Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

Prof. Dr. Haluk Kulaksızoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Üroloji İhtisas Eğitimi'nden sonra ABD Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniğinde nöro-üroloji/ürodinami ve cinsel fonksiyon bozuklukları üzerine fellowship yaptı.

Prof. Dr. Haluk Kulaksızoğlu, 2012 yılından beri İstanbul Florence Nightingale Hastaneleri’nde görev yapmaktadır. Aynı zamanda Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nı da yürütmekte olan Prof. Dr. Haluk Kulaksızoğlu, özellikle prostat hastalıkları, işeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, nörojen mesane ve kadın ürolojisi konularında her türlü modern tedavi uygulanmasını yapmaktadır.

Ülkemizde az merkezde uygulanan mesane botoks enjeksiyonları, sakral sinir stimülasyon ameliyatları, yapay sfinkter, penil protez uygulamaları, mikroskopik kısırlık ameliyatları gibi uygulamalar rutin ürolojik ameliyatlara ek olarak başarı ile sürdürmeye devam etmektedir.

İlgi Alanları:

 • İşeme Bozuklukları ve İdrar Kaçırma
 • Nörojen Mesane ( Biyofeedback, Periferik Sinir Stimulasyonu, Mesane Botoks Uygulamaları,vs…)
 • Ürodinami
 • Prostat Hastalıkları
 • Mesane Sarkması ve Cerrahisi
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri ve Cerrahisi
 • Ürolojik Protez Ameliyatları (Penil Protez, Testis Protezi, Artifisyel Sfinkter Uygulamaları)
 • Mesane Tümörü
 • Vezikoüreteral Reflü
 • Hipospadias
 • Penil Kurvatür / Peyronie Hastalığı
 • Genel Üroloji

Bugün
 • 2012 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Üroloji
 • 2011 Üroloji Doçentiliği
 • 2009 - 2012 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Yrd.Doçent
 • 2005 - 2009 Medistanbul Kliniği İstanbul Uzman Dr. / Başhekim
 • 1999 - 2005 S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Dr. Üroloji Kliniği
 • 1998 - 1999 Dr.Etimesgut Hava Hastanesi, Ankara Uzman Tabip
 • 1997 - 1998 Klinik Fellowship Boston University Urology, Boston ABD
 • 1996 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji uzmanlık eğitimi
 • 1996 - 1998 Boston Ünversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Nöro-üroloji ve Cinsel işlev Bozuklukları konularında fellowship eğitimi
 • 1996 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1996 S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1991 - 1996 Ar.Gör.S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1985 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Royal Hallamshire Hospital, Sheffield
 • 1985 İngilterede üroloji Sandwell District Hospital ‘da radyoloji stajları

 • İstanbul Tabip Odası Türk Üroloji Derneği
 • Türk Androloji Derneği
 • Türk Endo-üroloji Derneği
 • Türk Çocuk Ürolojisi derneği
 • Türk Onkoloji Vakfı
 • American Urological Association (AUA)
 • American Federation of Urologic Prosthetic Surgeons (AFUPS)
 • European Association of Urology-EAU
 • Societé International de Urologie (SIU)
 • European Society of Sexual Medicine ( ESSM)
 • International Society of Sexual Medicine ( ISSM)

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-LS Hakim, A Nehra, H Kulaksızoğlu, I Goldstein: Penile Microvascular Arterial Bypass Surgery. Microsurgery, 16(5) 296-308,1995

2-LS Hakim, RM Munarriz, H Kulaksızoğlu, A Nehra, D Udelson, I Goldstein: Vacuum erection associated Impotence and Peyronie's Disease. J Urol ( 1996) 155:2; 534-536

3-LS Hakim, H Kulaksızoğlu,R Mulligan, A Greenfeld, I Goldstein: Evolving concepts in diagnosis and treatment of arterial high flow priapism. J Urol ( 1996) 155:2; 541-549

