Prof. Dr. Hakan TEZCAN

Prof. Dr.
Hakan TEZCAN

İç Hastalıkları (Dahiliye)

Doktordan Hızlı RANDEVU Al
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster

1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Hakan Tezcan 1989 - 1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 1994 yılından itibaren aynı fakültede Kardiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Ekokardiyografi Eğitimi alarak Laboratuvar Sorumluluğunu üstlendi. 1997 yılında Yardımcı Docent, 2004 yılında Doçent Ünvanı aldı. 

2006 yılından sonra İç Hastalıkları Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalıştı ve bu bölümde Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon Ünitesi kuruculuğunu yaptı. Avrupa Hipertansiyon Derneği “European Hypertension Specialist” sertifikası aldı. Hipertansiyon ve Ateroskleroz alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. 2009 yılında Profesör Ünvanı aldı. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Prof. Dr. Hakan Tezcan, 2011 - 2013 yıllarında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve aynı dönemde vakıf hastanesi olan Academic Hospital Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirileri, sözlü sunumları olan ve kongre düzenleme heyeti üyeliği yapan Dr. Tezcan kırkın üzerinde makalede ve çok sayıda bildiride yer almıştır. Aynı zamanda Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmekte olan Prof. Dr. Hakan Tezcan 2015 yılından beri KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesinde çalışmaktayken, 2017'den itibaren Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi olan aynı hastanede görevine devam etmektedir.

İlgi Alanları:

 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Ateroskleroz
 • Kalp - Damar Sağlığı ve Korunma

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • 2015 - 2017 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • 2013 Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2011 - 2013 MÜTF Vakfı Academic Hospital Genel Müdür
 • 2009 Profesör Ünvanı
 • 2009 “Hypertension Specialist of the European Society of Hypertension” Sertifikasyonu
 • 2009 - 2013 Türk Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Kongre Düzenleme ve Bilimsel Kurul Üyesi / Yıllık Kongrelerinde Konuşmacı ve Oturum Başkanlığı
 • 2007 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyesi
 • 2007 Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon Ünitesi Kurucusu, Koordinatörü
 • 2006 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 • 2004 Doçent ünvanı
 • 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyesi
 • 1998 - 2001 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
 • 1998 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Üyesi
 • 1997 - 2006 Yardımcı Doçent, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ekokardiyografi Laboratuvarı Sorumlusu
 • 1994 - 1997 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi
 • 1994 - 1997 University of London Hammersmith Hospital 1996, St. George’s Hospital 2000 Ekokardiyografi Eğitimi
 • 1994 - 1995 Dönem 4 İç Hastalıkları Staj Sorumlusu
 • 1993 - 1994 İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanı
 • 1989 - 1994 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 • 1981 - 1987 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1973 - 1980 İzmir Bornova Anadolu Lisesi

 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği  
 • European Society of Cardiology
 • European Society of Hypertension
 • Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Tezcan H, Toprak A , Arıkan IH, Koç.M,Bekiroğlu N, Özener IÇ. “Left ventricular hypertrophy patterns and cardiovascular outcome  in peritoneal dialysis patients ”. Türkiye Klinikleri  J Med Sci  2011; 31(4): 904-12

2.  Kaygusuz I, Tezcan H, Cetiner M, Kocakaya O,  Uzay A,  Bayik M.   “Bortezomib: A New Therapeutic Option for POEMS Syndrome”. Eur J Haematol. 2010; 2010 Feb 1;84(2):175-7.

3. Deyneli  O, Yazici D, Toprak A, Yuksel M, Aydin H, Tezcan H, Yavuz DG,   Akalin S. “Diurnal blood pressure abnormalities are related to endothelial dysfunction in patients with non-complicated type 1 diabetes”. Hypertens Res. 2008 Nov;31(11):2065-73.

4. Yazıcı D, Yavuz DG, Unsalan S, Toprak A, Yüksel M, Deyneli O, Aydın H,  Tezcan H, Rollas S, Akalın S. “ Temporal effects of low-dose ACE inhibition  on  endothelial  function  in Type 1 diabetic  patients “.  J  Endocrinol  Invest   2007; 30(9): 726-33. 

5. Gemici G , Erdim  R , Tokay  S , Tezcan  H , Fak   AS , Oktay   A ,  “ Interaction  between C-reactive  protein  and  endothelin-1  in  coronary  artery  disease” . Cardiology , 2007 ;107(4):340-4

6. İlerigelen B, Üresin Y, Şan M, Kültürsay H, Güneri S, Serdar OA,                   Güleç S, Pençedemir H, on behalf of the  TULIPS  investigators .”Efficacy and safety of extended-release fluvastatin in Turkish patients with hypercholesterolemia: TULIPS(Turkish Lipid Study)”. Current  Medical  Research  and  Opinions. 2007; 23(5): 1093-102. (Bu çok merkezli araştırmada Marmara Üniversitesi’nde lokal araştırıcı olarak görev yapılmış, makale sonunda isim zikredilmiştir).

