Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

   Prof. Dr. Ender Semiz 1983 yılı' nda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi' nden mezun oldu. Zorunlu hizmetinin bitimini takiben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi' nde İç Hastalıkları ve Kardiyoloji ihtisaslarını, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde askerlik hizmetini tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Kalp Merkezi'nin yapılandırılması ve anjiyografi işlemlerinin başlatılmasına öncülük etti.   

   Prof. Dr. Ender Semiz, özellikle kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi ve diğer girişimsel kardiyoloji alanlarında 25 yıldır ağırlıklı olarak çalışmaktadır. Ritm bozuklukları ve kalp pilleri, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi ve kalp kapak hastalıkları ile de yakından ilgilenmektedir.
Türk Tabipler Birliği, Türk Kardiyoloji Derneği, European Society of Cardiology ile Tromboz, Hemostaz ve Anjiyoloji Derneği üyesi olan Prof. Dr. Ender Semiz' in toplam 200 civarı bilimsel yayını bulunmakta, yerli ve yabancı çeşitli tıp dergilerinin hakem ve danışma kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. 


İlgi Alanları:
 • Özellikle kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi ve diğer anjiyografik işlemler
 • Balon anjiyoplasti ve stent uygulamaları
 • Ekokardiyografi
 • Kalp pilleri ve ritm bozuklukları
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Koroner arter hastalıkları
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Diabetes mellitus

 • Haberler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Cardiology
 • Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu
 • Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu
 • Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 1. 1983 : Tıp Fakültesi Diploması, İzmir
 2. 1985 : GATA, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Eğitim sertifikası, Ankara (yedek subaylık dönemi)
 3. 1989 : Mezuniyet Sonrası Transplantasyon Kursu, Antalya
 4. 1989 : VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Antalya
 5. 1991 : İç Hastalıkları Uzmanlık Belgesi, Antalya
 6. 1991 : 1991 Kardiyoloji Toplantısı, Trabzon
 7. 1992 : Üniversitelerarası Kurul Merkezi Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi, Ankara
 8. 1992 : Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi, Ankara
 9. 1994 : Kardiyoloji Uzmanlık Belgesi, Antalya
 10. 1994 : III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Antalya
 11. 1994 : II. Ulusal İnvazif Kardiyoloji Kongresi, İzmir
 12. 1994 : II. Akdeniz Kardiyoloji Toplantısı, Antalya
 13. 1995 : Total İskemik Yük Sempozyumu, İstanbul
 14. 1995 : IX. Practical Course in Interventional Cardiology, Madrid
 15. 1995 : Mezuniyet Sonrası Hipertansiyon Eğitim Kursu, İstanbul
 16. 1995 : American Heart Association, 68th Scientific Sessions, Anaheim, California
 17. 1996 : European Congress Organization, Education and Training Programme, Sophia Antipolis, Cedex
 18. 1996 : 7th Complex Coronary and Angioplasty Course, Toulouse
 19. 1996 : XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 20. 1996 : Milli Pediatri Derneği Antalya Şubesi Kasım-Aralık 1996 Etkinlikleri, Antalya
 21. 1996 : American Heart Association, 69th Scientific Sessions, New Orleans, Louisiana.
 22. 1996 : Third Thoraxcenter Course on Coronary Stenting, Rotterdam
 23. 1997 : Bronş Astmasında Erken Tedavi ve Hasta Eğitimi Semineri, Antalya
 24. 1997 : "İskemik Kalp Hastalığı Riski Altındaki Hastaların Uzun Dönem Kontrolü" konulu Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, Antalya.
 25. 1997 : Endovascular Therapy Course: Coronary and Peripheral, Paris
 26. 1997 : XIXth Congressof the European Society of Cardiology, Stockholm
 27. 1997 : XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir
 28. 1998 : Turkish-German-Italian Joint meeting on Hypertension & Atherosclerosis, Antalya
 29. 1998 : Kardiyoloji Doçentlik Belgesi, Ankara
 30. 1998 : XXth Congress of the European Society of Cardiology, Vienna
 31. 1998 : XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 32. 1998 : Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği 1.Kongresi, Transplantasyon 98, Antalya, (Oturum Başkanlığı)
 33. 1998 : Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği 1. Kongresi, Transplantasyon 98, Antalya
 34. 1998 : The 2nd Cardiovascular Summit (CVS), the 3rd International Brachytherapy Course and the Fifth Heart Centre Course on Coronary StentingRotterdam, Rotterdam
 35. 1999 : 1. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya1999 : 36. American Heart Association, 72nd Scientific Sessions, Atlanta, Georgia
 36. 2000 : XXIInd Congress of the European Society of Cardiology, Amsterdam
 37. 2000 : XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 38. 2001 : VIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya
 39. 2001 : VIII. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya (Canlı yayında panelist)
 40. 2001 : XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 41. 2002 : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Probleme Dayalı Öğrenim Kursu
 42. 2002 : Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Denizli, Kılavuzlar Çerçevesinde Hiperlipidemi Tedavisi, (Konuşmacı)
 43. 2002 : The Paris Course on Revascularization, Paris
 44. 2002 : IX. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya
 45. 2002 : IX. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya (Sempozyumda konuşmacı)
 46. 2002 : XXIVth Congress of the European Society of Cardiology, Berlin
 47. 2002 : XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 48. 2002 : XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya (Günün Posteri Seçim Kurulu)
 49. 2002 : Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, VII. Ulusal Kongresi, Antalya, Kardiyoloji Paneli (Panelist)
 50. 2002 : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koroner Kalp Hastalıkları: Tanı ve Tedavide Yenilikler paneli (Panelist)
 51. 2003 : Batı Anadolu Obezite Sempozyumu, Denizli
 52. 2003 : Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Paneli, Denizli (Panelist)
 53. 2003 : HDL-K ve Metabolik Sendrom Toplantısı, Denizli (Konuşmacı)
 54. 2003 : XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya (Konuşmacı)
 55. 2003 : Nitrik Oksit Toplantısı, Denizli (Konuşmacı)
 56. 2003 : X. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, İstanbul
 57. 2003 : X. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, İstanbul (Konuşmacı)
 58. 2002 : "XVIII. International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine" da, en iyi poster ödülü. October 20-25, 2002, Kyoto, Japan
 59. 2003 : Congress of the European Society of Cardiology, Vienna
 60. 2003 : XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya (Oturum başkanı)
 61. 2003 : XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 62. 2003 : XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya Günün Posteri Seçim Kurulu
 63. 2003 : XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya. Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu
 64. 2003 : Profesörlüğe yükseltilerek atanma belgesi
 65. 2003 : Hiperlipidemi Tedavisine Güncel Yaklaşımlar Çerçevesinde Fluvastatin XL'in Yeri, Pamukkale Richmond Otel, Denizli (Moderatör)
 66. 2003 : VII. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Denizli.
 67. 2003 : VII. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Denizli. Disritmiler (Konuşmacı)
 68. 2004 : Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı, Grand Cevahir Otel, İstanbul.