4-LS Hakim, H Kulaksızoğlu, BK Hamill, D Udelson, I Goldstein: Guide to safe corporotomy incisions in the presence of inflatable penile cylinders: In vitro and in vivo studies. J Urol ( 1996)155:3; 918- 924

5-Kulaksizoglu H, Toktas G, Kulaksizoglu IB,Ağlamış E, Ünlüer E:When should quality of life be measured after radical cystectomy?Eur Urol,2002, 42(4) p350-5

6-Nehra A, Kulaksizoglu H:Global perspectives and controversies in the epidemiology of male erectile dysfunction.Curr Opin Urol 2002, 12(6) p493-6

7-Nehra A, Kulaksizoglu H: Combination Therapy for Erectile Dysfunction: Where We Are and What's in the Future Curr Urol Rep 2002, 3(6) p467-70

8-Munarriz R, Kulaksizoglu H, Hakim L, Gholami S, Nehra A,Goldstein I: Lower extremity above – knee prosthesis-associated erectile dysfunction. Int J Urol Res 2003, 15;290-292

9-Mihmanlı I, Kantarcı F,Kulaksizoglu H, Gurses B,Ogut G, Unluer E,Uysal O,Altug A: Testicular size and vascular resistance before and after hydrocelectomy. American Journal of Roentgenology 2004; 183:1379-1385

10-Yurdakul T, Kulaksizoglu H, Pişkin MM, Avunduk MC, Ertemli E, Gokçe G, Barişkaner H, Büyükbaş S, Kocabas V.: Combination antioxidant effect of alpha-tocoferol and erdosteine in ischemia-reperfusion injury in rat model.Int Urol Nephrol. 2009 Sep 30. [Epub ahead of print] (DOI#:10.1007/s11255-009-9641-y)

11-Kulaksızoğlu H, Kaptan H: Cauda Equina Syndrome and Voiding Dysfunction:Pathophysiology and Clinical Approach Under the Light of the Literature. Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 187-91

12-Kulaksızoğlu H, Kaptan H: An unappreciated Correlation: Surgical treatment of Lumbosacral Disc Disease and Erectile Dysfunction. J Korean Neurosurg Soc 47 : 274-278, 2010

13-Kulaksızoğlu H, Parman Y:Use of botulinum toxin-A for the treatment of overactive bladder symptoms in patients with Parkinson’s disease. Parkinsonism and Related Disorders. 16(2010;531-534 NİSAN 2009 BAŞVURU TARİHİNDEN SONRA YAYINLANMIŞTIR.

14-Kulaksızoğlu H.Botulinum toxin applications in overactive bladder symptoms secondary to neurological diseases. Archives of Neuropsychiatry 2010; 47:Supp.44-47 NİSAN 2009 BAŞVURU TARİHİNDEN SONRA YAYINLANMIŞTIR.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1-P Salimpour, H Kulaksızoğlu, L Hakim, D Sax, S Gholami, R Moon, S Parekh, I Goldstein: Lumbosacral disc disease and impotence: A forgotten association. 64. Annual Meeting American Urological Association New England Section ( 1995), Rhode Island,ABD

2-Kulaksızoğlu H, L Hakim, BK Hamill, M Kelleher, RA Aboubakr, A Nehra, I Goldstein: The first guide to the electrocautery use with bioflex inflatable penile cylinders:Results of in vitro tests and in vivo studies in patients undergoing tunical incisions for Peyronie's Disease following implantation of Mentor Alpha-1 Inflatable penile prosthesis. 90th Annual Meeting of the American Urological Association ( 1995), Las Vegas, ABD

3-Kulaksızoğlu H, C Ergun, İ H Bozkurt, R Tokuç, E Ünlüer: Antegrade Sclerotherapy in Varicocele. Annual Meeting of American Urological Association New York Section ( 1995), Istanbul

