• Kalp Cerrahisi Anestezisi
  • Algoloji

1982 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. İ. Haluk Kafalı,  Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde tamamlamıştır. 

   1997 yılında adı geçen klinikte Doçent Doktor olarak görevine devam edip, 2005 yılında Profesör ünvanını alarak Ana bilim dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

    2013 yılından itibaren İstanbul Bilim Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana bilim Dalı Başkanlığı görevini Şişli Florence Nightingale Hastanesinde Anesteziyoloji Kliniğinde yürütmektedir.

   Halen Fetal Cerrahi ve Transplantasyon Anestezisi programının sorumlusu olarak görev yapmakta olup İstanbul Bilim Üniversitesi Hibrit - Same Simülasyon Merkezinin Başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Zor Havayolu konusunda klinikte yapılan bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir.


 

  • Türk Tabipler Birliği 
  • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
  • Yoğun Bakım Derneği 
  • Rejyonel Anestezi Derneği

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Mimaroglu C, Utkan T, Kaya T, Kafali H, Sarıoglu Y. “Effects of propofol on vascular smooth muscle function in isolated rat aorta”, Meth Find Exp Clin Pharmacol 16, 257-61 (1994). 

2. Kafali H, Kaya T, Gursoy S, Bagcivan I, Karadas B, Sarioglu Y, “The role of K(+)  channels on the inhibitor effect of sevoflurane in pregnant rat myometrium”, Anesth  Analg 94, 174-178 (2002). 

3. Kaya T, Gursoy S, Karadas B, Sarac B, Kafali H, Soydan AS, “High-concentration  tramadol-induced vasodilation in rabbit aorta is mediated by both endothelium-
dependent and –independent mechanisms”, Acta Pharmacol Sin, 24, 385-389 (2003). 

4. Gursoy S, Kaya T, Kunt N, Karadas B, Bagcivan I, Kafali H, “Interactive effect of  sevoflurane with isradipine or indomethacin on spontaneous contractile activity of  isolated pregnant rat myometrium”, Int J Obstet Anesth 13, 234-8 (2004). 

5. Kafali H, Aldemir B, Kaygusuz K, Gursoy S, Kunt N, “Small-dose ketamine  decreases postoperative morphine requirements”, Eur J Anaesthesiol, 21, 916-917 
(2004). 

6. Gursoy S, Kunt N, Kaygusuz K, Kafali H, “Intravenous amitraz poisoning”,  Clin Toxicol (Phila) 43, 113-6 (2005).
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Mimaroglu C, Güler C, Kafali H, Elibol U, Çağlar Y, “The prevention of corneal  complications during general anaesthesia”. 8th European Congress of Anaesthesiology,  Sep, 9-15, Varşova-Polonya 1990. 

2. Mimaroglu C, Kafali H, Ozbilim B, “ Incidence of turniquet pain with 1% prilocain  HCL and hyperbaric (8 % glucose) bupivacaine in spinal anaesthesia”. 5th International  Congress The pain clinic, Sep 14-18, Jerusalem- Israel 1992. 

3. Mimaroglu C, Kafali H, Unsaldi T,” Use of tense therapy at childhood synovitis” 20th  International Congress of pediatrics, Sep 6-10, Rio De Janeiro- Brasil 1992. 

4. Mimaroğlu C, Kafalı H; Ozbilim B: Morphine Bupivacain trijected in to the epidural  area during anaesthesia and its postoperative analgesia cycle. 5th Int cong of pain clinic Abst  Book . Jerusalem s 36,1992. 

 5. Kafali H, Mimaroglu C, Karsli B,” The postoperative analgesia and complications with  epidural morphine and bupivacaine”, 7th World Congress on Pain, August 22-27, Paris –  France 1993. 

6. Toksoy HB, Tanzer F, Kafali G, Kafali H,” Carnitine levels during halothane  anesthesia”, National Asian Congress of Pediatrics, Feb, 6-11, New Delhi- India 1994. 

7. Kaya T, Sarıoğlu Y, Utkan T, Mimaroğlu C, Yildirim MK, Kafali H, “Effects Of  Ketamıne On Sympathetıc Neurotransmıssıon In Rat Vas Deferens” : 7th European 
Congress On Intensıve Care Medıcıne Pages: 285-287 Published: 1994