 69. 2004 : Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı, Grand Cevahir Otel, İstanbul. Fibratlar: kime, ne zaman ? (Konuşmacı)
 70. 2004 : Statinlerde Yeni Gelişmeler, Ricmond Otel, Denizli (Konuşmacı)
 71. 2004 : Congress of the European Society of Cardiology, Munich
 72. 2004 : Risk Faktörü Olarak Hiperlipidemi ve Koroner Yetmezliği, Delikliçınar Rotary Kulübü, Denizli (Konuşmacı)
 73. 2004 : XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 74. 2004 : XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya (Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu)
 75. 2004 : XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Disritmiler (Konuşmacı)
 76. 2004 : XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya Koroner Girişimlerde Yardımcı İlaç Tedavileri (Oturum Başkanı)
 77. 2005 : Bölgesel Acil Tıp Sempozyumu, Pamukkale Richmond Otel, Denizli
 78. 2005 : Bölgesel Acil Tıp Sempozyumu, Pamukkale Richmond Otel, Denizli. Önemli Disritmileri Tanıyalım (Konuşmacı)
 79. 2005 : XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 80. 2005 : XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya. Hemodinami Laboratuarı Olmayan Hastanelerde İzlem, (Konuşmacı)
 81. 2005 : XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya. (Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu)
 82. 2005 : Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm
 83. 2006 : Yeni Çalışmalar Işığında Antihipertansif Tedavi,Hasta mı Yoksa Kolesterol mü Tedavi Edilmeli? Colossae Hotel, Denizli, (Oturum Başkanı)
 84. 2006 : World Congress of Cardiology, Barcelona
 85. 2006 : Kan Basıncı Kontrolu ve Ötesi, İber Otel, Bodrum (Moderatör)
 86. 2006 : XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya (Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu)
 87. 2006 : XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya Hipertansiyon ve Diyabet (Konuşmacı)
 88. 2007 : Statin Tedavisinin Sürekliliği ve Agresif Lipid Tedavisinin Önemi, Pamukkale Tenis Kulübü, Denizli (Konuşmacı)
 89. 2007 : 56th Annual Scientific Session or Innovation in Intervention, March 24-27, 2007, New Orleans, La
 90. 2007 : Etkileşimli EKG Semineri, Tenis Kulübü, Denizli, (Konuşmacı)
 91. 2007 : Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Denizli (Konuşmacı)
 92. 2007 : III. Kalp Yetersizliği Toplantısı, Richmond Otel, Denizli. Diüretik Direnci-Tedavisi, Ultrafiltrasyon ve Diyaliz, (Konuşmacı)
 93. 2007 : 17th European Meeting on Hypertension, Milan
 94. 2007 : Congress of the European Society of Cardiology, Vienna
 95. 2007 : XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya
 96. 2007 : XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya (Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu)
 97. 2007 : XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya Dislipidemi Tedavisinde Sorular, Sorunlar...Herkese Statin Verelim mi? (Oturum Başkanı)
 98. 2007 : American Heart Association Scientific Sessions 2007, Orlando, Florida
 99. 2007 : Güncel Hipertansiyon Kılavuzu, Anemon Otel, Denizli (Konuşmacı)
 100. 2008 : Hipertansiyon Tedavisinde Geleceğe Günaydın, Anemon Otel, Denizli (Konuşmacı)
 101. 2008 : ESC-ESH 2007 Kılavuzu Eşliğinde Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi, Anemon Otel, Denizli (Konuşmacı)
 102. 2008 : Congress of theEuropean Society of Cardiology, Munich
 103. 2008 : XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul
 104. 2008 : XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul (Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu)
 105. 2008 : XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul Koroner Dışı Girişimsel Tedaviler (Oturum Başkanı)
 106. 2008 : Denizli Tabip Odası Etkinliği, Hipertansiyona Güncel Yaklaşım, Pamukkale Tenis Kulübü (Konuşmacı)
 107. 2008 : IV. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya (Bildiri Özetleri Değerlendirme Kurulu).
 108. 2009 : 17th Asian Pacific Congress of Cardiology, Kyoto, Japan
 109. 2009 : XVI. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya
 110. 2009 : XVI. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, Antalya.Girişimlerde Ponksiyon Teknikleri (Moderatör)
 111. 2009 : Congress of the European Society of Cardiology, Barcelona
 112. 2009 : V. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya
 113. 2009 : V. Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya Doğuştan Kalp Hastalıkları: Perkütan Girişimler Cerrahinin YeriniAlıyor mu? (Oturum Başkanı)
 114. 2009 : XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul. Stabil Koroner Arter Hastalığı (Konuşmacı)
 115. 2010 : Diyabetik Hastada Primer Korunma, Denizli Anemon Hotel (Konuşmacı)
 116. 2010 : Kompleks Kardiyovasküler Girişimlerde Tedavi Yaklaşımları, İlginç Olgular ve Komplikasyonlar, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi (Panelist)
 117. 2010 : Hipertansiyon ve Hiperlipidemide Güncel Yaklaşımlar, Denizli Umut Termal Otel (Konuşmacı)
 118. 2010 : V. Uluslar arası Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, KKTC Kaya Artemis Resort
 119. 2010 : 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, İstanbul. WoW Convention Center (Panelist)
 120. 2010 : Kompleks Koroner Girişimler ve Komplikasyonlar, İzmir. Çok Damar Hastalığında Perkütan Girişimler, Crowne Plaza (Panelist)
 121. 2010 : Girişimsel Kardiyoloji Kursu, İstanbul, Komplikasyonlar – II, Cevahir Otel (Panelist)
 122. 2010 : XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul
 123. 2010 : XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul Akut Koroner Sendromlar (Oturum Başkanı)
 124. 2011 : Girişimsel Kardiyoloji Kursu, İstanbul
 125. 2011 : Girişimsel Kardiyoloji Kursu, İstanbul İlaç Salınımlı ve Düz Metal Stentler. Koroner Arter Anevrizmasına Hangisi Neden Oluyor? Cevahir Otel (Konuşmacı)
 126. 2011 : Kardiyovasküler Girişimlerde Tedavi Yaklaşımları, İstanbul, (Panelist)
 127. 2011 : XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul
 128. 2011 : XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, (Oturum Başkanı)
 129. 2012 : Rosuvastatin ile Gezegenlere Yolculuk, İstanbul Kartal Balık Restoran (Konuşmacı)

Diğer Yayınlar

 1. SEMİZ E., TATLICIOĞLU T., ÖZDEMİR T., YALÇINKAYA S.: Stabil bronş astmalı hastalarda nifedipinin tek başına ve salbutamol ile beraber istirahatteki bronş tonüsü üzerine etkisi. Akd.Ün.Tıp Fak. Dergisi 1989; 4: 53-58.
 2. SEMİZ E., DEĞER N., YAZAR Ş., YANAT F., YALÇINKAYA S., KARAVELİ Ş.: Degos Hastalığı ( Malign Atrofik Papülloz ). Akd .Ün. Tıp Fak. Dergisi 1989; 4: 115-118.
 3. SEMİZ E.: Myokard infarktüsünde infarkt alanını sınırlayıcı tedavi prensipleri. Akd.Ün.Tıp Fak.Dergisi 1989; 4: 135-138.
 4. SEMİZ E., KARAYALÇIN Ü.:Teofilin toksisitesi ve hiperadrenerjik sendrom. Ulu.Ün.Tıp Fak. Dergisi 1990; 3: 517-520.
 5. SEMİZ E., DEĞER N., YANAT F., YEĞİN H., YALÇINKAYA S.: Esansiyel hipertansiyonda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Akd.Ün.Tıp Fak. Dergisi 1991; 1-2: 21-28 (İç Hastalıkları uzmanlık tezi).
 6. KARAYALÇIN Ü. , SEMİZ E. , YAKUPOĞLU G. , EMEK K., KARAVELİ Ş., SİNDEL T.: Vena splenika trombozuna bağlı hipersplenizm olgusu. Akd.Ün.Tıp Fak. Dergisi 1991; 3-4:101-107.
 7. SEMİZ E. , IŞITAN F. : Skleroderma ve malignite. Sel. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1992; 2: 287-290.
 8. YALÇINKAYA S., DEĞER N., YANAT F., SÜLEYMANLAR G., SEMİZ E.: Atrial emptying as a determinant of the diastolic dysfunction in essential hypertension. Koşuyolu Heart Journal 1993; 1: 193-199.
 9. YALÇINKAYA S. , SEMİZ E. , SANCAKTAR O. , ERSEL F., DEĞER N.: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda Lisinopril' in sol ventrikül kitlesi ve diyastolik fonksiyonlarına etkisi. Akd.Ün.Tıp Fak.Dergisi 1993; 10: 29-34.
 10. SEMİZ E. , YALÇINKAYA S. , ERSEL F., SANCAKTAR O. , DEĞER N.: Esansiyel hipertansiyonlu olgularda Amlodipin' in sol ventrikül kitlesi ve fonksiyonları üzerine etkisi. Medical Network Kardiyoloji 1994; 1: 45-51.