4-L Hakim, A Nehra, H Kulaksızoğlu, I Goldstein: What is the role of office-based cavernosometry? The relationship between erection response and the pattern and location of venous leakage. VII: World Meeting on Impotence ( 1996) San Francisco, ABD

5-I Goldstein, R Aboubakr, L Hakim, H Kulaksızoğlu, T Payton, D Albrecht: Prospective comparison of the EDEX office intracavernosal injection test with re-dosing dynamic pharmacocavernosometry. VII: World Meeting on Impotence ( 1996) San FranciscoABD

6-Salimpour, H Kulaksızoğlu, S Gholami, M Daller, L Hakim,S Parekh, R J Krane, D Sax, I Goldstein: The association between lumbosacral disc disease and erectile dysfunction. VII: World Meeting on Impotence ( 1996) San Francisco

7-H Kulaksizoglu, L.S. Hakim, A. Nehra, I. Goldstein. Comparison of alprostadil sterile powder ( Caverject) with Trimix: nomogram and patient satisfaciton. 92th Annual Meeting of the American Urological Association, New Orleans,ABD,1997

8-Murat C,Ünlüer E, Toktaş G,Kulaksizoğlu H, Özüdoğru A,Süner B. Low Dose BCG Prophylaxis In Superficial Bladder Tumor XIIth Congress of the European Association of Urology, 1998, Barcelona

9-Toktaş G,Ünlüer E, Çalişkan M, Türkeri L,Kulaksizoğlu H, Murat C, The Effect Of Nuclear P53 Deposition In Superficial, And Invasive Bladder Tumors On Tumor Grade , Stage, Recurrence, Progression And Survial Tumor XIIth Congress of the European Association of Urology, 1998, Barcelona

10-E Ağlamış, E Ünlüer, G Toktaş, Kulaksızoğlu H, Ş Mimaroğlu, C Gürbüz, E Coşkun. The effect of digital rectal examination on total and free PSA levels. 9. European Urological Winter Forum. 2000 Davos

11-E Ünlüer, G Toktaş, Kulaksızoğlu H, E Ağlamış, Ş Mimaroğlu, C Gürbüz, B Süner, Diagnostic value of prostate spesiific antigen density and free/total PSA ratio in detecting organ confined prostate cancer. . 9. European Urological Winter Forum. 2000 Davos.

12-Ş Mimaroğlu, G Toktaş, H Kulaksızoğlu, E Ünlüer, E Ağlamış, C Gürbüz, C Sarı. Effects of age on PSA, PSAD and prostatic volume in patients with benign prostatic hyperplasia. . 9. European Urological Winter Forum. 2000 Davos.

13-G Toktaş, E Ağlamış, H Kulaksızoğlu, E Ünlüer, Ş Mimaroğlu, C Gürbüz. Effects of chronic prostatitis on prostate spesific antigen. . 9. European Urological Winter Forum. 2000 Davos

14-G Toktaş, Ş Mimaroğlu, E Ağlamış, H Kulaksızoğlu, E Coşkun, E Ünlüer. Diagnostic value of prostate spesific antigen density and free/total PSA ratio in detecting organ confined prostate cancer. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

15-G Toktaş, C Sarı, B Süner, E Coşkun, H Kulaksızoğlu, E Ünlüer. Clinical follow-up multiresistent Klebsiella Pneumonia in the urine culture. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

16-G Toktaş, E Ünlüer, E Ağlamış, B Süner, C Sarı, H Kulaksızoğlu. Prognostic factors that effect survival in radical cystectomy patients. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

17-H Kulaksızoğlu, C Gürbüz, G Toktaş, C Sarı, E Çoşkun, E Ünlüer. Our experience of pubovaginal sling procedure as a treatment alternative in stress urinary due to intrinsic sphincter deficiency. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

18-H Kulaksızoğlu, C Gürbüz, G Toktaş, E Çoşkun, B Süner, E Ünlüer. Long term results of pubovaginal sling in patients with stress urinary incontinence. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

