Prof. Dr.
Gülden KAFALI

Prof. Dr.
Gülden KAFALI

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2017
   Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
   Çocuk Kardiyoloji

   2009 - 2011
   TC Demiroğlu Bilim Üniversitesi
   Pediatrik Kardiyolog 

   2005 - 2009
   Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Çocuk Kardiyoloji

   1999 - 2002
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Kardiyoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

   1988 - 1992
   Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

   • Türk Pediyatrik Kardiyoloji Derneği
   • Türk Kardiyoloji Derneği
   • Türk Tabibler Birliği  

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   •      1. Perçin F, Düzcan F, Kafalı G, Sezgin İ. A new syndrome with cardiac malformation, cleft lip-palate, microcephaly and digital anomalies?. Clin Genet 48: 264-7, 1995. 
   • 2. Kafalı G, Toksoy HB, Cevit Ö. Blood pressure measurement in children aged 7 to 15years in Sivas region-Türkiye. Journal of Tropical Pediatrics  1997; 43: 243-8. 
   • 3. Tanzer F, Yazar N, Hakgüdener Y, Kafalı G. Intravenous immunoglobulin for prevention of
   •     sepsis in preterm infants. Turkish Journal of  Pediatrics 1997; 39: 341-5. 
   •     4. Kafalı G, Tanzer F, Yıldız E. Neonatal purpura fulminans due to homozygous protein C deficiency. Journal of Tropical Pediatrics 1998; 44: 122-3. 
   •     5. Kafalı G, Erselcan T,  Tanzer F. Effect of antiepileptic drugs on bone mineral density in children between ages 6 and 12 years. Clin Pediatr (Phila) 1999; 38: 93-8. 
   •     6. Kafalı G, Elsharshari H, Özer S, et al. Incidence of dysrhythmias in congenitally corrected transposition of great arteries. Turkish Journal of  Pediatr 2002; 44: 219-23. 
   •     7. Hasçelik S, Yalnızoğlu D, Kafalı G, Çeliker A, Cila A, Topçu M, Gürgey A. Stroke owing to  noncompaction of myocardium. Journal of  Child Neurology 2003; 18: 437-9. 
   •     8. Çeliker A, Kafalı G, Ceviz  N, Özer S. The Results of Electrophysiological Study and Radiofrequency Catheter Ablation in Pediatric Patients with Tachycardia. Turkish Journal of  Pediatrics 2003; 45: 209-16. 
   •     9. Kafalı G,  Çeliker A, Özer S. Successful radiofrequency catheter ablation therapy of an adolescent with atrial ectopic tachycardia. Turkish Journal of  Pediatrics 2003; 45: 342-4. 
   •     10.Çeliker A, Kafalı G, Doğan R. Cardioverter defibrillator implantation in a child with
   •            isolated noncompaction of the ventricular myocardium and ventricular fibrillation. PACE
   •            2004; 27:104-8. 
   •     11.Alehan D, Kafalı G, Demircin M. Middle aortic sydrome as a cause of dilated cardiomyopathy. The Anatolian Journal of Cardiology 2004; 4: 178-80. 
   •     12. Ozkutlu S, Akça T, Kafali G, Beksaç S. The results of fetal echocardiography in a tertiary center and comparison of low- and high-risk pregnancies for fetal congenital heart defects. Anadolu Kardiyol Derg 2010; 10: 263-9. 
   • C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
   • Araştırma Makaleleri
   • 1. Kafalı G, Türkay S, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Determination of reliability of dipstick in
   •        The diagnosis of pediatric urinary tract infections. Doğa-Turkish Journal of Medical
   •        Sciences 19: 287-93, 1993.
   • 2. Kafalı G, Toksoy HB, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Okul çağı çocuklarda semptomatik ve
   •       asemptomatik bakteriürü sıklığı. İst Çocuk Klin Derg 28: 118-21, 1993.
   • 3. Toksoy HB, Tanzer F, Kafalı G, Kafalı H, Bakır S. Carnitine levels during halothane
   •        anesthesia. Doğa-Turkish Journal of Medical Sciences 20: 263-4, 1994.
   • 4. Toksoy HB, Kafalı G, Kaya R, Gültekin A. Sivas yöresinde 7-15 yaş grubu çocuklarda kan
   •        basıncı değerleri. CÜ Tıp Fak Derg 16: 61-5, 1994.
   • 5. Toksoy HB, Kafalı G, Kaya R, Gültekin A. Sivas yöresinde okul çocuklarında obesitenin
   •        prevalansı. . CÜ Tıp Fak Derg 16: 137-41, 1994.
   • 6. Toksoy HB, Solak O, Gökalp A, Kafalı G, Eğilmez H. Sivas yöresinde preterm bebeklerde
   •        peri-intraventriküler kanama. İst Çocuk Klin Derg 29: 117-22, 1994.
   • 7. Kafalı G, Toksoy HB, Gültekin A, Bakıcı Z, Berçem İ. Hospitalize edilen alt solunum yolu