7. Gemici G  , Tezcan  H ,  Fak   AS ,  Oktay   A , “ Peripartum  cardiomyopathy  presenting  with  repetitive  monomorphic   ventricular  tachycardia “,  Pacing   Clin  Electrophysiol  2004 ; 27 (4) : 557-558   

8. Tezcan  H , Gogas  D , Toprak  A  , Koç  M , Deyneli  O,  Akalın  S, “Effect  of  angiotensin-converting  enzyme  inhibition  on  endothelial   function  and  insulin  sensitivity  in  hypertensive  patients ” ,  Journal  of  the  Renin  Angiotensin  Aldosteron  System  2003  ;4(2) : 119-123  

9. Toprak  A , Koç M , Tezcan H , Özener  İÇ , Akoğlu  E , Oktay  A , “Inferior  vena  cava   diameter  determines  left  ventricular  geometry in  CAPD   patients: an echocardiographic  study ” , Nephrology  Dialysis Transplantation   2003 ; 18 : 2128-2133

10. Toprak  A , Koç M , Tezcan H , Özener  İÇ , Oktay  A , Akoğlu  E, “Night-time  blood  pressure  load  is  associated  with  higher  left  ventricular mass  index   in  renal  transplant  recipients” , Journal  of  Human  Hypertension 2003 ; 17(4) : 239-244

11. Koç M , Toprak A , Tezcan H  ,  Bihorac A ,  Akoğlu E , Özener  İÇ, “Uncontrolled  hypertension  due  to  volume  overload  contributes  to  higher   left  ventricular  mass  index  in  CAPD  patients” , Nephrology  Dialysis Transplantation   2002 ;17(9): 1661-1666   

12. Tezcan H , Yavuz Ş , Fak  AS , Aker  Ü , Direskeneli  H , “Coronary  stent  implantation  in  Behçet’s  disease” ,  Clinical  and  Experimental  Rheumatology    2002; 20(5): 704-706

13. Koç M , Toprak  A , Özener  Ç ,  Bihorac A , Tezcan H  , Fak  AS , Akoğlu  E, “ QT  dispersion  in  renal  transplant  recipients  “ , Nephron  2002 ; 91 : 250-254

14. Bihorac  A , Tezcan H , Özener  Ç , Oktay  A , Akoğlu  E , “Association  between  salt  sensitivity  and  target  organ  damage in  essential hypertension” , American Journal of  Hypertension   2000 ; 13 : 864-872

15. Caymaz  O , Fak AS , Tezcan H , İnanır  S , Toprak  A , Tokay  S ,Turoğlu T , Oktay A “Correlation of myocardial fractional  flow  reserve  with  thallium-201 spect imaging   in  intermediate-severity  coronary  artery  lesions” , The Journal of Invasive Cardiology   2000 ;12: 345-350

16.  Fak AS , Erenus  M  , Tezcan H  ,Caymaz  O , Atagündüz  P , Oktay Ş , Oktay  A “Effects  of  simvastatin  only  or  in  combination  with  continuous combined hormone  replacement  therapy  on  serum  lipid  levels in hypercholesterolaemic  post-menopausal women ”, European  Heart  Journal  2000;21:190-197

17. Fak  AS , Erenus  M , Tezcan  H , Caymaz  O , Oktay  Ş , Oktay  A  , “Effects  of  a  single   dose  of  oral  estrogen  on  left  ventricular  diastolic function  in    hypertensive    postmenopausal   women   with   diastolic  dysfunction”,  Fertility  and  Sterility  2000;73:   66-71

18. Yavuz  D , Toprak  A , Budak  Y  , Ersöz  HÖ , Deyneli  O , Tezcan  H , Akalın S,  “Urinary  glycosaminoglycan  excretion  in  newly  diagnosed essential  hypertensive  patients” Clinical  Chemistry  2000; 46: 299-301

19.  Koç M , Özener Ç , Tezcan H , Bihorac A , İsbir  T , Akoğlu  E, “Left ventricular hypertrophy  and  angiotensin-converting enzyme gen polymorphism  in renal  allograft  recipients” ,  Transplantation   Proceedings   2000;32:542-544

20.  Caymaz  O , Tezcan H , Fak AS , Toprak  A , Tokay  S,  Oktay A ,” Measurement of myocardial  fractional  flow  reserve  during  coronary  angioplasty  in  infarct-related  and  non-infarct  related  coronary  artery  lesions “, Journal  of  Invasive  Cardiology  2000 ; 12 : 236-241   

21. Fak  AS , Erenus  M, Tezcan  H, Caymaz  O , Atagündüz P , Tokay S , Toprak  A , Oktay  Ş , Oktay  A , “Additive  effects  of  simvastatin and  hormone  replacement  therapy  in hypercholesterolemic  postmenopausal  women” (Letter) , Journal  of the American College  of  Cardiology  1999; 34:311-312

22. Tezcan  H , Bihorac  A , Akoğlu  E  , Oktay  A, “Association  between  left  atrial  enlargement and  target  organ  damage in essential  hypertension  ” , American Journal of  Hypertension  1998 ; 11 :732-733