 11. BAYEZID Ö., METE A.,TÜRKAY C., SÜLEYMANLAR G., SEMİZ E., AYDOĞDU T., KARPUZOĞLU T. : Böbrek transplantasyonu sonrası koroner arter cerrahisi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1994; 2: 73-75.
 12. SEMİZ S., SEMİZ E., ERTUĞ H., KARAYALÇIN B., BİRCAN İ. : İnsülin bağımlı Diabetes Mellitus' lu hastalarda mikroalbuminüri ve sol ventrikül fonksiyonları. Akd. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1994; 11: 9-12.
 13. YALÇINKAYA S., SEMİZ E.: Atriyal fibrilasyonda antiaritmik tedavi. Akd. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1995; 12: 177-183.
 14. METE A., YILMAZ M., SEMİZ E., AYDOĞDU T., SANCAKTAR O., BAYEZID Ö.: Enfektif endokarditte renal yetmezlik. Akd. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1995; 12: 141-145.
 15. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., DEĞER N. : Chronic pacing thresholds in steroid eluting versus conventional pacing electrodes. 7th European Symposium on Cardiac Pacing. Europace'95 Free Papers. 1995; 453-456.
 16. SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., ERSEL F., DEĞER N. : Akut myokard infarktüsünde elektif perkütan transluminal koroner anjiyoplasti. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1996; 24: 47-52 (Kardiyoloji uzmanlık tezi).
 17. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., ERSEL F., DEĞER N.: Steroid içeren ve içermeyen kalıcı pacemaker elektrodlarında erken dönemdeki uyarı eşiği değişiklikleri. Akd.Ün. Tıp Fak. Dergisi 1996; 14: 17-19.
 18. SEMİZ E., ARSLANTAŞ E., DEĞER N.: Aşırı kilolu hipertansif olgularda Trandolapril' in etkinliği ve tolerabilitesi. Akd. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1996; 14: 27-30.
 19. SEMİZ E., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: İskemik kalp hastalığında hiberneeden ve afallamış miyokard. Akd. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1996; 14: 91-96.
 20. SEMİZ E., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: Gebelik ve akut aort diseksiyonu. Medical Network Kardiyoloji Dergisi 1996; 3: 146-148.
 21. SEMİZ E., TOSUN Z., İREN M., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: Akut aort diseksiyonu ve perikardiyal tamponad. Cum. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1996; 18: 203-208.
 22. YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., SEMİZ E., ERSEL F., DEĞER N.: PTCA uygulanan unstable angina pektorisli hastalarda oklüzyon komplikasyonuna etkili parametreler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1996; 49: 197-203.
 23. SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., DEMİRCAN A., DEĞER N.: Thoracic aortocaval fistula due to gunshot wound. Thorac Cardiov Surg 1996; 44: 261-263.
 24. SEMİZ E., YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., ERSEL F., BAYEZID Ö., METE A., KARPUZOĞLU G., DEĞER N.: Atriyal miksoma (Üç olgu nedeni ile). Klinik Gelişim 1996; 9: 4369-4372.
 25. ADALET K. AND BÜYÜKÖZTÜRK K. on behalf of the TMTS group: Trandolapril in overweight patients with mild-to-moderate essential hypertension: The Turkish Multicenter Trandolapril Study. Curr Ther Res 1996; 57: 980-989.
 26. SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., EGE H., DEĞER N.: Wiktor stent implantation: Initial success and long-term follow-up. Journal of Ankara Medical School 1996; 18: 187-191.
 27. YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., SEMİZ E., KUMBASAR D., DEĞER N.: Unstable angina pektorisli olgularda koroner anjioplasti ve stent sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1997; 1: 1-6.
 28. YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., SEMİZ E., KUMBASAR D., DEĞER N.: Küçük damarlara (< 3 mm) stent uygulaması ve balon anjiyoplasti ile karşılaştırılması: Erken ve geç sonuçlar. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1997; 1: 7-11.
 29. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., EGE H., DEĞER N.: Koroner anjiyoplastide tıkayıcı diseksiyonlarda acil stent ve perfüzyon balon sonuçlarının karşılaştırılması: erken ve geç sonuçlar. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1997; 1: 12-16.
 30. SEMİZ E., YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., KUMBASAR D., DEĞER N.: AVE mikrostent, Wiktor ve Palmaz-Schatz stent implantasyonlarının erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1997; 1: 27-32.
 31. KUMBASAR D., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., ERSEL F., DEĞER N.: İntraaortik balon pompası (İABP)' nın sol ventrikül çapları, sol ventrikül çıkış yolu ve ana pulmoner arterdeki akım hızlarına olan etkisi. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1997; 1: 67-69.
 32. SEMİZ E., SEZER M.T., YILMAZ H., YAKUPOĞLU G., ERSOY F.F., SÜLEYMANLAR G., DEĞER N.: Kronik hemodiyaliz hastalarında L-Karnitin' in sol ventrikül fonksiyonlarına etkisi: 6 aylık tedavi sonuçları. Türk Nefroloji, Dializ ve Transplantasyon Dergisi 1997, 1-2: 15-19.
 33. SEMİZ E., YALÇINKAYA S., KUMBASAR D., DEĞER N.: Spontaneous dissection of left main coronary artery extending into anterior descending and first diagonal arteries in a young woman with survival: A rare case of myocardial infarction and cardiogenic shock. Journal of Ankara Medical School 1997; 19: 37-40.
 34. YALÇINKAYA S., KUMBASAR D., SEMİZ E., TOSUN Z., PAKSOY N.: Sustained ventricular tachycardia in cardiac hemochromatosis treated with amiodarone. J Electrocardiol 1997; 30: 147-149.
 35. EGE H., SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., KUMBASAR D., ERSEL F., DEĞER N.: Unstable angina pectoris' li total oklüzyon olgularında distal retrograd doluşun işlem başarısı ve restenoz üzerine etkisi. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1997; 1: 91-95.
 36. SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., EGE H., DEĞER N.: Comparative clinical and angiographic analysis of the initial efficacy and long-term follow-up of Wiktor stent implantation with conventional balloon angioplasty. Jpn Heart J 1997; 38: 625-635.
 37. SEMİZ E., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: Restenoz. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 1997; 6: 365-378.
 38. YEĞİN A., YEĞİN H., ALICIGÜZEL Y., DEĞER N., SEMİZ E.: Erythrocyte selenium-glutathione peroxidase activity is lower in patients with coronary atherosclerosis. Jpn Heart J 1997; 38: 793-798.
 39. SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: Koroner anjiyoplastide ilk balon olarak perfüzyon dilatasyon kateter kullanımının etkinlik ve güvenilirliği. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1997; 25: 338-342.
 40. SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., KUMBASAR D., EGE H., DEĞER N.: Konvansiyonel antikoagülasyonsuz yerleştirilen intrakoroner stentlerin erken ve geç dönem sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1997; 25: 343-348.
 41. KUMBASAR D., YALÇINKAYA S., SEMİZ E.: Vasküler "Remodeling". Akd. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1998; 15: 69-72.
 42. KUMBASAR D., SEMİZ E., YALÇINKAYA S.: Ventriküler "Remodeling". Akd. Ün. Tıp Fak. Dergisi 1998; 15: 73-76.
 43. KUMBASAR SD., SEMİZ E., ERMİŞ C., YALÇINKAYA S., DEĞER N., PAMİR G., ORAL D.: Effect of intraaortic balloon counter-pulsation on QT dispersion in acute anterior myocardial infarction. Int J Cardiol 1998; 65: 169-172.
 44. KUMBASAR D., SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: İntraaortik balon pompasının hemodinamik parametreler ve miyokardial oksijen ihtiyacına olan etkisi. MN Kardiyoloji 1998; 5: 339-342.
 45. SANCAKTAR O., KUMBASAR SD., SEMİZ E., YALÇINKAYA S.: Late results of combined percutaneous balloon valvuloplasty of mitral and tricuspid valves. Cathet Cardiovasc Diagn 1998; 45: 246-250.