19-E Ünlüer, G Toktaş, E Ağlamış, H Kulaksızoğlu, Ş Mimaroğlu, E Coşkun. The effects of digital rectal examination on total and free PSA levels. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

20-E Ünlüer, G Toktaş, Ş Mimaroğlu, H Kulaksızoğlu, E Ağlamış, C Sarı. Effects of age on PSA, PSAD and prostatic volume in patients with benign prostate hyperplasia. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

21-Y Serin, H Kulaksızoğlu, B Süner, C Sarı, G Toktaş, E Ünlüer. The effects of penile doppler ultrasonography intracavernosal injection tests and international index of erectile dysfunction questionnaire on the diagnosis and treatment choices of erectile dysfunction. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

22-H Kulaksızoğlu, E Ağlamış, G Toktaş, E Coşkun, B Süner, E Ünlüer. The body image scale in patients with ileal conduit and ileal neobladder: comparison of the surgical techniques from the patients point of view. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore.

23-Ağlamış, H Kulaksızoğlu, G Toktaş, C Sarı, E Coşkun, E Ünlüer. Comparision and variation of quality of life in time of patents wth continent or incontinent urinary diversions. 25. Congress of Societe International d’Urologie (SIU), 2000, Singapore

24-H. Kulaksizoglu, G. Toktas, I. Baral-Kulaksizoglu, E. Unluer: When Should Quality of Life Assessment Be Performed In Radical Cystectomy Patients?26.Congress of Societe International d’Urologie (SIU) 2002, Stockholm

25-Gonzalez Martin M, Castelo A, Giberti C,Hubner W, Ilker Y, Kulaksizoglu H, Lehtoranta K, Schramek P: Invance Male Sling for the treatment of post-prostatectomy incontinence:eary results and complications.EAU Annual Congress,2004,Vienna

26-Hulagu Kaptan, H Kulaksızoğlu: An unappreciated correlation: surgical treatment of lumbosacral disc disease and erectile dysfunction.The European Associattion of Neurosurgical Societies ( EANS) Annual Meeting, Groningen,2010

27-Kulaksızoğlu H, Kılıç O, Gul M, Kucur M, Goktas S: Prostaye Myths: What is the prostate awareness in general male population in Turkey and How do we urologists deal with this problem. EAU 6TH South Eastern European Meeting ( SEEM) European Urology Supplements 9(6):602,2010

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1-Nehra A Kulaksizoglu H: Priapism in Atlas of Sexual Dysfunction Ed. Tom Lue.Current Medicine Pres,pp.159-165; 2004, Philadelphia

2-Kulaksizoglu H,E Ünlüer ,G Toktas.Campbell’Urology Türkçe Çevirisi’nin Renal Pelvis ve Ureter Fizyolojisi ve Farmakolojisi Bölümü Çevirisi.K.Anafarta,M.Önder Yaman,2005,Ankara

3-IB Kulaksızoğlu, H Kulaksızoğlu: Seksüel disfonksiyonda hormonların etkileri Cinsel İşlev ve Bozuklukları Kitabı Editörler:D Şahin ve A Kayır,Istanbul Üniversitesi Yayınları,pp19-28 İstanbul,1999 (puan: 7)

4-.H Kulaksızoğlu, E Ünlüer: Cinsel fonksiyon bozukluklarda oral ve topikal medikal tedaviler. Cinsel İşlev Bozuklukları Editör Kadıoğlu A,Tellaloğlu S.Nobel Tıp Basımevi, İstanbul,2000 (puan: 9.5)

5-.H Kulaksızoğlu, G Toktaş, V.Saçak, İ.Bozkurt,R.Tokuç, E Ünlüer. Applicability of International Prostate Symptom Score. Basic Research and Therapeutic Aspects of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer. Editörler. A.Aktaş, L.N.Türkeri,(1995),İstanbul (puan: 4.8)

