Prof. Dr. Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY

Prof. Dr.
Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY

Patoloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

 

   1978’de Özel TED Ankara Lisesi’nden, 1984’de İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1989’da aynı fakültenin Patoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlığını almış ve o tarihten 2009’a dek öğretim üyesi olarak çalışmış, 1993’de doçent, 1999’da profesör olmuştur.

   2009’dan beri Florence Nightingale Hastanesi Patoloji Laboratuvarı Sorumlu hekimi olarak çalışmakta ve İstanbul Bilim ve Kemerburgaz Üniversiteleri’nde öğrenci eğitimi vermektedir. İki kez Houston Medical Center, Department of Pathology, ABD’de ve Verona University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, İtalya’da gözlemci olarak yurt dışı görevinde bulunmuştur.İyi derecede İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir. 100’den fazla uluslararası ve ulusal yazılı yayınları, davetli konferansları, sözlü ve yazılı sunumları ve çok sayıda kongre vb. etkinlik katılımı mevcuttur.

   Çeşitli Türkçe ve İngilizce kitap bölümlerinin yanında 2015’de Türkiye’de bu konuda ilk olan Gastrointestinal Patoloji kitabının editör ve sahibidir. 2017 başında basılacak Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology’nin çeviri editörlüğünü yapmaktadır.

İlgi Alanları:

 • Gastrointestinal
 • Hepatopankreatobiliyer
 • Baş-Boyun Patolojileri

  • Videolar
  • Haberler
  Bugün
  • 2013 Prof.Dr. Kaan Patoloji Laboratuvarı
  • 2009 - 2013 İ. Bilim Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  • 2009 - 2010 Prof. Dr. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı İ.Bilim Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  • 2004 Visiting Fellowship Universita degli Studi di Verona, Dipartimento di Patologia Verona, İtalya
  • 1999 - 2009 İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  • 1998 - 2008 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü, Profesör
  • 1993 - 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü, Doçent
  • 1993 Uz. Dr. Öğr. Gör. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  • 1993 - 1999 Doç. Dr. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  • 1991 - 1993 st. Luke’s Episcopal Hospital/ Texas Heart Institute, Pathology Dept, Houston, ABD
  • 1990 - 1993 Uz. Dr. Ar. Gör. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  • 1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji
  • 1986 - 1989 Dr. Ar. Gör. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  • 1978 - 1984 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  • Türk Patoloji Derneği, İstanbul
  • Ankara Patoloji Derneği, Ankara
  • Türk Gastroenteroloji Derneği, Ankara
  • European Society of Pathology, Nijmegen, the Netherlands
  • Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İstanbul
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın Komisyon üyeliği, 1995-2006
  • Türk Patoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 2001-2003
  • Türk Patoloji Derneği İkinci başkanı 2003-2005, 2008-2010
  • Patoloji Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri 2005-2008
  • GİST Çalışma Grubu moderatörü 2004-2010

  Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

  1- Gülen Doğusoy. Round Table speech: Histopathologic Aspects of intestinal lymphomas. Balkan Medical Union. XXVth Balkan Medical Week, Ionnina, 1-4 July, 1998, Greece. GB. Doğusoy. Panelist (Giardiazis and Tuberculous colitis) in Infectious Gastrointestinal Pathology. 20th European Congress of Pathology, September 3-8, 2005, Paris, France.

  2- Gülen Doğusoy. Presenter in Satellite Symposium: Gastrointestinal stromal tumors (Interactive case presentations) XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons. 25-28 June 2006, Istanbul, Turkey.

  3- Gülen B. Doğusoy. Chairperson and Presenter in Business Meeting Of Gastrointestinal Pathology: Unusual Forms of Gastritis: Granulomatous Gastritis. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey.

  4- G. B. Doğusoy. KRAS testing and advances in GI Pathology. Turkish-Chinese Cooperation Project, Bilim University Florence Nightingale Hospital, 8 May 2013.


  Katıldığı Seminerler

  Gülen Doğusoy. İnce barsağın tümör ve tümöre benzer lezyonları. Gastrointestinal Endoskopik Biopsilerde Tanı, Displazi, Metaplazi, Erken Tümöral ve Tümöre Benzer Değişiklikler. Türk Patoloji Derneği Gastrointestinal Sistem Endoskopik Biopsileri ve Displazilerin Değerlendirilmesi Kursu. 30-31 Mart 1996, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul. (Metin ekte sunulmuştur) Gülen Doğusoy. Ağız boşluğunun lenfoid doku tümörleri.-Türk Patoloji Derneği Meslek içi Eğitim kursları/2, Ağız boşluğu Patolojisi, 12 Mart 2000, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul. Gülen Doğusoy. Üst Gastrointestinal kanalda displazi ve erken karsinom örnekleri (Olgu Sunuları). Türk Patoloji Derneği, Meslek içi Eğitim kursları 2001/1 Gastrointestinal mukozada displazi ve erken karsinom, 31.03.2001, Kemal Atay Anfisi, Çapa, İstanbul. (Moderatör ve konu sunumu) Gülen Doğusoy. Kalın Barsak endoskopik biopsilerinde tanı zorlukları. Panel: Gastrointestinal traktüs endoskopik biopsilerinde tanı zorlukları. XV. Ulusal Patoloji Kongresi, 20-26 Ekim 2001, Seyhan Oteli, Adana. Gülen Doğusoy. Gastroenteropankreatik Nöroendokrin tümörlerin patolojisi. Panel: Gastroenteropankreatik Tümörler. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 1-6 Ekim 2002, Antalya. Gülen Doğusoy. Ampulla patolojisi. Türk Patoloji Derneği, Meslek içi Eğitim kursları 2002/3. Ekstra-hepatik bilier sistem, ampuller bölge ve pankreas patolojisi. 01.06.2003, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, SÜTEM, Çapa, İstanbul. Gülen Doğusoy. GİST’lerde epidemiyoloji, tarihçe ve tanıda patolojinin yeri. Türk Patoloji Derneği, Meslek içi Eğitim kursları 2003/2. Gastrointestinal Stromal Tümörler Kursu. 19.12.2003, Polat Renaissance Otel, İstanbul. Gülen Doğusoy. GİST Patolojisi. Panel: Gastrointestinal stromal tümörler. 1.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, 15-18.04.2004, Kemer, Antalya. Gülen Doğusoy. Histopatolojik tanı ve sorunlar. Panel: Gastrointestinal stromal tümörlere yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, 26-30.05.2004, Belek, Antalya. Gülen Doğusoy. Olgu sunumu. GastroPatoloji Toplantısı. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül 2004, Antalya. Gülen Doğusoy. Gastrointestinal endokrin tümörlerde sınıflama ve prognostik faktörler. Gastrointestinal Sistem Patolojisi Günleri. Türk Patoloji Derneği, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı.26-27 Mart 2005, The Marmara Oteli, İstanbul Gülen Doğusoy. (TPD Çalışma Grubu adına) Gastrointestinal stromal tümör tanısında standardizasyon. Gastrointestinal Sistem Patolojisi Günleri. Türk Patoloji Derneği, Mezuniyet sonrası eğitim toplantısı.26-27 Mart 2005, The Marmara Oteli,İstanbul Gülen Doğusoy. GİST: Tanıda patolojinin yeri. Novartis Onkoloji GİST-GEP 2005, 29 Nisan 1 Mayıs 2005, Prag, Çek Cumhuriyeti. Gülen Doğusoy. İntestinal ve kolonik endokrin tümörlerde tanı ve prognostik özellikler. Endokrin Patoloji Günleri, Türk Patoloji Derneği Meslek içi Eğitim Toplantıları 2006/1, Gastroenteropatik ve Diğer endokrin tümörler, 12 Mart 2006, Crown Plaza Oteli, Ataköy, İstanbul. Gülen Doğusoy. Mide karsinomunda neoplastik sürece onkopatolojik yaklaşım. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, İzmir. Gülen Doğusoy. Panel: Prof. Dr. Bedri Uzunalimoğlu anısına olgu tartışmaları. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Gülen Doğusoy. Ösofagus, mide ve intestinal sistemde displazi kavramı. Ege Patoloji Derneği Kısa Kurs: Gastrointestinal sitemin sorunlu lezyonları ve GEPNET, 16 Şubat 2007, İzmir. Gülen Doğusoy. Mide biopsilerinde premalign lezyonlar. Çukurova Patoloji Derneği Hepatopankreatobilier ve Gastrointestinal biopsilerde tanı güçlüğü yaratan lezyonlar kursu, 16-17 Mart 2007, Adana. Gülen Doğusoy. Panel: İnfeksiyöz Enterit ve Kolitler: Tüberküloz Enterokolit. Endoskopik ve Cerrahi Materyalde Granülom ve İntestinal kanal. Türk Patoloji Derneği 2008-2009 Eğitim Dönemi Kursu: Barsağın İltihabi Hastalıkları, 11 Nisan 2009, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul. Gülen Doğusoy. Barrett ösofagusunda tanısal yaklaşım. Ege Patoloji Derneği ‘Gastrointestinal sistem endoskopik biopsileri’ kursu. 20-21 Mart 2010, İzmir. Gülen B. Doğusoy. Adenom terminolojisi ve kolon adenomları. Çukurova Patoloji Derneği GİS polipleri Polipozis sendromları kursu. 22 Ocak 2011, Adana. Gülen Doğusoy. Pankreas kanseri Patoloji. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, Onkolojide Güncel Yaklaşım Toplantıları. Pankreas Kanseri. 16 Şubat 2011. Gülen Doğusoy. Gastrointestinal sistemde displazi kavramı ve raporlanması. 21. Ulusal Patoloji Kongresi Gastrointestinal sistem endoskopik biopsilerine yaklaşım kursu, 16 Kasım 2011,Kaya Otel, İzmir. Gülen Doğusoy. Gastrointestinal sistemde displazi kavramı ve raporlanması. Anadolu Patoloji Derneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi Gastrointestinal sistem endoskopik biopsilerine yaklaşım ve mide karsinomlarında Her-2 testi kursu. 21 Nisan 2012, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi, Trabzon. G. Doğusoy. Ampulla tümörleri: Makroskopik ve mikroskopik değerlendirme. Patoloji Dernekleri Federasyonu, Pankreato-Biliyer sistem Patolojisi kursu. 13 Ekim 2012, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa kampüsü, İstanbul. G. Doğusoy. Ösofagusun nontümöral hastalıkları. Gastrointestinal sistem patolojisi. Ösofagus ve ösofagogastrik bileşke: Nontümöral ve tümöral hastalıklarının patolojisi. Güncel yaklaşım. 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanmamış olan Panel ve konferans: Gülen Doğusoy. Panel: Non-Hodgkin lenfomaların sınıflandırılmasında yeni bir sistem: “International Lymphoma Study Group” sınıflaması. Türk Patoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, 28.4.1995. Göztepe SSK Hastanesi, İstanbul. Gülen Doğusoy. Konferans: Yeni Lenfoma Antiteleri. Türk Patoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, 27 Şubat 1998, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul. Gülen Doğusoy. H.Pylori’ye bağlı atrofik gastrit ve intestinal metaplazi gelişimi. Nonülser dispepsi, mezuniyet sonrası bilimsel eğitim toplantısı, Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul şubesi, 8 Mart 2000, The Marmara, Taksim, İstanbul. Gülen Doğusoy. Panel-Oral Kavite Kanserlerine yaklaşım.Oral kavite ve Tükürük Bezi hastalıklarına yaklaşım, 11 Ekim 2000, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu, İstanbul. Gülen Doğusoy. İnflamatuar barsak hastalığı dışı kolitler. Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi, Mezuniyet sonrası bilimsel eğitim toplantısı. 30 Mayıs 2001, Armada Otel, İstanbul. Gülen Doğusoy. GİST: Gastrointestinal Stromal tümörler vaka sunumları. 14 Nisan 2006, The Marmara Oteli, İstanbul Gülen Doğusoy. Satellit Sempozyum: Gastrointestinal Stromal tümörler (GİST) vaka sunumları, Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs 2006, Sungate Port Royal Otel, Antalya. Gülen Doğusoy. Gastrointestinal stromal tümörlerde tanıya yaklaşım ve GİST Çalışma Grubu. Gastrointestinal stromal tümörler toplantısı, 12 Ocak 2007, Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze. Gülen Doğusoy. GİST Veritabanı sonuçları. Solid ve hematolojik malignitelerde hedefe yönelik tedaviler Sempozyumu. 15 Eylül 2007, Magosa, Kıbrıs Gülen Doğusoy. Gastroösofageal reflü hastalığı ve Barrett patolojisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastrointestinal ve Hepatobilier sistem Patolojileri Kursu. 2-3 Kasım 2007, Sivas. Gülen Doğusoy. Mide Kanseri: Prognostik faktörler, Gastrointestinal Sistem Onkolojik Cerrahi Toplantıları, 23 Ocak 2008, Türkiye kanserle Savaş Vakfı, Onkoloji Merkezi, İstanbul Gülen Doğusoy. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastrointestinal Cerrahi Panel: Gastrointestinal stromal tümörler, Patoloji. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, MESEM Toplantı Salonu, 29 Ocak 2008. Gülen Doğusoy. Gastrointestinal Kanserlerde Multidisipliner İnteraktif vaka toplantıları 2 tartışmacı. İstanbul Gastrointestinal Kanserler Grubu, 31 Ocak 2008, Sofa Hotel, Nişantaşı, İstanbul Gülen Doğusoy. Konferans: GEP Endokrin tümörlerde patolojik özellikler ve Prognostik faktörler . I. Ulusal Nöroendokrin Tümörler Kongresi, Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörler, 5-6 Nisan 2008, Polat Renaissance Hotel, İstanbul. G. Doğusoy. Gastrointestinal stromal tümörler: Patoloji, İstanbul Cerrahi Derneği, İstanbul Cerrahi Toplantıları, 2 Mayıs 2008, The Marmara Hotel, İstanbul G. Doğusoy. Panel 5: Gastrointestinal stromal tümörde tartışmalı olgular, Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 29 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Hotel, Antalya G. Doğusoy. GİST tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım: Patolojik ve Genetik Özellikler. IGOG Eğitim Toplantısı, 5 Eylül 2008, Sait Halim Paşa Yalısı, İstanbul. G. Doğusoy. GİST Patolojisi. Panel: Gastrointestinal Stromal Tümörler. 1. Ulusal Gastrointestinal Onkoloji Kongresi, 3-5 Nisan 2009, Titanic Hotel, Antalya. G. Doğusoy. Gastrointestinal stromal tümörler ve nöroendokrin tümörlerde patolojinin kliniğe katkısı. İstanbul Bilim Üniversitesi Onkoloji Günleri, Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Tümörler. 23-25 Ekim 2009, Sapanca. G. Doğusoy. Patolog gözüyle submukozal lezyonlar. Türk Gastroenteroloji Derneği, GİS’te submukozal lezyonlar. 24 Şubat 2010, Dedeman Oteli, İstanbul. G. Doğusoy. Vaka sunumları Moderatör ve konuşmacı. İstanbul GİS Patoloji Grubu 2. Toplantısı. 14 Nisan 2010, Radison Blue Hotel, Ortaköy, İstanbul G. Doğusoy. Barrett ösofagusa güncel patolojik yaklaşım. İstanbul Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneleri, Gastroenteroloji Bölümleri ortak toplantısı. 25 Mayıs 2010, Gayrettepe, İstanbul. G. Doğusoy. Olgularla pankreatobiliyer patoloji. Patoloji Dernekleri Federasyonu, Hepatopankreatobiliyer Patoloji Çalışma Grubu Pankreato-Biliyer sistem Patolojisi kursu. 7 Haziran 2010, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa kampüsü, İstanbul. G. Doğusoy. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde histopatoloji. Bilim Üniversitesi-Florence Nightingale Group Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde histopatolojinin önemi toplantısı.31 Mart 2010, Dedeman Otel, İstanbul. G. Doğusoy. KHDAK tedavisinde 2011’de neredeyiz? Moleküler patolojide gelişmeler. İstanbul Bilim Üniversitesi 3. Onkoloji Günleri, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve mezotelyomada tartışmalı konular. 2-4 Aralık 2011, Sapanca. G. B. Doğusoy. Nöroendokrin tümör patolojisi. Trakya Üniversitesi ve Türkiye Nükleer Tıp Derneği Nöroendokrin tümör tanı ve tedavisinde güncel gelişmeler sempozyumu. 16 Aralık 2011, Edirne. G. Doğusoy. GEP-NET olgu sunumları ve Açılış ve oturum başkanı. Türk Patoloji Derneği GEP-NET Kursu. 25 Şubat 2012, Elit World Hotel, İstanbul. G. Doğusoy. Ampuller bölgenin endoskopik biopsilerine yaklaşım. Türk Patoloji Derneği, 2011-2012 dönemi Mayıs ayı bilimsel toplantısı. Okmeydanı EA Hastanesi, 25 mayıs 2012, İstanbul. G. B. Doğusoy. Gastrointestinal stromal tümörlerin patoloji ve moleküler patogenezinde güncel gelişmeler. Gastrointestinal stromal tümörlere güncel yaklaşım. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, 14 Eylül 2012. G. Doğusoy. Enterokolitlerde tanı ve terminoloji. (Kronik enterit ve kolit kavramı). Gastrointestinal sistem patolojisinde güncellemeler kursu, 1-2 Haziran 2013, Trabzon. G. Doğusoy. Serrated polip. Prof. Dr. Bedri Uzunalimoğlu Patoloji Toplantısı. 30. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 14 Eylül 2013, Antalya.