23.  Fak  AS , Tezcan  H , Caymaz  O , Tokay  S , Oktay  Ş , Oktay  A,  “Intravenous  propafenone  for  conversion  of  atrial  fibrillation or  flutter to  sinus  rhythm: A randomized , placebo-controlled , crossover  study” , Journal  of  Cardiovascular  Pharmacology  and  Therapeutics  1997;2:251-258

24.  Fak AS , Okucu  M , Tezcan H , Bodur  G , Oktay  A , “The  effects  of  amlodipine on left  ventricular  mass  and  diastolic  function in concentric  and  eccentric  left ventricular  hypertrophy”, Journal  of  Cardiovascular  Pharmacology  and  Therapeutics  1996;1:95-100

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Yazıcı D, Yavuz D, Unsalan S, Toprak A, Deyneli O, Yuksel M, Aydın H,      Tezcan H, Akalın S. “ACE inhibition decreases asymmetrical dimethylarginine levels and improves endothelial function in type 1 diabetic patients”. American Diabetes Association  65th  Scientific  Sessions, California , USA, 2005. Diabetes, abstract book A188.
 
2. Koç  M , Toprak  A , Tezcan H ,  Tuğlular  S , Özener  Ç , Akoğlu  E, “Blood   pressure  control  further  improves  left  ventricular  structure  in  long  term  renal  transplant  recipients” XXXVIII  Congress  of  the  European  Renal  Association,  European Dialysis and  Transplant  Association  , Vienna , Austria , 2001 , Abstracts  book  p331

3. Yavuz  D , Tezcan H , Deyneli  O , Toprak  A , Gözü  H , Akalın  S,  “Effect   of  hyperprolactinemia   on  left  ventricular  function”, 11th   Balkan   Congress  of   Endocrinology  2001 , Istanbul , Turkey ,Turkish Journal of  Endocrinology  and  Metabolism  2001;5 (2 )(suppl  for  abstracts):63 

4. Koç  M , Toprak A , Tezcan  H ,  Bihorac  A , Akoğlu  E , Özener  Ç, “Left  ventricular  mass  index  improves  in  response  to  treatment  in persistently  dipper  but  not  in  persistently  non-dipper  CAPD  patients”, IX. Congress  of  the  International  Society  for  Peritoneal Dialysis 2001 , Montreal , Canada ,Peritoneal Dialysis International  2001;21   (suppl 2):S66
       
B5. Bihorac A , Tezcan  H ,  Koç  M, Toprak  A , Özener  Ç  , “Relations  of  left   ventricular   diastolic  dysfunction  to  systolic chamber and  myocardial  contractility  in  patients  on  continuous  ambulatory  peritoneal   dialysis”,   IX. Congress  of  the  International  Society  for  Peritoneal Dialysis 2001 , Montreal , Canada  Peritoneal Dialysis International  2001;21    (suppl 2):S77

6. Duman D, Tokay S , Fak  AS , Tezcan  H , Özener Ç, Unay  Ö, Oktay A, “Cardiac  troponin  T   predicts  cardiovascular  events  in  continuous ambulatory   peritoneal  dialysis  patients” , ASN/ISN   World  Congress  of  Nephrology   2001 , San Francisco , Ca., US, Journal of the American Society of  Nephrology  2001;12(abstracts issue):200A 

7. Yavuz  D , Koç  M , Akpınar  İ , Toprak  A , Deyneli  O , Gözü  H , Tezcan  H , Akalın S “Effects  of   ACE   inhibition   on  endothelial  function  and   insulin  resistance  in   essential   hypertension” ,  American  Society  of Hypertension 16th    Annual  Scientific Meeting   2001 , San Francisco , Ca. , US,  American  Journal  of  Hypertension    2001; 14(4,Part 2): 64A
 
8. Odabaşı  Z , Atalay  H , Bıçakçıgil  M , Koçak  H , Tezcan H  , Mülazımoğlu L , Korten V      “ Comparison   of   activities   of  some  antibiotics   against   a   TEM-1    and    SHV-5     producing  (ESBL)  strain  of  Klebsiella  pneumoniae   in  a  neutropenic   mouse   thigh   infection  model ”, 11th European  Congress  of   Clinical  Microbiology  and  Infectious  Diseases 2001 , İstanbul , Turkey, Clinical  Microbiology  and  Infection   2001;7:suppl 1: 234 

9. Fak  AS , Toprak  A , Ay  B , Tezcan H ,  Caymaz  O,  Tokay  S ,  Muhammed   KO , Göğüş  Y, Oktay  A , “QT dispersion is increased during the induction of anesthesia  in patients  with  coronary  artery  disease ” , 9th Congress  of  the International  Society  for Holter and Noninvasive Electrocardiology   and  International  Congress  on  Cardiac  Pacing  and  Electrophysiology  2000  , Istanbul , Turkey Annals  of    Noninvasive  Electrocardiology   2000 ;5(4, Part 2): S46. 

