Prof. Dr. Fisun BULUTÇU

Prof. Dr.
Fisun BULUTÇU

Anesteziyoloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

   1989 yılında Gazi Üniversitesi’nden mezun olan Prof. Dr. Fisun Bulutçu, 1997 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı'nda uzman, 2007 yılında Doçent ünvanını aldı.

   1997-2004 yılları arasında konjenital ve erişkin kardiyovasküler anestezi üzerine çalışmaları olmuştur. 2007 yılında erişkin karaciğer transplantasyon anestezi programını kurmuş,  2000 yılında UCSF Moffitt-Long Hospital, San Francisco, Amerika erişkin ve Pediatrik Kardiyak Anestezi servisinde gözlemci olarak görev almıştır.
 
   2004 yılında Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulunda görev alan Prof. Dr. Fisun Bulutçu, aynı yıl robotik kalp cerrahisinde Da Vinci sistemini öğrenmek üzere Goethe Üniversitesi, Frankfurt’ta bulunmuştur.
 
   2014 yılında Profesör ünvanını alan Prof. Dr. Fisun Bulutçu,  İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Erişkin ve Pediyatrik Karaciğer Transplantasyon bölümünde Anestezi Direktörü olarak çalışmaktadır.
 

 

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2011 İstanbul Bilim Üniversitesi
 • 2007 - 2011 Florence Nightingale Hastanesi Doçent Doktor
 • 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Uzman Doktor
 • 1997 - 2007 Florence Nightingale Hastanesi
 • 1992 - 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık
 • 1992 - 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi / Anesteziyoloji ABD
 • 1982 - 1899 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti 
 • Türk Tabipler Birliği 
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 
 • EACTA (European Association of Cardiothoracic Anesthesiologists) 
 • ILTS (International Liver Transplantation Society) 
 • LITAC (liver Transplantation Anesthesia and Critical Care Forum)

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Füsun S.Bulutcu, Uğur Özbek, Bülent Polat, Yalım Yalçın, A.R.Karacı, Osman Bayındır. Which may be 
effective to reduce blood loss after cardiac operations in cyanotic children: tranexamic acid, aprotinin or 
combination Pediatric Anesthesia 15,41-46 2005 

2.E.Öklü , F.S Bulutcu, Y.Yalçın, U.Özbek, E. Cakalı, O.Bayındır. Which anesthetic agent alters the 
hemodynamic status during pediatric catheterization ? Comparison of propofol versus ketamine. 
J.Cardiothorac Vasc Anesth 17,686-690 2003 

3.F.S.Bulutcu, Osman Bayındır, Bülent Polat, Yalım Yalçın, Uğur Özbek, Emine Cakalı. Does normoxemic cardiopulmonary bypass prevent myocardia l reoxygenation injury in cyanotic children? J Cardiothorac 
Vasc Anesth 16, 330-333 2002 

4.Osman Bayındır, Bellhan Akpınar, Uğur Özbek, Emine Cakalı, Ülkü Pekcan, Füsun Bulutcu, Bingür Sönmez. 
The hazardous effects of alveolar hypocapnia on lung mechanics during weaning from cardiopulmonary 
bypass. Perfusion 15, 27-31 2000 

5.Füsun Bulutcu, Ahmet Doğrul, M.Oğuz Güç. The involvement of nitric oxide in the analgesic effects of 
ketamine. Life Sciences 71, 841-853 2002 

6.F.Sorkun, Varol Çeliker, E.Akpek, Ö.Akkuş, Ü. Aypar. Comparison of propofol with isoflurane during 
hypotensive anaesthesia for middle ear surgery. Acta Anesth Italica 47, 287-93 1996

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.M.Kanbak, F.Sorkun, D.Dal, Ö.Erçelen, S.Kahraman, Ü.Aypar. Effects of intravenous nitroglycerin infusion 
on heparin anticoagulation and ATIII activity in coronary bypass surgery. 5 th International Congress of 
Cardiothoracic and Vascular Anesthesia September 12-16 İstanbul, 1995 

