Prof. Dr.
Ercüment YENTÜR

Prof. Dr.
Ercüment YENTÜR

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
  • 2006

   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon,Profesör

   1997
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Doçent

   1993
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon,Yardımcı Doçent

   1985 - 1989
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık

   1977 - 1983
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
   • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
   • Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD)
   • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
   • Türk Tabipleri Birliği (TTB)

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   · Hancı M., E Yentur, Sarıoglu AC. Rotatory Atlanto-Axial Subluxation: A Perioperative Complication. Neuro-Orthopedics 23, 63-66, 1998.
   · Uzan M, E Yentur, Hancı M, Kaynar MY, Kafadar A, Sarıoglu AC, Bahar M, Kuday C. Is It Possible to Recover from Uncal Herniation? Journal of Neurosurgical Sciences 42(2):89-95, 1998.
   · E Yentur, Gurbuz Ş, Tanrıverdi T, Kaynar MY, Kocer N, Islak C. Clipping and Coiling of Intracerebral Aneurysms: A Cost Analysis from a Developing Country. Neurosurg Q 14, 3, 2004.
   · Aydın S, Hanımoglu H, Tanrıverdi T, E Yentur, Kaynar MY. Chiari type I malformations in adults: a morphometric analysis of the posterior cranial fossa. Surgical Neurology 64 (2005) 237– 241.
   · Kucur M, Tanriverdi T, Desti R, Ak H, E. Yentur, Belce A, Uzan M, Kaynar MY. Superoxide Dismutase, Catalase, and Guanase in Traumatic Brain Injury. Neurosurg Q, 15:3, 2005.
   · Yemisen M, Mete B, Tunali Y, E Yentur, Ozturk R. A meningitis case due to Stenotrophomonas maltophilia and review of the literature. Int J Infect Dis. 2008 Nov;12(6):e125-7.
   · Ozlem Korkmaz Dilmen, Yusuf Tunali, Ozlem S. Cakmakkaya, Ercüment Yentür, Ayse C. Tutuncu, Ercan Tureci and Mois Bahar. Efficacy of intravenous paracetamol, metamizol and lornoxicam on postoperative pain and morphine consumption after lumbar disc surgery. Eur J Anaesthesiol 2010;27:428 – 432.
   · O.K. Dilmen, E.F. Akcil, E. Tureci, Y. Tunali, M. Bahar, T. Tanriverdi, S. Aydin, E. Yentur, “Neurosurgery in the Sitting Position: Retrospective Analysis of 692 Adult and Pediatric Cases”, Turkish Neurosurgery, 21(4), 634-640, 2011. 
   · Yusuf Tunali, Eren F. Akcil, Ozlem K. Dilmen, Ayse C. Tutuncu, Guniz M. Koksal, Sedat Akbas, Hayriye Vehid, Ercument Yentur. Efficacy of intravenous paracetamol, and Dextroketoprofen on Postoperative Pain and Morphine Consumption After Lumbar Disc Surgery. J Neurosurg Anesthesiol. 2013 Apr;25(2):143-7J.
   · O.K. Dilmen, E.F. Akcil, Y. Tunali, E.S. Karabulut, M. Bahar, F. Altındaş, H. Vehid, E. Yentur. Postoperative analgesia for supratentorial craniotomies.  Clinical Neurology and Neurosurgery, 146, 90-95, 2016.
   · Dilmen OK, Yentur E, Tunali Y, Balci H, Bahar M. Does preoperative oral carbohydrate treatment reduce the postoperative surgical stress response in lumbar disc surgery? Clinical Neurology and Neurosurgery, 153, 82-86, 2017.
   · Eren Fatma Akcil, Ozlem Korkmaz Dilmen, Hayriye Ertem Vehid, Ercument Yentur & Yusuf Tunali (2018): The role of “Integrated Pulmonary Index” monitoring during morphine-based intravenous patient-controlled analgesia administration following supratentorial craniotomies: a prospective, randomized, double-blind controlled study. Curr Med Res Opin.,2018 Aug 5:1-6. doi: 10.1080/03007995.2018.1501352.
   · Acar U, Gökkaya Z, Akbulut A, Ferah O, Yenidünya Ö, Açık ME, Tokat Y, Yentür E. Impact of Cytokine Adsorption Treatment in Liver Failure. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2420-2424. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.167. 
   · Ferah O, Akbulut A, Açik ME, Gökkaya Z, Acar U, Yenidünya Ö, Yentür E, Tokat Y. Acute Kidney Injury After Pediatric Liver Transplantation. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2486-2491. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.179. 
   · Ferah O, Akbulut A, Açık ME, Gökkaya Z, Acar U, Yenidünya Ö, Yentür E, Tokat Y. (2019). Scoring Systems and Postoperative Outcomes in Pediatric Liver Transplantation. Transplantation Proceedings Volume 51, Issue 7September 2019Pages 2430-2433