10. Bihorac  A , Tezcan H , Koç M , Özener  Ç,  “Clinical  and  echocardiographic  evaluation  of  CAPD  patients  and  their  relationship  to  blood  pressure  evaluated  by  ABPM ”, 4th European  Peritoneal  Dialysis Meeting  2000, Madrid , Spain , Peritoneal  Dialysis  International  2000; 20(1): 110

11. Bihorac A , Tezcan H , Koç M , Özener  Ç , “CAPD   patients   with  preserved residual   renal   function  have  less  severe left  ventricular  hypertrophy and  systolic  dysfunction than anuric  CAPD patients” , 4th European  Peritoneal Dialysis  Meeting  2000 ,  Madrid , Spain , Peritoneal  Dialysis  International  2000 ;20(1): 110

12. Koç  M , Tezcan H , Özener Ç , Bihorac A , Oktay  A , Akoğlu E , “Correlation  between  left  ventricular  hypertrophy and  blood  pressure  variability  in  renal  allograft  recipients ”European  Renal  Association  , European  Dialysis  and  Transplant  Association Annual  Congress    1999 ,  Madrid ,  Spain,  Nephrology   Dialysis  Transplantation   1999;14(9): A296

13. Topçuoğlu  V , Bihorac  A , Tezcan H , Özener  Ç , Akoğlu  E,  “Difference  in  anger , anxiety , depression  and  alexytimia  among  high normal , and low-renin hypertensive  subjects ”, European  Renal  Association  , European  Dialysis  and  Transplant  Association Annual  Congress 1999 ,Madrid ,Spain, Nephrology  Dialysis Transplantation   1999;14(9):A61

14. Koç M , İsbir  T , Tezcan H , Özener Ç , Bihorac  A , Ağaçhan B , Yılmaz H , Akoğlu E   “Left ventricular hypertrophy  and  angiotensin  converting  enzyme gene polymorphism  in renal  allograft  recipients”, European  Renal  Association  , European  Dialysis  and  Transplant  Association  Annual  Congress    1999 ,  Madrid ,  Spain ,Nephrology  Dialysis Transplantation   1999;14(9):A297

15. Fak  AS , Erenus  M , Tezcan H , Caymaz  O , Atagündüz  P , Tokay  S , Toprak  A, Oktay  Ş , Oktay  A, “Effects  of  simvastatin   alone   and   in  combination  with  continuous combined  hormone   replacement  therapy  on  lipid   levels  in  hypercholesterolaemic  post-menopausal    women” , XXth  Congress  of  the  European Society  of Cardiology  1998 , Vienna  European  Heart  Journal  1998;19:614 (Abstr. Suppl.)

16. Bihorac A , Tezcan H , Özener  Ç , Akoğlu  E , Oktay  A, “Association  between  left  ventricular  geometric  adaptation, salt  sensitivity and  extracardiac   target  organ damage  in  moderate essential hypertension”, Ninth  European  Meeting  on  Hypertension  1999 , Milan , Italy , Abstracts  book  S121

17.  Tezcan H , Karakurt   S , Toprak  A  , Fak  AS , Caymaz  O , Ceyhan  B, Oktay  A , Çelikel  T , “Effect  of  nasal  continuous  positive  pressure  ventilation  on  left  ventricular   performance  in  patients  with  congestive  heart  failure”, European  Respiratory  Society  Annual  Congress  1998 , Geneva , Switzerland , European  Respiratory  Journal   1998 ; 12 (suppl. 28 ): 311s            


18. Tezcan H , Karakurt  S, Ceyhan  B , Oktay  A , Çelikel   T  “Efficacy  of  nasal  CPAP  and  BiPAP  on  cardiac output of  patients  with  low  left  ventricular  ejection  fraction” , American Thoracic Society  International Conference  1998 , Chicago , USA , Respiratory  and Critical  Care  Medicine  1998 ; 157 (3) : A689

19. Fak  AS , Tezcan H , Caymaz  O , Tokay  S , Oktay  Ş , Oktay  A“ , Intravenous  propafenone  for  conversion  of  atrial  fibrillation and  flutter   to  sinus  rhythm”, VIIIth  Congress  of  the  Working Groups on  Cardiac  Pacing  and  Cardiac Arrhythmias  of  the  European  Society of  Cardiology , 1997 , Athens , Greece , Cardiac Pacing and  Clinical  Electrophysiology  1997 ; 20(5 , part II ):1447     

20. İsbir T, Yılmaz  H , Bihorac A , Enç  F , Tezcan  H , Akoğlu  E, “Association  between  apolipoprotein  E  alleles  and  target  organ  damage  in  mild  to   moderate  hypertension”  2nd  Balkan  Meeting  on  Human  Genetics   1996 , İstanbul , Abstracts book  d5

21. Fak AS , Okucu  M , Tezcan  H , Bodur  G, Oktay  A, “The  effect  of  antihypertensive  therapy  with  amlodipine on left   ventricular mass  and  diastolic  function” , 3rd  International  Congress on  Heart  Failure  , 1995 , Geneva , Switzerland , The Journal of  Heart  Failure  1995;2(1):abstr  490