  Ulusal Kongreler

  F. Aksoy, G. Özbay, G. Doğusoy. Psödomonas (?) enfeksiyonunda otopsi bulguları. VIII. Ulusal Patoloji Kongresi. 21-24 Kasım 1988, Ankara Kongre Kitapcığı, sayfa no: 38, bildiri no: 119 G. Doğusoy, N. Tüzüner, G. Girişken, S. Turkam, F. Öz. Nazofarinks kanserinde önerilen yeni histolojik sınıflamanın uygulanabilirliği ve prognoz ilişkisi VIII. Ulusal Patoloji Kongresi. 21-24 Kasım 1988, Ankara Kongre Kitapcığı, sayfa no: 13, bildiri no: 10. G. Özbay, G. Girişken, G.Doğusoy, S. Dervişoğlu. Tükürük bezinin dev hücreli tümörü (nadir bir tümör olgusu). VIII. Ulusal Kanser Kongresi. 15-19 Mayıs 1989, İstanbul . Kongre Kitapcığı. F. Öz, G. Doğusoy. Toplumumuzda tiroid karsinomlarının sıklığı, yaş dağılımı. VIII. Ulusal Kanser Kongresi. 15-19 Mayıs 1989, İstanbul. Kongre Kitapcığı (Yayın No: 2a:2) G. Doğusoy, N. Tüzüner, G. Girişken, S. Turkam, F. Öz. Nazofarinks kanserinde önerilen yeni histolojik sınıflamanın uygulanabilirliği ve prognoz ilişkisi. VIII. Ulusal Kanser Kongresi. 15-19 Mayıs 1989, İstanbul. Kongre Kitapcığı G. Doğusoy, F. Aksoy. Çocukluk çağı tümörleri. V. Pediatrik Tümörler Kongresi. 15-19 Mayıs 1989, İstanbul. Kongre Kitapcığı. C. Gebitekin, C. A. Kutlu, G. Doğusoy, A. Gürses, O. Taşçı. Lokal malign mezotelyoma: Hipoglisemiye neden olan nadir bir pankreas dışı tümör olgusu. İstanbul II. Akciğer Hastalıkları Kongresi. 3-5 Mayıs 1990, İstanbul, Panel, Konferans, Serbest Bildiriler Kitabı. Sayfa:391 G. Doğusoy, C. Demirkesen, F. Sencer, N. Tüzüner. Akut edinsel toksoplazmosisin tanısında lenf bezi biopsisinin değeri. IX. Ulusal Patoloji Kongresi . 31 Ekim- 4 Kasım 1990, Çeşme, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 50 F. Öz, G. Doğusoy, Y. Çırpıcı. 23 Hashimoto vakasının çeşitli açılardan değerlendirilmesi. IX. Ulusal Patoloji Kongresi . 31 Ekim- 4 Kasım 1990, Çeşme, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 107 A. Doğan, A. Gürses, G. Doğusoy, O. Taşçı. Atipik yerleşimli bir timoma olgusu. XIX Ulusal Solunum Kongresi. 20-24 Ekim 1991, Bursa. N.Tüzüner, G. Doğusoy, E. Büyükünal, N. Molinas, Ç. Papilla, U. Derman. Gastrointestinal lenfomalar: Mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfomaları sıklığı, kliniko-patolojik özellikleri. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-25 Ekim 1991, İstanbul. Özetler Kitabı, bildiri no: 31 N.Tüzüner, G. Doğusoy, B. Ferhanoğlu, E. Büyükünal, Y. Aydın, N. Molinas, B. Ülkü, G. Aktuğlu... Mikst ve büyük hücreli lenfomalarda parafin kesitlerine uygulanan UCHL-1 ve L-26 monoklonal antikorları ile T ve B hücreli lenfomaların dağılımı: Morfolojik, İmmunolojik ve klinik özellikler. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-25 Ekim 1991, İstanbul Özetler Kitabı, bildiri no: 33 N. Tüzüner, G. Doğusoy, F. Filizel, T. Toksöz, F. Sipahioğlu, G. Aktuğlu. Angiotropik büyük hücreli lenfoma: İki otopsi vakasının morfolojik- immunolojik ve klinik özellikleri. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-25 Ekim 1991, İstanbul. Özetler Kitabı, bildiri no: 48 G. Doğusoy, N. Tüzüner, K. Altaş, C. Demirkesen, F. Sencer. Toksoplazma lenfadenitinin tanısında lenf düğümü biopsisinin değeri: histopatolojik değişikliklerle serolojinin uyumu. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-25 Ekim 1991, İstanbul. Özetler Kitabı, bildiri no: 159 S. Sipahi, H. Özsan, A. Çamlı, G. Doğusoy, N. Tüzüner. Multisentrik angiofoliküler lenfoid hiperplazi. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-25 Ekim 1991, İstanbul. Özetler Kitabı, bildiri no: 160 I. Doğusoy, T. Okay, A. Kayıhan, G. Doğusoy, M. N. Karabulut, M. Yaşaroğlu, ve ark. Akciğer kanserlerinde stapler tekniği ile yapılan rezeksiyon sonuçları. II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 5-7 Ekim 1992, Antalya. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, sayfa: 87, bildiri no:80 I. Doğusoy, T. Okay, A. Kayıhan, G. Doğusoy, M. N. Karabulut, M. Yıldırım ve ark. Pulmoner metastazların cerrahi tedavileri. II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. 5-7 Ekim 1992, Antalya. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, sayfa: 87, bildiri no:81 F. Filizel, N. Tüzüner, G. Doğusoy, T. Toksöz, C. Demirkesen, F. Sipahioğlu ve ark. Angiotropik büyük hücreli lenfoma. Üç vakanın morfolojik (otopsi), immunolojik ve klinik özellikleri. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 2 G. Doğusoy, N. Tüzüner, E. Büyükünal, N. Molinas, Ç. Papilla, U. Derman. Gastrointestinal sistem lenfomaları: Mukoza ilişkili lenfoid doku lenfomalarının sıklığı ve klinikopatolojik özellikleri. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 25 Ş. İlvan, G. Doğusoy, C. Demirkesen, İ. Yıldız, L. Sağlamer, N. Tüzüner. Akut lenfoblastik lösemi: FAB sınıflamasına, sitoşimik özelliklerine ve yaş gruplarına göre dağılımı. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 51 F. Özkan, G. Doğusoy, N. Tüzüner. Akut myeloblastik lösemi: FAB sınıflamasına göre dağılımı, sitoplazmik ve klinikopatolojik özellikleri. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 51 (Metin ekte sunulmuştur) C. Demirkesen, Ş. İlvan, G. Doğusoy, İ. Yıldız, L. Sağlamer, N. Tüzüner. Akut lenfoblastik lösemide lenfoblastlardaki PAS reaksiyonu ve ACP aktivitesinin prognoz değeri. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 51 G. Doğusoy, B. Ülkü, G. Aktuğlu, Y. Aydın, N. Tüzüner. Myelodisplastik sendromlar: FAB sınıflamasına göre alt tiplerdeki morfolojik özelliklerin sağkalım üzerine etkisi. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 52 T. Toksöz, G. Doğusoy, Y. Aydın, G. Aktuğlu, B. Ülkü, B. Ferhanoğlu ve ark. Multipl myelomda kemik iliği histolojisi: Hücre morfolojisi ve kemik iliği tutulum paterninin sağkalım üzerine etkisi. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 52 C. Demirkesen, G. Doğusoy, B. Ülkü, G. Aktuğlu, N. Akman, N. Tüzüner. Kemik iliği fibrozisi: İdiopatik myelofibroz ve sekonder myelofibrozda morfolojik ve klinikopatolojik özellikler. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 53 A. Baliç, G. Doğusoy, N. Tüzüner. Non-Hodgkin lenfomalar ve Hodgkin Hastalığında kemik iliği tutulumu. X. Ulusal Patoloji Kongresi. 3-7 Kasım 1992, Girne, Kıbrıs. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa no: 53 G. Doğusoy, S. Erdamar, H. Tüzün, N. Kızılışık. Timomalarda histopatolojik sınıflama. XI. Ulusal Patoloji Kongresi, 5-9 Ekim 1994, Kuşadası. Özet Kitabı, bildiri no: S-9 S. Özen, G. Doğusoy, T. Soysal, N. Molinas. Meme lenfomalarında klinikopatolojik özellikler. XI. Ulusal Patoloji Kongresi, 5-9 Ekim 1994, Kuşadası. Özet Kitabı, bildiri no: S-48 S. Özen, G. Doğusoy, V. Çelik, N. Tüzüner. Meme lenfomalarında klinikopatolojik özellikler. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 17-18 Kasım 1994, İstanbul. Özet Kitabı, sayfa no:11 N.Bagatur, A. Çelik, C. Davutoğlu, A. Dobrucalı, F. Hamşioğlu, M. Tuncer, K. Bal, G. Doğusoy ve ark. Helikobakter pylori (Hp) ve Mucosa associated Lymphoid tissue (MALT) ilişkisinin ortaya konmasında eradikasyonun ve biyopsi sayısının sonuçlara etkisi. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya. Turkish J Gastroenterology, 7, s1, 1996:sayfa no: B2, bildiri no:8 T. Kutlu, F. Çullu, T. Erkan, E. M. Gülcan, S. Göksel, G. Doğusoy, G. T. Tümay. Çocukluk çağında enflamatuar barsak hastalığı. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 6-8 Mayıs 1998, Ankara. Özet Kitabı, bildiri no: S-5 T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, S. Göksel, G. Doğusoy, G. T. Tümay. Peptik ülserli olgularımızın retrospektif dökümü. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 6-8 Mayıs 1998, Ankara. Özet Kitabı, bildiri no: S-29 E. Uçaryılmaz, S.Erdamar, G.Doğusoy, S. Göksel. Sporadik kolorektal karsinomlarda kodon 12 ve 13’te k-ras mutasyonlarının sıklığı. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, İzmir. S. Arıcı, S. Ayhan, B. Bilezikçi, Ç A. Çelikel, N. Demirkan, F. Dizdaroğlu, G. Doğusoy, ve ark. Gastrointestinal epitelyal neoplazi konseptinde Türk patologları nerede duruyor: Batıda mı, doğuda mı? 3. Hepatogastroenteroloji Kongresi 2-6 Eylül 2006, Antalya, Endoskopi 16; P-95. G. Demir, N. Zengin, Ö. Yıldız, S. Erdamar, G. Doğusoy, S. Göksel, İ. Hamzaoğlu, T. Karahasanoğlu. Opere mide kanserinde nodal faktörlerin hastalıksız sağkalım ve nüks etkileri. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 53, 2006. E. Uçaryılmaz, S.Erdamar, G.Doğusoy, S. Göksel, C. Ekmekçi, G. Demir, A. Dirican. Sporadik kolorektal karsinomlarda kodon 12 ve 13’te k-ras mutasyonlarının sıklığı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 89, 2006. G. B. Doğusoy. Gastrointestinal stromal tümörler: Ulusal veritabanındaki 915 olguya ait histopatolojik ve immunofenotipik sonuçlar. XVII: Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2007, Antalya. (En iyi sözel bildiri ödülü aldı). Okutur K, Başsüllü N, Aydın K, Bozkurt M, Namal E, Tecimer C, Mandel NM, Calay Z, Akçalı Z, Bülbül Doğusoy G, Demir G. "Her-2 pozitif metastatik meme kanserinde PTEN, p27 ve PI3K ekspresyonunun prediktif ve prognostik önemi", 19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2011 Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa:15, Sözel Sunum No: S06. Akyıldız M, Balci C, Altınmakas E, Taşkesen F, Güler N, Yaprak O, Dayangaç M, Başsüllü N, Doğusoy G, Yüzer Y, Tokat Y. Karaciğer verici adaylarının preoperatif BT dansitometri ile hesaplanan hepatosteatoz derecesi gerçeği yansıtıyor mu? 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28 Mayıs-01 Haziran 2013, İstanbul. Sözel sunum no: SS 21 Ekmen N, Başsüllü N, Balcı C, Güler N, Başsüllü N, Doğusoy G, Tokat Y, Akyıldız M. Karaciğer transplant alıcısında strongiloidese bağlı multiorgan yetmezliği. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28 Mayıs-01 Haziran 2013, İstanbul. Sözel sunum no: SS 26 Erdem M, Çiçek B, Ekmen N, Göksel S, Doğusoy G. Konfokal lazer endomikroskopi ile ilk deneyim sonuçları. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 11-15 Eylül 2013, Antalya 22 042. The Turkish Journal of Gastroenterology V 24, Suppl 1, 42, 2013.

