Prof. Dr. İ. Haluk KAFALI

Prof. Dr.
İ. Haluk KAFALI

Anesteziyoloji

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

   1982 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. İ. Haluk Kafalı,  Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde tamamlamıştır. 

   1997 yılında adı geçen klinikte Doçent Doktor olarak görevine devam edip, 2005 yılında Profesör ünvanını alarak Ana bilim dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

    2013 yılından itibaren İstanbul Bilim Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana bilim Dalı Başkanlığı görevini Şişli Florence Nightingale Hastanesinde Anesteziyoloji Kliniğinde yürütmektedir.

   Halen Fetal Cerrahi ve Transplantasyon Anestezisi programının sorumlusu olarak görev yapmakta olup İstanbul Bilim Üniversitesi Hibrit - Same Simülasyon Merkezinin Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Zor Havayolu konusunda klinikte yapılan bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir.


İlgi Alanları:
 • Kalp Cerrahisi Anestezisi
 • Algoloji  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2013 İstanbul Bilim Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon
 • 2010 - 2013 Acıbadem Aile Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
 • 2008 - 2009 Hospitalium Grup Çamlıca Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
 • 2005 - 2008 Özel İsviçre Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
 • 2005 - 2005 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör
 • 1997 - 2007 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Doktor
 • 1994 - 1997 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Doçent Doktor
 • 1992 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon İhtisası
 • 1992 - 1993 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman Doktor
 • 1988 - 1992 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi
 • 1982 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği 
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
 • Yoğun Bakım Derneği 
 • Rejyonel Anestezi Derneği

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Mimaroglu C, Utkan T, Kaya T, Kafali H, Sarıoglu Y. “Effects of propofol on vascular smooth muscle function in isolated rat aorta”, Meth Find Exp Clin Pharmacol 16, 257-61 (1994). 

2. Kafali H, Kaya T, Gursoy S, Bagcivan I, Karadas B, Sarioglu Y, “The role of K(+)  channels on the inhibitor effect of sevoflurane in pregnant rat myometrium”, Anesth  Analg 94, 174-178 (2002). 

3. Kaya T, Gursoy S, Karadas B, Sarac B, Kafali H, Soydan AS, “High-concentration  tramadol-induced vasodilation in rabbit aorta is mediated by both endothelium-
dependent and –independent mechanisms”, Acta Pharmacol Sin, 24, 385-389 (2003). 

4. Gursoy S, Kaya T, Kunt N, Karadas B, Bagcivan I, Kafali H, “Interactive effect of  sevoflurane with isradipine or indomethacin on spontaneous contractile activity of  isolated pregnant rat myometrium”, Int J Obstet Anesth 13, 234-8 (2004). 

5. Kafali H, Aldemir B, Kaygusuz K, Gursoy S, Kunt N, “Small-dose ketamine  decreases postoperative morphine requirements”, Eur J Anaesthesiol, 21, 916-917 
(2004). 

6. Gursoy S, Kunt N, Kaygusuz K, Kafali H, “Intravenous amitraz poisoning”,  Clin Toxicol (Phila) 43, 113-6 (2005).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Mimaroglu C, Güler C, Kafali H, Elibol U, Çağlar Y, “The prevention of corneal  complications during general anaesthesia”. 8th European Congress of Anaesthesiology,  Sep, 9-15, Varşova-Polonya 1990. 

2. Mimaroglu C, Kafali H, Ozbilim B, “ Incidence of turniquet pain with 1% prilocain  HCL and hyperbaric (8 % glucose) bupivacaine in spinal anaesthesia”. 5th International  Congress The pain clinic, Sep 14-18, Jerusalem- Israel 1992. 

3. Mimaroglu C, Kafali H, Unsaldi T,” Use of tense therapy at childhood synovitis” 20th  International Congress of pediatrics, Sep 6-10, Rio De Janeiro- Brasil 1992. 

4. Mimaroğlu C, Kafalı H; Ozbilim B: Morphine Bupivacain trijected in to the epidural  area during anaesthesia and its postoperative analgesia cycle. 5th Int cong of pain clinic Abst  Book . Jerusalem s 36,1992. 

 5. Kafali H, Mimaroglu C, Karsli B,” The postoperative analgesia and complications with  epidural morphine and bupivacaine”, 7th World Congress on Pain, August 22-27, Paris –  France 1993. 