 46. KUMBASAR D., TOSUN Z., SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., ERSEL F., DEĞER N.: Serial D-Dimer concentrations and its relation to thrombolysis. Journal of Ankara Medical School 1999; 21: 5-9.
 47. KUMBASAR SD., SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: Mechanical complications of intra-aortic balloon counterpulsation. Int J Cardiol 1999; 70: 69-73.
 48. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., ERMİŞ C., DEĞER N.: Korunmamış sol ana koroner arter darlığına stent uygulamamız. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1999 ; 3: 100-102.
 49. KUMBASAR SD., SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., ERMİŞ C., DEĞER N.: Concomitant use of intraaortic balloon counterpulsation and streptokinase in acute anterior myocardial infarction. Angiology 1999; 50: 465-471.
 50. DEMİR İ., ERMİŞ C., DEMİR F., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., ERSEL F.: İskemik kalp hastalıklı premenapozal kadınlarda serum östradiol konsantrasyonu.MN Kardiyoloji 2000; 7: 120-124.
 51. DEMİR İ., ERMİŞ C., SEMİZ E., SANCAKTAR O., ERSEL F.: Myotonik distrofide ventriküler taşikardi ve amiodaron ile tedavisi. MN Kardiyoloji 2000; 7: 143-147.
 52. ERMİŞ C., DEMİR İ., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., TÜZÜNER F.E., DEĞER N.: Hipertansif hastalarda heparin kaplı Jo-stent ile klasik NIR stentin akut ve subakut tromboz ile restenoz oranlarının karşılaştırılması. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 2000; 4: 198-201.
 53. ERMİŞ C., DEMİR İ., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., TÜZÜNER F.E., DEĞER N.: Antalya bölgesindeki koroner arter hastalarının demografik ve klinik özellikleri ve bu özelliklerinin Türkiye ortalamaları ile karşılaştırılması. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2001; 1: 10-13.
 54. SEMİZ E. Aritmilerde farmakolojik tedavi (Modern Tıp Seminerleri dergisinde yayınlanmak üzere, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar tarafından çağrılı yazar).
 55. ERMİŞ C., DEMİR İ., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., TÜZÜNER F.E., DEĞER N.: Koroner kalp hastalarında hipertansiyonun geç stent restenozuna etkisi. T Klin Kardiyoloji 2001; 14: 150-154.
 56. SEMİZ E. Açık arter hipotezi: Akut miyokard infarktüsü sonrası tüm total tıkalı arterler açılmalı mı ? (Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi' nde yayınlanmak üzere, Prof. Dr. Ferhan Özmen tarafından çağrılı yazar).
 57. SEMİZ E. Gebelik ve Hipertansiyon. Galenos Kardiyoloji Dergisi 2003; Nisan sayısı: 21-25 (Yazı İşleri Müdürü İbrahim Kara tarafından çağrılı yazar).
 58. SEMİZ E. Hiperkolesterolemi (Galenos Kardiyoloji Dergisi 2003; Nisan sayısı: 26-30 (Yazı İşleri Müdürü İbrahim Kara tarafından çağrılı yazar).
 59. DURSUNOĞLU D., EVRENGÜL H., SEMİZ E.: Mitral valve prolapse syndrome: orthostatic hypotension and physiopathology of its clinical symptomathologies. Anadolu Kardiyol Derg 2003; 3: 60-4.
 60. ALTUNBAŞ H., BALCI MK., YAZICIOĞLU G., SEMİZ E., ÖZBİLİM G., KARAYALÇIN Ü.: Hypocalcemic cardiomyopathy due to untreated hypoparathyroidism. Horm Res 2003; 59: 201-4.
 61. SEMİZ E., ERMİŞ C., YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., DEĞER N.: Comparison of initial and long-term follow-up of heparin-coated Jostent with conventional NIR stent. Jpn Heart J 2003; 45 (1)' de yayınlanacaktır.
 62. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., KAYIKÇIOĞLU M., CAN L., KURU Ö., KAFTAN A., SEMİZ E., KILIÇ M.: Effect of beta-blockers on QT dispersion and ventricular late potentials in patients with acute myocardial infarction receiving thrombolytic therapy. Brief communications of the International Society of Non-Invasive Cardiology (sayfa 23-24). Acta Cardiologica 2003; 58: (3)'de yayınlanacaktır.
 63. GÖÇMEN A.Y., GÜMÜŞLÜ S., SEMİZ E.: Association between paraoxonase-1 (PON1) activity and lipid peroxidation indicators levels in people living in Antalya region with angiographically documented coronary artery disease. Clin Cardiol 2004; 27: 426-430.
 64. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., SEMİZ E.: Ischemic preconditioning. Anadolu Kardiyol Derg 2003; 3: 144 - 149.
 65. SEMİZ E. Miyokarditler. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2004; 17: 440-445.
 66. EVRENGÜL H, DURSUNOGLU D, COBANKARA V, POLAT B, SELECİ D, KABUKÇU S, KAFTAN A, SEMİZ E, KİLİC M. Heart rate variability in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2004; 24:198-202.
 67. ICEBERG - 2 ÇALIŞMA GRUBU. Iceberg Çalışması. Eylül 2005.
 68. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, KURU Ö, DURSUNOĞLU D, TURGUT S, KAFTAN A, SEMIZ E, KILIÇ M. Atletlerde anjiyotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizminin aortik elastik parametreleri üzerine etkisi. Türk J Cardiol 2005; 8: 51-58.
 69. SEMİZ E. Yaşlılarda koroner anjiyoplasti. TGKD 2005; 9: 108-112.
 70. SEMİZ E. Sağ ventrikül miyokard infarktüsü ve tedavisi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 2007; 3: 42-50.
 71. ERMIS C, BOZ A, THOLAKANAHALLI V, YALCINKAYA S, SEMIZ E, SANCAKTAR O, BENDITT DG, DEGER N. Assessment of percutaneous coronary intervention on regional and global left ventricular function in patients with chronic total occlusions. Can J Cardiol 2005; 21: 275-280.
 72. GÖÇMEN YA, SEMIZ E, GÜMÜŞLÜ S. Relationship between paraoxonase-1 (PON1) activity and lipoprotein (a) levels in Turkish coronary artery disease patients living in the Antalya region. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2005; 12: 185-186.
 73. TANRIVERDI H, EVRENGUL H, TANRIVERDI S, TURGUT S, AKDAG B, KAFTAN HA, SEMIZ E. Improved endothelium dependent vasodilation in endurance athletes and its relation with ACE I/D polymorphism. Circ J 2005; 69: 1105-1110.
 74. TANRIVERDI H, SELECI D, SEMIZ E. Angiographic detection of the left anterior descending and the right coronary artery after fistulas into the pulmonary artery in a patient with rheumatic mitral stenosis. Int J Cardiol 2006; 109: 139-141.
 75. TANRIVERDI H, EVRENGUL H, KAFTAN A, KARA CO, KURU O, TANRIVERDI S, OZKURT S, SEMIZ E. Effect of obstructive sleep apnea on aortic elastic parameters: relationship to left ventricular mass and function. Circ J 2006; 70: 737-743.
 76. GOKSIN I, BALTALARLI A, SEMIZ E, GURSES E, SACAR M, OZCAN V, SUNGURTEKIN H. Catheter entrapment during balloon angioplasty in patient with in-stent restenosis: an unusual complication and its surgical management. J Card Surg 2007; 22: 160-162.
 77. TANRIVERDI H, SELECI D, KURU O, SEMIZ E. Right coronary artery arising as a terminal extension of the circumflex artery (a rare coronary artery anomaly). Can J Cardiol 2007; 23: 737-738.
 78. SEMIZ S, BICAN M, CAKALOZ I, SEMİZ E. Metabolic syndrome in childhood obesity. Indian Pediatr 2007; 44: 657-662.
 79. DURSUNOGLU D, GUR S, SEMIZ E. A case with complete atrioventricular block related to mad honey intoxication. Ann Emerg Med 2007; 50: 484-485.
