1992 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, bir yıl Van’ın Gedikbulak köyünde mecburi hizmetimi yaptım. 1994 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavında mezun olduğum fakültemin Çocuk Cerrahisi Bölümünü kazandım. 2000 yılında da çocuk cerrahisi uzmanı oldum. Öğretim üyesi olarak kaldığım bölümümde, 2008 yılında Doçentlik, 2014 yılında da Profesörlük ünvanı almaya hak kazandım. 19 yıl  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştım. 

Çocuk ürolojisi eğitimimi yurtiçinde yetitiğim bölüm olan Marmara Üniversitesi Tıp FAkültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD’da ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD’da, yurtdışında da Great Ormond Street Hospital Çocuk Ürolojisi Bölümü, Londra ve Utrecht Medical Center, Üroterapi Bölümlerinde aldım.

Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği’ne 2010 yılında tam üye olmaya hak kazandıktan sonra, 2012 yılında da Avrupa Çocuk Ürolojisi Board Sınavını kazandım. 2013 yılında Genova’da yapılan 24. Avrupa Çocuk Ürolojisi Kongresi’nde ‘’ Basic Research’’ dalında birincilik ödülü aldım. Ulusal kongrelerde de 6 adet ödülüm bulunmaktadır. Şu ana kadar çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi ile ilgili konularda, uluslararası ve ulusal dergilerde, uluslararası ve ulusal kongre ve toplantılarda yayınlanmış 230 bildirim  vardır. 

2019 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Çocuk Üroloji/Çocuk Cerrahisi kliniğinde hizmet vermekteyim.

  • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 1998
  • Türkiye Acil Cerrahi Derneği, 1999
  • Uluslar Arası Çocuk İnkontinans Derneği, 2008
  • Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği (Tam Üyelik), 2009
  • Pediatrik Üroloji Derneği, 2009

 