2.Bulutcu F, Bayındır O, Polat B, Yalçın Y, Kocazeybek B, Karacı A.R, Cakalı E, Özbek U, Pekcan U. Does 
normoxemic PO2 prevent the reoxygenation injury in cyanotic children during CPB? Eacta 2000 The 
European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists 21-24 June Aarhus- Denmark 

3.Bulutcu F, Bayındır O,Polat B, Yalçın Y, Kocazeybek B, Karacı A.R, Cakalı E, Özbek U, Pekcan U. Does 
normoxemic PO2 prevent the reoxygenation injury in cyanotic children during CPB. BJA British 
Journal of Anaesthesia V84 Suppl 1 2000 

4.E.Öklü, F.S Bulutcu, U.Özbek, Y.Yalçın ,E.Cakalı, O.Bayındır. Haemodynamic effects of ketamine and 
propofol in children during cardiac catheterization. EACTA 18 th Annual Meeting of the European 
Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists May 25-28 Prague 2003 

5.E.Öklü, F.S Bulutcu, U.Özbek, Y.Yalçın ,E.Cakalı, O.Bayındır. Haemodynamic effects of ketamine and 
propofol in children during cardiac catheterization. EJA European Journal of Anesthesiology V20 Suppl 
29 2003 

6.Öklü L, Bulutcu F, Akpınar B, Özbek U, Öklü E, Bayındır O. Does intrathecal morphine reduce 
postoperative analgesic requirements in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting? 
13 th World Congress of Anaesthesiologists, April 18-23 Paris 2004 

7.Caynak B, Onan B, Yüksel A, Bulutcu F, Polat B. Presentation and Surgical Approach of the Type 1 
Dissection after previous open cardiac surgery The 12 th Annual Meeting of the Asian Society for 
Cardiovascular Surgery 18-22 April İstanbul 2004 

8.Ozbek U, Bulutcu F, Sağbaş E, Güden M, Akpınar B, Bayındır O. Experiences of video assisted minimally 
invasive surgery via mini thoracotomy: Anesthetic and surgical considerations. The 12 th Annual Meeting 
of the Asian Society for Cardiovascular Surgery 18-22 April İstanbul 2004 Caynak B, Yüksel A, Onan B, Bulutcu F, Polat B. Results of early total correction of tetralogy of Fallot. The 
12 th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery 18*22 April İstanbul 2004 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Osman Bayındır, Uğur Özbek, Emine Cakalı, Belhan Akpınar, Ülkü Pekcan, Füsun Bulutcu, Emine Karahan,
Özgür Kobal, Bingür Sönmez. Kardiyopulmoner baypas çıkışında alveolar hipokapninin önemi. GKD
Anest Yoğ Bak Dern Derg 5, 42-46 1999

2.Uğur Özbek,Emine Cakalı, Füsun Bulutcu, Emine Karahan, Özgür Kobal, Ülkü Pekcan, Osman Bayındır.
Koroner cerrahi sonrası ağrı yönetiminde TENS’in etkinliği. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 6, 35-39 2000

3.Füsun Bulutcu, Osman Bayındır, Bülent Polat, Yalım Yalçın, Bekir Kocazeybek, Uğur Özbek, Ali Rıza Karacı,
Emine Cakalı, Ülkü Pekcan. Normoksemik kardiyopulmoner baypas siyanotik çocuklarda reoksijenizasyon
hasarını önler mi? . GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 6, 19-23 2000

4.Füsun Bulutcu. Konjenital kalp cerrahisinde ultrafiltrasyon. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 7, 22-25 2001
Bülent Polat, Yalım Yalçın, A.Kubilay Korkut, A.R.Karacı, A.Ali Korkmaz, Mert Yılmaz, Resmiye Beşikci,
Füsun Bulutcu, Osman Bayındır. Büyük arter transpozisyonunda arteryel switch operasyonu (Jatene
Prosedürü) Türk Kardiyol Der Arş 29, 549-556 2001