 80. DURSUNOĞLU D, OZALP G, TAŞKÖYLÜ O, SEMIZ E. Anomalous origin of the left circumflex coronary artery: A case report. Exp Clin Cardiol 2007; 12: 207-208.
 81. SEMIZ S, DAGDEVIREN E, ERGIN H, KILIC I, KIRAC S, CIMBIS M, SEMIZ E. Congenital lymphoedema, bronchiectasis and seizure: case report. East Afr Med J 2008; 85: 145-149.
 82. GÖÇMEN AY, SAHIN E, SEMIZ E, GÜMUŞLÜ S. Is elevated serum ceruloplasmin level associated with increased risk of coronary artery disease? Can J Cardiol 2008; 24: 209-212.
 83. SEMIZ S, OZGOREN E, SABIR N, SEMIZ E. Body fat distribution in childhood obesity: association with metabolic risk factors. Indian Pediatr 2008; 45: 457-462.
 84. SEMIZ S, DUZCAN F, CANDEMIR M, CANER V, THIELE S, SEMIZ E, HIORT O. Pseudohypoparathyroidism type IA (PHP-Ia): maternally inherited GNAS gene mutation. J Pediatr Endocrinol Metab 2009; 22: 107-108.
 85. BOR-KUCUKATAY M, DEMIR S, AKBAY R, DURSUNOGLU D, AKDAG B, SEMIZ E. Relationship between hemorheology and Glu(298)Asp polymorphism of endothelial nitric oxide synthase gene in patients with coronary artery disease. Mol Biol Rep 2010; 37: 171-178.
 86. SUSAM I, YAYLALI YT, DURSUNOGLU D, GÖKSOY H, OZTÜRK M, YAYLALI O, SEMİZ E. Decreased plasma adiponectin concentrations in patients with syndrome X. Acta Cardiol 2010; 65: 217-220.
 87. SENGUL C, CEVİK C, OZVEREN O, SUNBUL A, KİLİCARSLAN F, ODUNCU V, CAN M, SEMİZ E, DİNDAR I. Assessment of atrial conduction time in patients with coronary artery ectasia. Pacing Clin Electrophysiol 2011; 34:1468-1474.
 88. SENGUL C, CEVİK C, OZVEREN O, ODUNCU V, SUNBUL A, AKGUN T, CAN MM, SEMİZ E, DİNDAR I. Echocardiographic epicardial fat thickness is associated with carotid intima-media thickness in patients with metabolic syndrome. Echocardiography 2011; 28: 853-858.
 89. SENGUL C, CEVİK C, OZVEREN O, SUNBUL A, ODUNCU V, AKGUN T, CAN MM, SEMİZ E, DİNDAR I. Acute alcohol consumption is associated with increased interatrial electromechanical delay in healthy men. Cardiol J 2011; 18: 682-686.
 90. KOZAN O, OZCAN EE, SANCAKTAR O, KABAKCI G; TURKİSH İNVESTİGATORS OF THE İ-SEARCH STUDY. The prevalence of microalbuminuria and relevant cardiovascular risk factors in Turkish hypertensive patients. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39: 635-645.
 91. SENGUL C, CEVİK C, OZVEREN O, ODUNCU V, SUNBUL A, KILICARSLAN F, SEMİZ E, DİNDAR I. Telmisartan decreases atrial electromechanical delay in patients with newly diagnosed essential hypertension. J Electrocardiol 2012; 45:123-128.
 92. YALÇINKAYA S., DEĞER N., YANAT F., SÜLEYMANLAR G., SEMİZ E.: The value of atrial emptying index in essential hypertension. Il Cuore 1990; 7: Supplemento al n.3.
 93. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., DEĞER N. : Chronic pacing thresholds in steroid eluting versus conventional pacing electrodes. Pace 1995; 18: 1184.
 94. SÜLEYMANLAR G., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., YILMAZ H., SAPAN M., ERSOY F., YAKUPOĞLU G., DEĞER U.N.: Changes in left ventricular function in patients with chronic renal failure on CAPD: A preliminary report. Kidney Int 1995; 48: 1679.
 95. EGE H., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., KUMBASAR SD., DEĞER N.: Does retrograde filling play a role in procedural success and restenosis of chronic total occlusions in unstable angina patients ? Eur Heart J 1997; 18: 262.
 96. EGE H., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., KUMBASAR SD., DEĞER N.: Do multiple stents multiply the risk for restenosis in acute coronary syndromes ? Eur Heart J 1997; 18: 484.
 97. KUMBASAR SD., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., EGE H., SANCAKTAR O., DEĞER N.: Effects of intraaortic balloon counter-pulsation in patients with acute anterior myocardial infarction who received streptokinase. Eur Heart J 1997; 18: 635.
 98. ALTUNBAŞ H., YAZICIOĞLU G., BALCI MK., SEMİZ E., ÖZBİLİM G., KARAYALÇIN Ü.: Tedavi edilmemiş hipoparatiroidizmin neden olduğu hipokalsemik kardiomyopati olgusu. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1999; 3: 106.
 99. ERMİŞ C., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: Heparin kaplı Jo stent ile konvansiyonel NIR stentin başlangıç etkinliği ve uzun dönem takiplerinin karşılaştırılması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2000; 28 (Özel Ek): P 11.
 100. GÖÇMEN Y., GÜMÜŞLÜ S., SEMİZ E.: Serum paraoxonase activity in venous and arterial blood samples of healthy individuals and its relationship to serum lipids. CCLM 2001; 39 (Special Supplement): 291.
 101. ERMİŞ C., BOZ A., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., DEĞER N.: Kronik total oklüzyonlarda reperfüzyon tedavisinin sol ventrikül sistolik fonksiyonları ve bölgesel duvar hareketleri üzerine olan etkisinin ekokardiyografik ve sintigrafik değerlendirimi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2001; 29 (Özel Ek): SB 4.
 102. KARPUZ H., ERSANLI M., KESER N., ÖZKUTLU U., SEMİZ E., SERDAR A., SEVDİK Ö., ŞAHİN M., ŞAN M., ŞENOCAK M., YALÇIN R., YEŞİL M.: Hipertansif popülasyonda "nabız basıncı" koroner arter hastalığı için gerçekten tek başına bir risk faktörü müdür ? Çok merkezli T.A.K.İ.P. Çalışması preliminer sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2001; 29 (Özel Ek): SB 27.
 103. YILMAZ H., DEMİR İ., BELGİ A., BAŞARICI İ., KABUKÇU M., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O.: Akut miyokard infarktüsünde primer stentleme. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2001; 29 (Özel Ek): SB 130.
 104. DEMİR İ., YILMAZ H., BELGİ A., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O.: Bifürkasyon lezyonlarının stent implantasyonu ile tedavisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2001; 29 (Özel Ek): SB 135.
 105. ERMİŞ C., BOZ A., THOLAKANAHALLI V., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., MILLER LW., DEĞER N., BENDITT DG.: Assessment of reperfusion therapy on regional and global left ventricular function in patients with chronic total coronary artery occlusions. JACC 2002; 39: Suppl. A.
 106. KARPUZ H., ERSANLI M., KESER N., SEMİZ E., SERDAR A., ŞAHİN M., ŞAN M., YEŞİL M., YALÇIN R.: Is "pulse pressure" an independent risk factor for coronary artery disease in hypertensive population ? Preliminary results of multicentric T.A.K.İ.P. Study. JACC April 2002; Suppl. P 52.
 107. EVRENGÜL H., KAYIKÇIOĞLU M., DURSUNOĞLU D., KAFTAN A., SEMİZ E., CAN L.: Trombolitik tedavi alan akut miyokard infarktüslü hastalarda pre-infarkt anjina pektorisin koroner reperfüzyon üzerine etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002; 30: P 126.
 108. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., POLAT B., KAFTAN A., SEMİZ E., KILIÇ M., PAYZIN S.: Plazma fibrinojen, C-reaktif protein ve beyaz küre düzeyleri ile koroner arter hastalığının sıklığı arasındaki ilişki. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002; 30: P 129.