   •        enfeksiyonlu çocuklarda Mycoplasma pnömonisi. CÜ Tıp Fak Derg 17: 256-60, 1995.
   • 8. Kafalı G, Kunt T, Yıldırım M. Perinatal asfiksili 92 yenidoğanın değerlendirilmesi. İst
   •      Çocuk Klin Derg 30: 176-81, 1995.
   • 9. İçağasıoğlu D, Baskın E, Kafalı G, Koçoğlu F, Toksoy HB, Tanzer F. Moraxella
   •      (Branhamella) Catarrhalis: Üst solunumyolu enfeksiyonlarındaki rolü, ampirik tedavisinde
   •       ampisilin ve ampisilin-sulbaktam kombinasyonunun karşılaştırıldığı randomize klinik bir
   •       çalışma. T Klin Tıp Bilimleri 15: 244-7, 1995.
   •      10. Kafalı G, Gökalp AS. Asfiktik yenidoğanlarda böbrek  fonksiyonları ve renal
   •          yetersizliğin değerlendirilmesi. The evaluation of renal functions and renal failure
   •          in asphyxiated neonates. O.M.U Tıp dergisi 12: 279-86. 1995.
   •   11. Kafalı G, Toksoy HB, Poyraz Ö, Gültekin A, Cevit Ö, Sümer H, Sarıkaya T. Sivas
   •          yöresindeki 2-12 yaş grubu aşılanmış çocuklarda serum kızamık antikor düzeyleri. Çocuk
   •          Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39: 265-70, 1996. 
   •   12. Kafalı G, Tanzer F, Poyraz Ö. Kan veya plazma almış olan çocuklarda anti HCV sıklığı.
   •          CÜ Tıp Fak Derg 19: 8-10, 1997. 
   •   
   •   13. Kafalı G, Sümer H. Infantlarda demir eksikliği anemisine karşı pekmez koruyucu olabilir
   •         mi?. CÜ Tıp Fak Derg 19: 87-92, 1997.
   •  14. Cevit Ö, Toksoy HB, Kafalı G, İçağasıoğlu D, Sütçü İ, Gültekin A. Ponderal İndex as a
   •         predictor of asymmetric small for gestational age infants. CÜ Tıp Fak Derg 19:172-176,
   •        1997.
   •  15. Cevit Ö, Toksoy HB, Bakıcı MZ, İçağasıoğlu D, Şütçü İ, Türkay S, Ergür AT, Kafalı G.
   •        Çocukluk çağı farenjitlerinde beta hemolitik streptokok gruplarının yeri ve streptokok
   •        farenjitlerinin tedavisinde penisilin G prokain ile sefuroksim aksetil’ in karşılaştırılması.
   •         Mikrobiyol Bült 31: 237-244, 1997.  
   •  16. Çeliker A, Karagöz T, Kafalı G. Pacemaker and lead revision in children with transvenous
   •         pacemakers. Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi. 3: 48-56, 2005.
   •  17. Kafalı G, Bilgiç A, Çeliker A. Balon Anjiyoplasti Yapılmış Nativ Koarktasyonlu
   •     Çocuklarda İzlem Sonuçları ve Komplikasyonlar. Gazi Med J 22: 65-71, 2011.
   • Olgu Sunumları
   • 18. Kafalı G, Toksoy HB, Sezgin İ, Perçin F. Poland sendromu (Bir olgu nedeniyle). CÜ Tıp
   •     Fak Derg 15: 276-9, 1993. 
   • 19. Toksoy HB, Tanzer F, İçağasıoğlu D, Kafalı G, Törel A. Bir Lesh-Nyhan sendromu olgusu.
   •       İst Çocuk Klin Derg 28: 249-52, 1993.
   • 20. Toksoy HB, Kafalı G, Gültekin A. Bir karbamazepin intoksikasyonu olgusu. T Klin Pediatri
   •        3: 29-31, 1994.
   • 21. Kafalı G, Tanzer F, Sezgin İ. Bir aglossi-adaktili sendromu olgusu (anal darlıkla birlikte). İst
   •       Çocuk Klin Derg 29: 127-31, 1994.
   • 22. Kafalı G, Tanzer F, Sezgin İ. Distal artrogripozis (Tip I). CÜ Tıp Fak Derg 16:    312-6,
   •       1994.
   • 23. Kafalı G, Eğilmez R, Cevit Ö. Akciğer ve lenf bezi tüberkülozu sonucunda gelişen immun
   •       trombositopenik purpura. Tüberküloz ve Toraks 43: 35-9, 1995.
   • 24. Kafalı G, Toksoy HB, Gültekin A, Sezgin İ, Sekreter E. Yenidoğan döneminde hematolojik
   •       bulgularla ortaya çıkan bir Fanconi anemisi olgusu. İst Çocuk Klin Derg 30: 43-7, 1995.
   • 25. Cevit Ö, Ergür T, Kafalı G, Tanzer F, Sütçü İ, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Prader-Willi
   •       sendromu. CÜ Tıp Fak Derg 20: 314-318, 1998.
   • Derlemeler
   • 26. Toksoy HB, Kafalı G. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının tanı, tedavi ve izlemi.
   •       İlaç ve Tedavi Dergisi 7: 207-13, 1994.
   • 27. Toksoy HB, Kafalı G. Wilms tümörü. Acta Oncologica Turcica 27: 104-9, 1994. 
   • 28. Kafalı G, Tanzer F, Toksoy HB. Çocuklarda kan basıncı ölçümü ve kan basıncı ölçümü
   •       üzerine etkili faktörler. CÜ Tıp Fak Derg 16: 327-9,1994.
   • 29. Bilgiç A, Kafalı G. Dilate  kardiyomiyopati. Katkı Pediatri Dergisi 22: 9-30, 2001.
   • 30. Çeliker A, Kafalı G. Taşikardiyomiyopatiler.  Katkı Pediatri Dergisi 22: 143-154, 2001.
   • 31. Özkutlu S, Kafalı G. Fontan ve benzeri ameliyatlar ve ameliyatların yapıldığı hastaların
   •       izlenimi. Türk Kardiyoloji Seminerleri 8: 380-390, 2003.   
    

Video