   · Subaşı, T., M. Bahar, E. Yentür. “Lomber Disk Ameliyatlarında  Preoperatif  Epidural Morfin Uygulaması”. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 17: 49-51, 1989
   · Öz, H., M. Bahar, E. Yentür. “Duman İnhalasyonu Nedeniyle Bir Olgu”. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 17: 159-160, 1989
   · Bahar, M., E. Yentür, A. Noyan.  “Halotan Anestezisi Esnasında IV Morfinin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi”. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 18: 85-87, 1990 
   · Bahar, M., A. Noyan,  E. Yentür, A. F. Pekel, E. Türeci, Melih Gürsoy. “Halotan Anestezisi Esnasında İV Morfinin Plazma Histamin Düzeyine Etkisi”. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 19: 41-43, 1991
   · Bozkurt P, Kaya G, Şenyüz OF, Ekinci A, E.Yentür, Bahar M, Dikmen Y. “Organ Transplantasyonunda Problemler , Potansiyel Organ Donörlerinin Değerlendirilmesi. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 21: 332-335, 1993
   · E. Yentür,  M. Hancı,  E. Türeci, M. Bahar, S. Kaya, “Servikal Medüller Yaralanmaların Peroperatif  Değerlendirilmesi (54 Olgunun Analizi).” Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 22:129-132, 1994
   · Türeci, E.,  E. Yentür, M. Bahar, L. Yüceyar, N. İpek, “Serebrovasküler Ameliyatlar Sırasında Miyokard İnfarktüsü.” Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 22:221-223, 1994
   · E. Yentür,  E. Türeci, T. Utku, “Transoral Dens Rezeksiyonu ve Atlanto-Oksipital Fiksasyon: Bir Zor Entübasyon Nedeni (Olgu Sunumu).” Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 22:231-232, 1994
   · E. Yentür,  E.Türeci, M. Bahar. “Anestezi Devresinin Farklı Yerlerinden Yapılan PETCO2  Ölçümlerinin PaCO2 İle İlişkisine I/E Oranının Etkisi”. Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 22:257-260, 1994
   · Hancı, M., E. Yentür. “Politavmatize Olguda Öncelikler, Bir Başka Bakış Açısı: Nöroşirürji.” Çağdaş Cerrahi Dergisi 10:37-40, 1996
   · Utku, T.,  E. Yentür, E. Türeci, M. Bahar. “Beyin Perfüzyon Basıncı Ölçümü Sırasında Basınç Transdüserlerinin İdeal Konumları Nasıl Olmalıdır?” Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 25:161-164,1997
   · Noyan, A., E. Yentür, S. Ural, A. Özel. “Vitiligo ve Anestezi.” Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 25:236-238,1997
   · Aydıngöz, Ö., F. Erdoğan, L. Kabasakal, N. Karadeniz, M. Ök, E. Yentür, T. Centel. “Ekstremite Ameliyatlarında Turnike Açma Zamanının Postoperatif Hematom Oluşumuna Etkisi.” Acta Orthop Traumatol Turc 31:255-261, 1997
   · Perek, Asiye; Perek, Sadık; BAL, Kadir; YENTÜR, Ercüment; BAHAR, Mois. Perkütan endoskopik gastrostomi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 12(1):26-29, 1998
   · Küpüşoğlu, Ö., E.Türeci, Y. Tunalı,  E.Yentür, M. Bahar. “Nöroşirürji ve Üroloji Klinikleri Hastalarında Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi.” Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 26:380-386, 1998
   · Uzan, M. , E.Türeci, N. Tanrıöver, T. Utku, M. İnan, E. Yentür, C. Kuday. “Treatment Protocols In Severe Head Injury, Considering The Importance Of Maintaining Ideal Intracranial Pressure And  Cerebral Perfusion Pressure Levels” Journal Of Neurological Sciences (Turkish), Norol Bil Der 17:4, 2000
   · Türeci, E, Ö. Ünlüsoy, A. Ağrıtmış, Y.Tunalı, E. Yentür, S. Karaca. “ Rejiyonel Anestezide Sedasyon Amacıyla Remifentanil ve Propofol Uygulaması” Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 29: 170-175, 2001
   · Ağrıtmış, A , E. Türeci, E.Yentür . “Epidural Anestezide Ropivakain, Bupivakain ve Lokal Anestezik-Fentanil Kombinasyonları ile Duyusal ve Motor Blok: Randomize Çalışma” Türk Anest ve Rean Cem  Mecmuası 30: 171-176, 2002
   · Yentür, E. “Kritik Hastalıklarda Hipoalbüminemi Tedavisi.” Türk Anest ve Rean Cem  Mecmuası 30(8): 346-349, 2002
   · Yentür, E. “Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon.” T Klin J Surgery 7(3): 172-175, 2002 
   · · Yentür E. Ağır Kafa Travmasında Yoğun Bakım. Yoğun Bakım Derneği Dergisi    sayı 6: 40-44, 2004
   · Türeci E, Yentür E, Kayaalp L, Yalçınkaya C.  Psikiyatrik Bulgularla Seyreden ve Yoğun Bakım Takibi Gerektiren bir Haşimoto Ensefalopatisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 32(6): 479-483, 2004
   · Yentür E. Juguler Venöz Oksijen Satürasyonu. Yoğun Bakım Derneği Dergisi: Sayı 2: 55-57, 2006
   · Y. Tunalı, E. Yentür, E. Türeci, Ö. Korkmaz, M. Bahar. “Propofolün Farklı İnfüzyon Hızlarının Anestezi İndüksiyonu Sırasındaki Etkileri.” Türk Anest ve Rean Cem Mecmuası 35(5):337-343, 2007
   · · Yentür E. Evde Enteral ve Parenteral Beslenme. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi   6(4): 28-33, 2008
   · Özlem Korkmaz Dilmen, Yusuf Tunalı, Ercüment Yentür, Mois Bahar. Otuz Dört Saat Süren bir İntrakraniyal Arteriyo-venöz Malformasyon Ameliyatı (Olgu Sunumu). Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(6):440-446.
   · Yentür E. Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Klinik Gelişim 24: 1-4, 2011
   · Ö. Korkmaz Dilmen, A.Ç. Tütüncü, E.F. Akçıl, T. Utku, G. Kaya, E. Yentür, H. Vehid, Y. Tunalı, “Servikal disk hernisi ameliyatı geçirecek erişkin hastalarda Macintosh ve Truview EVO2 laringoskop kullanımının karsılaştırılması”, Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):27-32.
   · Yeksan AN, Akçıl EF, Korkmaz Dilmen Ö, Yentür E, Kafadar A, Hanımoglu H, Tunalı Y. Morquio Sendromu: Olgu Sunumu. Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 101-3.
   · Korkmaz Dilmen Ö, Akçıl EF, Tunalı Y, Tütüncü AÇ, Tuğ Utku T, Erbabacan E, Altındaş F, Yentür E. Tip-1 Glutarik Asidürisi Olan Temporal Tümör Rezeksiyonu Uygulanan Bir Hastada Anestezi Deneyimimiz. Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 139-41.
   · Erdal Ç, Tunalı Y, Korkmaz Dilmen Ö, Akçıl FE, Yentür E, Bahar M. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi (2013)11: 64-71. 
   · Erten Tol B, Akçıl EF, Korkmaz Dilmen Ö, Meyancı Köksal G, Yentür E, Tunalı Y. Cornelia de Lange Syndrome-Case report. Turk J Anaesth Reanim 2013; 41: 30-31.
   · M. C. Çeliksular, A. Saraçoğlu, E. Yentür. The Influence of Oral Carbohydrate Solution Intake on Stress Response before Total Hip Replacement Surgery during Epidural and General Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016 Jun; 44(3): 117–123
   · Akyol Beyoğlu C , Yentur E . Comparison of the effects of intraoperative morphine, fentanyl or paracetamol administration on postoperative pain level and analgesic consumption in patients with synchronous intraoprative remifentanil infusion. Marmara Med J. 2020; 33(2): 102-106. (ESCI)