 109. EVRENGÜL H., KAYIKÇIOĞLU M., DURSUNOĞLU D., KAFTAN A., POLAT B., SEMİZ E., CAN L.: Trombolitik tedavi alan akut miyokard infarktüslü hastalarda beta-bloker tedavisinin QT dispersiyonu ve ventriküler geç potansiyeller üzerine etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002; 30: P 130.
 110. EVRENGÜL H., ZOGHİ M., DURSUNOĞLU D., YURTSEVEN Z., KAFTAN A., SEMİZ E., AKIN M.: Kulak memesinde çizgi şeklinde kıvrıntı (earlope crease) varlığının koroner arter hastalığı sıklığı yaygınlığı ve diğer risk faktörleri ile ilişkisi: Anjiyografik korelasyon. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002; 30: P 131.
 111. DURSUNOĞLU D., BAŞAR I., EVRENGÜL H., SEMİZ E., KAFTAN A., KILIÇ M.: Mitral kapak prolapsusu: Ortostatik hipotansiyon ve giderilmesinde B-adrenerjik blokaj. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002; 30: P 161.
 112. DURSUNOĞLU D., BAŞAR I., EVRENGÜL H., SEMİZ E., KAFTAN A., KILIÇ M.: Mitral kapak prolapsusu: Ortostatik hipotansiyon ile küspis kalınlaşması ve semptomlar arasındaki ilişki. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002; 30: P 162.
 113. EVRENGÜL H., POLAT B., DURSUNOĞLU D., KABUKÇU S., KAFTAN A., SEMİZ E., ÇOBANOĞLU V.: Romatoid artrit hastalarında kalp hızı değişkenliği. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2002; 30: P 236.
 114. GÜMÜŞLÜ S., GÖÇMEN Y., SEMİZ E.: Venous and arterial concentrations of serum lipids, paraoxonase activity and lipid peroxidation in coronary artery disease. CCLM 2002; 40 (Special Supplement): 317.
 115. GUMUSLU S, GOCMEN Y, SEMIZ E. Venous and arterial concentrations of serum lipids, paraoxonase activity and lipid peroxidation in coronary artery disease. FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE Volume: 33 Pages: S12-S12 Supplement: Suppl. 1 Meeting Abstract: 19 Published: 2002
 116. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., TANRIVERDİ H., KAFTAN A., SEMİZ E., KILIÇ M.: The effect of beta-blockers on QT dispersion and ventricular late potentials in patients with acute myocardial infarction receiving thrombolytic therapy. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003; 31: P 28.
 117. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., ÇOBANKARA V., POLAT B., KABUKÇU S., KAFTAN A., SEMİZ E.: Heart rate variability in patients with rheumatoid arthritis. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003; 31: P 29.
 118. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., KAYIKÇIOĞLU M., CAN L., TANRIVERDİ H., KAFTAN A., SEMİZ E., KILIÇ M.: The effect of pre-infarction angina on coronary thrombolysis in patients with acute myocardial infaction receiving thrombolytic therapy. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2003; 31: P 61.
 119. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, MERGEN H, ACAR C, TANRIVERDİ S, ŞELECİ D, KURU Ö, KAFTAN A, SEMIZ E, KILIÇ M. Yavaş koroner akımlı bireylerde endotel fonksiyonları ve anjiyotensin dönüştürücü enzim genotipi ile ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2005; 33: P 64.
 120. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, TANRIVERDİ S, ACAR C, MERGEN H, ŞELECİ D, KURU Ö, DURSUNOĞLU D, KAFTAN A, SEMIZ E, KILIÇ M. Yavaş koroner akımlı bireylerde karotis intima-media kalınlığı ve anjiyotensin dönüştürücü enzim genotipi ile ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2005; 33: P 85..
 121. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, TANRIVERDİ S, KARA CO, KURU Ö, ŞELECİ D, ÖZKURT S, ÖNEM G, KAFTAN A, SEMIZ E. Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda karotis intima-media kalınlığı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2005; 33: P 88.
 122. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, TANRIVERDİ S, KURU Ö, KARA CO, ÖZKURT S, ŞELECİ D, KAFTAN A, SEMIZ E. Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda endotel fonksiyonları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2005; 33: P 94.
 123. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, TÜZÜN N, KURU Ö, KARA CO, ÖZKURT S, SAÇAR M, ÖZCAN V, TANRIVERDİ S, DURSUNOĞLU D, KAFTAN A, SEMIZ E. Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda aortik elastik parametreler. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2006; 34: P-071
 124. SEMİZ E. Diüretik direnci – tedavisi, ultrafiltrasyon ve diyaliz. Türk Kardiyoloji Derneği (Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Özet Kitabı) 2007; P 14.

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 1. YALÇINKAYA S., DEĞER N., YANAT F., SÜLEYMANLAR G., SEMİZ E.: The value of atrial emptying index in essential hypertension. 4 th. Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Antalya, Turkey, September 23-27, 1990.
 2. SEMİZ E., DEĞER N., YANAT F., YEĞİN H., YALÇINKAYA S.: Esansiyel hipertansiyonda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Kardiyoloji Toplantısı, Trabzon, 10-13 Eylül, 1991.
 3. SEMİZ E., DEĞER N., YANAT F., YEĞİN H., YALÇINKAYA S.: Esansiyel hipertansiyonda sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. 1. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, İstanbul, 27-29 Kasım, 1991.
 4. SANCAKTAR O.,YALÇINKAYA S., SEMİZ E., YEĞİN H., DEĞER N.: Uzun koroner lezyonlara uzun anjiyoplasti balon kateterleri ile uygulanan PTCA işlem sonuçları. 1. Ulusal İnvazif Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 10-11 Haziran, 1993.
 5. SÜLEYMANLAR G., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., YILMAZ H., SAPAN M., ERSOY F., YAKUPOĞLU G., DEĞER N.: CAPD tedavisi gören son dönem yetmezlikli hastalarda sol ventrikül fonksiyon değişiklikleri: Erken dönem sonuçları. 10. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bursa, 19-22 Ekim, 1993.
 6. SEMİZ S., SEMİZ E., ERTUĞ H., BİRCAN İ.: İnsüline bağımlı Diabetes Mellitus ' lu hastalarda sol ventrikül fonksiyonları. Ulusal Diabet Kongresi, İzmir, 4-7 Mayıs, 1994.
 7. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., ERSEL F., DEĞER N.: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda Lisinopril' in sol ventrikül kitlesi ve diyastolik fonksiyonlarına etkisi. III. Ulusal Ekokardiyografi Kongresi, Antalya, 10-12 Mayıs, 1994.
 8. SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., ERSEL F., DEĞER N.: Akut Myokard İnfarktüsünde elektif perkütanöz transluminal koroner anjiyoplasti. II. Ulusal İnvazif Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 23-24 Haziran, 1994.
 9. SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., ERSEL F., DEĞER N.: PTCA uygulanan unstable angina pectorisli hastalarda lezyon karakteristikleri ve klinik parametrelerin akut oklüzyon komplikasyonuna etkileri. II. Ulusal İnvazif Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 23-24 Haziran, 1994.
 10. SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., EGE H., DEĞER N.: Koroner anjiyoplasti uygulanan unstable angina pectoriste klinik özellikler ile kısa ve geç sonuçlar. II. Ulusal İnvazif Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 23-24 Haziran, 1994.
 11. SEMİZ S., SEMİZ E., ERTUĞ H., BİRCAN İ.: İnsüline bağımlı Diabetes Mellitus ' lu hastalarda sol ventrikül fonksiyonları. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 18-21 Eylül, 1994.
 12. SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., EGE H., DEĞER N.: Uzun koroner lezyonlara uzun anjiyoplasti balon kateterleri ile uygulanan perkütan koroner anjiyoplasti erken ve geç dönem sonuçları. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1-4 Ekim, 1994.
 13. SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., ERSEL F., DEĞER N.: PTCA uygulanan unstable angina pectorisli hastalarda lezyon karakteristikleri ve klinik parametrelerin akut oklüzyon komplikasyonuna etkileri. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1-4 Ekim, 1994.