  G. Doğusoy, S. Özen, M. Özcan, N. Molinas. Primer tiroid lenfomaları. XI. Ulusal Patoloji Kongresi, 5-9 Ekim 1994, Kuşadası. Özet Kitabı, poster no: p-34. S. Özen, G. Doğusoy, S. Uraz. Tiroidin anaplastik karsinomları. XI. Ulusal Patoloji Kongresi, 5-9 Ekim 1994, Kuşadası. Özet Kitabı, poster no: P-34. G. Yetkin, B. Kabaoğlu, M. Uludağ, A. İşgör, G. Doğusoy. Deneysel superior mezenterik arter trombozunda mini doz intraarteriel streptokinaz kullanımının etkileri. XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996, İstanbul. Özet Kitabı, Bildiri no: 212 A. Mert, F. Tabak, A. Dumankar, G. Doğusoy, N. Tüzüner, Y. Aktuğlu. Ciddi pansitopeni ile seyreden bir miliyer tüberküloz olgusu. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya. Program ve Özet Kitabı, Sayfa: 165, poster no: P-14 G. Doğusoy, S. Göksel, H. Durak,…Midenin nöroendokrin tümörlerinde histopatolojik ve immunohistokimyasal inceleme. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya. Turkish J Gastroenterology, 7, s1, 1996 sayfa no: B51, poster no:197 G. Doğusoy, S. Göksel, H. Durak, ve ark. Midenin müsinöz adenokarsinomlarında histolojik ve immunohistokimyasal bulgular. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya. Turkish J Gastroenterology, 7, s1, 1996, sayfa no: B51, poster no:198 S. Göksel, G. Doğusoy, S. Erdamar,ve ark. Kalın barsağın nöroendokrin karsinomları: histolojik, immunohistokimyasal özellikleri ve PCNA, p53 ekspresyonu. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya. Turkish J Gastroenterology, 7, s1, 1996, sayfa no: B106, poster no:433. S. Göksel, G. Doğusoy, N. Güngör, A. Baliç, S. Erdamar, E. Akyıldız, A. Genç, S. Göçener, B. Şener. Kalın barsağın lenfangiozis tipinde primer diffuz infiltratif karsinomu. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya. Turkish J Gastroenterology, 7, s1, 1996, sayfa no: B106, poster no:434 S. Göksel, G. Doğusoy, E.Akyıldız, S. Erdamar, N. Güngör, A. Genç, S. Göçener, B. Şener. Kalınbarsağın müsinöz adenokarsinomları. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya. Turkish J Gastroenterology, 7, s1, 1996 sayfa no: B118, poster no:485 I. Pakiş, G. Doğusoy, S. Göksel, H. Durak, G. Ersoy. Midenin nöroendokrin tümörlerinde histopatolojik ve immunohistokimyasal inceleme. XII. Ulusal Patoloji Kongresi,Behsan Önol anısına,12-15 Ekim 1996, Ankara. Program ve Bildiri Özetleri, sayfa no: 167, poster no: 242 F. A. Karayel, S. Göksel, S. Serdaroğlu, G. Doğusoy. HIV seronegatif bir hastada oral hairy lökoplaki. XIII. Ulusal Patoloji sempozyumu, Baş-Boyun Tümörleri, 24-27 Nisan 1997, Adana, Mersin, Özet Kitabı, sayfa: 49, poster no: 13 S. Göksel, G. Doğusoy. Tükürük bezinin plazmositoid (hyalinize) myoepitelyal adenomu. XIII. Ulusal Patoloji sempozyumu, Baş-Boyun Tümörleri, 24-27 Nisan 1997, Adana, Mersin, Özet Kitabı, sayfa: 74, poster no: 57 G. Ersoy, S. Göksel, G. Doğusoy. Tükürük bezinin myoepitelyal karsinomu. XIII. Ulusal Patoloji sempozyumu, Baş-Boyun Tümörleri, 24-27 Nisan 1997, Adana, Mersin, Özet Kitabı, sayfa: 75, poster no: 58 H. Tuncel, A.H. Doğan, İ. Bayrak, G. Doğusoy, S. Göksel, Ş. Tamer, M.T. Kalkan. 50 Hz. Frekanslı sinusoidal manyetik alanın endotoksin ile uyarılan sıçanlarda bağışıklık sistemine etkisi. XVI: Gevher Nesibe Tıp Günleri, I. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u, 18-21 Mayıs 1998, Kayseri. Özet Kitabı, poster no: 49 G. Doğusoy, F. A. Karayel, S. Göçener, S. Göksel. Primer Mide Lenfomalarında Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Bulgular; bcl-2 ve p53 onkoprotein ekspresyonu. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 12-16 Eylül 1998, İstanbul. Turkish J Gastroenterology, 9, S1, 1998; sayfa 60, poster no:181 G. Doğusoy, F. A. Karayel, S. Göçener, S. Göksel. Primer İntestinal Lenfomalarda Histopatolojik ve İmmunofenotipik Özellikler. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 12-16 Eylül 1998, İstanbul. Turkish J Gastroenterology, 9, S1, 1998;sayfa 68, poster no:209. G. Doğusoy, F. A. Karayel, S. Göçener, S. Göksel. Mide ve Barsak Lenfomalarındaki Bulguların Karşılaştırılması. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 12-16 Eylül 1998, İstanbul. Turkish J Gastroenterology, 1998; sayfa no: 69, poster no:210 S. Dervişoğlu, G. Doğusoy, M. Hız, N. Üstündağ, G. Girişken. Primer sinovyal-kutanöz yerleşimli Rosai-Dorfman hastalığı. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası. Bildiri Özetleri Kitabı. H.Tuncel, M.T. Kalkan, İ. Bayrak, G. Doğusoy. The effect of sinusoidal magnetic field with a 50 Hz frequency on immune system in old and young rats stimulated by endotoxin. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 6-10 Eylül 1999, Elazığ. Bildiri Özetleri Kitabı. N. Urgancı, L. Telhan, M. Acar, G. Doğusoy, A. Palanduz, M. Arapoğlu, N. Kayaalp. Giardiazise eşlik eden bir protein kaybettiren enteropati olgusu. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi 10-13 Mayıs 2000, Bursa. F. Öz, S. Dervişoğlu, G. Doğusoy, F. Aksoy, İ. Çetinaslan, E. Düren. Okült papiller karsinoma eşlik eden lezyonlar ve hipertiroidi-karsinom ilişkisi. XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2000, Belek, Antalya F. Öz, G. Doğusoy, S. Dervişoğlu, İ. Çetinaslan, R. Ramazanoğlu, E. Düren. Tiroid karsinomları. XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2000, Belek, Antalya. C. Aygün, B. Yıldırım, G. Doğusoy, H. Uzunismail. Eozinofilik gastroduodenit: 8 olgunun analizi. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 3-8 Ekim 2000, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology, 11 (Suppl1):39, 2000. T. Erkan, T. Kutlu, F. Çullu, G. Doğusoy, S. Göksel, G.T. Tümay. Çocuklarda Lansoprazol, klaritromisin, amoksislin’in 1 hafta süre ile kullanımının Helicobacter eradikasyonundaki etkinliği. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 3-8 Ekim 2000, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology, 11 (Suppl1):47, 2000. A. F. Çelik, G. E. Pamuk, Ö. N. Pamuk, G. Doğusoy, H. Uzunismail, E. Oktay. İPSİD’de antijenik stimulusu ömür boyu suprese etmek gerekli midir? 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 3-8 Ekim 2000, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology, 11 (Suppl1):66, 2000. T. Yücetürk, C. Aygün, A. Dobrucalı, G. Doğusoy, H. Uzunismail. Eozinofilik gastroenterit inflamatuar barsak hastalığının patogenezindeki faktörlerden biri olabilir mi? 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 3-8 Ekim 2000, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology, 11 (Suppl1):71, 2000. B. Kısacık, S. Belentepe, A. Ferhat Çelik, G. Doğusoy, G. Yanıkkaya-Demirel, İ.Yurdakul. Otoimmun nötropeninin eşlik ettiği bir Chron hastalığı: Literatürdeki ikinci vaka. 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 3-8 Ekim 2000, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology, 11 (Suppl1):76, 2000. S. Yirmibeşcik, G. Demir, G. Doğusoy, H. Turna,M. Özgüroğlu, N. Mandel, F. Demirelli, E. Büyükünal, S. Serdengeçti. Primer kolon kaynaklı nöroendokrin karsinomlar. Ulusal Kanser Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs 2001, İstanbul. Telaku S, Dervişoğlu E, Erdamar S, Doğusoy G, Uzunismail H. Gastroduodenal eroziv lezyonların doku eozinofilisi açısından değerlendirilmesi. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001, Antalya, 2001. The Turkish Journal of Gastroenterology, 12 (Suppl1):86, 2001. Telaku S, Erdamar S, Dervişoğlu E, Doğusoy G, Bal K, Uzunismail H. İnaktif H.pylori gastriti. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001, Antalya, 2001. The Turkish Journal of Gastroenterology, 12 (Suppl1):, 98, 2001. Telaku S, Aslan M, Bağdatlı Y, Ülger Y, Doğusoy G, Erdamar S, Uzunismail H. Helicobacter pylori tanısında fekal antijen testinin değeri. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 25-30 Ekim 2001, Antalya, 2001. The Turkish Journal of Gastroenterology, 12 (Suppl1):, 2001. Hatemi İ,Telaku S, Doğusoy G, Bal K, Uzunismail H. Ranitidin bizmut sitrat içeren iki farklı kombinasyonun Helicobacter pylori eradikasyonunda etkinliği. Turk J Gastroenterol 2003; 14(suppl 1): PB 08/8. Hatemi İ, Erzin Y, Göksel S, Doğusoy G, Uzunismail H. İntestinal metaplazi sıklığı, tipleri, eşlik eden endoskopik bulgular. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 31 Ağustos-5 Eylül 2004, Antalya, 2004. The Turkish Journal of Gastroenterology, 15 (Suppl1):145, 2004. Erzin Y, Hatemi İ, Çelik A, Doğusoy G, Uzunismail H. Ülseratif kolit seyrinde akut superior mezenterik ven trombozu: olgu sunumu. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 31 Ağustos-5 Eylül 2004, Antalya, 2004. The Turkish Journal of Gastroenterology, 15 (Suppl1):179, 2004. S.Erciyas, S. Göksel, S.Erdamar, G.Doğusoy. Nörojenik apendikopati. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 1-6 Ekim 2004, Gaziantep. K.T. Öztürk, S. Göksel, H. Durak, S.Erdamar, G.Doğusoy. Mezenter arter dallarını tutan dev hücreli arterit. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 1-6 Ekim 2004, Gaziantep. B Baysal, G Doğusoy, İ Hatemi, ve ark. Taşlı yüzük hücre benzeri hücreler içeren gastrointestinal stromal tümör vakası. 3. Hepatogastroenteroloji Kongresi 2-6 Eylül 2006, Antalya, Endoskopi 16; P-95 P. Bağcı, G. B. Doğusoy, R. Ramazanoğlu, S. Erdamar, S. Göksel, G.Hatemi. Amiloidozlu bir hastada duodenumda Brunner gland hiperplazisi ve nöroendokrin karsinom birlikteliği. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, İzmir. D.Peker, N. Kepil, S. Erdamar, G. B. Doğusoy, S. Göksel. İnce barsağın pleomorfik karsinomu. 18.Ulusal Patoloji Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, İzmir. N.Kepil, S.Göksel, S.Ergüney, G. Doğusoy, T. Karahasanoğlu, S. Erdamar. Preoperatif neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanan kolorektal karsinomda tümör regresyon paternleri, preliminer çalışma. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, İzmir. E Ciğercioğulları, S. Göksel, S.Erdamar, G.Doğusoy. Rektosigmoid bölge yerleşimli kalın barsağın lenfoepitelyoma benzeri karsinomu ve nadir birliktelik: Kollajenöz kolit, vaka sunumu. 18.Ulusal Patoloji Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, İzmir. P. Bağcı, G. B. Doğusoy, R. Ramazanoğlu, S. Erdamar, S. Göksel, G.Hatemi. Amiloidozlu bir hastada duodenumda Brunner gland hiperplazisi ve nöroendokrin karsinom birlikteliği. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 125, 2006. N.Kepil, S.Göksel, S.Ergüney, G. Doğusoy, T. Karahasanoğlu, S. Erdamar. Preoperatif neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanan kolorektal karsinomda tümör regresyon paternleri, preliminer çalışma. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 133, 2006. E. Uçaryılmaz, S.Erdamar, G. Doğusoy, S. Göksel. Sporadik kolorektal karsinomlarda doku mikroarrayi kullanılarak MLH-1 ve MSH-2 protein ekspresyonu ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişki. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 133, 2006. İ. Yıldız, N. Molinas Mandel, G. Doğusoy. Gastrointestinal stromal tümörler ve imatinib yanıtı. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 175, 2006. (Gasstrointestinal tümörler konulu en iyi poster 3. ödülü) H. Demir, G. B. Doğusoy, S. Erdamar, S. Göksel, H. Şentürk, M.Tuncer, İ. Hatemi, B. Baysal, S.Pekmezci, M. Sarıyer. ERCP biopsilerinin Whipple ameliyat materyali ile karşılaştırmalı tanı değerleri. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 178, 2006. Ö. Aydın, G. Özbay, G. Doğusoy, S. Erdamar, S. Göksel, E. Uçaryılmaz, T. İpek, M. Sarıyer. Sindirim sistemi karsinomlu 3 olguda meteastaz olmayan karaciğer nodülü. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 186, 2006. P. Bağcı, S. Erdamar, G. Doğusoy, M. Kapan, H. Şentürk, G. Özbay. Karaciğerde kaynağı bulunamayan Nocardia enfeksiyonu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 241, 2006. AS. Demiröz, S.Erdamar, G. Özbay, İ. Erenler, G. Doğusoy, S. Göksel. Karaciğerde primer ve metastatik nodüler lezyonlar: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi serisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, İstanbul. Turkish Journal of Gastroenterology 17, Suppl 1; 276, 2006. N. Kepil, H. Demir, S. Erdamar Çetin, S.Yüceyar, G.Doğusoy, S. Göksel. Pure squamous carcinoma metastasis of adenosquamous carcinoma in the sigmoid colon: report of a case. 17th National Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. H. Demir, S. Erdamar, S. Göksel, G. Doğusoy Adenoid cystic carcinoma ex pleomorphic adenoma of the parotid gland, report of a case. 17th National Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. G. B. Doğusoy, N. Kepil, AS Demiröz, S. Gencer, M. Paksoy, AK Belli, MB Irmak yazıcıoğlu. Gastrik karsinomlarda MMP-26, MMP-7 ve β-catenin ekspresyonlarının araştırılması. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, 24-27 Şubat 2008, Uludağ, Bursa. Demiröz AS, Doğusoy GB, Akı H, Erdamar Çetin S, Göksel S, Tüzüner N. Gastrointestinal lymphomas: clinicopathologic and immunophenotypic features. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, 24-27 Şubat 2008, Uludağ, Bursa. Yıldırım SŞ, Atalar F, Bülbül Doğusoy G, Demir G, Altuğ T, ….Mide adenokanserlerinde EGFR ve K-ras ekspresyonunun prognostik ve prediktif önemi. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Bodrum. Başsüllü N, Türkmen İ, Tokat Y, Yüzer Y, Yaprak O, Dayangaç M, Demirbaş T, Uraz S, Bülbül Doğusoy G. "Hepatektomi materyallerinde hepatosellüler karsinomların klinik ve histopatolojik özellikleri", 20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Türk Patoloji Dergisi, Vol 26 (ek sayı), Sayfa:222, Poster No: P490. Türkmen İ, Başsüllü N, Bülbül Doğusoy G, Uraz S, Yerdel MA, Yağız P. "Barrett ösofagusu tanısında immunohistokimya hematoksilen-eozin kesitlere tercih edilebilir mi?", 20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Türk Patoloji Dergisi, Vol 26 (ek sayı), Sayfa:204-205, Poster No: P449. Hancer VS, Demir G, Türkmen İ, Büyükdoğan M, Başsüllü N, Altuğ T, Diz-Küçükkaya R, Bülbül Doğusoy G. "KRAS mutasyon analizinde kullanılan testlerin karşılaştırılması", 20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Türk Patoloji Dergisi, Vol 26 (ek sayı), Sayfa:162-163, Poster No: P347. Bülbül Doğusoy G, Türkmen İ, Başsüllü N, Yağız P, Yaşar R, Demir G, Tecimer C, Okutur K, Aydın K. "Mide karsinomlarında immunohistokimya ve insitu hibridizasyon ile Her-2 amplifikasyon sonuçları", 20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Türk Patoloji Dergisi, Vol 26 (ek sayı), Sayfa:205-206, Poster No: P451 Akyıldız M, İşçi H, Başsüllü N, Demir NM, Balcı C, Bülbül Doğusoy G. "İnfertilite nedeniyle tetkikinde tanısı konulan glikojen depo hastalığı: Olgu sunumu’’, 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Ankara, 1-5 Haziran 2011, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa:154, Poster No: PO95. Akyıldız M, Hasbal B, Killi R, Bülbül Doğusoy G, Başsüllü N, Diz Küçükkaya R. "Metastatik karaciğer tümörü tablosunda prezente olan büyük B hücreli lenfoma: Olgu sunumu’’, 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Ankara, 1-5 Haziran 2011, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa:223, Poster No: 147. Başsüllü N, Türkmen İ, Bükey Y, Ergin EE, Bülbül Doğusoy G. "Senkron tiroid medüller ve papiller karsinomu: Olgu sunumu’’, 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:77-78, Poster No: p154. Başsüllü N, Türkmen İ, Bükey Y, Tekelioğlu MH, Bülbül Doğusoy G. "Tiroidin Warthin tümör benzeri papiller karsinomu: Olgu sunumu’’, 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011,, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:81, Poster No: p164. Başsüllü N, Türkmen İ, Memişoğlu R, Gültekin OS, Korkmaz P, Bülbül Doğusoy G. "Gastrik hiperplastik polipte ksantomatöz değişiklikler: 2 Olgu sunumu", 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011, 16-20 Kasım 2011, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:93, Poster No: p195. Başsüllü N, Türkmen İ, Atay M, Hindilerden F, Diz Küçükkaya R, Yaşar R, Bülbül Doğusoy G. "Dalakta inflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu", 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011,, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:120, Poster No: p266. Başsüllü N, Huq GE, Türkmen İ, Öztürk A, Demir G, Bülbül Doğusoy G. "HIV negatif olguda midede plazmablastik lenfoma: Olgu sunumu", 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011,, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:123, Poster No: p274. Türkmen İ, Başsüllü N, Yaşar R, İşçi H, Çelik V, Bülbül Doğusoy G. "Endometrial polipte meme karsinomu metastazı: Olgu sunumu", 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011,, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:142, Poster No: p328. Türkmen İ, Başsüllü N, Korkmaz P, Günenç BB, Güdücü N, Dünder İ, Bülbül Doğusoy G. "İki yıllık servikal smear takip sonuçlarımız", 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:146, Poster No: p338. Okutur K, Başsüllü N, Aydın K, Bozkurt M, Namal E, Tecimer C, Mandel NM, Calay Z, Akçalı Z, Bülbül Doğusoy G, Demir G. "Her-2 pozitif metastatik meme kanserinde PTEN, p27 ve PI3K ekspresyonunun prediktif ve prognostik önemi", 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011,, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:188, Poster No: p460. Türkmen İ, Başsüllü N, Korkmaz P, Tekelioğlu MH, Atay M, Bülbül Doğusoy G. "İki yıllık intraoperatif patoloji konsültasyonu (Frozen kesit inceleme) sonuçlarımız", 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011,, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:223, Poster No: p553. Türkmen İ, Başsüllü N, Sevinç C, Korkmaz P, Yaşar R, Bülbül Doğusoy G. "Prostatın nöroendokrin karsinomu; nadir bir antite: Olgu sunumu", 21. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, 16-20 Kasım 2011, Türk Patoloji Dergisi, Vol 27 (Ek sayı), Sayfa:264, Poster No: p668. Başsüllü N, Türkmen İ, Dayangaç M, Akyıldız M, Yaprak O, Yüzer Y, Tokat Y, Bülbül Doğusoy G. "Kolangiokarsinom, kolangiolokarsinom ve hepatosellüler karsinomların histopatolojik ve immünhistokimyasal değerlendirilmesi", 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012, Türk Patoloji Dergisi, Vol 28 (Ek sayı), Sayfa:138-139, Poster No: p277. Türkmen İ, Başsüllü N, Öztürk T, Toptaş B, Yaşar R, Korkmaz P, Saygılı N, Öztürk O, Demir G, Bülbül Doğusoy G. "Kolorektal karsinomlarda BRAF V600E mutasyonu ve mikrosatellit instabilite birlikteliği", 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012 (Poster Sunum), Türk Patoloji Dergisi, Vol 28 (Ek sayı), Sayfa:136, Poster No: p272. Başsüllü N, Çoban İ, Türkmen İ, Barlan M, Pilancı KN, Okutur K, Demir G, Doğusoy GB. "Prostat karsinomu olan olguda iliak lenf düğümünde primeri bulunamayan nöroendokrin karsinom metastazı: Olgu sunumu", 5. Ulusal Sitopatoloji Kongresi,Antalya, 29-31 Mart 2013 Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 44, Poster No: p60, (Poster Sunum) Akyıldız M, Güler N, Yaprak O, Başsüllü N, Doğusoy G, Özçelik A, Dayangaç M, Yüzer Y, Tokat Y. Canlı vericili karaciğer naklinde anti-HBC pozitif verici güvenli mi? 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28 Mayıs-01 Haziran 2013, İstanbul. Poster no: PS 125 Ekmen N, Başsüllü N, Balcı C, Güler N, Doğusoy G, Killi R, Akyıldız M. Alkole bağlı dekompanse karaciğer sirozlu olguda malign peritoneal mezotelyoma. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28 Mayıs-01 Haziran 2013, İstanbul. Poster no: PS 131 Başsüllü N, Türkmen İÇ, Çoban I, Güler N, Akyıldız M, Dayangaç M, Yaprak O, Yüzer Y, Tokat Y, Bülbül Doğusoy G. Mikst Hepatosellüler-kolanjiokarsinomlar ile kolanjiokarsinom, kolanjiolokarsinom ve hepatosellüler karsinomların histopatolojik ve immünhistokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28 Mayıs-01 Haziran 2013, İstanbul. Poster no: PS 098 Günay Y, Güler N, Akyıldız M, Yaprak O, Dayangaç M, Taşkesen F, Özçelik A, Başsüllü N, Doğusoy G, Yüzer Y, Tokat Y. Hepatosellüler kanser tedavisinde canlı vericili sağ lob karaciğer nakli. 9. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 28 Mayıs-01 Haziran 2013, İstanbul. Poster no: PS 133 Ekmen N, Erdem L, Demirhan Ö, Sasani H, Kaur A, Doğusoy G. Malign mezotelyomada gastrik metastaz (Son derece nadir vaka sunumu) Ulusal Gastroenteroloji Haftası 11-15 Eylül 2013, Antalya. The Turkish Journal of Gastroenterology V.2, Suppl 214, 2013. Yayınlar

  Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  A-1. Science Citation Index (SCI) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler Nükhet Tüzüner, Yıldız Avanoğlu, Gülten Aktuğlu, Gülen Doğusoy, Asuman Müftüoğlu. Amyloidosis in Hodgkin's disease. The American Journal of Medicine 92: 446-448, 1992. Şükran Şahin, Tevfik Akoğlu, Oya Gürbüz, Tülin Ergun, Sevgi Küllü, Aydın Sav, Rengin Ahıskalı, Nüket Tüzüner, Gülen Doğusoy. Re-evaluation of skin-explant model in graft-versus-host disease prediction. Clinical Transplantation 9: 370-374,1995. Hakan Şentürk, Naci Koçer, Çiğdem Papila, Cihan Uras, Gülen Doğusoy. Primary macronodular hepatosplenic tuberculosis: two cases with US, CT, and MR findings. European Radiology 5; 451-455, 1995. Melih Paksoy, Turgut İpek, Ceyhun Oral, E Polat, Gülen Doğusoy. The effect of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) on bacterial translocation in the splenectomized rat. Hepatogastroenterology 44 (14): 411-416, 1997. Tülin Ergun, Oya Gürbüz, Gülen Doğusoy, Cem Mat, Hasan Yazıcı. Histopathologic features of the spontaneous pustular lesions of Behcet’s syndrome. International Journal of Dermatology 37(3): 194-196, 1998. Mustafa Özgüroğlu, Reşat Özaras, Veysel Tahan, Cuyan Demirkesen, Gökhan Demir, Gülen Doğusoy, Evin Büyükünal, Süheyla Serdengeçti, Bülent Berkarda. Anorectal melanoma metastatic to breast. Journal of Clinical Gastroenterology 29(2): 197-199,1999. Veysel Tahan, Ahmet Dobrucalı, Billur Canbakan, İsmail Hamzaoğlu, R. Özaras, M. Bıyıklı, Gülen Doğusoy, A. Mert, EE Furth. Cytomegalovirus infection of gastrointestinal tract with multipl ulcers and strictures, causing obstruction in a patient with common variable immunodeficiency syndrome. Digestive Disease and Science 45(9):1781-1785, 2000. Aykut F. Çelik, Gülsüm E. Pamuk, Ömer N. Pamuk, Hülya Uzunismail, Ergun Oktay, Gülen Doğusoy. Should we suppress the antigenic stimulus in IPSID for lifelong? American Journal of Gastroenterology. 95 (11): 3318-20, 2000. Dinçer Y, Akçay T, Tortum OB, Alademir Z, Önen S, Doğusoy G. Evaluation of O6-methylguanine DNA methyltransferase activity in patients with gastric cancer. Oncology Research 13: 205-209, 2003. Özçelik MF, Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Ünal E, Gümüştaş K, Doğusoy G. The effect of halofuginone, a spesific inhibitor of collagenn type 1 synthesis, in the prevention of esophageal strictures related to caustic injury. Am J Surg 187 :257-260, 2004. Dinçer Y, Akçay T, Tortum OB, Doğusoy G. Nitric Oxide and Antioxidant Defense in Patients with Gastric Cancer. Dig Dis Sci. Jul 26, 2006. Altıparmak MR, Pamuk GE, Pamuk ON, Doğusoy G. Secondary amyloidosis in Castleman’s disease: review of the literatue and report of a case. Ann Hematol:81;336-339, 2002. Alver O, Ersoy YE, Dogusoy G, Erguney S. Primary umbilical adenocarcinoma: case report and review of the literature. Am Surg. 2007 Sep;73(9):923-5. Ertem M, Baca B, Dogusoy G, Erguney S, Yavuz N. Thoracoscopic enucleation of a giant submucosal tumor of the esophagus. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 14(2):87-90, 2004. Umut Ozcan M, Ocal S, Basdogan C, Dogusoy G, Tokat Y. Characterization of frequency-dependent material properties of human liver and its pathologies using an impact hammer. Med Image Anal. 2011 Feb;15(1):45-52. doi: 10.1016/j.media.2010.06.010. Epub 2010 Jul 1. Tahan G, Aytac E, Aytekin H, Gunduz F, Dogusoy G, Aydin S, Tahan V, Uzun H. Vitamin E has a dual effect of anti-inflammatory and antioxidant activities in acetic acid-induced ulcerative colitis in rats. Can J Surg. 2011 Oct;54(5):333-8. doi: 10.1503/cjs.013610. Doğan Y, Erkan T, Önal Z, Usta M, Doğusoy G, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Lactoferrin levels in the gastric tissue of Helicobacter pylori-positive and -negative patients and its effect on anemia. Mediators Inflamm. 2012;2012:214581. doi: 10.1155/2012/214581. Epub 2012 Mar 19. Ensari A, Bilezikçi B, Carneiro F, Doğusoy GB, Driessen A, Dursun A, Flejou JF, Geboes K, de Hertogh G, Jouret-Mourin A, Langner C, Nagtegaal ID, Offerhaus J,Orlowska J, Ristimäki A, Sanz-Ortega J, Savaş B, Sotiropoulou M, Villanacci V, Kurşun N, Bosman F. Serrated polyps of the colon: how reproducible is their classification? Virchows Arch. 2012 Nov;461(5):495-504. doi: 10.1007/s00428-012-1319-7. Epub 2012 Oct 6. A-2. SCI Expanded kapsamında uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler Nükhet Tüzüner, Gülen Doğusoy, Cuyan Demirkesen, Ferda Sencer, Kemal Altaş. Value of lymph node biopsy in the diagnosis of acquired toxoplasmosis. The Journal of Laryngology and Otology, 110: 348-352,1996. Gülen Doğusoy, Ferah Anık Karayel, Selda Göçener, Süha Göksel. Histopathologic features and expression of bcl-2 and p53 proteins in primary gastric lymphomas. Pathology Oncology Research 5(1): 36-40, 1999. Gülen Doğusoy, Süha Göksel, Işıl Pakiş, Haydar Durak, Gökhan Ersoy, Selda Göçener. An immunohistochemical study of gastric neuroendocrine tumors: Expression of proliferating cell nuclear antigen and p53 oncoprotein. Turkish Journal of Medical Sciences 29: 631-636, 1999. Ertürk S, Ersan Y, Çiçek Y, Doğusoy G, Şenocak M: Effect of simultaneous splenectomy on the survival of patients undergoing curative gastrectomy for gastric carcinoma. Surgery Today 33:254-258, 2003. Ertürk MS, Çiçek Y, Ersan Y, Saribeyoğlu K, Doğusoy G, Erginöz E. Analysis of clinicopathological prognostic parameters in adenocarcinoma of the gastric cardia. Acta Chir Belg 103: 611-615, 2003. K. Zengin, M. Taskin, Y. Cicek, E. Unal, M. Ferahman and G. Dogusoy. Primary Gastric Tuberculosis Mimicking Gastric Tumor that Results in Pyloric Stenosis. European Surgery 35/4, 2003 Altinli E, Balkan T, Uras C, Dogusoy G, Akcal T, Balcisoy U. Rectal duplication as an unusual cause of chronic perianal fistula in an adult: report of a case. Surgery Today 34(9): 796-798, 2004. Yuceyar S, Erturk S, Temiz M, Dogusoy G, Gumustas K, Ozguroglu M, Cengiz A, Kafadar Y. Role of the antiangiogenetic drug paclitaxel on healing of intestinal anastomosis: an experimental study. Tech Coloproctol. Dec;9(3):201-5, 2005. Uzunismail H, Hatemi I, Doğusoy G, Akın O. Dense eosinophilic infiltration of the mucosa preceding ulcerative colitis and mimicking eosinophilic colitis: Report of two cases. Turk J Gastroenterol. Mar;17(1):53-57, 2006 Erdamar S, Ucaryilmaz E, Demir G, Karahasanoglu T, Dogusoy G, Dirican A, Goksel S. Importance of MutL homologue MLH1 and MutS homologue MSH2 expression in Turkish patients with sporadic colorectal cancer. World J Gastroenterol. 2007 Sep 7;13(33):4437-44. Erguney S, Yavuz N, Ersoy YE, Teksoz S, Selcuk D, Ogut G, Dogusoy G, Alver O. Passage of "colonic cast" after colorectal surgery: report of four cases and review of the literature. J Gastrointest Surg. 2007 Aug;11(8):1045-51. Epub 2007 Jun 13. Gencer S, Şen G, Doğusoy G, Belli AK, Paksoy M, Yazıcıoğlu MCI. B-catenin-independent noncanonical Wnt pathway might be induced in gastric cancers. Turk J Gastroenterol 2010; 21(3):224-230. Özben V, Çarkman S, Atasoy D, Doğusoy G, Eyüboğlu E. Acase of gastrointestinal stromal tumor presenting with small bowel perforation and internal hernia. Turk J Gastroenterol 2010; 21(4):470-479. (Editöre mektup) Yildiz O, Ozguroglu M, Yanmaz T, Turna H, Serdengecti S, Dogusoy G. Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: 10-year experience in a single center. Med Oncol. 2010 Dec;27(4):1050-6. doi: 10.1007/s12032-009-9332-7. Epub 2009 Nov 3. Hancer V, Buyukdogan M, Turkmen I, Bassullu N, Altug T, Diz Kucukkaya R, Bulbul Dogusoy G, Demir G. "Comparison of KRAS mutation tests in colorectal cancer patients", Genet Test Mol Biomarkers. 15 (11): 831-834. DOI:10.1089/gtmb.2011.0027. Epub 2011 Jun 23. (2011) Bas K, Yaprak O, Dayangac M, Ulusoy OL, Dogusoy GB, Yuzer Y, Tokat Y.Living-donor liver transplant in 3 patients with Budd-Chiari syndrome: case report.Exp Clin Transplant. 2012 Apr;10(2):172-5. doi: 10.6002/ect.2011.0044. Epub 2012 Jan 25. Yaprak O, Akyildiz M, Dayangac M, Demirbas BT, Guler N, Dogusoy GB, Yuzer Y, Tokat Y. AFP level and histologic differentiation predict the survival of patients with liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2012 Jun;11(3):256-61. Bülbül Doğusoy G; Turkish GIST Working Group. Gastrointestinal stromal tumors: A multicenter study of 1160 Turkish cases. Turk J Gastroenterol. 2012 Jun;23(3):203-11. Bassullu N, Turkmen I, Uraz S, Yagiz Korkmaz P, Memisoglu R, Gultekin OS, Bulbul Dogusoy G. "Xanthomatous hyperplastic polyps of the stomach: Clinicopathologic study of 5 patients with polypoid gastric lesions showing combined features of gastric xanthelasma and hyperplastic polyp", Ann Diagn Pathol. Ann Diagn Pathol. 2013 Feb;17(1):72-4 DOI: 10.1016/j.anndiagpath.2012.08.001 (2012) Bassullu N, Turkmen I, Dayangac M, Korkmaz PY, Yasar R, Akyildiz M, Yaprak O, Tokat Y, Yuzer Y, Bulbul Dogusoy G. "The predictive and prognostic significance of c-erb-B2, EGFR, PTEN, m-TOR, PI3K, p27 and ERCC-1 expression in hepatocellular carcinoma", Hepat Mon. 12(10 HCC):e7492, 2012. 100-109. DOI: 10.5812/hepatmon.7492 (2012) Dunder I, Baykal C, Turkmen I, Bassullu N, Bulbul Dogusoy G, Demir G. "Malignant primary peritoneal mesothelioma: Report of two cases and review of literature", Eur J Gynaecol Oncol. 33(5):549-551 (2012) Baykal C, Türkmen IC, Hizli F, Doğusoy GB, Sertep I, Dünder I.Primary mucinous borderline tumor of the vermiform appendix mimicking ovarian carcinoma; case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(5):528-9 A-3. A-1 ve A-2 maddelerinin kapsamı dışında kalan yabancı hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Gülen Doğusoy, Nusret Erdoğan, Yıldırım Gülhan, Mustafa Gülmen, Nükhet Tüzüner, Birsen Ülkü. Inflammatory pseudotumor of pelvic lymph nodes. Archives D’Anatomie et de Cytolologie Pathologiques, 44: 2-3, 122-124, 1996. Gülen Doğusoy, F. A. Karayel. Histopathologic features of gastric lymphomas: A review of the literature and results of a retrospective study in our department. Archieves of the Balkan Medical Union 33(4):159-168, 1998. Mustafa Özgüroğlu, Gökhan Demir, Gülen Doğusoy, Uğur Korman, F. Demirelli, N.M. Mandel, E. Büyükünal, S. Serdengeçti, B. Berkarda. Anaplastic large cell lymphoma of the duodenum fistulized to the colon: leukocyte common antigen negativity leading to misdiagnosis as carcinoma. Journal of Balkan Union of Oncology 4:215-217, 1999. Gülen Doğusoy, Gülşen Özbay, Günay Girişken, Sergülen Dervişoğlu. Giant cell tumour of major salivary glands occuring in association with a pleomorphic adenoma. Archieves of Hellenic Medicine 16(4): 1-3,1999. Bassullu N, Turkmen I, Yaprak O, Dayangac M, Demirbas T, Guler N, Uraz S, Akyildiz M, Cigerciogulları E, Tokat Y, Yuzer Y, Bulbul Dogusoy G. "General evaluation of hepatectomy and hepatocellular carcinoma cases’’, Türk Patoloji Derg. 27(3):221-229. DOI: 10.5146/tjpath.2011.01079 (2011) Turkmen I, Bassullu N, Aslan I, Comunoglu C, Bulbul Dogusoy G. "Xanthogranulomatous sialadenitis clinically mimicking a malignancy: Case report and review of the literature’’, Oral Maxillofac Surg. 2011 Nov 25. [Epub ahead of print] DOI: 10.1007/10006-011-0307-4 (2011) Turkmen I, Bassullu N, Uraz S, Yerdel MA, Bulbul Dogusoy G. "CDX2, COX2 and MUC2 expressions in Barrett’s esophagus: Can they be useful in determination of the dysplasia?’’, Türk Patoloji Derg. 28(3):251-258 (2012) Turkmen IC, Bassullu N, Korkmaz P, Günenç B, Baykal CM, Güdücü N, İşçi H, Dogusoy GB. Patients with Epithelial Cell Abnormality in PAP Smears: Correlation of Results with Follow-Up Smears and Cervical Biopsies. Türk Patoloji Derg. 29 (3): 179-184, 2013. doi: 10.5146/tjpath.2013.01182. Selcukbiricik F, Yalçın S, Tural D, Erdamar S, Demir G, Doğusoy G, Mandel NM. Gastrointestinal stromal tumors in Turkey: experiences from 3 centers. Onkologie. 2013;36(1-2):18-24. doi: 10.1159/000346673. Epub 2013 Jan 28.

