• Moleküler Görüntüleme (PET-BT, PET-MR, SPECT-BT)
  • Karaciğer Kanserleri, Radyoembolizasyon
  • Nöroendokrin Tümörlerin Hedefe Yönelik Radyonüklid Tedavisi
  • Prostat Kanserinin Hedefe Yönelik Radyonüklid Tedavisi
  • Tiroid Kanserlerinin Hedefe Yönelik Radyonüklid Tedavisi

1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Prof. Dr. Cüneyt Türkmen, Nükleer Tıp uzmanlık eğitimini 2002 yılında İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer  Tıp Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.  2002 yılında  İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer  Tıp Anabilim Dalı’nda Nükleer Tıp uzmanı olarak göreve başlayan Prof Dr  Cüneyt Türkmen 2007 yılında “Fellowship of the European Board of Nuclear Medicine” ve Doçentlik, 2014’de Profesörlük ünvanı aldı. 

Halen çalışmalarına İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer  Tıp Anabilim Dalı ve Florence Nighingale grubunda devam eden Prof. Dr. Cüneyt Türkmen,  Nükleer onkoloji ve radyonüklid tedavi ile ilgilenmekte olup  46’sı uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanmış toplam 65 araştırma makalesi, 58’ü uluslararası olmak üzere 124 kongre bildirisi,   8 kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrede organizasyon komitesi, bilimsel kurul üyeliği ve konuşmacı olarak görev almıştır.

 

 

  • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
  • European Association of Nuclear Medicine
  • Society of Nuclear Medicine
  • Türkiye Hemofili Derneği
  • Torasik Onkoloji Derneği

Sönmezoğlu K, Sönmezoğlu M, Halaç M, Akgün I, Türkmen C, Önsel Ç, Kanmaz B, Solanki K, Britton KE, Uslu İ, “Usefulness of Tc-99m-Ciprofloxacin (INFECTON) scan in  diagnosis of chronic orthopedic infections: Comparative study with Tc-99m-HMPAO leukocyte scintigraphy”, J Nucl Med, 42, 567-574 (2001).

2.Kabasakal L, Türkmen C, Özmen Ö, Alan N, Önsel Ç, Uslu İ, “Is furosemide administration effective in improving the accuracy of determination of differential renal function by means of technetium-99m DMSA in patients with hydronephrosis”, Eur J Nucl Med, 29, 1433–1437 (2002).

3.Türkmen C, Ünal SN, Berberoğlu K, Gençhellaç H, Ünal Z, Cantez S, “Acute Pulmonary Embolism due to Hydatid Cyst”, Clin Nucl Med, 29, 760-761 (2004). 

4.Sanli Y, Adalet I, Turkmen C, Kapran Y, Tamam M, Cantez S, “Small bowel metastases from primary carcinoma of the lung: presenting with gastrointestinal hemorrhage”, Ann Nucl Med.;19, 161-163 (2005).

5.Turkmen C, Zulfikar B, Taser O, Tokmak H, Kilicoglu O, Mudun A, Unal S, Adalet I, Cantez S, “Radiosynovectomy in hemophilic synovitis: correlation of therapeutic response and blood-pool changes”, Cancer Biother Radiopharm,20, 363-370 (2005).

6.Sanli Y, Adalet I, Turkmen C, Kapran Y, Berberoglu K, Cantez S, “Primary lymphoma of the small bowel detected with red blood cell scintigraphy”, Clin Nucl Med, 30, 490-491 (2005).

7.Berberoglu K, Unal S, Kebudi R, Türkmen C, Cantez S, “Role of 99mTc-hexakis-2-methoxyisobutylisonitrile for detecting marrow metastases in childhood solid tumours”, Nucl Med Commun, 26, 1075-1080 (2005).

8.Turkmen C, Unal S, Sanli Y, Kebudi R, “Tc-99m Red Blood Cell Imaging of Multicentric Kaposiform Hemangioendothelioma”, Eur J Nucl Med, 33, 232-233 (2006).

9.Turkmen C, Yormaz E, “Incidental detection of multiple abdomino-pelvic splenosis during Tc-99m HMPAO labeled leukocyte scintigraphy”, Clin Nucl Med, 31,572-574 (2006).

10.Sanli Y, Berberoğlu K, Türkmen C, Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Asoglu O, Kecer M, Tuzlali S, Cantez S, Mudun A, “The value of combined peritumoral and subdermal injection techniques for lymphoscintigraphy in detectıon of sentinel lymph node in breast cancer”, Clin Nucl Med, 31, 690-693 (2006).

11.Tokmak H, Mudun A, Turkmen C, Sanli Y, Cantez S, Bozfakioglu S, “The role of peritoneal scintigraphy in the detection of continuous ambulatory peritoneal dialysis complications”, Ren Fail, 28,709-713 (2006).

12.Sanlı Y, Turkmen C, Kurul S, Tas F, Mudun A, Cantez S, “Sentinel lymph node biopsy for the staging of anal melanoma:Report of two cases”, Ann Nucl Med, 20, 629–631 (2006).

13.Turkmen C, Ozturk S, Unal SN, Zülfikar B, Taser O, Sanli Y, Cefle K, Kılıcoglu O, Palanduz S, Ozel S, “Monitoring the genotoxic effect of radiosynovectomy with Re-186 in paediatric age group undergoing therapy for hemopfilic synovitis”, Haemophilia;13, 57-64 (2007).