program, Pediatrics Today, 
*April 29, 1997 *October 28, 1997 *December 2, 1997 *February 24, 1998
37. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mersin, 1998
38. 44th Annual meeting, Orthopedic Research Society, March 16-19, 1998, New Orleans, Lousiana, USA.
39. The meeting of American Pediatric Society and Society of  Pediatric Research, May 1-5, 1998, New Orleans, USA
40. Second International Zinc Symposium, 1998, Ankara
41. I. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara 1998
42. 43.Milli Pediatri Kongresi, Ankara 1999
43. Klinik Araştırmalar Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999
44. 35. Ulusal Pediatri Kongresi, Ankara, 1999
45. Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu, 35. Ulusal Pediatri Kongresi, Ankara, 1999
46. Neonatal Hemostaz ve Tromboz Kursu,  35. Ulusal Pediatri Kongresi, Ankara, 1999
47. 44. Milli Pediatri kongresi, Bursa, 2000
48. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 2000
49. XVII Europen Congress of Perinatal Medicine. Portugal, 2000.
50. NosoLINE Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı, 2000
51. 37. Türk Pediatri Kongresi, 2001
52. Annual Meeting of the European Society for Pediatric Research, Helsinki, Finland, 2001
53. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Samsun, 2001
54. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi IV. Pediatri Günleri Sempozyumu, 2002
55. II. World Congress of Perinatal Medicine, Antalya, 2002,
56. Ist Congress of Union of Mediterranean Neonatal Societies and XIIth National Congress of Neonatology, İstanbul, 2003
57. 2. Pamukkale Üroloji Günleri, 2003
58. 40. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 2004
59. 41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 2005
60. 51. Türkiye Milli  Pediatri Kongresi, Kıbrıs 2007
61. ESPID, Avusturya, 2008
62. Europediatrics Fransa, 2008
63. 45. Türk Pediatri Konfresi, Kapadokya, 2009
64. ESPID Selanik 2012
65. Pediatri Günleri, İstanbul, 2012
66. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul,  2013
67. Dünya Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2013, Cape Town
68. Neonatoloji Günleri, Antalya, 2012
69. Marmara 1. Pediatri Günleri, 2014
70. Türk Pediatri Kongresi, 2015, İzmir
71. Dünya Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2015, Rio

Yayınlar

Yayın Danışma Kurluğu Üyeliği

 • Katkı Pediatri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (1993-1994)
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2001-2004)
 • Osmangazi Üniversitesi Dergisi Danışma kurulu Üyeliği
 • Çocuk Dergisi Danışma kurulu Üyeliği
 • Türkiye Klinikleri
 • The Journal of Pediatric Research

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 • Klinik Eğitim Becerileri, 1998, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, 1998, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Eğitici Eğitimi Kursu, 2002, Pamukkale ve Ege Üniversiteleri Tıp Fakülteleri

Yayınlar

Diğer Yayınlar

Hazırladığı Tezler

1. Tıpta Uzmanlık Tezi: 7-11 Yaş okul çocuklarının serum ve lökosit çinko düzeyleri, çinko eksikliğinin tedavisinde çinko içeren ekmeğin yeri. (Tez danışmanı: Prof. Dr. İmran Özalp) 

2. Yan Dal Uzmanlık Tezi: Yenidoğan sıçanlarda oluşturulan hipoksi-reoksijenizasyon doku hasarında nitrik oksitin yeri (Tez danışmanı: Prof. Dr. M. Arif Akşit-1998)

Yönettiği Uzmanlık Tezleri

1. Yenidoğanda hiperbilirubineminin serebrokortikal elektriksel aktiviteye etkisi (Dr. Dolunay Karaduman-1999)

2. Preterm anemisi ve diğer risk faktörlerinin işitsel beyin sapı cevabı üzerine etkisinin değerlendirmesi (Dr. Hakan Karahan-2003)

3. Yenidoğan sarılığı ile üridin difosfoglukuronil transferaz gen polimorfizmi arasındaki ilişki (Dr. İnanç Çakaloz-2005)

4. Antenatal kullanılan betametazon ve dexametazonun yenidoğan ratlarda beyinde apopitozise etkileri (Dr Erol Dağdeviren-2007)

5. Farklı kortikosteroidlerin yenidoğan ratlarda hipokampusta nöron kaybına ve beyin ağırlığına etkisi (Dr: Fatma Duksal-2008)

6. Nekrotizan enterokolit modeli oluşturulan ratlarda profilaktik olarak kullanılan resveratrol ve melatoninin gastrointestinal sisteme, oksidatif sisteme etkileri (Dr Tamer Özsarı-2009)