6-.H Kulaksızoğlu,E Ünlüer, G Toktaş: Campbell’s Urology. Türkçe Çevirisi. Renal Pelvis ve Üreter Fizyolojisi ve Farmakolojisi.Eds. K Anafatra, Ö Yaman,2005 Ankara (puan: 3.6)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-E Ünlüer, G Toktaş, H Kulaksızoğlu, S Özkan: Prostat spesifik antijen ve prostat kanserinin erken tanısı. İstanbul Tıp dergisi ( 1994), 1:1; 38-40

2-Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Bozkurt İ, Tokuç R, Ünlüer E.857 Eswl Olgusunun Retrospektif Komplikasyon Analizi. Üroloji Bülteni, 1995, 6, 229

3-V Saçak, C Ergun, H Kulaksızoğlu,İ H Bozkurt, R Tokuç, E Ünlüer: Üreteropelvik darlıklı hastalarda piyeloplasti deneyimlerimiz.İstanbul Tıp Dergisi ( 1996),1:4; 23-26

4-İH Bozkurt, H Kulaksızoğlu, G Toktaş, S Özkan, R Tokuç, E Ünlüer: Uluslararası prostat semptom skorunun ( IPSS) uygulanabilirliği. Üroloji Bülteni ( 1996) 7:1; 24-27

5-G Toktaş, A Yüzay, H Kulaksızoğlu, İ Bozkurt, E Ünlüer,. Fournier Gangreni: 8 Olgunun sunumu. Türk Üroloji Dergisi (1996) 22(4): 475-478

6-C Murat, H Kulaksızoğlu, G Toktaş V Saçak, E Ünlüer. Ultrasonografi eşliğinde perkütan retroperitoneal abse drenajı. Üroloji Bülteni ( 1997) 8;177-179

7-C Murat, E Ünlüer, H Kulaksızoğlu, V Saçak, G Toktaş,Y Barut:Böbrek tümörlerinde venöz trombus tanısında renkli dupleks Doppler ultrasonografinin güvenilirliği:Türk Üroloji Dergisi 23:2, 127-131.1997

8-Kulaksızoğlu IB, Kaçmaz N, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Özkan S: Kronik böbrek yetmezliği ile diyalize giren hastalarda görülen ruhsal sorunlar. Istanbul Tıp Dergisi (1998) 2:4; 30-35

9-Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Toktaş G, Murat C, Serin Y, Barut Y: Penil dupleks Doppler Ultrasonografide intrakavernozal papaverin uygulamasında doz ayarlanması-ardışık doz tekniği (re-dosing).Türk Üroloji Dergisi 24:4;376-380.1998

10-Murat C, Kulaksızoğlu H, Tosun H, Toktaş G, Özkan S, Ünlüer E: Veno-oklusif disfonksiyonu olan hastalarda venöz cerrahinin geç dönem sonuçları. İstanbul Tıp Dergisi.1998

11-Kulaksızoğlu IB, Ünlüer E, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Ağlamış E: Radikal sistektomili hastaların takiplerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: Bir ön çalışma. Türk Üroloji Dergisi ( 1999) 25:3; 283-290

12-H Kulaksızoğlu, Erdinç Ünlüer, Gökhan Toktaş Gürcan Vural, Günay Gülbaba: Mesane tümörlü hastalarin takibinde mesane tümör antijeni (bladder tumor antigen –bta) ile üriner sistem sitolojik tetkiklerinin etkinlikleri. Türk Onkoloji Dergisi, (Agustos 2001)16:67-70

13-Gürbüz C, Kulaksızoğlu H, Ağlamış E, Sarı C, Toktaş G, Ünlüer E. Stress inkontinansın cerrahi tedavisinde uyguladığımız modifiye pubovajinal sling tekniğinin uzun dönem sonuçları. Türk Üroloji Dergisi (27):1,33-41, 2001