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makalelerim

1. İskit HS, Alpay H, Tuğtepe H, Özdemir C, Ayyıldız SH, Özel K, Bayramiçli M, Tetik C, Dağlı TE. Analysis of 33 Pediatric Trauma Victims in The 1999 Marmara, Turkey Earthquake. J Pediatr Surg, 36, 368-372, 2000
2. Kıyan G, Tuğtepe H, İskit HS, Dağlı TE. Double Intussusception in an Infant. J Pediatr Surg, 37, 1643-1644, 2002
3. Kıyan G, Dağlı TE, Tuğtepe H, Kodallı N. Double Balloon Esophageal Catheter for Diagnosis of Tracheoesophageal Fistula. Eur Radiol, 13, 397-399, 2002
4. Kıyan G, Dağlı TE, İskit SH, Tuğtepe H. Epididymitis in Infants with Anorectal Malformation. Eur. Urol., 43, 576-579, 2003
5. Bıyıklı NK, Tuğtepe H, Akpınar İ, Alpay H, Özek E. The Longest Use of Liposomal Amphotericin B and 5-fluorocytosine in Neonatal Renal Candidiasis. Pediatr Nephrol, 19, 801-804, 2004
6. Tuğtepe H, İskit HS, Bozkurt S, Kıyan G, Yeğen BC, Dağlı TE. Effects of Stamm Gastrostomy on Gastric Emptying Rate in Rats. Eur Surg Res, 36, 362-366, 2004
7. İnanır S, Bıyıklı NK, Noshari O, Calışkan B, Tuğtepe H, Erdil TY, Akpınar İ, Kiyan G, Alpay H. Contradictory Supranaormal Function in Hydronephrotic Kidneys : Fact or Artifact on Pediatric MAG-3 Renal Scans ? Clin Nucl Med, 30, 91-96, 2005
8. Iskit SH, Tuğtepe H, Ayyıldız SH, Kotiloğlu E, Dağlı TE, Yeğen BC. EGF and Bombesin Act Synergistically to Support Intestinal Adaptation in Rats with Massive Small Bowel Resection. Pediatr Surg Int, 21, 436–440, 2005
9. Bıyıklı NK, Tuğtepe H, Çakalağaoğlu F, İlki A, Alpay H. Downregulation of The Expression of BMP – 7 in Experimental Pyelonephritis. Pediatr Nephrol, 20, 1230-1236, 2005
10. İskit SH, Tuğtepe H, Tugay M, Kıyan G, Kotiloğlu E, Dağlı TE. Testicular Biopsy During Orchiopexy Procedure: Does It Have an Adverse Effect on Fertility ? Urol  Int, 75, 227-230, 2005
11. Yavuz D, Tuğtepe H, Çetinel S, Uyar S, Kaya H, Haklar G, Civelek S, Deyneli O, San T, Burçak G, Akalın S. Collagen Ultrastructure and TGF – beta1 Expression Preserved With aminoguanidine During Wound Healing in Diabetic Rats. Endoc Res, 31, 229-243, 2005
12. Bıyıklı NK, Tuğtepe H, Şener G, Velioğlu-Öğünç A, Çetinel Ş, Midillioğlu S, Gedik N, Yeğen BC. Oxytocin Alleviates Oxidative Renal Injury in Pyelonephritic Rats via a Neutrophil-Dependent Mechanism. Peptides, 27, 2249-2257, 2006
13. Şener G, Tuğtepe H, Velioğlu-Öğünç A, Çetinel Ş, Gedik N, Yeğen BC. Melatonin Prevents neutrophil-Mediated Oxidative Injury in Escherichia-Coli Induced Pyelonephritis in Rats. J Pineal Res, 41, 220-227, 2006
14. Şener G, Tuğtepe H, Yüksel M, Çetinel Ş, Gedik N, Yeğen BC. Resveratrol Improves Ischemia/Reperfusion-Induced Oxidative Renal Injury in Rats. Arch Med Res, 37, 822-829, 2006
15. Tuğtepe H, Şener G, Çetinel Ş, Velioğlu-Öğünç A, Yeğen BC. Oxidative Renal Damage in Pyelonephritic Rats is Ameliorated by Montelukast, a Selective Leukotriene CysLT1 Receptor antagonist. Eur J Pharmacol, 557, 69-75, 2007
16. Tuğtepe H, Şener G, Bıyıklı NK, Yüksel M, Çetinel Ş, Gedik N, Yeğen BC. The Protective Effect of Oxytocin on renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats. Regul Pept, May 3;140(3):101-8, 2007
17. Tuğtepe H, Tugay M, Bozkurt S, Utkan T, Yeğen BC, Dağlı TE. Esophageal smooth muscle reactivity is impaired in chronic reflux esophagitis by both receptor- and nonreceptor-mediated mechanisms.. J. Pediatr Surg. Apr;42(4):641-6, 2007
18. Beker DB, Berrak SG, Canbulat C, Tuğtepe H, Ones T, Tecimer T. False Positivity of FDG-PET/CT in a Child With Hodgkin Disease. Pediatr Blood Cancer. Apr;50(4):881-3, 2008
19. Yazici ZM, Sari M, Uneri C, Midi A, Tuğtepe H.Histological Changes in Eustachian Tube Mucosa of Rats After Exposure to Gastric Reflux. Laryngoscope. May;118(5):849-53, 2008
20. Bozkurt SU, Berrak SG, Tuğtepe H, Canpolat C, Palanduz S, Tecimer T. Acute Megakaryoblastic Leukomia Mimicking Small Round Cell Tumor With Novel t(1;5)(q21;p13). APMIS, Feb;116(2):163-6, 2008
21. Kiyan G, Gocmen B, Tuğtepe H, Karakoc F, Dagli E, Dagli TE. Foreign body aspiration in children: The value of diagnostic criteria. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Jul;73(7):963-7, 2009
22. Habesoglu TE, Habesoglu M, Sürmeli M, Deveci I, Toros SZ, Gunes P, Tuğtepe H, Egeli E. Histological changes of rat soft palate with exposure to experimental laryngopharyngeal reflux. Auris Nasus Larynx. Dec;37(6):730-6, 2010
23. Aydın H, Deyneli O, Yavuz D, Yuksel M, Tarçın  Ö, Yazıcı D, Tuğtepe H, Akalın S. Effect of Oxidative Stress on Aorta and Tibia Osteoprotegerin Gene Expression in Ovariectomized Rats. Minerva Endocrinol 36, 107-15, 2011
24. Gokce I, Biyikli N, Tuğtepe H, Tarcan T, Alpay H. Clinical spectrum of antenatally detected urinary tract abnormalities with respect to hydronephrosis at postnatal ultrasound scan. Pediatr Surg Int. May; 28(5):543-52, 2012
25. Şehirli ÜS, Tuğtepe H, Verimli U, Kirazlı Ö, Özkan M, Dağlı ET. Expression of NADPH-d in the Vagal Nuclei of The Chronic Esophagitis Model in Rats. Turkish J od Med Scien, 43, 1-6, 2013
26. Karadeniz Cerit K, Karakoyun B, Yüksel M, Özkan N, Cetinel Ş, Tolga Dağli E, Yeğen BÇ, Tuğtepe H. The antifibrotic drug halofuginone reduces ischemia/reperfusion-induced oxidative renal damage in rats. J Pediatr Urol, Apr;9(2), 174-183, 2013
27. Velioglu A, Tuğtepe H, Asicioglu E, Yilmaz N, Filinte D, Arikan H, Koc M, Tuglular S, Kaya H, Ozener C. Role of tyrosine kinase inhibition with imatinib in an encapsulating peritoneal sclerosis rat model. Ren Fail, 35(4): 531-7, 2013