  Diğer Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler 


  1- Nükhet Tüzüner, Yıldız Avanoğlu, Gülten Aktuğlu, Gülen Doğusoy, Asuman Müftüoğlu. Amyloidosis in Hodgkin's disease. The American Journal of Medicine 92: 446-448, 1992.


  2- Şükran Şahin, Tevfik Akoğlu, Oya Gürbüz, Tülin Ergun, Sevgi Küllü, Aydın Sav, Rengin Ahıskalı, Nüket Tüzüner, Gülen Doğusoy. Re-evaluation of skin-explant model in graft-versus-host disease prediction. Clinical Transplantation 9: 370-374,1995.


  3- Hakan Şentürk, Naci Koçer, Çiğdem Papila, Cihan Uras, Gülen Doğusoy. Primary macronodular hepatosplenic tuberculosis: two cases with US, CT, and MR findings. European Radiology 5; 451-455, 1995.


  4- Melih Paksoy, Turgut İpek, Ceyhun Oral, E Polat, Gülen Doğusoy. The effect of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) on bacterial translocation in the splenectomized rat. Hepatogastroenterology 44 (14): 411-416, 1997.


  5- Tülin Ergun, Oya Gürbüz, Gülen Doğusoy, Cem Mat, Hasan Yazıcı. Histopathologic features of the spontaneous pustular lesions of Behcet’s syndrome. International Journal of Dermatology 37(3): 194-196, 1998.


  6- Mustafa Özgüroğlu, Reşat Özaras, Veysel Tahan, Cuyan Demirkesen, Gökhan Demir, Gülen Doğusoy, Evin Büyükünal, Süheyla Serdengeçti, Bülent Berkarda. Anorectal melanoma metastatic to breast. Journal of Clinical Gastroenterology 29(2): 197-199,1999.


  7- Veysel Tahan, Ahmet Dobrucalı, Billur Canbakan, İsmail Hamzaoğlu, R. Özaras, M. Bıyıklı, Gülen Doğusoy, A. Mert, EE Furth. Cytomegalovirus infection of gastrointestinal tract with multipl ulcers and strictures, causing obstruction in a patient with common variable immunodeficiency syndrome. Digestive Disease and Science 45(9):1781-1785, 2000.


  8- Aykut F. Çelik, Gülsüm E. Pamuk, Ömer N. Pamuk, Hülya Uzunismail, Ergun Oktay, Gülen Doğusoy. Should we suppress the antigenic stimulus in IPSID for lifelong? American Journal of Gastroenterology. 95 (11): 3318-20, 2000.


  9- Dinçer Y, Akçay T, Tortum OB, Alademir Z, Önen S, Doğusoy G. Evaluation of O6-methylguanine DNA methyltransferase activity in patients with gastric cancer. Oncology Research 13: 205-209, 2003.


  10- Özçelik MF, Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Ünal E, Gümüştaş K, Doğusoy G. The effect of halofuginone, a spesific inhibitor of collagenn type 1 synthesis, in the prevention of esophageal strictures related to caustic injury. Am J Surg 187 :257-260, 2004.


  11- Dinçer Y, Akçay T, Tortum OB, Doğusoy G. Nitric Oxide and Antioxidant Defense in Patients with Gastric Cancer. Dig Dis Sci. Jul 26, 2006.
  Altıparmak MR, Pamuk GE, Pamuk ON, Doğusoy G. Secondary amyloidosis in Castleman’s disease: review of the literatue and report of a case. Ann Hematol:81;336-339, 2002.


  12- Alver O, Ersoy YE, Dogusoy G, Erguney S. Primary umbilical adenocarcinoma: case report and review of the literature. Am Surg. 2007 Sep;73(9):923-5.
  Ertem M, Baca B, Dogusoy G, Erguney S, Yavuz N. Thoracoscopic enucleation of a giant submucosal tumor of the esophagus. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 14(2):87-90, 2004.


  13- Umut Ozcan M, Ocal S, Basdogan C, Dogusoy G, Tokat Y. Characterization of frequency-dependent material properties of human liver and its pathologies using an impact hammer. Med Image Anal. 2011 Feb;15(1):45-52. doi: 10.1016/j.media.2010.06.010. Epub 2010 Jul 1.


  14- Tahan G, Aytac E, Aytekin H, Gunduz F, Dogusoy G, Aydin S, Tahan V, Uzun H. Vitamin E has a dual effect of anti-inflammatory and antioxidant activities in acetic acid-induced ulcerative colitis in rats. Can J Surg. 2011 Oct;54(5):333-8. doi: 10.1503/cjs.013610.


  15- Doğan Y, Erkan T, Önal Z, Usta M, Doğusoy G, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Lactoferrin levels in the gastric tissue of Helicobacter pylori-positive and -negative patients and its effect on anemia. Mediators Inflamm. 2012;2012:214581. doi: 10.1155/2012/214581. Epub 2012 Mar 19.


  16- Ensari A, Bilezikçi B, Carneiro F, Doğusoy GB, Driessen A, Dursun A, Flejou JF, Geboes K, de Hertogh G, Jouret-Mourin A, Langner C, Nagtegaal ID, Offerhaus J,Orlowska J, Ristimäki A, Sanz-Ortega J, Savaş B, Sotiropoulou M, Villanacci V, Kurşun N, Bosman F. Serrated polyps of the colon: how reproducible is their classification? Virchows Arch. 2012 Nov;461(5):495-504. doi: 10.1007/s00428-012-1319-7. Epub 2012 Oct 6.   SCI Expanded Kapsamında Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
     17- Nükhet Tüzüner, Gülen Doğusoy, Cuyan Demirkesen, Ferda Sencer, Kemal Altaş. Value of lymph node biopsy in the diagnosis of acquired toxoplasmosis. The Journal of Laryngology and Otology, 110: 348-352,1996.