5.Füsun Bulutcu, Osman Bayındır. Kalp Cerrahisinde kandan korunma teknikleri: Preoperatif otolog
donasyon ve eritropoetin GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 12(4) 132-136 2006
 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.Osman Bayındır, F.S. Bulutcu, B. Polat, E.Cakalı, Y.Yalçın, Ü.Pekcan, A.R.Karacı, U.Özbek, K.Ö.Kobal,
Bingür Sönmez. Siyanotik kalp hastalıklarında kontrollü kardiyak reoksijenizasyon (KKR) . TARK 98 XXXII.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 28 Ekim-01 Kasım Antalya 1998

2.U.Özbek, E.Cakalı, E.Karahan, Ü.Pekcan, F.Bulutcu, Ö.Kobal, O.Bayındır, B. Sönmez. Koroner cerrahi
sonrası ağrı yönetiminde TENS’in etkinliği. TARK 98 XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
28 Ekim-01 Kasım Antalya 1998

3.U.Özbek, E.Cakalı, Ü.Pekcan, F.Sorkun, A.Hamzaoğlu, O.Bayındır. Peroperatif hipoksi: Pulmoner emboli.
Ortopedik Anestezi Sempozyumu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği 26-29 Mart Erzurum
1998

4.B.Polat, Y.Yalçın, A.R.Karacı, M.Yılmaz, R.Beşikci , F.Sorkun, O.Bayındır. Büyük Damarların
Transpozisyonunda arteriyel switch (JATENE) operasyonu. II Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak
Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim Pamukkale 1999

5.B.Polat, A.R.Karacı, Y.Yalçın, M.Yılmaz, R. Beşikci, A.Korkmaz, F.Sorkun, O.Bayındır. Fallot tetralojisinde
Total Korreksiyon: Endikasyon, Strateji ve yeni yaklaşımlar. II Ulusal Pediatrik Kardioloji ve Kardiyak
Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim Pamukkale 1999

6.U.Özbek, Osman Bayındır, Füsun Bulutcu, Emine Cakalı, Özlem Gülsaç, Emine Karahan, Ülkü Pekcan. Kalp
cerrahisi sonrası ağrı tedavisinde erken TENS uygulaması. TARK 2000 XXXIV Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kongresi 25-29 Ekim Kuşadası 2000

7.Füsun Bulutcu, Osman Bayındır, Uğur Özbek, Levent Öklü, Emine Cakalı, Ülkü Pekcan. Ketaminin
nöroprotektif etkisinin değerlendirilmesinde S-100 takibi. TARK 2000 XXXIV Türk Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kongresi 25-29 Ekim Kuşadası 2000

8.Uğur Özbek, Bingür Sönmez, Füsun Bulutcu, Saide Aytekin, Osman Bayındır. Olgu sunumu: Opere PDA
sonrası oluşan Aortapulmoner pencere onarımının transözefagial ekokardiyografi ile monitorizasyonu.
TARK 2001 XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim Antalya 2001

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1.Panel: Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Ultrafiltrasyon: Yararları Füsun Bulutcu TARK 2000 XXXIV Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 25-29 Ekim Kuşadası 2000

2.Pediyatrik Kardiyak Anestezi. Füsun Bulutcu I. Pediyatrik Anestezi ve Reanimasyon Kongresi 22-23
Nisan İstanbul 2000

3.Konjenital Kalp Cerrahisinde Multidisipliner Yaklaşım: Anestezik yaklaşım. Füsun Bulutcu TARK 2001
XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim Antalya 2001

4.Kardiyak Hastada Nonkardiyak Cerrahi. Füsun Bulutcu. 8 TH (FEAPA) Symposium of Paediatric
Anaesthesia in conjunction with 2 nd Turkish Anaesthesia and Reanimation Congress 25-27 April İstanbul
2003

5.Kardiyak anestezi ve böbrek: Pediyatrik kalp cerrahisi ve böbrek. Füsun Bulutcu III. Göğüs Kalp Damar A
nestezi ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu 12 Nisan Ankara 2003

6.Kardiyovaskuler cerrahide kan koruma teknikleri: Eritropoetin ve otolog donasyon Füsun Bulutcu TARK
2006 XXX Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 25-29 Ekim İstanbul 2006