   · Bahar, M., E. Yentür.  “Spinal Cerrahide Anestezi Teknikleri”; “Omurilik ve Omurga Cerrahisi” Edit. M. Zileli, F. Özer, s.1003-1009, Saray Yay., İzmir, 1997
   · E. Yentür, Bahar, M.  Gebelikte Anestezi. Gebelikte Fetusa ve Yenidoğana Zararlı Etkiler. Edit. Turgay Atasü 1998
   · · E. Yentür,  “Medulla Spinalis Yaralanmalarında Yoğun Bakım”; “Medulla Spinalis Yaralanmaları”, edit. M. Hancı, Ö. Aydıngöz,   s. 216-227, Logos Yay., İstanbul, 2000
   · E. Yentür. “Bilinci Kapalı Hasta”; Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Ağrı: Temel Kavramlar, ed. Mois Bahar - İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları; ISBN 978-975-404-797-4. s.327-343, 2008
   · E. Yentür, Mekanik Ventilasyon; Anesteziyoloji, Yoğun Bakım ve Ağrı: Temel Kavramlar, ed. Mois Bahar - İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları; ISBN 978-975-404-797-4. s.271– 283, 2008
   · Özlem Korkmaz Dilmen, Yusuf Tunalı, Ercüment Yentür. Kafa Travmalarında Yoğun Bakım Tedavisi: Yoğun Bakım sorunları ve Tedavileri. Ed. A. Haydar Şahinoğlu (ISBN: 978-975-420-837-5) s. 691-700. Nobel Tıp Kitabevleri, 2011
   · Ercüment Yentür. Spinal kord yaralanması olan hastalarda beslenme: Omurga ve Omurilik Yaralanmaları. Ed. Murat Hancı, Belgin Erhan (ISBN: 978 605 87315 6 1) s. 539-543. İntertıp Yayınevi, 2013.
   · Ercüment Yentür. Travmada Sıvı Resüsitasyonu: Gün Sıfır Travmatoloji. Ed.Murat Hancı, Mustafa Uzan (ISBN: 978 605 335 013 2) s. 115-123. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013.
   · Ercüment Yentür. “Kronik Omurilik Yaralanmasında Nutrisyon”: Omurilik Felci ile Yaşlanmak. Ed. Dr. Belgin Erhan, Dr. Murat Hancı, İntertıp Yayınevi, Ankara, ss (ISBN: 978 605 50043 2 3), 2016