14-Toktaş G, Ağlamış E, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Kulaksızoğlu H, Coşkun E: Kronik prostatitin prostat spesifik antijen üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi (27):1,33-42, 2001

15-Ağlamış E, Toktaş G, Ünlüer E, Mimaroğlu Ş, Kulaksızoğlu H, Sarı C: Klinik olarak organa sınırlı prostat kanseri tanısında prostat spesifik antijen dansitesi ve serbest/ total prostat spesifik antijenin tanı değeri.Üroloji Bülteni (12):3, 155-160,2001

16-Ağlamış E, Ünlüer E, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Gürbüz C, Mimaroğlu Ş.: Radikal sistektomi yapılan 100 hastada gözlenen erken ve geç dönem komplikasyonlar. Üroloji Bülteni (12)3; 142-146, 2001

17-Ağlamış E, Kulaksızoğlu H, Kulaksızoğlu I, Ünlüer E,Gürbüz C, Toktaş G.:İleal poş ( konduit) ile ve ileal yeni idrar kesesi ( neobladder) yapılan hastalarda vücut imaj ölçeği: hasta açısından cerrahi tekniklerin karşılaştırılması-bir ön çalışma. Türk Üroloji Dergisi 27 (4); 428-433,2001

18-Kulaksızoğlu H, Serin Y, Toktaş G, Ünlüer E.: Yaşın Erektil disfonksiyon tanı yöntemleri üzerine etkisi ve yeni bir yaklaşım önerisi. Türk Üroloji Dergisi 27(4); 437-442, 2001

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1-V Saçak, H Kulaksızoğlu, G Toktaş, R Tokuç, E Ünlüer. Pelvis renalis tümörlerinde CT ve USG’nin güvenirliği. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, Antalya

2-H Kulaksızoğlu, R Tokuç, İ Işık, G Toktaş, E Ünlüer. IPSS semptom skorunun uygulanabilirliği. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994, Antalya

3-Kulaksızoğlu H, Bozkurt Hİ, Barutçu F, Ünlüer E, Tokuç R.: 857 ESWL vakasının retrospektif komplikasyon analizi. , I. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1994, Istanbul

4-V Saçak, C Ergün, H Kulaksızoğlu, E Ünlüer, R Tokuç: Varikosel olgularında antegrad skleroterapi erken sonuçları, I. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1994, Istanbul

5-V Saçak, Y Barut, H Kulaksızoğlu, G Toktaş, R Tokuç, E Ünlüer. renal hücreli karsinomada venöz tümör trombüslerinin renkli doppler sonografi ile görüntülenmesi. 11. Ulusal Kanser Kongresi, 1995, İstanbul

6-Yüzay A, Tokuç R, Kulaksızoğlu H, Toktaş G, Saçak V, Ünlüer E: Distal hipospadias olgularında TIPU ( Tubularized incised plate urethroplasty) yöntemi ile ilk deneyimlerimiz. III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi III. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi ( 1995) Ankara

7-İ Bozkurt, B Mansuroğlu, S Özkan, H Kulaksızoğlu, G Toktaş, R Tokuç, E Ünlüer. yüksek riskli Ürolojik enfeksiyonlarda İmipenem-silastatin monoterapisi. 10. ANKEM Kongresi, 1995, Antalya

8-H Kulaksızoğlu, A Yüzay, M Çalışkan, E Ünlüer. Prostatizmli hastalarda serum PSA, PSAD ve prostat volümü üzerinde hasta yaşının etkisi. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul

9-C Gürbüz, H Kulaksızoğlu, V Saçak, G Toktaş, R Tokuç, E Ünlüer. Endoskopik kontrollü insizyonsuz mesane boynu iğne süspansiyonu: erken ve geç dönem takip sonuçları. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul.

