• Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Koroner By-Pass Cerrahisinde Yaygın Olarak IMA (Göğüs Damarının) Kullanımı

   Prof.Dr.Cihat Bakay'ın özel ilgi alanı, koroner bypass ameliyatlarında ITA greftini (internal Thoracic arter) yaygın olarak kullanmaktadır. Halk arasında göğüs damarı olarak tabir edilen ITA atar damarı bypass sonrası tecrübeli ellerde %95 oranında ömür boyu açık kalmaktadır.

   Diğer kullanılan damarlara üstünlüğü 1980'li yıllardan beri bilinmektedir. Dr.Bakay hemen her hastaya her iki ITA'sını değişik varyasyonlarda yıllardır kullanmaktadır.

   Eğitimini aldığı Hollanda'da ITA greftini kullanan ikinci cerrah olan Dr.Bakay, Türkiye'de ilk kez sağ ITA, ardışık ITA, her iki ITA,  T şeklinde ITA ve çalışan kalpte ITA gibi değişik kombinasyon  göğüs damarını yaygın olarak kullanımını başlatmıştır. Ayrıca her iki ITA'yı kullanarak iki değişik ameliyat tekniği dünya literatürüne geçmiştir. 

   Ardışık ITA'yı en çok kullanan kalp cerrahlarından biridir.

 


1- Combined Internal artery graft for coronary artery revascularization ( Bu ameliyat dünyada ilk kez yapılıp literatüre geçti.)

2- Is it possible to revascularize whole myocardium with in situ bilateral internal thoracic artery? ( Ameliyat tekniği ilk kez tarafımdan uygulanarak Ocak 2013 tarihinde The Annals of Thoracic Surgery'de yayımlanarak litaretüre geçti.)

4- Sequntial use of IMA in myocard revascularization mid and long term results. (Dünyada yapılan ve yayınlanmış olan en fazla hasta sayısını kapsayan yazı ve bildiri - 2400 hasta)

5- Right coronary artery revascularization by coronary-coronary artery bypass with a segmet of internal thoracic artery ( Dünyada yayınlanmış en büyük seridir)