  18- Gülen Doğusoy, Ferah Anık Karayel, Selda Göçener, Süha Göksel. Histopathologic features and expression of bcl-2 and p53 proteins in primary gastric lymphomas. Pathology Oncology Research 5(1): 36-40, 1999.


  19- Gülen Doğusoy, Süha Göksel, Işıl Pakiş, Haydar Durak, Gökhan Ersoy, Selda Göçener. An immunohistochemical study of gastric neuroendocrine tumors: Expression of proliferating cell nuclear antigen and p53 oncoprotein. Turkish Journal of Medical Sciences 29: 631-636, 1999.


  20- Ertürk S, Ersan Y, Çiçek Y, Doğusoy G, Şenocak M: Effect of simultaneous splenectomy on the survival of patients undergoing curative gastrectomy for gastric carcinoma. Surgery Today 33:254-258, 2003.


  21- Ertürk MS, Çiçek Y, Ersan Y, Saribeyoğlu K, Doğusoy G, Erginöz E. Analysis of clinicopathological prognostic parameters in adenocarcinoma of the gastric cardia. Acta Chir Belg 103: 611-615, 2003.


  22- K. Zengin, M. Taskin, Y. Cicek, E. Unal, M. Ferahman and G. Dogusoy. Primary Gastric Tuberculosis Mimicking Gastric Tumor that Results in Pyloric Stenosis. European Surgery 35/4, 2003


  23- Altinli E, Balkan T, Uras C, Dogusoy G, Akcal T, Balcisoy U. Rectal duplication as an unusual cause of chronic perianal fistula in an adult: report of a case. Surgery Today 34(9): 796-798, 2004.


  24- Yuceyar S, Erturk S, Temiz M, Dogusoy G, Gumustas K, Ozguroglu M, Cengiz A, Kafadar Y. Role of the antiangiogenetic drug paclitaxel on healing of intestinal anastomosis: an experimental study. Tech Coloproctol. Dec;9(3):201-5, 2005.

  25- Uzunismail H, Hatemi I, Doğusoy G, Akın O. Dense eosinophilic infiltration of the mucosa preceding ulcerative colitis and mimicking eosinophilic colitis: Report of two cases. Turk J Gastroenterol. Mar;17(1):53-57, 2006

  26- Erdamar S, Ucaryilmaz E, Demir G, Karahasanoglu T, Dogusoy G, Dirican A, Goksel S. Importance of MutL homologue MLH1 and MutS homologue MSH2 expression in Turkish patients with sporadic colorectal cancer. World J Gastroenterol. 2007 Sep 7;13(33):4437-44.


  27- Erguney S, Yavuz N, Ersoy YE, Teksoz S, Selcuk D, Ogut G, Dogusoy G, Alver O. Passage of "colonic cast" after colorectal surgery: report of four cases and review of the literature. J Gastrointest Surg. 2007 Aug;11(8):1045-51. Epub 2007 Jun 13.


  28- Gencer S, Şen G, Doğusoy G, Belli AK, Paksoy M, Yazıcıoğlu MCI. B-catenin-independent noncanonical Wnt pathway might be induced in gastric cancers. Turk J Gastroenterol 2010; 21(3):224-230. 


  29- Özben V, Çarkman S, Atasoy D, Doğusoy G, Eyüboğlu E. Acase of gastrointestinal stromal tumor presenting with small bowel perforation and internal hernia. Turk J Gastroenterol 2010; 21(4):470-479. (Editöre mektup)


  30- Yildiz O, Ozguroglu M, Yanmaz T, Turna H, Serdengecti S, Dogusoy G. Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: 10-year experience in a single center. Med Oncol. 2010 Dec;27(4):1050-6. doi: 10.1007/s12032-009-9332-7. Epub 2009 Nov 3. 


  31- Hancer V, Buyukdogan M, Turkmen I, Bassullu N, Altug T, Diz Kucukkaya R, Bulbul Dogusoy G, Demir G. "Comparison of KRAS mutation tests in colorectal cancer patients", Genet Test Mol Biomarkers. 15 (11): 831-834. DOI:10.1089/gtmb.2011.0027. Epub 2011 Jun 23. (2011)


  32- Bas K, Yaprak O, Dayangac M, Ulusoy OL, Dogusoy GB, Yuzer Y, Tokat Y.Living-donor liver transplant in 3 patients with Budd-Chiari syndrome: case report.Exp Clin Transplant. 2012 Apr;10(2):172-5. doi: 10.6002/ect.2011.0044. Epub 2012 Jan 25.


  33- Yaprak O, Akyildiz M, Dayangac M, Demirbas BT, Guler N, Dogusoy GB, Yuzer Y, Tokat Y. AFP level and histologic differentiation predict the survival of patients with liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2012 Jun;11(3):256-61.


  34- Bülbül Doğusoy G; Turkish GIST Working Group. Gastrointestinal stromal tumors: A multicenter study of 1160 Turkish cases. Turk J Gastroenterol. 2012 Jun;23(3):203-11.


  35- Bassullu N, Turkmen I, Uraz S, Yagiz Korkmaz P, Memisoglu R, Gultekin OS, Bulbul Dogusoy G. "Xanthomatous hyperplastic polyps of the stomach: Clinicopathologic study of 5 patients with polypoid gastric lesions showing combined features of gastric xanthelasma and hyperplastic polyp", Ann Diagn Pathol. Ann Diagn Pathol. 2013 Feb;17(1):72-4 DOI: 10.1016/j.anndiagpath.2012.08.001 (2012)


  36- Bassullu N, Turkmen I, Dayangac M, Korkmaz PY, Yasar R, Akyildiz M, Yaprak O, Tokat Y, Yuzer Y, Bulbul Dogusoy G. "The predictive and prognostic significance of c-erb-B2, EGFR, PTEN, m-TOR, PI3K, p27 and ERCC-1 expression in hepatocellular carcinoma", Hepat Mon. 12(10 HCC):e7492, 2012. 100-109. DOI: 10.5812/hepatmon.7492 (2012)


  37- Dunder I, Baykal C, Turkmen I, Bassullu N, Bulbul Dogusoy G, Demir G. "Malignant primary peritoneal mesothelioma: Report of two cases and review of literature", Eur J Gynaecol Oncol. 33(5):549-551 (2012)

  38- Baykal C, Türkmen IC, Hizli F, Doğusoy GB, Sertep I, Dünder I.Primary mucinous borderline tumor of the vermiform appendix mimicking ovarian carcinoma; case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(5):528-9


  Science Citation Index (SCI)  ve SCI Expanded  Kapsamı Dışında Kalan Yabancı Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


  39- Gülen Doğusoy, Nusret Erdoğan, Yıldırım Gülhan, Mustafa Gülmen, Nükhet Tüzüner, Birsen Ülkü. Inflammatory pseudotumor of pelvic lymph nodes. Archives D’Anatomie et de Cytolologie Pathologiques, 44: 2-3, 122-124, 1996.


  40- Gülen Doğusoy, F. A. Karayel. Histopathologic features of gastric lymphomas: A review of the literature and results of a retrospective study in our department. Archieves of the Balkan Medical Union 33(4):159-168, 1998. 


  41- Mustafa Özgüroğlu, Gökhan Demir, Gülen Doğusoy, Uğur Korman, F. Demirelli, N.M. Mandel, E. Büyükünal, S. Serdengeçti, B. Berkarda. Anaplastic large cell lymphoma of the duodenum fistulized to the colon: leukocyte common antigen negativity leading to misdiagnosis as carcinoma. Journal of Balkan Union of Oncology 4:215-217, 1999.


  42- Gülen Doğusoy, Gülşen Özbay, Günay Girişken, Sergülen Dervişoğlu. Giant cell tumour of major salivary glands occuring in association with a pleomorphic adenoma. Archieves of Hellenic Medicine 16(4): 1-3,1999.


  43-Bassullu N, Turkmen I, Yaprak O, Dayangac M, Demirbas T, Guler N, Uraz S, Akyildiz M, Cigerciogulları E, Tokat Y, Yuzer Y, Bulbul Dogusoy G. "General evaluation of hepatectomy and hepatocellular carcinoma cases’’, Türk Patoloji Derg. 27(3):221-229. DOI: 10.5146/tjpath.2011.01079 (2011)


  44- Turkmen I, Bassullu N, Aslan I, Comunoglu C, Bulbul Dogusoy G. "Xanthogranulomatous sialadenitis clinically mimicking a malignancy: Case report and review of the literature’’, Oral Maxillofac Surg. 2011 Nov 25. [Epub ahead of print] DOI: 10.1007/10006-011-0307-4 (2011) 


  45- Turkmen I, Bassullu N, Uraz S, Yerdel MA, Bulbul Dogusoy G. "CDX2, COX2 and MUC2 expressions in Barrett’s esophagus: Can they be useful in determination of the dysplasia?’’, Türk Patoloji Derg. 28(3):251-258 (2012) 


  46- Turkmen IC, Bassullu N, Korkmaz P, Günenç B, Baykal CM, Güdücü N, İşçi H, Dogusoy GB. Patients with Epithelial Cell Abnormality in PAP Smears: Correlation of Results with Follow-Up Smears and Cervical Biopsies. Türk Patoloji Derg. 29 (3): 179-184, 2013. doi: 10.5146/tjpath.2013.01182.


  47- Selcukbiricik F, Yalçın S, Tural D, Erdamar S, Demir G, Doğusoy G, Mandel NM. Gastrointestinal stromal tumors in Turkey: experiences from 3 centers. Onkologie. 2013;36(1-2):18-24. doi: 10.1159/000346673. Epub 2013 Jan 28. 

  Uluslararası Kongreler

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler  1- Gülen Doğusoy. Round Table speech: Histopathologic Aspects of intestinal lymphomas. Balkan Medical Union. XXVth Balkan Medical Week, Ionnina, 1-4 July, 1998, Greece.

  2- GB. Doğusoy. Panelist (Giardiazis and Tuberculous colitis) in Infectious Gastrointestinal Pathology. 20th European Congress of Pathology, September 3-8, 2005, Paris, France.

  3- Gülen Doğusoy. Presenter in Satellite Symposium: Gastrointestinal stromal tumors (Interactive case presentations) XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons. 25-28 June 2006, Istanbul, Turkey.

  5- Gülen B. Doğusoy. Chairperson and Presenter in Business Meeting Of Gastrointestinal Pathology: Unusual Forms of Gastritis: Granulomatous Gastritis. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. 

  6- G. B. Doğusoy. KRAS testing and advances in GI Pathology. Turkish-Chinese Cooperation Project, Bilim University Florence Nightingale Hospital, 8 May 2013.   Yayınlar

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


  1- N. Erdoğan, G. Doğusoy, Y. Gülhan, M. Gülmen, N. Tüzüner, B. Ülkü. Inflammatory pseudotumor of lymph nodes. A case report. XIVth European Congress of Pathology, September 5-10, 1993, Innsbruck, Austria. Pathology Research and Practice 189/6-7: 689, 1993 


  2- N. Tüzüner, G. Doğusoy, C. Demirkesen, Ferda Sencer. Value of lymph node biopsy in the diagnosis of acquired toxoplasmosis. XXIII. Semaine Medicale Balkanique, 24-27.8. 1994, Istanbul. Kongre Özet Kitabı, bildiri no: 232 


  3- G. Doğusoy, N. Erdoğan, F. Gözükara, N. Karadayı. Tracheo-Bronchopathia Osteoplastica. XV. European Congress of Pathology, September 3rd-8th,1995, Copenhagen, Denmark. Pathology Research and Practice 191/7-8: 655, 1995


  4- G. Doğusoy, S. Erdamar, N. Tüzüner, H. Tüzün,N. Uzunışık... Thymoma: A clinicopathological comparative study of 28 cases and the prognostic significance of flow cytometric DNA analysis. XV. European Congress of Pathology, September 3rd-8th,1995, Copenhagen, Denmark. Pathology Research and Practice 191/7-8: 655,1995


  5- S. Erdamar, G. Doğusoy, H.Tüzün, N.Uzunışık, I. Doğusoy, A. Yalçıner, N. Tüzüner. Prognostic significance of clinicopathological features and flow cytometric DNA analysis in thymomas. XIIIth Meeting of the International Society of Haematology, September 3-8, 1995, Istanbul. Abstract Book, bildiri no: 279 


  6- S. Özen, B. Ferhanoğlu, G. Doğusoy, N. Tüzüner. Idiopatic Myelofibrosis, clinicopathological analysis of 32 patients. XIIIth Meeting of the International Society of Haematology, September 3-8, 1995, Istanbul, Abstract Book, bildiri no: 911


  7- G. Doğusoy, S. Göksel, H. Durak, I. Pakiş, S. Göçener, B. Şener, G. Ersoy, N. Özkan, C. Leblebici, A. Somay, N. Erdoğan. Histologic and immunohistochemical findings in gastric mucinous adenocarcinoma. XXI International Congress of the International Academy of Pathology and 12th World Congress of Academic and Environmental Pathology, 20-25 October 1996, Budapest, Hungary. Pathology International 46;1: 309, 1996 


  8- G. Doğusoy, I. Pakiş, H. Durak, S. Göksel, S. Göçener, B. Şener, G. Ersoy, C. Leblebici, A. Somay, N. Özkan, N. Erdoğan. An immunohistochemical study of gastric neuroendocrine tumors. XXI International Congress of the International Academy of Pathology and 12th World Congress of Academic and Environmental Pathology, 20-25 October 1996, Budapest, Hungary. Pathology International 46;1: 310, 1996 


  9- G. Doğusoy, H. Durak, I. Pakiş, S. Göksel, S. Göçener, N. Özkan, G. Ersoy, C. Leblebici, A. Somay, B. Şener, N. Erdoğan. Gastric neuroendocrine tumors. XXI International Congress of the International Academy of Pathology and 12th World Congress of Academic and Environmental Pathology, 20-25 October 1996, Budapest, Hungary. Pathology International 46;1: 311, 1996 


  10- S. Erdamar, S. Göksel, E. Akyıldız, G. Doğusoy, N. Güngör, S. Göçener, B. Şener, N. Erdoğan. The importance of the neuroendocrine markers and the expression of p53 and PCNA in the neuroendocrine carcinoma of the colon and rectum. XXI International Congress of the International Academy of Pathology and 12th World Congress of Academic and Environmental Pathology, 20-25 October 1996, Budapest, Hungary. Pathology International 46;1: 313, 1996


  11- S. Göksel, N. Güngör, G. Doğusoy, A. Baliç, S. Erdamar, E. Akyıldız, N. Erdoğan, A. Genç, S. Göçener, B. Şener. Lymphangiosis type diffusely infiltrating primary colorectal carcinoma: realy another colorectal carcinoma? XXI International Congress of the International Academy of Pathology and 12th World Congress of Academic and Environmental Pathology, 20-25 October 1996, Budapest, Hungary. Pathology International 46;1: 316, 1996


  12- S. Göksel, E. Akyıldız, S. Erdamar, G. Doğusoy, N. Güngör, A. Genç, S. Göçener, B. Şener, N. Erdoğan. Histologic appearance of colorectal neuroendocrine carcinoma. XXI International Congress of the International Academy of Pathology and 12th World Congress of Academic and Environmental Pathology, 20-25 October 1996, Budapest, Hungary. Pathology International 46;1: 317, 1996


  13- G. Yetkin, M. Uludağ, A. Çakmak, A. İşgör, G. Doğusoy. Prophylactic and therapeutic use of defibrotide in mesenteric ischemia. Eurosurgery 96, 6th European Congress of Surgery, October 1996, Rome, Italy. The British Journal of Surgery 83; 2: 153-154, 1996 


  14- G. Ersoy, G. Doğusoy, S. Göksel, S. Göçener. Histologic and immunohistochemical findings in pancreatic tumors. XVIth European Congress of Pathology, August 31-September 4, 1997, Maastricht, The Netherlands. Pathology Research and Practice 193/5-6: 386, 1997. 