22. Caymaz  O , Tezcan H , Fak AS , Toprak  A , Tokay  S,  Oktay A ,” Measurement of myocardial  fractional  flow  reserve  during  coronary  angioplasty  in  infarct-related  and  non-infarct  related  coronary  artery  lesions “, XXII  Congress  of  the  European Society  of  Cardiology , 2000 , Amsterdam , The Netherlands , Abstract  P2807

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Tezcan H , “Hipertansiyon ve  kalp”. Hipokrat  2009; 184: 58-62

2. Koç M, Toprak A, Tezcan H, Tuğlular S, Özener İÇ, Akoğlu E.” Effect of better control of hypertension on left ventricular mass in long term renal transplant recipients”. Marmara Medical Journal 2003; 16(3): 173-78

3. Tezcan H , Tuğlular  S , Çiftçioğlu  C , Fak  AS  , İşbir  T , Özener  Ç , Akoğlu  E,Oktay A  “Angiotensin  converting  enzyme  gene  polymorphism  in Turkish  hypertensive  patients   and  its  association  with  left  ventricular  hypertrophy” , Türk  Kardiyoloji  Derneği   Arşivi    2002;30(12):743-748

4. Tezcan H  , Toprak  A , Fak  AS  , Oktay  A , “Hipertansif  kalp  hastalığında  lisinopril  tedavisi  ile  sol ventrikül   kitlesinin   azaltılmasının  sol  atrium   boyutuna  etkisi ”,Türk  Kardiyoloji  Dergisi   2000 ; 3 : 214-218

5. Tezcan H , Karakurt  S , Fak  AS , Ceyhan  B , Oktay  A , Çelikel  T,  “Effect  of  nasal  continuous  positive airway  pressure ventilation  on  left ventricular  performance  in  patients  with  congestive  heart  failure ” ,Turkish  Respiratory  Journal   2000 ; 1 : 36-39  

6. Tezcan H , Caymaz  O , Toprak  A , Fak  AS , Yakut  C , Oktay  A , “Right  ventricular  myxoma  infiltrating  the  tricuspid  valve  and  obstructing  the  right  ventricular  inflow  and  outflow  tracts” , Marmara  Medical  Journal  2000;13: 33-35

7. Tezcan H , Fak AS , Okucu M , Oktay  A ,“Apikal  hipertrofik kardiyomiyopati:Olgu  bildirimi” , Türk  Kardiyoloji  Derneği  Arşivi   1996;24:565-567

8. Tezcan H ,Okucu M , Fak AS , Oktay  A, “Atriyal  fibrilasyonun  akut  tedavisinde intravenöz diltiazem ve  verapamilin  etkinlik  ve   güvenirliliği”,  Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi   1996;24:36-42

9. Fak  AS, Tezcan H , Erdim R , Gogas  D , Türkeri  L  , Oktay  A, “Kararsız  angina pektoris tablosunu  taklit  eden bir  mesane feokromasitoması  olgusu ” , Türkiye  Klinikleri Tıp Bilimleri  2002;22:59-62

10. Duman D , Tezcan H , Çeliker  A , Caymaz  O , Oktay  A, “Massif  pulmoner  emboliye  bağlı   serum  kardiyak   troponin  T  yüksekliği , ”Türkiye  Klinikleri  Kardiyoloji    2001 ; 14 : 318-322
      
11. Caymaz  O , Tezcan H  , Duman  D , Toprak  A , Fak  AS , Oktay  A, “5-Fluorouracile  bağlı  koroner  vazospazm  olgu  sunumu ”,Türk Girişimsel  Kardiyoloji Dergisi  2000;4:245-248

12. Fak  AS , Tezcan H ,  Oktay  A , “QT  dispersiyonu : İlginç  bir  araştırma  konusu mu , klinik  değer  taşıyan   bir  tanı  yöntemi  mi ? ”, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi   2000;28:51-56

13. Toprak A , Bilsel  S, Caymaz  O, Tezcan H , Fak  AS , Emerk  K, Akoğlu A, “Esansiyel  hipertansiyon  hastalarında plazma  endotelin  düzeyinin  tayini  ve  izradipin   tedavisinin   kısa  ve  uzun  dönemde  plazma  endotelin  düzeyi   üzerindeki  etkisi”, Türk   Kardiyoloji   Dergisi  1999 ; 2 : 218-226   

14. Ay  B, Eti  Z , Yaycı  A , Tezcan H , Bekiroğlu  N , Göğüş  Y,“Can  alfentanil  or  diltiazem  prevent  myocardial ischemia  due  to   tracheal   intubation?”, Marmara Medical Journal  1999;12:7-10

15. Avşar E , Çelikel  Ç, Hamzaoğlu  HÖ , Ekicioğlu  G , Demir K , Tuğlular TF,  Tezcan H , Kalaycı  C , Tözün  N,  “B tipi  hepatit  zemininde gelişen hepatoselüler  kanserde  E-cadherin  ekspresyonu:Normal , kronik  hepatit  ve sirozla karşılaştırılması”,The Turkish Journal of Gastroenterology  1999;10:92-95

