• İskemik İnme
 • Hemorajik İnme
 • İnmeden Korunma
 • Transkranial, Karotis ve Vertebral Doppler
 • Multiple Skleroz ve Demiyelinizan Hastalıklar
 • Baş ağrısı

Galatasaray Lisesi ardından Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olan Prof. Dr. Dilek Necioğlu Örken Lüleburgaz’da 1 yıl mecburi hizmetin ardından 1990 yılında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji ihtisasına başlamıştır. 1994 yılında Nöroloji Uzmanı ve 2011 yılında Nöroloji Doçenti olan Örken, 2017 yılında Prof. ünvanı aldı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2014 yılına kadar önce uzman doktor sonra eğitim ve idari sorumlu olarak çeşitli kademelerde görev yapan Prof.Dr.Dilek Necioğlu Örken Beyin Damar Hastalıkları konusunda çalışmalarını sürdürmüştür. 

Halen tüm Avrupa ülkelerinde inme tedavisinin kalitesini arttırmak amacı ile çalışan  European Stroke Organisation Stroke Unit and Stroke Center Certification Committee’si ve Angel’s İnisiyatifi European Steering Committee’sinde görev yapmaktadır.
 

 • Türk Nöroloji Derneği
 • Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 • World Stroke Organization
 • European Stroke Organization 
 • European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics
 • American Academy of Neurology
 • European Academy of Neurology

B. Ferhanoğlu, S.Öngören, C.M. Ar, B. Uzel, H. Forta, D. Necioğlu. Intrathecal methotrexate-induced acute cerebellar syndrome. Ann Hematol 2003; 82: 241-243.

2. Gulay Kenangil, Dilek Necioğlu Örken, Destina Yalçın, Lale Gündoğdu, Hulki Fota. Triphasic EEG pattern in bilateral paramedian thalamic infarction. Clinical EEG and Neuroscience 2008;39:185-190.

3. Orken DN, Kenangil G, Çelik M, Mail Z, Kayaalp H, Erginöz E, Forta H. Association of low cholesterol with primary intracerebral hemorrhage: a case control study. Acta Neurol Scand 2009;119:151-154.

4. Dilek Necioğlu Örken, Yıldız Yıldırmak, Gülay Kenangil, Nursu Kandıralıoğlu, Hulki Forta, Münevver Çelik. Intratechal methotrexate-induced acute chorea. J Pediatr Hematol Oncol 2009;31:57-58.

5. G Kenangil, D Necioğlu Orken, E Ur, H Forta, M Çelik. The relation of testosterone levels with fatigue and apathy in Parkinson’s disease. Clinical Neurology and Neurosurgery 2009;111:412-414.

6. Dilek Necioglu Orken, Gulay Kenangil, Ozkurt Huseyin, Cetin Guner, Lale Gundogdu, Muzaffer Basak, Hulki Forta. Prevention of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in patients with acute intracerebral hemorrhage. The Neurologist 2009;15:329-331.

7. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenangil, Emel Ur, Hulki Forta. Posterior reversible encephalopathy syndrome in systemic lupus erythematosus. Neurology India 2009;57(4):497-499.

8. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenengil, Ender Uysal, Hulki Forta. Cerebral microbleeds in ischemic stroke patients on warfarin treatment. Stroke 2009;40:3638-3640. (September 17, 2009, 10.1161/STROKEAHA.109.559450)

9. D Necioğlu Örken, A Sağduyu Kocaman, H Şirin, C Togay Işıkay, M Gökçe, N Sütlaş, Ş Öztürk, S Tarlacı. Yeni bir koma değerlendirme ölçeği olan Four Skorun Türkçe çevirisinin güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;27(1):28-31.

10. Gülay Kenangil, Dilek Necioglu Orken, Semra Acar, Münevver Celik. A case of subacute cerebellar degeneration coexisting with Lambert-Eaton myastenic syndrome. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2009;26(3):371-375.

11. Gülay Kenangil, Dilek Necioglu Orken, Emel Ur, Hulki Forta. Frontal assessment battery in patients with Parkinson’s disease in Turkish population. Cognitive and Behavioral Neurology 2010;23:26-28. 

12. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenangil, Ender Uysal, Lale Gündoğdu, Ethem Erginöz, Hulki Forta. Lack of association between cerebral microbleeds and low serum cholesterol in patients with acute intracerebral hemorrhage. Clinical Neurology and Neurosurgery 2010;112:668-671. 

13. E. Uysal, C. Calıskan, İ. Caymaz, D. Necioğlu Orken, M. Başak. Stenting of vertebral artery origin with the buddy wire technique in tortuous subclavian artery. Interventional Neuroradiology 2010;16:175-178.

14. G.G. Yener, B. Güntekin, D. Necioglu Örken, E. Tülay, H. Forta, E. Başar. Auditory delta event-related oscillatory responses are decreased in Alzheimer’s disease. Behavioural Neurology 2012;25:3-11.

15. D. Necioglu Orken, G. Kenangil, E. Ahbap, E. Uysal, S.Acar, A.Ünsal, H.Forta. Asymptomatic microhemorrhage in chronic hemodialysis patients. Journal of Neurological Sciences 2013;30(2):314-319.
16. D. Necioglu Orken, E. Uysal, E. Timer, N. Kuloglu-Pazarci, s. Mumcu, H.Forta. New cerebral microbleeds in ischemic stroke patients on warfarin treatment: Two-year follow-up.
Clinical Neurology and Neurosurgery 2013;115:1682-1685.

17. Ince B, Benbir G, Siva A, Saip S, Utku U, Celik Y, Necioglu Orken D, Ozturk S, Afsar N, Aktan S, Asil T, Bakac G, Ekmekci H, Gokce M, Krespi Y, Midi I, Varlıbas F, Citci-Yalcınkaya B, Goksan B, Uluduz U, Uyguner O. Clinical and radiological featuıres in CADASIL and NOTCH3 patients: a multicenter study from Turkey. European Neurology 2014;72:125-131.

18. K Kutluk, D Kaya, Afsar N, EM Arsava, V Ozturk, N Uzuner, S Giray, MA Topcuoglu,
L Gungor, Sirin H, Yaka E, Ozdemir O, Dalkara T on behalf of the Turkish Thrombolysis
Study Group. Analysis of the Turkish national intravenous thrombolysis registry. Journal of
Stroke and Cerebrovascular Diseases 2016;5(May):1041-1047.

19. Birsen Ince, Dilek Necioglu; on behalf of the Turkish Stroke Study Group. Organisation of stroke care in Turkey. International Journal of Stroke 2016; DOI: 10.1177/1747493016672084

20. Nevin Kuloğlu Pazarcı, Nihan Parasız Yükselen, Şenay Aydın, Zeynep Unlusoy Acar, Dilek Necioğlu Örken. Epilepsi damgalanma ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Arch Neuropsychiatry DOI: 10.5152/npa.2016.12673.

21. Taskin Duman, Derya Uluduz, Ipek Midi, Hesna Bektas, Yuksel Kablan, Basak K. Goksel, Aysel Milanlioglu, Dilek Necioglu Orken, Ufuk Aluclu, and VENOST Study Group. A Multicenter Study of 1144 Patients with Cerebral Venous Thrombosis: The VENOST Study. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2017; 8 (August): 1848-1857. 

22. Andreas Charidimou, Christopher Karayiannis, Tae-Jin Song, Dilek Necioglu Orken, Vincent Thijs, Robin Lemmens, Young Dae Kim, Su Mei Goh, Thanh G. Phan, Cathy Soufan, Ronil V Chandra, Lee-Anne Slater, Shamir Haji, Vincent Mok, Solveig Horstmann, Kam Tat Leung, Yuichiro Kawamura, Nobuyuki Sato, Naoyuki Hasebe, Tsukasa Saito, Ka Sing Wong, Yannie O.Y. Soo, Roland Veltkamp, Kelly Flemming, Toshio Imaizumi, Velandai K. Srikanth, and Ji Hoe Heo. Brain microbleeds, anticoagulation and hemorrhage risk: meta-analysis in stroke patients with AF. Neurology (in press)