 14. SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., EGE H., DEĞER N.: Mitral ve triküspid darlığında kombine perkütan balon valvüloplasti: Erken ve geç dönem sonuçları. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1-4 Ekim, 1994.
 15. SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., EGE H., DEĞER N.: Koroner anjiyoplasti uygulanan unstable angina pektoriste klinik özellikler ile kısa ve geç dönem sonuçlar. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1-4 Ekim, 1994.
 16. SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., EGE H., DEĞER N.: Unstable ve stable angina pektoriste koroner anjiyoplastinin kısa ve geç dönem sonuçları. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1-4 Ekim, 1994.
 17. SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., ERSEL F., DEĞER N.: Akut myokard infarktüsünde elektif perkütanöz transluminal koroner anjiyoplasti. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1-4 Ekim, 1994.
 18. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., DEĞER N.: Chronic pacing thresholds in steroid eluting versus conventional pacing electrodes. 7th European Symposium on cardiac Pacing, İstanbul, June 4-7, 1995.
 19. SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., YANAT F., DEĞER N.: Oral antikoagülasyonsuz intrakoroner stent yerleştirilmesi - İlk sonuçlar. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 23-26 Eylül, 1995.
 20. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., ERSEL F., DEĞER N.: Steroid içeren ve içermeyen kalıcı pacemaker elektrodlarında erken dönemdeki uyarı eşiği değişiklikleri. XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 23-26 Eylül, 1995.
 21. KUMBASAR D., TOSUN Z., SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., ERSEL F., DEĞER N.: İntravenöz streptokinaz uygulanan akut myokard infarktüsünde başarılı trombolizis ve seri D-Dimer ölçümleri. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 22. KUMBASAR D., TOSUN Z., ERSEL F., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., DEĞER N.: İntraaortik balon pompası (İABP)' nın sol ventrikül çapları, sol ventrikül çıkış yolu ve ana pulmoner arterdeki akım hızlarına olan etkisi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 23. YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., SEMİZ E., KUMBASAR D., DEĞER N.: Küçük damarlara stent uygulanması ve PTCA ile karşılaştırılması: Erken ve geç sonuçlar. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 24. YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., EGE H., DEĞER N.: Koroner anjiyoplastide tıkayıcı diseksiyonlarda acil stent ve perfüzyon balon sonuçlarının karşılaştırılması: erken ve geç sonuçlar. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 25. EGE H., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., KUMBASAR D., ERSEL F., DEĞER N.: Akut iskemik sendromlu hastalarda intrakoroner stent ile PTCA uygulamalarının karşılaştırılması. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 26. YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., SEMİZ E., KUMBASAR D., DEĞER N.: Unstable angina pektorisli olgularda PTCA ve stent sonuçlarının karşılaştırılması. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 27. SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., KUMBASAR D., DEĞER N.: Anjiyografik olarak görünür trombüs varlığında intrakoroner stent yerleştirilmesi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 28. EGE H., SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., KUMBASAR D., ERSEL F., DEĞER N.: Unstable angina pectorisli total oklüzyon olgularında distal retrograd doluşun işlem başarısı ve restenoz üzerine etkisi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 29. BOZ A., DEĞER N., KARAYALÇIN B., SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., KUMBASAR D., GÜNGÖR F.: Mekanik revaskülarizasyon öncesi ve sonrasında Tc99m- tetrofosmin ile miyokard perfüzyonunun değerlendirilmesi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 30. SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., EGE H., KUMBASAR D., DEĞER N.: Akut miyokard infarktüsü seyrinde intrakoroner stent uygulaması. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 31. SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., ERSEL F., DEĞER N.: Oral antikoagülasyonsuz intrakoroner stent yerleştirilmesi: erken ve geç dönem sonuçları. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 32. SEMİZ E., YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., KUMBASAR D., DEĞER N.: AVE mikrostent, Wiktor ve Palmaz-Schatz stent implantasyonlarının erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20 Ekim, 1996.
 33. EGE H., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., KUMBASAR SD., DEĞER N.: Does retrograde filling play a role in procedural success and restenosis of chronic total occlusions in unstable angina patients ? XIXth Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm, August 24-28, 1997.
 34. EGE H., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., KUMBASAR SD., DEĞER N.: Do multiple stents multiply the risk for restenosis in acute coronary syndromes ? XIXth Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm, August 24-28, 1997.
 35. KUMBASAR SD., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., EGE H., SANCAKTAR O., DEĞER N.: Effects of intraaortic balloon counter-pulsation in patients with acute anterior myocardial infarction who received streptokinase. XIXth Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm, August 24-28, 1997.
 36. SANCAKTAR O., TOSUN Z., KUMBASAR D., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., ERSEL F., DEĞER N.: Stent benzeri sonuç sağlayan PTKA olgularında uzun süreli takip sonuçlarımız. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 29 Eylül- 3 Ekim, 1997.
 37. KABUKÇU M., EGE H., KUMBASAR D., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., SANCAKTAR O., ERSEL F., DEĞER N.: Kronik total oklüzyonlu hastalarda başarılı koroner anjiyoplastinin QT dispersiyonuna etkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 29 Eylül- 3 Ekim, 1997.
 38. SANCAKTAR O., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., KUMBASAR D., ERSEL F., DEĞER N.: Triküspid ve mitral darlığında kombine perkütan balon valvüloplasti: Uzun süreli takip sonuçları. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 29 Eylül- 3 Ekim, 1997.
 39. KUMBASAR D., EGE H., SEMİZ E., SANCAKTAR O., YALÇINKAYA S., ERSEL F., DEĞER N.: Akut anterior miyokard infarktüsünde intravenöz tromboliz ve intraaortik balon pompasının birlikte kullanımı. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 29 Eylül- 3 Ekim, 1997.
 40. ALTUNBAŞ H., YAZICIOĞLU G., BALCI MK., SEMİZ E., ÖZBİLİM G., KARAYALÇIN Ü.: Tedavi edilmemiş hipoparatiroidizmin neden olduğu hipokalsemik kardiomyopati olgusu. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim, 1999.
 41. DEMİR İ., ERMİŞ C., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., DEĞER N., ERSEL F.: A comparison of acute and subacute thrombosis and restenosis rates of heparin coated Jo stent with conventional NIR stent in hypertensive patients. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Antalya, 30 March-02 April, 2000.
 42. DEMİR İ., ERMİŞ C., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., DEĞER N., ERSEL F.: Effect of hypertension on restenosis in coronary artery patients. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Antalya, 30 March-02 April, 2000.
 43. DEMİR İ., ERMİŞ C., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., ERSEL F.: Serum estradiol concentrations in premenopausal women with coronary artery disease. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Antalya, 30 March-02 April, 2000.
 44. ERMİŞ C., SEMİZ E., YALÇINKAYA S., DEĞER N.: Heparin kaplı Jo stent ile konvansiyonel NIR stentin başlangıç etkinliği ve uzun dönem takiplerinin karşılaştırılması. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim, 2000.
 45. GÖÇMEN Y., GÜMÜŞLÜ S., SEMİZ E.: Serum paraoxonase activity in venous and arterial blood samples of healthy individuals and its relationship to serum lipids. 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 5th Czech National Congress of Clinical Biochemistry, Prague, May 26-31, 2001.
 46. ERMİŞ C., BOZ A., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., DEĞER N.: Kronik total oklüzyonlarda reperfüzyon tedavisinin sol ventrikül sistolik fonksiyonları ve bölgesel duvar hareketleri üzerine olan etkisinin ekokardiyografik ve sintigrafik değerlendirimi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim, 2001.
 47. KARPUZ H., ERSANLI M., KESER N., ÖZKUTLU U., SEMİZ E., SERDAR A., SEVDİK Ö., ŞAHİN M., ŞAN M., ŞENOCAK M., YALÇIN R., YEŞİL M.: Hipertansif popülasyonda "nabız basıncı" koroner arter hastalığı için gerçekten tek başına bir risk faktörü müdür ? Çok merkezli T.A.K.İ.P. Çalışması preliminer sonuçları. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim, 2001.