16. Avşar E , Tözün  N , Tezcan H , Sungur  M , Üzüm  F, Okucu  M , Kalaycı  C , İlçöl  B ,       Oktay  A , “Karaciğer  sirozunda  hipoksemi” , Endoskopi   1997;8:5-9

17. Okucu  M , Fak  AS,  Tezcan H , Oktay  A,  “Koroner arter hastalığı  tanısında adenozin  stres  ekokardiyografi” , Türkiye  Klinikleri Kardiyoloji  1997 ; 10 :78-82

18. Okucu M , Tezcan H , Fak  AS , Oktay A,  “İnteratriyal  geçişli  atriyal   septal  anevrizma  varlığında varis  ameliyatı  sonrası  serebral  emboli ”, Türkiye  Klinikleri Kardiyoloji  1996;9:170-172

19. Okucu M , Fak  AS , Tezcan H , Oktay A, “Dört yaprakçıklı  aort  kapağı : İki olgu bildirimi  ve  literatür taraması” , Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi  1996;24:62-63

20. Dağar  A , Dinç  S , Tezcan H , “  Tayanç – Reimann – Prassad  Sendromu “, Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi   1990 ; 30(1) : 52-56

21.  Caymaz  O , Tezcan H , Fak AS , Toprak  A , Tokay  S,  Oktay A ,” İnfaktüsle  İlgili  olan  ve olmayan  koroner  arter  lezyonlarında  anjiyoplasti  öncesi  ve  sonrasında  myocardial  fractional  flow  reserve  ölçümü  karşılaştırması “ , Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi  2000 ; 28 : 39-44

22. Caymaz  O , Fak AS , Tezcan H , Akgün  S , Toprak  A , Tokay  S , Oktay A , “ Hastane  içi  kalp  cerrahisi  desteği  olmadan  kalp  kateterizasyonu , koroner  anjiyografi ve  koroner  anjiyoplasti  yapılabilir mi ? “ Türk  Girişimsel  Kardiyoloji  Dergisi   1999 ; 3 (1) : 22-29

23.  Caymaz  O , Tezcan H , Fak AS ,  , Toprak  A , Oktay A , “Hastane  içi  kalp  cerrahisi  desteği  olmadan primer  veya  kurtarıcı  koroner  anjiyoplasti “ ,   Türk  Girişimsel  Kardiyoloji  Dergisi   1999 ; 3 (3) :129-133

Diğer Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Nalçacı SO, Arıkan İH, Papila N, Tuğlular S, Özener İÇ, Tezcan H . Periton diyalizi hastalarında rosuvastatinin lipid profili, hemostaz ve inflamasyona etkisi. 28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2011, Antalya, Sözlü Sunum. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2011; 20(3)(suppl 1): 47. 

2. Erdim R, Topal N, Golabi P, Tezcan H, Çelikel T, Oktay A. ” Tanısı gecikmiş pulmoner arteriovenöz malformasyon  olgusu ”.  XXI. Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi  2005 , Antalya  ,  Türk  Kardiyoloji Derneği  Arşivi  2005;33(suppl 1):90.

3. Çeliker A, Tokay S, Toprak A, Erdim R, Ülfer G, Dede F, Tezcan H, Fak AS, Oktay A, Turhal S. “ Meme kanserli hastalarda adjuvan kemoterapiye bağlı sol ventrikül disfonksiyonunun troponin T ile erken dönemde tahmin edilmesi ”. XX. Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi  2004 , Antalya  ,  Türk  Kardiyoloji Derneği  Arşivi  2004;32(7):455

4.  Yazıcı  D, Yavuz D , Toprak  A , Tezcan H , Deyneli O , Aydın H , Akalın S , “ Tip 1 diabetes  mellituslu  hastalarda  kısa  dönem  ACE  inhibitör  tedavisinin endotel  fonksiyonuna  etkisi”  26. Ulusal  Endokrinoloji ve  Metabolik Hastalıklar Kongresi  2003. Turkish  Journal  of   Endocrinology   and  Metabolism  2003 ; 7 (suppl) : 123     

5. Yavuz D, Toprak A , Al Ahdab Y , Yüksel  M,  Tezcan H , Deyneli  O , Aydın H ,  Akalın S, “ Sağlıklı  kişilerde  kompleks karbonhidrat  ve  basit  şeker  ile  postprandial  fazda  endotel  fonksiyon  değişiklikleri “   26. Ulusal  Endokrinoloji ve  Metabolik Hastalıklar Kongresi  2003. Turkish  Journal  of   Endocrinology   and  Metabolism  2003 ; 7 (suppl) : 119

6.  Al Ahdab YÖ , Yavuz D , Toprak  A , Tezcan H , Deyneli O , Aydın H , Akalın S , “Hipertiroidi  hastalarında  ötiroidinin  sağlanması  endotel  disfonksiyonunu  düzeltmektedir” 26. Ulusal  Endokrinoloji ve  Metabolik Hastalıklar Kongresi  2003. Turkish  Journal  of   Endocrinology   and  Metabolism  2003 ; 7 (suppl) : 121

