Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

Galatasaray Lisesi ardından Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olan Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken Lüleburgaz’da 1 yıl mecburi hizmetin ardından 1990 yılında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji ihtisasına başlamıştır. 1994 yılında Nöroloji Uzmanı ve 2011 yılında Nöroloji Doçenti olan Örken, 2017 yılında Prof. ünvanı aldı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2014 yılına kadar önce uzman doktor sonra eğitim ve idari sorumlu olarak çeşitli kademelerde görev yapan Prof.Dr.Dilek Necioğlu Örken Beyin Damar Hastalıkları konusunda çalışmalarını sürdürmüştür. 

Halen tüm Avrupa ülkelerinde inme tedavisinin kalitesini arttırmak amacı ile çalışan  European Stroke Organisation Stroke Unit and Stroke Center Certification Committee’si ve Angel’s İnisiyatifi European Steering Committee’sinde görev yapmaktadır.

İlgi Alanları:
 • İskemik İnme
 • Hemorajik İnme
 • İnmeden Korunma
 • Transkranial, Karotis ve Vertebral Doppler
 • Multiple Skleroz ve Demiyelinizan Hastalıklar
 • Baş ağrısı

Bugün
 • 2016 Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları ve Nörolojik Yoğun Bakım Çalışma Grupları Yürütücü Kurul Üyeliği
 • 2013 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi Etik Kurul Üyeliği
 • 2012 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi Eğitim Görevlisi
 • 2011 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi 2011, Doçent
 • 2011 - 2014 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İdari Sorumlusu
 • 2003 Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Transkranial ve Karotis-Vertebral Doppler Ultrasonografi Eğitimi
 • 1996 - 2011 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi Uzman Doktor
 • 1995 - 1999 Sarıyer Devlet Hastanesi Ayazağa Semt Polikliniği Uzman Doktor
 • 1994 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı
 • 1990 - 1994 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi Asistan Doktor
 • 1989 Trakva Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi
 • 1989 - 1990 Lüleburgaz Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim

 • Türk Nöroloji Derneği
 • Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 • World Stroke Organization
 • European Stroke Organization 
 • European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics
 • American Academy of Neurology
 • European Academy of Neurology

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. B. Ferhanoğlu, S.Öngören, C.M. Ar, B. Uzel, H. Forta, D. Necioğlu. Intrathecal methotrexate-induced acute cerebellar syndrome. Ann Hematol 2003; 82: 241-243.

2. Gulay Kenangil, Dilek Necioğlu Örken, Destina Yalçın, Lale Gündoğdu, Hulki Fota. Triphasic EEG pattern in bilateral paramedian thalamic infarction. Clinical EEG and Neuroscience 2008;39:185-190.

3. Orken DN, Kenangil G, Çelik M, Mail Z, Kayaalp H, Erginöz E, Forta H. Association of low cholesterol with primary intracerebral hemorrhage: a case control study. Acta Neurol Scand 2009;119:151-154.

4. Dilek Necioğlu Örken, Yıldız Yıldırmak, Gülay Kenangil, Nursu Kandıralıoğlu, Hulki Forta, Münevver Çelik. Intratechal methotrexate-induced acute chorea. J Pediatr Hematol Oncol 2009;31:57-58.

5. G Kenangil, D Necioğlu Orken, E Ur, H Forta, M Çelik. The relation of testosterone levels with fatigue and apathy in Parkinson’s disease. Clinical Neurology and Neurosurgery 2009;111:412-414.

6. Dilek Necioglu Orken, Gulay Kenangil, Ozkurt Huseyin, Cetin Guner, Lale Gundogdu, Muzaffer Basak, Hulki Forta. Prevention of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in patients with acute intracerebral hemorrhage. The Neurologist 2009;15:329-331.

7. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenangil, Emel Ur, Hulki Forta. Posterior reversible encephalopathy syndrome in systemic lupus erythematosus. Neurology India 2009;57(4):497-499.

8. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenengil, Ender Uysal, Hulki Forta. Cerebral microbleeds in ischemic stroke patients on warfarin treatment. Stroke 2009;40:3638-3640. (September 17, 2009, 10.1161/STROKEAHA.109.559450)

9. D Necioğlu Örken, A Sağduyu Kocaman, H Şirin, C Togay Işıkay, M Gökçe, N Sütlaş, Ş Öztürk, S Tarlacı. Yeni bir koma değerlendirme ölçeği olan Four Skorun Türkçe çevirisinin güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;27(1):28-31.

10. Gülay Kenangil, Dilek Necioglu Orken, Semra Acar, Münevver Celik. A case of subacute cerebellar degeneration coexisting with Lambert-Eaton myastenic syndrome. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2009;26(3):371-375.

11. Gülay Kenangil, Dilek Necioglu Orken, Emel Ur, Hulki Forta. Frontal assessment battery in patients with Parkinson’s disease in Turkish population. Cognitive and Behavioral Neurology 2010;23:26-28. 

12. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenangil, Ender Uysal, Lale Gündoğdu, Ethem Erginöz, Hulki Forta. Lack of association between cerebral microbleeds and low serum cholesterol in patients with acute intracerebral hemorrhage. Clinical Neurology and Neurosurgery 2010;112:668-671. 

13. E. Uysal, C. Calıskan, İ. Caymaz, D. Necioğlu Orken, M. Başak. Stenting of vertebral artery origin with the buddy wire technique in tortuous subclavian artery. Interventional Neuroradiology 2010;16:175-178.

14. G.G. Yener, B. Güntekin, D. Necioglu Örken, E. Tülay, H. Forta, E. Başar. Auditory delta event-related oscillatory responses are decreased in Alzheimer’s disease. Behavioural Neurology 2012;25:3-11.

15. D. Necioglu Orken, G. Kenangil, E. Ahbap, E. Uysal, S.Acar, A.Ünsal, H.Forta. Asymptomatic microhemorrhage in chronic hemodialysis patients. Journal of Neurological Sciences 2013;30(2):314-319.
16. D. Necioglu Orken, E. Uysal, E. Timer, N. Kuloglu-Pazarci, s. Mumcu, H.Forta. New cerebral microbleeds in ischemic stroke patients on warfarin treatment: Two-year follow-up.
Clinical Neurology and Neurosurgery 2013;115:1682-1685.

17. Ince B, Benbir G, Siva A, Saip S, Utku U, Celik Y, Necioglu Orken D, Ozturk S, Afsar N, Aktan S, Asil T, Bakac G, Ekmekci H, Gokce M, Krespi Y, Midi I, Varlıbas F, Citci-Yalcınkaya B, Goksan B, Uluduz U, Uyguner O. Clinical and radiological featuıres in CADASIL and NOTCH3 patients: a multicenter study from Turkey. European Neurology 2014;72:125-131.

18. K Kutluk, D Kaya, Afsar N, EM Arsava, V Ozturk, N Uzuner, S Giray, MA Topcuoglu,
L Gungor, Sirin H, Yaka E, Ozdemir O, Dalkara T on behalf of the Turkish Thrombolysis
Study Group. Analysis of the Turkish national intravenous thrombolysis registry. Journal of
Stroke and Cerebrovascular Diseases 2016;5(May):1041-1047.

19. Birsen Ince, Dilek Necioglu; on behalf of the Turkish Stroke Study Group. Organisation of stroke care in Turkey. International Journal of Stroke 2016; DOI: 10.1177/1747493016672084

20. Nevin Kuloğlu Pazarcı, Nihan Parasız Yükselen, Şenay Aydın, Zeynep Unlusoy Acar, Dilek Necioğlu Örken. Epilepsi damgalanma ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Arch Neuropsychiatry DOI: 10.5152/npa.2016.12673.

21. Taskin Duman, Derya Uluduz, Ipek Midi, Hesna Bektas, Yuksel Kablan, Basak K. Goksel, Aysel Milanlioglu, Dilek Necioglu Orken, Ufuk Aluclu, and VENOST Study Group. A Multicenter Study of 1144 Patients with Cerebral Venous Thrombosis: The VENOST Study. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2017; 8 (August): 1848-1857. 

22. Andreas Charidimou, Christopher Karayiannis, Tae-Jin Song, Dilek Necioglu Orken, Vincent Thijs, Robin Lemmens, Young Dae Kim, Su Mei Goh, Thanh G. Phan, Cathy Soufan, Ronil V Chandra, Lee-Anne Slater, Shamir Haji, Vincent Mok, Solveig Horstmann, Kam Tat Leung, Yuichiro Kawamura, Nobuyuki Sato, Naoyuki Hasebe, Tsukasa Saito, Ka Sing Wong, Yannie O.Y. Soo, Roland Veltkamp, Kelly Flemming, Toshio Imaizumi, Velandai K. Srikanth, and Ji Hoe Heo. Brain microbleeds, anticoagulation and hemorrhage risk: meta-analysis in stroke patients with AF. Neurology (in press)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Necioğlu Örken D, Yücel N, Kenangil Özgen G, Gülal Ç, Forta H. Serum folik asit seviyesi ile iskemik inme ilişkisi. Klinik Gelişim Dergisi 2001;14:25-27.

2. K. Demirkırkan, D. Necioğlu, A. Yalçıner, H. Forta. Aterotrombotik inmeli hastalarda lipopretein (a) düzeylerinin enfarkt büyüklüğü ve prognoz ile ilişkisi. Türk Nöroloji Dergisi 2001;7(1):1-7.

3. D. Necioğlu Örken, M. Çelik, G. Babacan, H. Forta Auralı migren olgularında görsel uyandırılmış potansiyeller. Nöropsikiyatri Arşivi 2001;38(3):167-170.