 48. YILMAZ H., DEMİR İ., BELGİ A., BAŞARICI İ., KABUKÇU M., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O.: Akut miyokard infarktüsünde primer stentleme. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim, 2001.
 49. DEMİR İ., YILMAZ H., BELGİ A., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O.: Bifürkasyon lezyonlarının stent implantasyonu ile tedavisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim, 2001.
 50. ERMİŞ C., BOZ A., THOLAKANAHALLI V., YALÇINKAYA S., SEMİZ E., SANCAKTAR O., MILLER LW., DEĞER N., BENDITT DG.: Assessment of reperfusion therapy on regional and global left ventricular function in patients with chronic total coronary artery occlusions. ACC 51st Annual Scientific Session, Atlanta, March 17-20, 2002.
 51. KARPUZ H., ERSANLI M., KESER N., SEMİZ E., SERDAR A., ŞAHİN M., ŞAN M., YEŞİL M., YALÇIN R.: Is "pulse pressure" an independent risk factor for coronary artery disease in hypertensive population ? Preliminary results of multicentric T.A.K.İ.P. Study. XIVth World Congress of Cardiology, Sydney, May 5-9, 2002.
 52. EVRENGÜL H., KAYIKÇIOĞLU M., DURSUNOĞLU D., KAFTAN A., SEMİZ E., CAN L.: Trombolitik tedavi alan akut miyokard infarktüslü hastalarda pre-infarkt anjina pektorisin koroner reperfüzyon üzerine etkisi. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim, 2002.
 53. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., POLAT B., KAFTAN A., SEMİZ E., KILIÇ M., PAYZIN S.: Plazma fibrinojen, C-reaktif protein ve beyaz küre düzeyleri ile koroner arter hastalığının sıklığı arasındaki ilişki. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim, 2002.
 54. EVRENGÜL H., KAYIKÇIOĞLU M., DURSUNOĞLU D., KAFTAN A., POLAT B., SEMİZ E., CAN L.: Trombolitik tedavi alan akut miyokard infarktüslü hastalarda beta-bloker tedavisinin QT dispersiyonu ve ventriküler geç potansiyeller üzerine etkisi. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim, 2002.
 55. EVRENGÜL H., ZOGHİ M., DURSUNOĞLU D., YURTSEVEN Z., KAFTAN A., SEMİZ E., AKIN M.: Kulak memesinde çizgi şeklinde kıvrıntı (earlope crease) varlığının koroner arter hastalığı sıklığı yaygınlığı ve diğer risk faktörleri ile ilişkisi: Anjiyografik korelasyon. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim, 2002.
 56. DURSUNOĞLU D., BAŞAR I., EVRENGÜL H., SEMİZ E., KAFTAN A., KILIÇ M.: Mitral kapak prolapsusu: Ortostatik hipotansiyon ve giderilmesinde B-adrenerjik blokaj. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim, 2002.
 57. DURSUNOĞLU D., BAŞAR I., EVRENGÜL H., SEMİZ E., KAFTAN A., KILIÇ M.: Mitral kapak prolapsusu: Ortostatik hipotansiyon ile küspis kalınlaşması ve semptomlar arasındaki ilişki. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim, 2002.
 58. EVRENGÜL H., POLAT B., DURSUNOĞLU D., KABUKÇU S., KAFTAN A., SEMİZ E., ÇOBANOĞLU V.: Romatoid artrit hastalarında kalp hızı değişkenliği. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim, 2002.
 59. GÜMÜŞLÜ S., GÖÇMEN Y., SEMİZ E.: Venous and arterial concentrations of serum lipids, paraoxonase activity and lipid peroxidation in coronary artery disease. The 18th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Kyoto, Japan, October 20-25, 2002.
 60. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., TANRIVERDİ H., KAFTAN A., SEMİZ E., KILIÇ M.: The effect of beta-blockers on QT dispersion and ventricular late potentials in patients with acute myocardial infarction receiving thrombolytic therapy. 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, İstanbul, May 8-10, 2003.
 61. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., ÇOBANKARA V., POLAT B., KABUKÇU S., KAFTAN A., SEMİZ E.: Heart rate variability in patients with rheumatoid arthritis. 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, İstanbul, May 8-10, 2003.
 62. EVRENGÜL H., DURSUNOĞLU D., KAYIKÇIOĞLU M., CAN L., TANRIVERDİ H., KAFTAN A., SEMİZ E., KILIÇ M.: The effect of pre-infarction angina on coronary thrombolysis in patients with acute myocardial infaction receiving thrombolytic therapy. 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, İstanbul, May 8-10, 2003.
 63. ENLI Y, EVRENGÜL H, DURSUNOĞLU D, KAFTAN A, SEMIZ E, TANRIVERDI H, ASLAN D, KILIÇ M: The relationship between the frequency of coronary atherosclerosis and the levels of serum vitamin B12 folic acid and homocysteine. 15th IFCC – FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1-5 June 2003, Barcelona, Spain.
 64. ENLI Y, EVRENGÜL H, DURSUNOGLU D, KAFTAN A, DEMIR S, SEMIZ E, KILIÇ M: Is there a link between Helicobacter pylori and coronary artery disease? 15th IFCC – FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1-5 June 2003, Barcelona, Spain.
 65. ENLI Y, EVRENGÜL H, DURSUNOGLU D, KAFTAN A, KAPTANOĞLU B, DEMIR S, SEMIZ E, KILIÇ M: The relationship between the frequency of coronary heart disease and plasma fibrinojen c-reactive protein and white blood cell levels. 15th IFCC – FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 1-5 June 2003, Barcelona, Spain.
 66. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, MERGEN H, ACAR C, TANRIVERDİ S, ŞELECİ D, KURU Ö, KAFTAN A, SEMIZ E, KILIÇ M. Yavaş koroner akımlı bireylerde endotel fonksiyonları ve anjiyotensin dönüştürücü enzim genotipi ile ilişkisi. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 26-29 Kasım, 2005.
 67. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, TANRIVERDİ S, ACAR C, MERGEN H, ŞELECİ D, KURU Ö, DURSUNOĞLU D, KAFTAN A, SEMIZ E, KILIÇ M. Yavaş koroner akımlı bireylerde karotis intima-media kalınlığı ve anjiyotensin dönüştürücü enzim genotipi ile ilişkisi. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 26-29 Kasım, 2005.
 68. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, TANRIVERDİ S, KARA CO, KURU Ö, ŞELECİ D, ÖZKURT S, ÖNEM G, KAFTAN A, SEMIZ E. Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda karotis intima-media kalınlığı. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 26-29 Kasım, 2005.
 69. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, TANRIVERDİ S, KURU Ö, KARA CO, ÖZKURT S, ŞELECİ D, KAFTAN A, SEMIZ E. Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda endotel fonksiyonları. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 26-29 Kasım, 2005.
 70. TANRIVERDİ H, EVRENGÜL H, TÜZÜN N, KURU Ö, KARA CO, ÖZKURT S, SAÇAR M, ÖZCAN V, TANRIVERDİ S, DURSUNOĞLU D, KAFTAN A, SEMIZ E. Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda aortik elastik parametreler. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 24-28 Kasım, 2006.
 71. SUSAM İ, YAYLALI YT, DURSUNOĞLU D, SEMİZ E. Sendrom-X hastalarında serum adinopektin düzeylerinin değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 22-25 Ekim, 2009.

Yayınlar

Kitap ve Bölüm Çevirmenliği

 1. SEMİZ E.: Çarpıntı. Hough R., Haq IU., Süleymanlar İ., Süleymanlar G., Ünal S. (Ed.). Mosby's Crash Course - Internal Medicine / İç Hastalıkları, Ankara, Güneş Kitabevi Yayınları, 2001: 15-18.
 2. SEMİZ E.: Kardiyovasküler sistem. Hough R., Haq IU., Süleymanlar İ., Süleymanlar G., Ünal S. (Ed.). Mosby's Crash Course - Internal Medicine / İç Hastalıkları, Ankara, Güneş Kitabevi Yayınları, 2001: 195-229.

/* */