• Nöro - Yoğun Bakım
  • Klinik Nütrisyon 

2005 yılından bu yana Grup Florence Nightingale Hastaneleri Yoğun Bakım Üniteleri'nde  görev yapmakta olan Prof. Dr. Ercüment Yentürk, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki tıp eğitiminin ardından aynı kurumda Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanlık Eğitimi'ni tamamlamıştır.


  1989-2013 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak sürdürdüğü nöro-anestezi ve yoğun bakım alanındaki çalışmalarını 2013 yılından bu yana Florence Nightingale Hastaneleri'nde sürdürmektedir.

   Kalp Cerrahisi, Transplantasyon Cerrahisi, Beyin Cerrahisi, Spinal Cerrahi gibi majör ameliyatların ve ileri hematolojik, onkolojik tedavilerin gerçekleştirildiği hastanelerimizdeki cerrahi ve dahili yoğun bakım ünitelerinin her türlü girişimi yapabilecek düzeylerdeki hizmetlerine deneyimli ve geniş bir yoğun bakım hekim ekibi ile birlikte katkıda bulunmaktadır.
 

  • The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)
  • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
  • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
  • Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD)
  • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
  • Türk Tabipleri Birliği (TTB)