10-V Saçak, H Kulaksızoğlu, M Çalışkan, G Toktaş, R Tokuç, E Ünlüer. Laparoskopik varikoselektomi deneyimlerimiz. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul

11-Tokuç R, Murat C, Kulaksızoğlu H, Çalışkan M, Toktaş G, Ünlüer E.: Vezikoüretral reflü tedavisinde STING uygulamasının yeri. SSK 50. Yıl Kongresi, 1996, İstanbul

12-Rkuç, İ H Bozkurt, H Kulaksızoğlu.V Saçak, G Toktaş, A Yüzay, E Ünlüer: Endoskopik kontrollü-insizyonsuz-mesane boynu iğne suspansiyonu. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi,1996 , Mersin

13-R Tokuç, C Murat, H Kulaksızoğlu, G Toktaş, E Ünlüer: VUR Tedavisinde STING Uygulamaları. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi,1996 , Mersin

14-V Saçak, H Kulaksızoğlu, İ H Bozkurt, R Tokuç, E Ünlüer: Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Renal Abse Drenajı. II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi,1996 , Mersin

15-LS Hakim, H Kulaksızoğlu: Erectile Dysfunction as a sequele of lumbosacral radiculopathy: Association with neurogenic and vasculogenic factors. 14. Ulusal Üroloji Kongresi 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris 14.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KONGRE ÖZET KİTABI

16-E Ünlüer,H Kulaksızoğlu, C Murat, G Vural, A Yüzay, G Toktaş:Mesane Kanserlerinin Takibinde Mesane Tümör Antijeni ( Bard BTA) Tayininin Sistoskopi ve Sitolojiye Göre Güvenilirliği.14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris 14.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KONGRE ÖZET KİTABI

17-LS Hakim, H Kulaksızoğlu: Further experience utilizing safe electrocautery guidelines with bioflex inflatable penile cylinders: Results in patients in patients undergoing tunical incisions for Peyronie's Disease following implantation of Mentor Alpha-1 Inflatable penile prosthesis. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris 14.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KONGRE ÖZET KİTABI

18-C Gürbüz, H Kulaksızoğlu, V Saçak, G Toktaş, R Tokuç, E Ünlüer: Endoskopik kontrollu insizyonsuz mesane boynu iğne suspansiyonu: erken ve geç dönem takip sonuçları 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris 14.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KONGRE ÖZET KİTABI

19-C Murat, H Kulaksızoğlu, V Saçak, Y Barut, G Toktaş, E Ünlüer: Böbrek tümörlerinde venöz trombus tanısında renkli dupleks doppler ultrasonografinin güvenilirliği. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris 14.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KONGRE ÖZET KİTABI

20-H Kulaksızoğlu, C Murat, Y Serin, E Sırlıoğlu,Y Barut,E Ünlüer:Penil doppler ultrasonografide ardışık doz tekniği. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris14.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KONGRE ÖZET KİTABI

21-Cebeci H, Toktaş G, Kulaksızoğlu H, Yüzay A, Çalışkan M, Ünlüer E: Prostatizmli hastalarda serum PSA, PSAD ve prostat volümü üzerine hasta yaşının etkisi14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris14.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KONGRE ÖZET KİTABI

22-V Saçak, H Kulaksızoğlu, C Murat, M Çalışkan, R Tokuç, E Ünlüer: Laparoskopik varikoselektomi. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris 14.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KONGRE ÖZET KİTABI

23-R Tokuç, C Miroğlu, G Toktaş, H Kulaksızoğlu, C Murat, E Ünlüer. Vezikoureteral reflü tedavisinde subureterik teflon enjeksiyonu: Uzun süreli izlem sonuçları. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 1997, İstanbul

24-H Kulaksızoğlu, E Ünlüer, G Toktaş, G Vural, C Gürbüz. Mesane tümör antijeni testi sonuçlarına (BTA) intra-kaviter kemo-immünoterapinin etkisi.15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya.