6. Toksoy HB, Tanzer F, Kafali G, Kafali H,” Carnitine levels during halothane  anesthesia”, National Asian Congress of Pediatrics, Feb, 6-11, New Delhi- India 1994. 

7. Kaya T, Sarıoğlu Y, Utkan T, Mimaroğlu C, Yildirim MK, Kafali H, “Effects Of  Ketamıne On Sympathetıc Neurotransmıssıon In Rat Vas Deferens” : 7th European 
Congress On Intensıve Care Medıcıne Pages: 285-287 Published: 1994 

8. Mımaroglu, C; Utkan, T; Kaya Kafalı, H; Sarıoglu, Y “Effects Of Propofol On Vascular  Smooth Muscle Functıon In Isolated Rat Aorta” 7th European Congress On Intensıve Care  Medıcıne Pages: 843-845 Published: 1994 

9. Ozbilim B, Kafali H, Mimaroglu C, “ Combined spinal-extradural anaesthesia on  lower abdominal surgery” BJA- European Society of Anaesthesiolosist Annual Congress 1- 5 June, London- England 1996. 

10. Kunt N, Aslan B, Talo R, Koyluoglu G, Kafali H, “ The comparison of caudal and  ilioinguinal-iliohypogastric nerve blocks for postoperative analgesia in children”, 17th  Annual ESRA Congress, Geneva, 1998. 

11. Talo R, Kunt N, Kafali H, Aslan BD, “The comparison of lidocaine and lidocaine +  fentanyl + rocuronium, the combination on intravenous regional anaesthesia (IVRA). 18th Annual ESRA Congress, Istanbul, Regional Anesthesia and Pain Medicine, V 11, 1999. 

12. S Gürsoy, H. Kafalı, N. Kunt, “Determination of risks and benefit of intrathecal tramadol hydrochloride in rabbits”, 18th Annual ESRA Congress, Istanbul, Regional  Anesthesia and Pain Medicine, V 11, N 3, 98, 1999. 

13. N. Kunt, S. Gursoy, H. Yılmaz, H. Kafali, “The effect of intrathecal flumazenil on  antagonism of midazolam administrated i.v. to rabbits”, European Society of 
Anaesthesiologists 8th Annual Meeting, Vienna, Austria, V 17, Supp 19, 86, 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Taşyurt A, Mimaroğlu C, Kafalı H, İnan H. “Dilatasyon küretaj girişimlerinde  propofol’ün poliklinik hastalarında kullanımı”. Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüşler 2,  53-55 (1991). 

2. Kafalı H, Mimaroğlu C. “ Propofol, tiyopentanol, etomidat’ın anestezi indüksiyonu ve entübasyon esnasında göz içi basıncı, kardiyovasküler sistem ve solunum üzerine etkileri  (Apne insidansı)”. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 14, 75-8 (1992). 

3. Kafalı H, Mimaroğlu C. “ Spinal anestezide % 1 prilokain, oktapressinli %3’lük prilokain, % 8 glukozlu %05’lik bupivakain ile turnike ağrısı insidansı”. CÜ Tıp Fakültesi  Dergisi 15, 7-10 (1993). 

4. Kafalı H, Gönüllü M, Yüksel N. “ Klonidinin entübasyon esnasında göz içi basıncına  ve kardiyovasküler sistem üzerine etkisi”. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 15, 216-20 (1993). 

5. Kafalı H, Mimaroğlu C, Özok U, Karslı B. “Abdominal Jinekolojik operasyonlarda  ondensetron’un antiemetik etkisi”. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 22, 261-4, (1994). 

6. Karslı B, Kafalı H, Özok U, Mimaroğlu C. “Kaudal blok uygulaması”. Anestezi Dergisi 2, 114-9 (1994). 

7. Kafalı H, Mimaroğlu C. “ Halotan hepatotoksitesi”. Cerrahi Tıp Bülteni 3, 182-7  (1994). 

8. Karslı B, Kafalı H, Mimaroğlu C, Özok U. “ Geriatrik Anestezi”. T Klin Tıp Bilimleri  14, 309-13 (1994). 

9. Mimaroğlu C, Kafalı H, Utkan NZ, Arda S, Karslı B. “Operasyon sonunda % 05’lik bupivakain HCL ve % 1’lik prilokain HCL ile yapılan interkostal blokajın etkilerinin karşılaştırılması”. Ağrı Dergisi 6, 21-26 (1994). 

