Prof. Dr. Gülden KAFALI Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Çocuk Kardiyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Pediatrik Kardiyoloji
 • Fetal Ekokardiyografi

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 2017
   Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
   Çocuk Kardiyoloji

   2009 - 2011
   TC Demiroğlu Bilim Üniversitesi
   Pediatrik Kardiyolog 

   2005 - 2009
   Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Çocuk Kardiyoloji

   1999 - 2002
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Kardiyoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

   1988 - 1992
   Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

   • Türk Pediyatrik Kardiyoloji Derneği
   • Türk Kardiyoloji Derneği
   • Türk Tabibler Birliği  
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Perçin F, Düzcan F, Kafalı G, Sezgin İ. A new syndrome with cardiac malformation, cleft lip-palate, microcephaly and digital anomalies?. Clin Genet 48: 264-7, 1995. 
   • 2. Kafalı G, Toksoy HB, Cevit Ö. Blood pressure measurement in children aged 7 to 15years in Sivas region-Türkiye. Journal of Tropical Pediatrics  1997; 43: 243-8. 
   • 3. Tanzer F, Yazar N, Hakgüdener Y, Kafalı G. Intravenous immunoglobulin for prevention ofsepsis in preterm infants. Turkish Journal of  Pediatrics 1997; 39: 341-5. 
   •     4. Kafalı G, Tanzer F, Yıldız E. Neonatal purpura fulminans due to homozygous protein C deficiency. Journal of Tropical Pediatrics 1998; 44: 122-3. 
   •     5. Kafalı G, Erselcan T,  Tanzer F. Effect of antiepileptic drugs on bone mineral density in children between ages 6 and 12 years. Clin Pediatr (Phila) 1999; 38: 93-8. 
   •     6. Kafalı G, Elsharshari H, Özer S, et al. Incidence of dysrhythmias in congenitally corrected transposition of great arteries. Turkish Journal of  Pediatr 2002; 44: 219-23. 
   •     7. Hasçelik S, Yalnızoğlu D, Kafalı G, Çeliker A, Cila A, Topçu M, Gürgey A. Stroke owing to  noncompaction of myocardium. Journal of  Child Neurology 2003; 18: 437-9. 
   •     8. Çeliker A, Kafalı G, Ceviz  N, Özer S. The Results of Electrophysiological Study and Radiofrequency Catheter Ablation in Pediatric Patients with Tachycardia. Turkish Journal of  Pediatrics 2003; 45: 209-16. 
   •     9. Kafalı G,  Çeliker A, Özer S. Successful radiofrequency catheter ablation therapy of an adolescent with atrial ectopic tachycardia. Turkish Journal of  Pediatrics 2003; 45: 342-4. 
   •     10.Çeliker A, Kafalı G, Doğan R. Cardioverter defibrillator implantation in a child with isolated noncompaction of the ventricular myocardium and ventricular fibrillation. PACE 2004; 27:104-8. 
   •     11.Alehan D, Kafalı G, Demircin M. Middle aortic sydrome as a cause of dilated cardiomyopathy. The Anatolian Journal of Cardiology 2004; 4: 178-80. 
   •     12. Ozkutlu S, Akça T, Kafali G, Beksaç S. The results of fetal echocardiography in a tertiary center and comparison of low- and high-risk pregnancies for fetal congenital heart defects. Anadolu Kardiyol Derg 2010; 10: 263-9. :
   • 1. Kafalı G, Türkay S, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Determination of reliability of dipstick in The diagnosis of pediatric urinary tract infections. Doğa-Turkish Journal of MedicalSciences 19: 287-93, 1993.
   • 2. Kafalı G, Toksoy HB, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Okul çağı çocuklarda semptomatik veasemptomatik bakteriürü sıklığı. İst Çocuk Klin Derg 28: 118-21, 1993.
   • 3. Toksoy HB, Tanzer F, Kafalı G, Kafalı H, Bakır S. Carnitine levels during halothane anesthesia. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences 20: 263-4, 1994.
   • 4. Toksoy HB, Kafalı G, Kaya R, Gültekin A. Sivas yöresinde 7-15 yaş grubu çocuklarda kan basıncı değerleri. CÜ Tıp Fak Derg 16: 61-5, 1994.
   • 5. Toksoy HB, Kafalı G, Kaya R, Gültekin A. Sivas yöresinde okul çocuklarında obesiteninprevalansı. . CÜ Tıp Fak Derg 16: 137-41, 1994.
   • 6. Toksoy HB, Solak O, Gökalp A, Kafalı G, Eğilmez H. Sivas yöresinde preterm bebeklerde  peri-intraventriküler kanama. İst Çocuk Klin Derg 29: 117-22, 1994.
   • 7. Kafalı G, Toksoy HB, Gültekin A, Bakıcı Z, Berçem İ. Hospitalize edilen alt solunum yolu enfeksiyonlu çocuklarda Mycoplasma pnömonisi. CÜ Tıp Fak Derg 17: 256-60, 1995.