25-H Kulaksızoğlu, E Ünlüer, G Toktaş, G Vural, C Gürbüz, S Özkan. Yüzeyel mesane tümörlerinin takiplerinde mesane tümörü antijeni (BTA) ile idrar sitolojisi, mesane yıkantı sitolojisinin sistoskopiye yandaş veya alternatif olarak karşılaştırmalı güvenirlikleri. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya.

26-Ağlamış E, Kulaksızoğlu IB, Kulaksızoğlu H, Ünlüer E, Toktaş G, Sarı C.; 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998, Antalya

27-C Gürbüz, H Kulaksızoğlu, E Coşkun, E Ünlüer. İntrinsek sfinkter yetmezliğine bağlı gelişen üriner stres inkontinans cerrahi tedavisinde uyguladığımız modifiye pubovajinal sling deneyimlerimiz. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir

28-E Ağlamış, E Ünlüer, G Toktaş, H Kulaksızoğlu, B Süner, C Sarı. Radikal sistektomi sonrası vücut imajında değişim: hasta açısından cerrahi tekniğin karşılaştırılması. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir

29-E Ünlüer, G Toktaş, E Ağlamış, H Kulaksızoğlu, B Süner, E Coşkun. İnkontinan ve kontinan diversiyonlu hastalarda yaşam kalitesinin zaman içindeki değişimi ve karşılaştırılması. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

30-Y Serin, H Kulaksızoğlu, B Süner, G Toktaş, E Ünlüer. Ereksiyon işlevi uluslar arası değerlendirme formu (IIEF) intra kavernozal injeksiyon testi (IAI) ve penil doppler ultrasonografinin (PDU) erektil disfonksiyon tanı ve tedavi yönlendirilmesindeki yeri. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

31-H Kulaksızoğlu, Y Serin, B Süner, G Toktaş, E Ünlüer. Yaşın erektil disfonksiyon tanı yöntemlerine etkisi ve yeni bir yaklaşım önerisi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir

32-Gökhan Toktaş,H Kulaksızoğlu, Emin Coşkun, Cabbar Sarı, Suat Özkan, Erdinç Ünlüer. Benign prostat hiperplazisinde tur ve tupvap karşılaştırmalı sonuçları. 17.Ulusal Üroloji Kongresi,2002 Antalya

33-Gökhan Toktaş,H Kulaksızoğlu, Cabbar Sarı, Emin Çoşkun,Suat Özkan, Erdinç Ünlüer: Radikal prostatektomi sonrası biyopsi ve patolojik gleason skor karşılaştırılması 17. Ulusal Üroloji Kongresi,2002 Antalya

34-Gökhan Toktaş, H Kulaksızoğlu, Cemalettin Murat, Levent Türk, Cabbar Sarı, Erdinç Ünlüer. BPH’lı hastalarda güniçi üroflow parametrelerindeki değişimler. 17. Ulusal Üroloji Kongresi,2002,Antalya

35-H.Kulaksızoğlu, G. Toktaş, I.B. Kulaksızoğlu, Ağlamış E., Ünlüer E.: Radikal sistektomili hastalarda yaşam kalitesi ölçümleri ne zaman yapılmalı?. 17. Ulusal Üroloji Kongresi,2002,Antalya

36-Erdinç Ünlüer, H Kulaksızoğlu: İleal konduitler güncelliğini yitirmiş midir? Neobladderli ve ileal konduitli hastalar arasındaki yaşam kalitesi gerçekten farklı mıdır ? 4. Ulusal Üroonkoloji Kursu.2003, Antalya

37-H Kulaksızoğlu, Talat Yurdakul, Evrim Çakmakçı, Özcan Kılıç:Yaşlı olomayan toplum örneklemesi olan bayan popülasyonunda inkontinans ve aşırı aktif mesane sıklığı.1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi,2009, Antalya

38-H Kulaksızoğlu, Yeşim Parman: Parkinson Hasta grununda aşırı aktif mesane semptomlarında intravezikal botulinum toksin enjeksiyon tedavisi. 1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi,2009, Antalya ,