10. Toksoy HB, Tanzer F, Kafalı G, Kafalı H, Bakır S. “ Carnitine levels during halothane anesthesia”. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences 20, 263-4 (1994). 

11. Kunt N, Kafalı H, Acar G, Yılmaz H, Mimaroğlu C. “ Genel anestezinin bazal gözyaşı yapımı üzerine etkisi”. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 18, 252-4 (1996). 

12. N. Kunt, H. Kafalı, G. Özbaş, S. Gürsoy, C. Mimaroğlu, “Pediatrik hastalarda  intranazal premedikasyon için kullanılan midazolam ve ketamin HCL’in etkilerinin  karşılaştırılması”, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 18, 269-272 (1996). 

13. Özok U, Kafalı H, Mimaroğlu C. “Artroskopilerde postoperatif analjezi amacıyla  morfin ve bupivakainin intraartiküler epidural uygulamasının karşılaştırılması”. T klin Tıp  Bilimleri 16, 374-7 (1996). 

14. H. Kafalı, N. Kunt, S. Gürsoy, R. Dağlı, “Tenoksikam ve Bupivakainin tiroidektomi  sonrası ağrı tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması”, Ağrı Dergisi 9, 38-42 (1997). 

15. N. Kunt, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, S. Gürsoy, “Hasta kontrollü analjezi ile  postoperatif ağrı tedavisinde morfin, meperidin ve fentanilin etkinliğinin karşılaştırılması”,  Ağrı Dergisi, 9, 28-35 (1997). 

16. H. Kafalı, N. Kunt, S. Gürsoy, T. Kunt, C. Mimaroğlu, “Tonsillektomilerde preemptif  uygulanan fusafungine ve dipron’un postoperatif ağrı üzerine etkisi”, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 19, 136-139 (1997)

17. S. Gürsoy, H. Kafalı, N. Kunt, F. Göze, “Tavşanlara intratekal uygulanan tramadol  hidrokloridin risk ve faydalarının belirlenmesi”, Ağrı 14, 60-67 (2002). 

18. S. Gürsoy, N. Kunt, K. Kaygusuz, B.Aslan, Ş. Gökgöz, H. Kafalı, “Laparoskopik  Kolesistektomilerde Postoperatif Ağrı Tedavisinde Torakal Epidural Analjezi ile 
İntramusküler Petidinin Karşılaştırılması”. C.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 25, 5-9 (2003). 

19. K.Kaygusuz, S. Gürsoy, H. Erdoğan, M.İ. Toker, H. Kafalı. “Trakeal Entübasyonu  Takiben Artan İntraoküler Basınca Alfentanilin Etkisi”, MN Klinik Bilimler&Doktor 9, 350- 355 (2003). 

20. K. Kaygusuz, S Gürsoy, N. Kunt, H. Kafalı, “Yoğun Bakımda Hellp Sendromuna  Yaklaşım (Yedi Olgu Sunumu)”, Anestezi Dergisi 12, 219-222 (2004). 

21. T. Kaya, G. Köylüoğlu, S. Gürsoy, N. Kunt, H. Kafalı, A.S. Soydan, “Effects of  propofol and tramadol on cholinergic receptor-mediated responses of the isolated rat  ileum”, T Klin Tıp Bilimleri 24, 52-56 (2004). 

22. K Kaygusuz, S Gürsoy, N Kunt , H Kafalı, “Yoğun Bakımda Kullanılan Sedatif  Ajanların Hemodinami ve Oksijen Transportu Üzerine Etkileri”, Erciyes Tıp Dergisi 26,  165-177 (2004). 

23. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, N. Kunt, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Mekanik ventilasyon  uygulanan yoğun bakım hastalarında kardiyak output ölçümünde yöntem karşılaştırması”, Türk Anest Rean Der Dergisi 33, 328-332 (2005). 

24. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, N. Kunt, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Radiyal arter  kanülasyonu sonrası başparmak amputasyonu ile sonuçlanan erken iskemik 
komplikasyon”, Anestezi Dergisi 13, 220-222 (2005). 

 25. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, B. Aldemir, H. Öztürk, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Aksiller  Brakiyal Pleksus Bloğunda Lidokaine İlave Edilen Ketaminin İntraoperatif ve Postoperatif  Etkileri”, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 27 (4):147 – 152, (2005) 

26. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, Y. Demirel, B. Duran, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Alt Batın  Cerrahilerinde Postoperatif Analjezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması” Türkiye Klinikleri J  Med Sci, 26: 146-152 (2006). 

