1964 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1967 yılında aynı fakültenin Patoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlığını aldı. Aynı yıl, Birmingham Queen Elizabeth Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'ne bağlı sitoloji eğitim merkezinde kurs görerek Londra’da değişik merkezlerde Sitoloji ve Jinekopatoloji ağırlıklı çalıştı.

   1969 yılında yurda dönüp Ankara Onkoloji Hastanesi'nde mecburi hizmet görevini yerine getirdi. Daha sonra askerliğini yapıp 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doçent, daha sonra Profesör ünvanlarını aldı. Bu bilim dalında Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri seksiyonunu oluşturup yönetti. Anabilim dalına bağlı Sitoloji Bilim Dalını kurup bu bölümün de başkanlığını üstlendi. 1998 yılında fakültedeki görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. 

   1981 yılında Özel Patoloji Laboratuvarı kurup bugüne kadar mesleğini profesyonel olarak sürdürdü. Şimdi Özel Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde kurulan Patoloji Laboratuvarı ile Özel Laboratuvarı'nı birleştirip patolojideki hizmetine devam etmektedir.