   · Bahar, M.,  E. Yentür. İntravenöz Tedavide Temel Kavramlar (çeviri ve düzenleme) Logos Yayıncılık Tic. A.Ş. İstanbul 1990 (1. Baskı), İstanbul Mayıs 1991 (2. Baskı) (KİTAP) 
   · E. Yentür. Proteinler ve Amino Asitler (Kitap Bölüm çevirisi). (Orj: Peter Fürst. Proteins and Amino Acids in BASICS IN CLINICAL NUTRITION 2nd ed.) Klinik Nütrisyon Temel Kavramlar. ESPEN Kurslar Yayını. Ed: Lubos Sobotka, Çeviri ed: KEPAN Yönetim Kurulu. Logos Yayıncılık Tic A.Ş. İstanbul 2002 (KİTAP BÖLÜMÜ) 

   · E. Yentür, E. Türeci, M. Bahar. “Anaesthesia Monitoring in Neurosurgery.” Critical Care Int.9-10:10,1994

   · E. Yentür . “Kafa Travmalı hastalarda Nütrisyon.” Sendrom Aralık:90-92, 1996
   · Utku T, Altıntaş F, E. Yentür. “ TUR sendromu ve Anestezi.” Sendrom Ocak:75-79, 1997 
   · Uzan M, E. Yentür.  “Kafa İçi Basınç Artışı.” Sendrom  Şubat: 59-63, 1997

Video