7. Yavuz D, Toprak A , Al Ahdab Y , Tezcan H , Deyneli  O ,Aydın  H , Haklar  G, Akalın S   “Sağlıklı   kişilerde  postprandial  fazın  endotel  fonksiyonuna  etkisi”, 39.Ulusal  Diyabet  Kongresi  2003 ,  İstanbul , Özet  kitabı   S33

8. Dereli D ,Tokay S, İnanç  N , Rahman K , Toprak A , Tezcan H , Fak AS , Direskeneli H, “Romatoid  Artritli  Hastalarda  Kardiyak  Tutulum  Sıklığı”, Ulusal  Romatoloji  Kongresi  2002 Adana , Özet   kitabı  S33
  
9. Gemici  G, Tezcan H  , Fak  AS, Çelikel  A , Toprak A , Unay Ö, Bilsel S , Oktay A “Koroner  arter  hastalığında  CRP  ile  endotelin-1 ilişkisi” , XIII. Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi  2002 , Antalya  ,  Türk  Kardiyoloji Derneği  Arşivi  2002;30:SB 45

10. Koç M ,Toprak  A , Tezcan  H , Bihorac A, Özener Ç , “SAPD  hastalarında  inferior Vena Kava çapları  ve ventriküler geometri  tipleri  arasındaki  ilişki” , XVI. Ulusal  Nefroloji , Hipertansiyon , Diyaliz  ve Transplantasyon Kongresi 2000, İstanbul , Bildiri özetleri  S127

11. Caymaz O , Tezcan  H , Fak  AS , İnanır  S , Toprak A  , Tokay  S ,Turalp T ,  Oktay A “Miyokardiyal  fractional flow  reserve  infarktüsle  ilgili   arterde  kullanılabilir  mi?”  , XV. Ulusal  Kardiyoloji Kongresi  1999, İzmir ,  Özet  kitabı   390

12. Çiftçioğlu  C, Tezcan H , Fak AS , Bozkurt N , Koç  M , İsbir T, Akoğlu E ,“Esansiyel  hipertansif  hastalarda ACE  I/D  gen  polimorfizmi  ile esansiyel hipertansiyon  ve   esansiyel  hipertansiyona  bağlı  hedef  organ  hasarı  arasındaki  ilişki”, XVI. Ulusal  Nefroloji , Hipertansiyon , Diyaliz  ve Transplantasyon Kongresi 1999  , Özet  kitabı   S197

13. Koç  M, Toprak A  , Özener Ç , Bihorac A , Tezcan H ,Kantarcı G , Akoğlu E,  “Renal transplant  hastalarında  QT  dispersiyonu ” , XVI. Ulusal  Nefroloji , Hipertansiyon , Diyaliz  ve Transplantasyon Kongresi , 1999, İzmir  , Özet  kitabı   172   

14. Gogas D , Toprak  A , Budak Y , Deyneli O , Tezcan H , Akalın  S, “Urinary glycosaminoglycan excretion in newly diagnosed  essential   hypertensive  patients” , XVI. Ulusal  Nefroloji , Hipertansiyon , Diyaliz  ve Transplantasyon Kongresi 1999 ,  İzmir , Özet  kitabı   S23

15. Tezcan H , Çiftçioğlu  C , Fak  AS , Caymaz  O , Toprak A , Yılmaz H , İsbir  T , Oktay  A “Hipertansif  hastalarda  anjiyotensin konverting  enzim  gen  polimorfizmi ile  sol  ventrikül  hipertrofisi  ilişkisi ” , XV. Ulusal  Kardiyoloji Kongresi  1999 ,  İzmir , Özet  kitabı   246

16. Caymaz O , Tezcan H , Fak AS , İnanır  S  , Tokay S , Oktay  A , “Koroner arterin  anjiyografik  sınır  lezyonlarında  miyokard perfüzyon sintigrafisi ile  “myocardial fractional  flow  reserve” korelasyonu” , XV. Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi  1999 , İzmir ,  Özet  kitabı  195

17. Fak AS , Erenus M , Caymaz O , Tezcan H , Tokay S , Toprak A , Oktay  Ş, Oktay A, “Tek  doz  oral  östrojenin  diyastolik  disfonksiyonu  olan hipertansif  postmenapozal   kadınlarda   sol   ventrikül  doluşuna   etkisi ” , XIV.Ulusal  Kardiyoloji Kongresi 1998 , Antalya Özet  kitabı  301

18. Tezcan H , Bihorac A , Fak  AS , Caymaz O , Tokay  S , Oktay A ,“Hipertansif  hastalarda  dilate  sol  atriyum  boyutları üzerine  antihipertansif   tedavinin  etkisi ” , XIII. Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi  1997 , İzmir , Özet  kitabı    360

19. Tezcan H , Bihorac A , Fak AS , Caymaz  O , Toprak  A , Oktay  A, “Hipertansif  hastalarda  sol  atriyal  dilatasyon  ve hedef  organ  hasar  ilişkisi” , XIII. Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi  1997 , İzmir , Özet  kitabı   184