27. H. Kafalı, S. Gürsoy, “Yenidoğan Anestezisi”, Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 26(6):  128-133, (2006). 

28. N. Kılıçaslan, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, T. Ersencan, H. Kafalı, C. Mimaroğlu,  “Deksmedetomidinin stres cevaba ve hemodinamik yanıt ile desfluran ihtiyacına etkisi”,  Anestezi Dergisi 14, 237-242 (2006). 

29. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, B. Aldemir, İ. Bağcıvan, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Total İntravenöz Anestezide (TİVA) Remifentanil ile Alfentanilin Anestezik Etkilerinin ve  Peroperatif Toleransın Karşılaştırılması”, Türk Anest Rean Der Dergisi 34, 361-367 
(2006).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Mimaroğlu C, Kafalı H. “Etomidate, Propofol ve tiyopental’in intraoküler basınç ve kardiyovasküler sistem ve solunum üzerine etkileri”. XXV. TARK, 18-23 Ekim, Marmaris, 1991. 

2. Gönüllü M, Kafalı H, Sak Ş, Yüksel N. “Clonidinin intraoküler basınca etkisi”. 18-23 Ekim, Marmaris 1991. 

3. Mimaroğlu C, Kafalı H. “Spinal anestezide % 05 hiperbarik bupivakain, %3 prilokain hidroklorür, % 1 prilokain hidroklorür kullanımı sırasında turnike ağrısı insidansı”. 18-23 Ekim, Marmaris 1991. 

4. Karslı B, Mimaroğlu C, Kafalı H. “ Perianal girişimlerde kaudal anestezi”. 4. Ulusal ağrı Kongresi, 24-26 Eylül, istanbul 1993. 

5. Utkan NZ, Arda S, Mimaroğlu C, Kafalı H, Dülger M. “ Operasyon sonrası ağrı ve solunum fonksiyonlarına infiltrasyon anestezisi ve interkostal blokajın etkileri”. 4. Ulusal ağrı Kongresi, 24-26 Eylül, istanbul 1993. 

6. Mimaroğlu C, Kafalı H, Utkan NZ, Arda S, Karslı B. Operasyon sonunda % 05’lik bupivakain HCL ve % 1’lik prilokain HCL ile yapılan interkostal blokajın etkilerinin karşılaştırılması”. 4. Ulusal ağrı Kongresi, 24-26 Eylül, istanbul 1993.

7. Mimaroğlu C, Utkan T, Kaya T, Kafalı H, Sarıoğlu Y. Effects of propofol on vascular smooth muscle function in isolated rat aorta. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 12. kurultayı, 12-16 Ekim, İstanbul 1993. 

8. Kafalı H, Mimaroğlu C, Özkök U, Karslı B. “ Abdominal jinokolojik operasyonlarda ondensetronun antiemetik etkisi”. XXVII. TARK, 27-31 Ekim, Nevşehir 1993.

9. H. Kafalı, N. Kunt, R. Dağlı, “Tenoksikam ve bupivakain’in tiroidektomi sonrası ağrı tedavisindeki etkinliklerinin karşılaştırılması”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 451, Bursa, 1997. 

10. H. Kafalı, N. Kunt, S. Gürsoy, T. Kunt, C. Mimaroğlu, “Tonsillektomilerde preemptif uygulanan fusafungin ve dipronun ağrı üzerine etkileri”, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 452, Bursa, 1997. 

11. Aslan BD, Aslan SM, Dağlı R, Kafalı H, Çolak S, Önen. “ AV Kardiyoversiyonda propofol ve midazolam-fentanyl karşılaştırılması”. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon kongresi,, Antalya, 1998. 

12. Kunt N, Aslan BD, Talo R, Özal H, Dağlı R, Kafalı H. “ Çocuklarda preemptif ilioinguinal-iliohipogastrik sinir bloğu ile kaudal bloğun preoperatif anestezi düzeyine etkilerinin karşılaştırılması”. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi,, 
Antalya, 1998. 

13. S. Gürsoy, H. Yılmaz, BD. Aslan, H. Kafalı, “Metanol Entoksikasyonu: 4 vakanın incelenmesi”, XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 224, Antalya, 1998. 