  15- S. Göksel, G. Doğusoy. Squamous metaplasia of the anal canal glandular mucosa with solitary ulcer syndrome like changes in the background. XVIth European Congress of Pathology, August 31-September 4, 1997, Maastricht, The Netherlands. Pathology Research and Practice 193/5-6: 397, 1997


  16- G. Doğusoy, S. Göçener. Demonstration of Ebstein-Barr virus latent membrane protein and the bcl-2 oncogene protein expression in Hodgkin’s disease. XVIth European Congress of Pathology, August 31-September 4, 1997, Maastricht, The Netherlands. Pathology Research and Practice 193/5-6: 425, 1997 


  17- G. Doğusoy, S.Erdamar, S. Göçener. Immunohistochemical characteristics of Reed-Sternberg and Hodgkin’s cells. XVIth European Congress of Pathology, August 31-September 4, 1997, Maastricht, The Netherlands. Pathology Research and Practice 193/5-6: 426, 1997 


  18- G. Ersoy, G. Doğusoy, S. Göçener, S. Göksel. EBV associatıon and p53 and bcl-2 proteins expression in gastric carcinomas. XXII International Congress of the International Academy of Pathology and 13th World Congress of Academic and Enviromental Pathology, October 18-23, 1998, Nice, France. Archives D’Anatomie et de Cytolologie Pathologiques, 46/5-6: 386, 1998


  19- G. Doğusoy, F. Anık-Karayel, S. Göksel, S.Göçener. Histopathologic and immunohisto-chemical findings in primary gastric lymphomas. XXII International Congress of the International Academy of Pathology and 13th World Congress of Academic and Enviromental Pathology, October 18-23, 1998, Nice, France. Archives D’Anatomie et de Cytolologie Pathologiques, 46/5-6: 392, 1998 


  20- F. Anık-Karayel, G. Doğusoy, S. Göksel, S.,Göçener. Expression of bcl-2 and p53 proteins in Primary Gastric Lymphomas. XXII International Congress of the International Academy of Pathology and 13th World Congress of Academic and Enviromental Pathology, October 18-23, 1998, Nice, France. Archives D’Anatomie et de Cytolologie Pathologiques, 46/5-6: 393, 1998 


  21- S. Göksel, N. Büyükpınarbaşılı, G. Doğusoy. Intraductal papillary neoplasm of the pancreas. XXII International Congress of the International Academy of Pathology and 13th World Congress of Academic and Enviromental Pathology, October 18-23, 1998, Nice, France. Archives D’Anatomie et de Cytolologie Pathologiques, 46/5-6: 511, 1998


  22- S. Göksel, F. Anık-Karayel, G. Doğusoy. Pleomorphic (Sarcomatoid) carcinoma of the pancreas. XXII International Congress of the International Academy of Pathology and 13th World Congress of Academic and Enviromental Pathology, October 18-23, 1998, Nice, France. Archives D’Anatomie et de Cytolologie Pathologiques, 46/5-6: 511, 1998


  24- S. Mercimek, T. Kutlu, G. Doğusoy, T. Erkan, F. Çullu, GT. Tümay. Frequence de la maladie Coeliaque dans la famille des enfants atteints de la maladie Coeliaque. Congres Annuel du Groupe Francophone d'Hepatologie, Gastroenterologie et Nutrition Pediatriques. 10-12 Mars 1999, Lille, France. 


  25- S. Erdamar, S. Göçener, G. Doğusoy, S. Göksel. Loss of cyclin-dependent kinase inhibitor p27 is a novel early marker in human gastric cancer: an immunohistochemical study. 88th Annual Meeting of International Academy of Pathology, March 20-26, 1999, San Fransisco, USA. Modern Pathology 12/1: 7, 1999.


  26- G. Doğusoy, F. Anık-Karayel, S.Göçener, S. Göksel. Immunohistochemical analyses of primary gastric lymphomas. 17th European Congress of Pathology and XIX. Spanish Congress of Pathology, September 18-23, 1999, Barcelona, Spain. Virchows Archiv 435(3); 242, 1999.


  27- K. Bal, M. Öztürk, T. Toparlak, G. Doğusoy. PS2 expression in gastritis and duodenal ulcers: comparison with histopathological parameters and Helicobacter pylori status. 7th U European Gastroenterology Workshop, Roma 1999. Gut 45(Suppl V):A111, 1999.


  28- A.Akçay Turan, G. Doğusoy, S. Erdamar. Gastric epithelial kinetics in H.pylori gastritis, precancerous lesions and gastric carcinoma. XXVI. Semaine Medicale Balkanique, 7-10 Mai 2000, Istanbul. Archieves of the Balkan Medical Union 35 (1-Suppl): 53, 2000.


  29- F. Öz, S. Dervişoğlu, G. Doğusoy, F. Aksoy, R. Ramazanoğlu, E. Düren. Incidence of occult papillary carcinoma in thyroid glands and its association with hyperthyroidism. XXVI. Semaine Medicale Balkanique, 7-10 Mai 2000, Istanbul. Archieves of the Balkan Medical Union 35 (1-Suppl): 55, 2000.


  30- F. Öz, G. Doğusoy, S. Dervişoğlu, İ. Çetinaslan, F. Aksoy, E. Düren. Histologic classification and epidemiologic considerations of thyroid carcinomas. . XXVI. Semaine Medicale Balkanique, 7-10 Mai 2000, Istanbul. Archieves of the Balkan Medical Union 35 (1-Suppl): 55, 2000.


  31- H. Tuncel, M. T. Kalkan, İ. Bayrak, G. Doğusoy. The effect of 50 Hz frequency sinusoidal magnetic field on immune system of young-old female and male rats. Millennium International Workshop on biological Effects of Electromagnetic field. Heraklion, Crete, Greece, 17-20 October, 2000.


  32- Doğusoy G, Ersoy G, Göçener S, Göksel S, Döventaş A. CD44 and c-erb-B2 expression in gastric carcinoma. 18th European Congress of Pathology 8-13 September, 2001, Berlin, Germany. Virchows Archiv 439; 278,2001.


  33- Erdamar S, Akı H, Doğusoy G, Göksel S, Göçener S, Büyükpınarbaşılı N. Analysis of p27 and TGF-beta expressions in colorectal cancer associated with inflammatory bowel disease and /or poliposis coli. 18th European Congress of Pathology 8-13 Eylül 2001, Berlin, Almanya. Virchows Archiv 439; 279,2001.


  34- Erdamar S, Tuncel H, Çelikbaş I, Doğusoy G, Göksel S. Association of p27 and TGF-beta expressions with colorectal cancer: an immunohistochemical study. The European Cancer Conference 21-25 October 2001, Lisbon. European Journal of Cancer 37(Suppl 6): s304, 2001 


  35- Özdemir H, Kutlu T, Erkan T, Çullu F, Adın A, Doğusoy G, Akdeniz E,... Frequence de la maladie coeliaque chez les enfants turcs atteints de diabete juvenil. 23 e Congres Annuel du Groupe Francophone d’Hepatologie, Gastroenterologie et Nutrition Pediatrique. 25-27. 4. 2002, La Marsa, Tunus. 


  36- Ersan Y, Ertürk S, Doğusoy G, Şenocak M, Çiçek Y, Sarıbeyoğlu K. Influence on prognosis of microscopical resection-line involvement in patients undergoing potentially curative resections for gastric cancer. XXVII-eme Semaine Medicale Balkanique 19-21 Juin, 2002, Chişinau, Republique Moldova. 


  37- Erdamar AS, Aydın O, Demir G, Doğusoy G, Goksel S. MMP-2 and TIMP-2 expression in colorectal carcinoma: could be used as poor prognostic marker. XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology, October 5-11, 2002, Amsterdam, the Netherlands, Histopathology 2002. 


  38- Doğusoy BG, Yirmibeşcik S, Göçener S, Erdamar S, Demir G, Göksel S. Matrix metalloproteinase and VEGF expression in colorectal neuroendocrine tumors. XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology, October 5-11, 2002, Amsterdam, the Netherlands, Histopathology 2002 


  39- Kocazeybek B, Çetin ES, Erzin Y, Köksal V, Göksel S, Altun S, Aslan M, Doğusoy G, Dobrucalı A. Helicobacter pylori Cag pathogenity island genes CagA, CagE and VacA subtypes in Turkish dyspeptic patients. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, May 26th-30th 2005, Istanbul, Turkey.


  41- Çetin ES, Kocazeybek B, Erzin Y, Köksal V, Göksel S, Altun S, Aslan M, Doğusoy G, Dobrucalı A. Influences of Interleukin 1B and Interleukin 1RN polymorphism on the development of nonulcer dyspepsia, duodenal ulcer and gastric cancer in Turkish population. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, May 26th-30th 2005, Istanbul, Turkey.


  42- Doğusoy G, GIST Working Group, Turkish Society of Pathology. Gastrointestinal stromal tumors: a multicenter study of 645 Turkish cases. 20th European Congress of Pathology, September 3-8, 2005, Paris, France. Virchow’s Archiv,447;2: 184, 2005.

  43- Ciğercioğulları E, Goksel S, Doğusoy GB, Cetin SE, Çelik AF, Erzin Y, Hamzaoğlu I. An analysis of the reliability of detection and diagnostic value of various pathologic features in Crohn’s disease. 20th European Congress of Pathology, September 3-8, 2005, Paris, France. Virchow’s Archiv,447;2: 391-392, 2005.


  44- Peker D, Doğusoy GB, Cetin SE, Goksel S. Gastroenteropancreatic endocrine tumors: histopathologic features and categorization according to WHO classification. 20th European Congress of Pathology, September 3-8, 2005, Paris, France. Virchow’s Archiv,447;2:395-396, 2005.


  45- Aydın O, Goksel S, Erdamar S, Göçener S, Doğusoy GB. Immunohistochemical study of genetic alterations, muc-1 and muc-2 expression in intraductal and invasive ductal tumors of the pancreas. 20th European Congress of Pathology, September 3-8, 2005, Paris, France. Virchow’s Archiv,447;2:399, 2005.


  46- Ramazanoğlu R, Uygun N, Doğusoy G, Cantaşdemir M, Kapan M, Pekmezci S. Solid-pseudopapillary tumor of pancreas (SPTP) diagnosed by FNAB (case report). 31st European Congress of Cytology 2-5 October 2005, Paris, France. Journal of Cytopathology 16 (Suppl.2), 44, 2005.


  47- Peker D, Doğusoy GB, Cetin SE, Goksel S. Gastroenteropancreatic endocrine tumors: categorization according to WHO classification and histopathologic features. XXVI. International Congress of the International Academy of Pathology, September 16-21, 2006, Montreal, Quebec, Canada. Modern Pathology 19, Suppl 3, 2006.


  48- Doğusoy GB, Gastrointestinal stromal tumors: A multicenter study of 707 Turkish cases. XXVI. International Congress of the International Academy of Pathology, September 16-21, 2006, Montreal, Quebec, Canada. Modern Pathology 19, Suppl 3, 2006.


  49- Erdamar S, Uçaryılmaz E, Doğusoy GB, Goksel S. The importance of NF-kappa B and Cox expression in colorectal carcinomas. XXVI. International Congress of the International Academy of Pathology, September 16-21, 2006, Montreal, Quebec, Canada. Modern Pathology 19, Suppl 3, 58, 2006.


  50- Erdamar S, Uçaryılmaz E, Doğusoy GB, Goksel S. Correlations of MLH-1/MSH-2 expressions and clinicopathologic features in colorectal carcinomas. XXVI. International Congress of the International Academy of Pathology, September 16-21, 2006, Montreal, Quebec, Canada. Modern Pathology 19, Suppl 3, 2006.


  51- Erdamar S, Uçaryılmaz E, Doğusoy GB, Goksel S. Frequency and prognostic significance of k-ras codon 12 and 13 mutations in colorectal carcinomas from Turkey. XXVI. International Congress of the International Academy of Pathology, September 16-21, 2006, Montreal, Quebec, Canada. Modern Pathology 19, Suppl 3, 2006.


  52- Doğusoy GB, GIST Working Group, Turkish Society of Pathology. Gastrointestinal stromal tumors: Recent results of a nationwide database including 1008 cases with histopathological and immunophenotypical features. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 161, 2007. 


  53- Çobanoğlu Ü, Tekelioğlu Y, Özoran Y, Ensari A, Dursun A, Doran F, Gedikoğlu G, Doğusoy G, Pak I, Tunçyürek M, Sağol Ö, Kapran Y. Flow cytometric DNA analysis of Gastrointestinal stromal tumors. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 168, 2007. 


  54- Kapran Y, Doğusoy GB, Ensari A, Sağol Ö, Yerci Ö, Bilezikci B, Pak I, Kayaselçuk F, Yılmaz B, Özoran Y. Gastrointestinal and pancreatic neuroendocrine tumors (GEPNETs), analysis of a multicentric study on 191 surgically removed tumors. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 178, 2007. 


  55- Kaygusuz G, Çekin N, Şahin F, Bozdayı M, Erhan A, Kapran Y, Doğusoy GB, Doran F, Yerci Ö, et al. Clinicopathologic and molecular characteristics of 523 Turkish gastrointestinal stromal tumor cases: a multicenter study. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 178, 2007. 


