• İnflamatuar Barsak Hastalıkları ve İrritabl Barsak Sendromu
 • Safra Yolları Hastalıkları ve ERCP 
 • Viral Hepatitler 
 • Obezite ve Yağlı Karaciğer Hastalıkları 
 • Çölyak Hastalığı ve Beslenme Bozuklukları 
 • Reflü Hastalığı
 • Yutma Bozuklukları
 • Özofagus (yemek borusu) Hastalıkları

2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Erdem Koçak, İç Hastalıkları ihtisasını 2005 yılında Zonguldak Kara elmas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.2006-2008 yıllarında Karabük Yenice Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapmıştır. 2009-2012 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde gastroenteroloji alanında yan dal ihtisasını tamamlayarak 2012 yılında Gastroenteroloji Uzmanı olmuştur. 2013 yılında Gastroenteroloji dalında Doçent ünvanını alan  Dr Erdem Koçak 2018 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Johns Hopkins Üniversitesi  Bariatrik Endoskopi /Advance Endoskopi Merkezinde Endoskopik Ultrasonografi ve endoskopik obezite tedavi işlemleri  (Mide balonu, Mide botoksu, Sleve Gastroplasti) için eğitim almıştır. 2019 yılında Güney Kore de Seul de bulunan  Hallym Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümünde de  erken evre gastrointestinal sistem tümörlerinin tedavisinde kullanılan endoskopik submukozal diseksiyon, endoskopik mukozal rezeksiyon, diffüz özofageal spazm, endoskopik full thikness resection konuları ile ilgili eğitim almıştır. Prof.Dr. Erdem Koçak 2016 yılından beri Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde çalışmaktadır. 


 

 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • HEBİPA Derneği 
 • Türk Tabipler Birliği 
 • Endoskopi Derneği 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Samsar U, Ustundag Y, Aydemir S, Ozer Tekin I, E. Kocak. “Helicobacter pylori seropositivity in patients with reflux esophagitis” Turk J Gastroenterol, 14(4), 282-3 (2004)

2. Payasli C, Hosnuter M, Babuccu O, Kargi E, E. Kocak, Isikdemir A. “Spotting the signs: a case of late diagnosed painful calciphylaxi ” J Wound Care, 14(1),12-3 (2005)

3. Sayarlioglu H, Erkoc R, Dogan E, Topal C, Algun E, Erem C, Atmaca H, E. Kocak, Yilmaz R, Erdol H, Cinal A. “Nephropathy and retinopathy in type 2 diabetic patients living at moderately high altitude and sea level.” Ren Fail, 27(1), 67-71 (2005)

4. Can M, Acıkgoz S, Mungan G, Bayraktaroglu T, E Kocak, Guven B, Demirtas S. “Serum cardiovascular risk factors in obstructive sleep apnea.” Chest, 129(2):233-7 (2006)

5. Ustundag Y, Aydemir S, E Kocak. “A simple modification of jejunal tube placement through the PEG catheter to facilitate the procedure.” Turk J Gastroenterol,17(1):76-7 (2006). 

6. Kocak E, Bıyıkoglu I, Akbal E, Koklu S. “Gastric cancer presenting with gastrocolic fistula.” Acta Endoscopica, 39(6),429-30, 2009. 

7. Kocak E, Koklu S, Akbal E, Huddam B, Azak A, Yilmaz SR. “Development of glomerulonephritis early in the course of Crohn's disease.” Inflamm Bowel Dis, 16(4), 548-9 (2010)

8. Akbal E, E Kocak, Koklu S. “Mesalamine (pentasa)-induced painful skin lesions.” Inflamm Bowel Dis, 16(5):725-6 (2010)

9. Kocak E, Koklu S, Yildiz M, Basaran M. “Gastric stromal tumor: a rare cause ofanemia in older adults.” J Am Geriatr Soc, 58(1), 206-7 (2010)

10. Koklu S, Alioglu B, Akbal E, E Kocak. “Celiac disease in siblings with Pearson syndrome.” Am J Med Sci, 339(4), 392-4 (2010)

11. Tuna Y, E Kocak, Koklu S, Yuksel I. “An unusual cause of chronic diarrhea in a patient with chronic lymphocytic leukemia.” South Med J, 103(5):487-8 (2010)

12. Tas A, Akbal E, E Kocak, Koklu S, Yilmaz O, Turan A. “Abdominal pain due to rectus abdominis muscle haematoma associated with anticoagulant therapy.” Emerg Med Australas, 22(3), 252-3 (2010)

13. Kocak E, Ozer E, Filik L. “Differential diagnosis of inflammatory bowel diseases in psoriasis” Acta Clin Belg,65(3), 208-9 (2010)

14. Yildirim AC, E Kocak, Yildiz P, Yildiz M, Karakayali AS, Kaptanoglu B, Koklu S. “Multiple intestinal perforation in a patient with Wegener's granulomatosis: a case report and review of the literature.” Gastroenterol Clin Biol,34(12),712-5(2010). 

15. Kocak G, E Kocak, Yilmaz SR, Koklu S, Duranay M, Yalcin F, Albayrak Y. “MEFV gene mutations in a patient with eosinophilic gastroenteritis.” South Med J, 103(11), 1170-2 (2010).

16. Akbal E, E Kocak, Tas A, Koklu S. “Phlebotomy in the treatment of primary biliary cirrhosis.”Scand J Gastroenterol,46(1),124-5 (2010).