4. D. Necioğlu Örken, D. Yalçın, B. İsmihanoğlu, H. Forta. Auralı migren olgularında EEG. 
Epilepsi 2001;7(3):100-104.

5. Ç. Gülal Diler, D. Necioğlu Örken, H. Forta. Sağ ve sol lentikülostriat arter enfarktı olan hastalarda saptanan yüksek kortikal fonksiyon bozuklukları. Türk Nöroloji Dergisi 2002;8(4):29-35.

6. K. Demirkırkan, D. Necioğlu Örken, K. Özen, H. Forta. Karotik ateroskleroz ve plazma lipoprotein(a) düzeyleri. Klinik Gelişim 2003;16:24-29.
7. D. Necioğlu Örken, M. Çelik, N. Kuloğlu Pazarcı, E. Kılıç, H. Forta. Siyatik ve peroneal nöropatilerde etkenler. Klinik Gelişim 2004;17(3/4):19-24.

8. Gülay Kenangil, Kerem Güner, Dilek Necioğlu, Hulki Forta. Orta serebral arter infarktlarında fibrinojen değerleri ile infarkt büyüklüğünün ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2004;41(1-2-3-4):21-24.

9. Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Işıl Satılmış, Münevver Çelik, Hulki Forta. Talamik enfarktlarda kognitif bozuklukların enfarkt lokalizasyonu ile ilişkisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2005; 39(3) 32-38.

10. Dilek Necioğlu Örken, Hulki Forta, Gülay Kenangil, Çetin Güner, Münevver Çelik. Parkinsonizm bulguları ile ortaya çıkan bir santral pontin ve ekstrapontin miyelinolizis olgusu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2006;9(1):49-53.

11. Gülay Kenangil, Hulki Forta, Dilek Necioğlu, Burcu İsmihanoğlu, Münevver Çelik Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2007;70:74-77.

12. Dilek Necioğlu Örken, Gülay Kenangil, Çetin Güner, Münevver Çelik, Hulki Forta. Primer intraserebral kanamalı hastalarda derin ven trombozu proflaksisinde heparin kullanımı. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2007;13:2;37-39.

13. Dilek Necioğlu Örken, Gülay Kenangil, Hulki Forta, Ender Uysal, Münevver Çelik, 
Destina Yalçın, Ülker Anadol. Deep cerebral venous thrombosis in adults. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2007 24:(1) 10;264-271.

14. Dilek Necioğlu Örken, Gülay Kenangil, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Münevver Çelik. Cadasil ve serebral mikrokanamalar. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14:419-421.

15.  Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu Örken, Yıldızhan Yıldız, Hulki Forta. Primer yürümeye başlama yetersizliği olgusu. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14:406-409. 

16. Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Zeynel Tak, Hulki Forta. Eş zamanlı bilateral talamik enfarktların gözden geçirilmesi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2009;43:93-95.

17. Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu Örken, Hulki Forta. Parkinson hastalarında depresyon, yorgunluk ve apati gibi motor olmayan semptomlar. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 2009;4(3):101-105.

18. Nevin Kuloğlu Pazarcı, Dilek Necioğlu Örken, Münevver Gökyiğit Çelik, Lale Gündoğdu Çelebi, Şenay Aydın. Postenjeksiyon siyatik nöropati: klinik ve elektrofizyolojik özellikler. Nöropsikiyatri Arşivi 2010;47:207-212.

19. Zeynep Tanrıverdi, Dilek Necioğlu Örken, Selma Aksoy, Nihan Parasız Yükselen, Emine Öztürk Kargı, Sibel Mumcu, Hulki Forta. Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi:Şişili Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği deneyimi. Ş:E:E:A:H Tıp Bülteni 2012;46(4):165-169.

20. Zeynep Tanrıverdi, Suzan Tunç, Ali Zeynel Tak, Dilek Necioğlu Örken, Ender Uysal, Muzaffer Başak. Karotis plak özelliklerinin magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi. Ş:E:E:A:H Tıp Bülteni 2012;46(4):177-180.

21. Zahide Mail Gürkan, Dilek Necioğlu Örken, Ülgen Yalaz Tekan, Lale Gündoğdu Çelebi, A. Zeynel Tak, Hulki Forta, Nezaket Eren. İskemik inmenin etyolojik tanısında D-dimer. Ş:E:E:A:H Tıp Bülteni 2013;47(1):1-4.

22. Selma Aksoy, Emin Timer, Sibel Mumcu, Mücella Akgün, Elifnur Kıvrak, Dilek Necioğlu Örken. Multipl sklerozda bilişsel etkilenmenin MOBİD ölçeği ile taranması. Türk Nöroloji Dergisi 2013;19:52-55.
     
23. Sibel Mumcu, Mücella Akgün, Dilek Necioğlu Örken. Nörolojik bozulma ile baş gösteren aort diseksiyonu olguları. Türk Nöroloji Dergisi 2014;20:51-53.