  56- Arıcı S, Ataizi Ç, Ayhan S, Bilezikçi B, Demirkan N, Dizdaroğlu F, Doğusoy G, Doran F, Dursun A, Elpek Ö, Ensari A, Itabashi M, et al. Gastrointestinal epithelial dysplasia/neoplasia: Where do Turkish pathologists stand- east or west? 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 179, 2007.


  57- Doğusoy GB, Çelik AF, Ciğercioğulları E, Göksel S, Erdamar Çetin S, Baysal B, Hatemi İ. Clinicopathologic features of tuberculous colitis diagnosed in endoscopic biopsies. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 224, 2007.


  58- Demiröz AS, Doğusoy GB, Akı H, Erdamar Çetin S, Göksel S, Tüzüner N. Gastrointestinal lymphomas: clinicopathologic and immunophenotypic features. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 316, 2007.


  59- Kepil N, Göksel S, Ergüney S, Erdamar Çetin S, Karahasanoğlu T, Doğusoy GB. Histological tumor regression patterns of preoperative neoadjuvan chemo-radiotherapy applied colorectal carcinoma and the importance of the identification of associated radiation induced bowel changes for life quality. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 323, 2007. 


  60- Aydın Ö, Doğusoy GB, Erdamar Çetin S, Göksel S. Solid pseudopapillary tumor of pancreas: is it really rare? 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 326, 2007.


  61- Erdamar S, Uçaryılmaz E, Kepil N, Özbek U, Aslan E, Dirican A, Doğusoy G, Göksel S. The relationship of k-ras mutation and mucinous differentiation of colorectal carcinomas. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 329, 2007.
  Soluk M, Doğusoy G, Erdamar S, Göksel S. Serrated adenomas and sessile serrated polyps. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 330, 2007.


  62- Demiröz AS, Erdamar Çetin S, Özbay G, Aslan S, Erenler İ, Doğusoy GB, Göksel S. Problems of differential diagnosis in primary and metastatic nodular lesions of liver: an analysis of a series with 169 cases. 21st European Congress of Pathology, September 8-13, 2007, Istanbul, Turkey. Virchows Archiv 451: 2; 379, 2007.


  63- O. Aydın, S. Erdamar, B, Ozucer, N. Karatas, K. Kouladouros, D. C. Castano, U. Gürsu, G. Demir, G.Doğusoy, S. Goksel. Correlation of EGFR expression with clinicopathological features in pancreatic ductal carcinomas. 3rd Intercontinental Congress of Pathology, May 18-21, 2008, Barcelona, Spain. Virchows Archiv 452: Suppl 1; 32, 2008.


  64- S. Erdamar, N. Karatas, B, Ozucer, O. Aydın, G.Doğusoy, S. Goksel, G. Demir, I. Erenler. Clinicopathological characteristics of Turki,sh patients with pancreatic ductal caancers. 3rd Intercontinental Congress of Pathology, May 18-21, 2008, Barcelona, Spain. Virchows Archiv 452: Suppl 1; 129, 2008.


  65- Doğusoy GB, Esen T, Erdamar Çetin S, Göksel S, Çullu F, Kutlu T, Erkan T, Çelik AF, Hatemi I. Correlation of clinical and histopathologic features of celiac disease. 3rd Intercontinental Congress of Pathology, May 18-21, 2008, Barcelona, Spain. Virchows Archiv 452: Suppl 1; 213, 2008.


  66- O. Aydın, S. Erdamar, N. Karatas, G. Yaşayan, B, Ozucer, P. Yamaç, R. Ramazanoğlu, S. Purisa, G.Doğusoy, S. Goksel. The importance of COX-2 expression in pancreatic ductal adenocarcinomas. XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathology, October 12-17, 2008, Athens, Greece. Histopathology 53 (Suppl 1), 124, 2008.


  67- S. Erdamar, N. Karakas, P. Yamaç G, B, Ozucer, M. Kutahyalıoğlu, A. Baser, H. S. Arslan, H. Demir, A. Dirican, G.Doğusoy, S. Goksel. Mucinous differentiation can predict biological behavior? Cerrahpaşa Medical Faculty experience in 535 cases with colorectal carcinomas. XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathology, October 12-17, 2008, Athens, Greece. Histopathology 53 (Suppl 1), 132, 2008.


  68- T Esen, GB Doğusoy, S Erdamar Çetin, S Göksel, F Çullu, T Kutlu, A Çelik, İ Hatemi, P Çağatay. Interobserver reproducibility of histopathologic features in celiac disease and correlation with clinical findings. XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathology, October 12-17, 2008, Athens, Greece. Histopathology 53 (Suppl 1), 133, 2008.


  69- A. Demiröz, H. Akı, G.Doğusoy, S. Goksel. Interobserver variation in the histopathological assessment of gastric lymphoma: an analysis of a series with 79 cases. XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathology, October 12-17, 2008, Athens, Greece. Histopathology 53 (Suppl 1), 225, 2008.


  70- S.R. Ramazanoğlu, N. Uygun, C. Çakalır, H. Durak, S. Göksel, G.Doğusoy, S. Erdamar, M. Cantaşdemir, H. Şentürk, S. Pekmezci, V. Durgun. Pancreas cytology evaluation of 306 cases (8 years of experience). American Society of Cytopathology 56th Annual Scientific Meeting, November 7-11, 2008. Cancer Cytopathology 114/5: October 25, 449, 2009.


  71- S. Gencer, G.Dogusoy , A.K. Belli , M.B. Irmak Yazicioglu, "Expression Of Mmp-2 And Mmp-9 in Gastric Cancer", 33rd Febs Congress And 11th IUBMB Conference, Atina/Yunanistan, Jun. 2008, Febs Journal, 275, Suppl. 1,Pp. 263 


  72- G. Sen, S. Gencer, G. Dogusoy, AK. Belli, M. Paksoy, MBI. Yazicioğlu. "Analysis Of Wnt Ligands And Β-Catenin In Gastric Tumors", 33rd Febs Congress And 11th IUBMB Conference , Atina/Yunanistan, Jun. 2008, The Febs Journal, 275, Suppl 1,Pp. 309 


  73- S. Gencer, G. Sen, MBI. Yazicioglu, G. Dogusoy, AK. Belli, "Noncanonical Pathway Stimulator Wnt5a Is Upregulated In Gastric Carcinoma", 33rd Febs Congress And 11th IUBMB Conference , Atina/Yunanistan, Jun. 2008, The FEBS Journal, 275, suppl 1,pp. 348


  74- Bulbul Dogusoy G, Bassullu N, Turkmen I, Tokat Y, Yaprak O, Yuzer Y, Dayangac M. "Correlation of clinical and histopathologic features of hepatocellular carcinomas diagnosed in hepatectomy specimens", Intercongress Meeting of the European Society of Pathology, Krakow, Poland, Virchows Archive, Vol. 457, Number 2, Page: 264, Abstract No: 0365, 31 August- 3 September 2010. (Poster Presentation) 


  75- Yuzer Y, Yaprak O, Dayangac M, Bulutcu F, Yalcin L, Bulbul Dogusoy G, Bassullu N, Demirbas T, Guler N, Killi R, Tokat Y. "A single center experience: Treatment of HCC with transplantation, prognostic factor analysis", Joint International Congress of ILTS, ELITA, and LICAGE, Valencia, Spain, Liver Transplantation, Vol.17 Number 6 Suppl. I, Page: S218-219, Abstract No: P-298, June 22-25, 2011 (Poster Presentation)

  76- Okutur K, Bassullu N, Aydin K, Bozkurt M, Namal E, Tecimer C, Mandel NM, Akcali Z, Bulbul Dogusoy G, Demir G. "The predictive and prognostic significance of PTEN, p27 and PI3K expression in Her-2 overexpressing metastatic breast cancer", The European Multidisciplinary Cancer Congress, Stocholm, Sweden, Abstract Book, Page: 355, Abstract No:5083 September 2011 (Poster Presentation)


  77- Turkmen IC, Bassullu N, Elmali F, Gunenc BB, Bulbul Dogusoy G, Arici S. "Interobserver variability in cervical smears of the patients with history of abnormal cytology; comparison of conventional Pap smears and liquid based cytology", 36 th European Congress of Cytology, Istanbul, Turkey, J Cytopathology, Vol. 22, Suppl. I, Page: 68, Abstract No: p-042, September 22-25, 2011 (Poster Presentation)


  78- Demirbas T, Altaca G, Dayangac M, Yaprak O, Guler N, Akyildiz M, Bulbul Dogusoy G, Bassullu N, Ulusoy L, Bulutcu F, Tokat Y, Yuzer Y. ‘‘The estimation of hepatic steatosis by noninvasive parameters for living liver donors’’, 17th Annual International Congress on ILTS, San Francisco, USA, Liver Transplantation, Vol. 18, Suppl.I   Page: S203, May 16-19, 2012 (Poster Presentation) 


  79- Dayangac M, Yaprak O, Bassullu N, Demirbas T, Guler N, Akyildiz M, Bulbul Dogusoy G, Yuzer Y, Tokat Y. "Living donor liver transplantation for small (≤2 cm) hepatocellular carcinoma: A class of its own", The International Liver Transplantation Society 17th Annual International Congress, San Francisco, USA, Liver Transplantation,Vol.18 Number 5 Suppl.I, Page: S255-256, Abstract No: P-350, May 16-19, 2012 (Poster Presentation) 


  80- Bassullu N, Turkmen I, Dayangac M, Korkmaz PY, Yasar R, Yaprak O, Akyildiz M, Tokat Y, Yuzer Y, Bulbul Dogusoy G. "Expressions of c-erb-B2, EGFR, p27, PTEN, m-TOR, PI3K in hepatocellular carcinomas and adjacent liver tissues", 24th European Congress of Pathology, Prague, Czech Republic, Virchows Archive, Vol. 461, Suppl. I, Page: S207, Abstract No: PS-14-003, September 8-12, 2012 (Poster Presentation) 


  81- Bassullu N, Namal E, Turkmen I, Yasar R, Korkmaz PY, Akcali Z, Demir G, Bulbul Dogusoy G. "Expressions of EGFR, ERCC-1, β Tubulin III, RRM-1 in advanced non-small cell lung carcinoma", 24th European Congress of Pathology, Prague, Czech Republic, Virchows Archive, Vol. 461, Suppl. I, Page: S56, Abstract No: OFP-19-004, September 8-12, 2012 (Oral Presentation) 


  82- Turkmen I, Bassullu N, Toptas B, Ozturk T, Yasar R, Korkmaz PY, Saygili N, Ozturk O, Demir G, Bulbul Dogusoy G. "The relation of BRAF V600E mutation and microsatellite instability in colorectal carcinomas’’ 24th European Congress of Pathology, Prague, Czech Republic, Virchows Archive, Vol. 461, Suppl. I, Page: S189-190, Abstract No: PS-11-064, September 8-12, 2012 (Poster Presentation) 


  83-Bassullu N, Turkmen I, Dayangac M, Korkmaz PY, Yasar R, Yaprak O, Akyildiz M, Tokat Y, Yuzer Y, Bulbul Dogusoy G. "Expressions of c-erb-B2, EGFR, p27, PTEN, m-TOR, PI3K in hepatocellular carcinomas and adjacent liver tissues", 29th Congress of International Academy of Pathology, Cape Town, South Africa, Histopathology,Vol 61, Suppl. I, Page: 141, Abstract No:405, 30 September- 05 October 2012 (Poster Presentation) 

  84- Bassullu N, Namal E, Turkmen I, Yasar R, Korkmaz PY, Akcali Z, Demir G, Bulbul Dogusoy G. "Expressions of EGFR, ERCC-1, β Tubulin III, RRM-1 in advanced non-small cell lung carcinoma", 29th Congress of International Academy of Pathology, Cape Town, South Africa, Histopathology,Vol 61, Suppl. I, Page: 202, Abstract No: 573, 30 September- 05 October 2012 (Poster Presentation) 


  85- Turkmen I, Bassullu N, Toptas B, Ozturk T, Yasar R, Korkmaz PY, Saygili N, Ozturk O, Demir G, Bulbul Dogusoy G. "The BRAF V600E mutation and microsatellite instability ın colorectal carcinomas’’, 29th Congress of International Academy of Pathology, Cape Town, South Africa, Histopathology,Vol 61, Suppl. I, Page: 96, Abstract No: 274, 30 September- 05 October 2012 (Poster Presentation)


  86- Başsüllü N, Türkmen İ, Dayangaç M, Korkmaz PY, Yaşar P, Akyıldız M, Yaprak O, Tokat Y, Yüzer Y, Bülbül Doğusoy G. The predictive and prognostic significance of c-erb-B2, EGFR, PTEN, m-TOR, PI3K, p27, and ERCC-1 expression in Hepatocellular Carcinoma, BIOFEST 2012 International Bio Conference & Event, Leonia International Convention Centre, Hyderabad, India, 12-13 December, 2012 (Best Speaker Presentation Ödülü)


  87- Namal E, Bozkurt M, Öztürk A, Pilancı KN, Bassullu N, Pamukcu O, Bulbul Dogusoy G, Saglam S, Akçalı Z, Demir G. Biologic markers guiding the treatment of non-small cell lung cancer. RRM-1, class III β tubulin and ERCC-1. 2013 ASCO Annual Meeting (May 31-June 4, 2013, Chicago, IL/USA.


  88- Başsüllü N, Turkmen I, Dayangaç M, Korkmaz PY, Yaşar R, Akyıldız M, Yaprak O, Tokat Y, Yüzer Y, Bulbul Dogusoy G. "The New Predictive and Prognostic Markers in Hepatocellular Carcinoma", BIT’s 3rd Annual World Congress of Microbes-2013 (WCM-2013), SHV-6: Screening, Diagnosis and Treatment of Viral Liver Cancer, Wuhan, China, July 30- August 1, 2013


  89- Bassullu N, Turkmen I, Coban I, Guler N, Dayangac M, Akyildiz M, Yaprak O, Yuzer Y, Tokat Y, Dogusoy GB. "Clinicopathological and immunohistochemical evaluation of cholangiocarcinoma, cholangiolocarcinoma, hepatocellular carcinoma and mixed hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma", 25th European Congress of Pathology, Lisboa, 31 August-4 September 2013 (Poster Presentation) 


  90- Dogusoy GB, Bassullu N, Coban I, Hancer V, Buyukdogan M, Namal E, Toker A, Yasar R, Demir G. "Correlation between EGFR expression, gene amplification and KRAS mutation in lung adenocarcinoma", 25th European Congress of Pathology, Lisboa, 31 August-4 September 2013 (Poster Presentation)