14. S. Gürsoy, N.Kunt, B.Aslan, H. Kafalı, “Laparoskopik Kolesistektomilerde Postoperatif Ağrıda Torakal Epidural Analjezinin Etkinliği”, XXXIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Mersin, 1999

15. H. Yılmaz, N.Kunt, S. Gürsoy, H. Kafalı, “Tavşanlarda İntratekal Flumazenilin Nörotoksik Etkileri”, XXXIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Mersin, 1999. 

16. N. Kunt, S. Gürsoy, M. Kaptanoğlu, H. Gökgöz, H. Kafalı, “Torakotomi sonrası Tramadol+Bupivakain’in postoperatif ağrı, solunum fonksiyonları ve stres hormonlarına etkileri”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 337, Kuşadası, 2000. 

17. S. Gürsoy, T. Kaya, N. Kunt, H. Kafalı, Y. Sarıoğlu, “Gebe Rat Myometriumunda Sevofluran, İzofluran ve Halotanın İnvitro Etkilerinin Karşılaştırılması”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 380, Kuşadası, 2000. 

18. H. Gökgöz, S. Gürsoy, N. Kunt, H. Kafalı, “Hasta Kontrollü Analjezide Tramadol’ün İntravenöz ve Epidural Etkinliğinin Karşılaştırılması”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 451, Kuşadası, 2000. 

19. N. Kunt, S. Gürsoy, Ş. Manduz, H. Kafalı, “Kardiak Cerrahi Anestezisinde Sevofluran-Fentanil-Midazolam ve İzofluran-Fentanil-Midazolam’ın Hemodinamik 
Stabiliteye Etkisi”, XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Kuşadası, 458, 
2000. 

20. BD. Aslan, H. Özal, S. Gürsoy, Z. Karaman, Ü. Özüm, H. Kafalı, “Lomber Spinal Cerrahide Kombine Spinal-Epidural Teknik”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon kongresi, 475, Kuşadası, 2000. 

21. H. Kafalı, T. Kaya, S. Gürsoy, İ. Bağcıvan, Y. Sarıoğlu, “Gebe Rat Myometrium Striplerine Sevofluran’ın Etkisi ve Etki Mekanizması”, XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 393,Kuşadası, 2000. 

22. Dağlı R, Aslan BD, Özel U, Kafalı H. Sevofluran, izofluran ve propofolun tiroid hormonlarına etkileri”. XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 
393,Kuşadası, 2000. 

23. Gürsoy S., Kaygusuz K., Kafalı İ.H., Gürelik B., Kılıççıoğlu F, “Kolsişin intoksikasyonu (2 olgu sunumu)”, XXXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 
498, Antalya, 2001. 

24. Gürsoy S., Kaygusuz K., Kafalı İ.H., Kunt N., Özal H, “Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda kardiyak output ölçümünde yöntem karşılaştırılması” XXXV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, 498, Antalya, 2001. 

25. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, M.İ. Toker, N. Kunt, H. Kafalı. Trakeal entübasyonu takiben artan göziçi basıncına alfentanil ve remifentanilin etkilerinin karşılaştırılması. XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek 
sayı, Cilt 31, Antalya, 17, 2003. 

26. H. Kafalı, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, N. Kunt, İ. Uzay, “Radiyal arter kanuluzasyonu sonrası başparmak amputasyonu”, XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31, 61, Antalya, 2003. 

27. S. Gürsoy, N. Kunt, K. Kaygusuz, F. Kılıççıoğlu, H. Kafalı, “Amitraz Entoksikasyonu (7 olgu)”, XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31, 135, Antalya, 2003. 

28. S. Gürsoy, N. Kunt, K. Kaygusuz, A. Taş, F. Kılıççıoğlu, H. Kafalı, “Metanol Entoksikasyonu (12 olgu)”, XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31, 139, Antalya, 2003.

29. H. Kafalı, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, İ. Uzay, M. Gönüllü, “Hellp Sendromu (6 olgu)”, XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31, 142, Antalya, 2003. 

30. H. Özal, S. Gürsoy, N. Kunt, K. Kaygusuz, B. Gürelik, H. Kafalı, “Alt ekstremite cerrahilerinde sürekli spinal ve kombine spinal-epidural anestezi”, XXXVII.Türk 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31, 
205, Antalya, 2003. 