20. Avşar E, Tözün N , Tezcan H , Sungur  M , Okucu M , İlçöl  B , Üzüm F, Kalaycı  C ,   Özdoğan O ,  “Karaciğer  sirozunda  hipoksemi ” , XII. Ulusal  Gastroenteroloji  Kongresi  1995 , İzmir , Özet  kitabı   S-82

21. Tezcan H , Fak  AS , Okucu M , Bodur G , Oktay A, “Atriyal fibrilasyonun  akut  tedavisinde intravenöz diltiazem ve verapamilin  etkinlik  ve  güvenliliği ” , X.Ulusal Kardiyoloji Kongresi  1994 , İzmir  , Özet  kitabı  102   

22. Fak  AS, Okucu  M , Tezcan H , Bodur  G , Oktay  A , “Persistan sol superior V.Cava sendromu , kalp  dışı  sistemik  anomalili  iki  olgu”,  III. Ulusal Ekokardiyografi  Kongresi  1994 , Antalya , Özet  kitabı   120

23. Fak AS , Okucu  M , Tezcan H , Bodur  G , Oktay  A, “Atriyal  septal  anevrizma :Transtorasik ekokardiyografi  tanısı  ve  klinik  özellikleri” , III. Ulusal Ekokardiyografi  Kongresi  1994 , Antalya , Özet  kitabı   088

24. Şençoban K , Tezcan H ,  Aker  U , “ Diyagnostik  koroner  anjiyografi  sırasında  fraksiyonel  akım  rezervi  tayini  ve  pratik  yararı “  XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi  1997 , İzmir ,  Özet  kitabı   Abs.279

25.  Şençoban K , Tezcan H ,  Aker  U , “ Özel  hastane  koşullarında  akut  miyokard  infarktüsünde  primer  anjiyoplasti “XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi  1997 , İzmir ,  Özet  kitabı   Abs.123

26. Koç M , Tezcan H , Özener  Ç , Bihoraç A , Oktay  A , Akoğlu  E , “ Renal  transplant  hastalarında  sol  ventrikül  hipertrofisi  ve  kan  basıncı  arasında  korelasyon “ , XVI. Ulusal  Nefroloji , Hipertansiyon , Diyaliz  ve Transplantasyon Kongresi 1999 ,  İzmir , Özet  kitabı

Uluslararası Kongreler

1.Clinical use of  home blood pressure monitoring / 6th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis,Antalya, / 2009; March 24-28

2. Interactive case discussion /  6th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis,Antalya, / 2009; March 24-28

3. Meet the Experts and Discussion / 4th European Cardiology Conference for Family Phsysicians and General / Practitioners. İstanbul, 2009, May 29-31.

4. Combination therapy in the management of hypertension / 7th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Nevşehir, / 2010, April 14-18 

5. Blood pressure monitoring / 8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Marmaris, / 2011; April 6-10

Ulusal Kongreler

1. Kardiyak arrest ve aritmiler / Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2001, İzmir

2. Akut koroner sendromlar ve kardiyojenik pulmoner ödem / Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2001, İzmir

3. Yoğun bakımda kardiyak resusitasyon / Türk Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya

4. Gelişebilecek aritmilerde olası sorunlar ve tedavisi / Türk Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya

5. Miyakardın iskemik sorunlarına yaklaşım / Türk Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya

6. Kardiyak resusitasyonda elektroşok uygulanan ve uygulanmayan ritimler / Türk Toraks Derneği-Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Yoğun Bakım Tedavisi Gereken Hasta Yönetimi Kursu”, 14-16 Aralık 2007, İstanbul

7. Kardiyak arrest ritimleri, yoğun bakım ünitesinde gelişebilecek aritmiler ve tedavi prensipleri.  Türk  Toraks  Derneği - Süreyyapaşa  Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi  Eğitim   ve Araştırma Hastanesi “Yoğun Bakım Tedavisi Gereken Hasta Yönetimi Kursu”, 14-16 Aralık 2007,İstanbul

8. Hipertansiyon /  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Okulu.15 ve 22 Ocak 2009, 
   İstanbul

9. Hipertansiyonda kombinasyon tedavisi / 2.Marmara İç Hastalıkları Günleri, 20-22 Şubat 2009, İstanbul

10. Dirençli hipertansiyon / 3.Marmara İç Hastalıkları Günleri 27 Şubat 2010, İstanbul 2010

11. Hipertansif atak ve hipertansif aciller,yaklaşım ve tedavi Kardiyopulmoner resusitasyon / Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 5-9 Mayıs 2010

12. Maskeli Hipertansiyon /  4. Marmara İç Hastalıkları Günleri, 26 Şubat 2011, İstanbul

13. Ekokardiyografi ile sağ kalp değerlendirmesi / Türk Toraks Derneği Yoğun Bakım Sempozyumu,Yoğun Bakımda Eko Kursu , İstanbul, Ekim 2011