31. S. Gürsoy, B. Karadaş, N. Kunt, N. Kılıçaslan, H. Kafalı, TK. Temiz. “Gebe rat myometriumunda sevofluran ile isradipinin etkileşmesi”. XXXVII.Türk Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 31,, Antalya, 2003. 

32. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, N. Kunt, C. Baran, H. Kafalı, “Riskli hastalarda siyatik+3 in 1 blok uygulaması (2 olgu nedeniyle)”, Rejyonal Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonal 
anestezi Derneği 2. ortak toplantısı, 62, 2004. 

33. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, F. Kılıççıoğlu, Ç. Özkan, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Tiva’da Alfentanil İle Remifentanil’in Anestezi Özellikleri ve Peroperatif Tolerans Açısından Karşılaştırılması”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 53, Antalya, 2004. 

34. N. Kılıçaslan, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, F. Alkın, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Deksmedetomidinin Entübasyon ve Cerrahi Strese Karşı Oluşan Nöroendokrin ve Hemodinamik Yanıt İle Desfluran İhtiyacına Etkisi”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı,Cilt 32, 69, Antalya, 2004. 

35. Kılıççıoğlu F, Kaygusuz K, Gürsoy S, Karakuş M, Kafalı H, Mimaroğlu C, “Pre-Emptif Uygulanan Tramadol ve Lornoksikamın Erken Postoperatif Analjezik Tüketimi ve Stres Yanıt Üzerine Etkileri”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 78, Antalya, 2004. 

36. S. Gürsoy, K. Kaygusuz, Y. Demirel, C. Düger, B. Duran, H. Kafalı, C Mimaroğlu, “Alt Batın Cerrahilerinde Postoperatif Analjezide Hangi Yöntem?”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı,Cilt 32, 
80, Antalya, 2004. 

37. Kaygusuz K, Gürsoy S, Kılıçarslan N, Özkan Ç, Kafalı H, Mimaroğlu C, “ESWL’de Deksmedetomidinin Hemodinamik, Sedatif ve Analjezik Etkilerinin Propofol İle Karşılaştırılması”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 84, Antalya, 2004. 

38. Kafalı H, Kaygusuz K, Gürsoy S, Özkan F, Mimaroğlu C, “Düşük Doz Ketamin Postoperatif Morfin Tüketimini Azaltır”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 87, Antalya, 2004. 

39. K.Tuzcu, S. Gürsoy, K. Kaygusuz, C. Düger, H. Kafalı, C. Mimaroğlu, “Alt Batın Cerrahilarinde Postoperatif Analjezik Yöntemlerin Gastrointestinal Sistem Fonksiyonlarına Etkisi”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der 
Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 98, Antalya, 2004. 

40. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, H. Kara, H.Kafalı, C. Mimaroğlu, “İki Atriumlu Tek Ventrikülü Pediatrik Hastaya Yapılan Fontan Operasyonunda Anestezi Uygulaması”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek 
sayı,Cilt 32, 194, Antalya, 2004

41. Gürsoy S, Kaygusuz K, Aldemir B, Düger C, Kafalı H, Mimaroğlu C, “Aksiller Brakiyal Pleksus Bloğunda Lidokaine İlave Edilen Ketaminin Motor ve Sensoryal Blok Üzerine Etkileri”, XXXVIII.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean 
Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 32, 197, Antalya, 2004. 

42. B Gürelik, H. Kafalı, S. Gürsoy , F. Kılıççıoğlu, M. Gürelik, N. Kunt, Mimaroğlu C,“Ketamin, deksmedetomidin, klonidin ve midazolamın hemodinami ve beyin kan akımı üzerine etkileri”, XXXIX.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Ek sayı, Cilt 33, 7, Antalya, 2005. 

Diğer Yayınlar

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. Mimaroğlu C, Kafalı H. XIV-Kalp durması ve Kalp, Akciğer, Beyin Canlandırması. İn: İlk Yardım Ders Kitabı, 1. baskı. Ünsaldı T (Ed). Esnaf Ofset, Sivas 1994, P: 99-122.  

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi 2004 Poster Sunusu yarışması ikincilik ödülü. K. Kaygusuz, S. Gürsoy, F. Kılıççıoğlu, Ç. Özkan, H. Kafalı, C. 

2.Mimaroğlu “Tiva’da Alfentanil İle Remifentanil’in Anestezi Özellikleri ve Peroperatif Tolerans Açısından Karşılaştırılması”