Prof. Dr. Canan KARATAY EFENDİGİL Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Kardiyoloji

Randevu Alın

Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
  • 2006 - 2010
   TC İstanbul Bilim Üniversitesi
   Rektör

   2002 - 2006
   Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi
   İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Üyesi

   2002 - 2012
   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
   İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

   2002 - 2006
   Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Üyesi

   1998
   İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü, Haseki
   Profesör İç ve Kalp Hastalıkları

   1997 - 2002
   Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

   1997 - 2001
   Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı , İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurul Üyesi

   • İngiliz Hükümeti Bursu ile Liverpool Regional Cardiac Centre’de Kardioloji Eğitimi. (1972-1974)

   • Türk Tabibler Birliği.
   • Türk Kardioloji Derneği.
   • Fellow of the Scientific Council of International Colege of Angiolog (FICA).
   • Avrupa Tıp Eğitimi Derneği Üyesi (Association for Medical Education in Europe-AMEE
   • Uluslararası Tıp Eğitimi Derneği Üyesi(An International Association Medical Education)
   • Uluslararası Kadın Rektörler Komitesi Üyesi

    
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

    1. Karatay CE. Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si: Karatay Diyeti. Hayykitap. İstanbul, Nisan 2011.
    1. Karatay CE. Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık.  Şişimanlığa Elveda, Mutluluğa Merhaba. Hayykitap. İstanbul, Kasım  2011.
    1. Karatay CE. ve et al. Kansere Çözüm Var ! Nelerden uzak durmalı, ne yemeli, nasıl yaşamalı?  Şeker, Neden Tatlı Tatlı Zehirler?  203-223, hayykitap. İstanbul, Kasım 2011.
    1. Özdemir, C., Hatemi H., Yavuz, A., Efendigil, C. M.: Miyastenia Graviste Oral Potasyum Yükleme. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 32:13, 1969.
    1. Hatemi, H., Efendigil C.,Özdemir, C., Yardımcı, B., Derman, U.: Miyastenia Graviste Elektrokardiogram Bulguları. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 34: 85, 1971.
    1. Tuzlacı, M., Minkari, T., Alemdaroğlu, K., Efendigil C.: Dev Bir Duodonal Ülser.  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mecmuası : 2:7,1971.
    1. Aherwadkar, S.,J., Efendigil, C., Coulshed, N.: Chlorpromazine therapy, and associated acute disturbances of cardic rhythm. British Heart J. 36:1251-1252, 1974.
    1. Efendigil, M.C., Harley, A., Deegan, T., McKendrick, C.S.: Changes in glomerular filtration rate following myocardial infarction. Cardiovasc Res. 9:741-744, 1975. (140 atıf almıştır-1992 doktora rezinde atıf yapılmıştır- Groningen Üniversitesi, Hollanda)
    1. Efendigil, C., Yazıcıoğlu, N., Kantarelli, H., Demiroğlu, C.: Subkutan, Subklavya Ven Ponksiyon Tekniği: Türk Tabibler Birliği Dergisi. 42, 2:76, 1976.
    1. Kürklü, E., Kürklü S., Efendigil, C., Demir F.,Özder, A., Yıldırım, M.S., Göklevent, K., Demir, F., Alpaslan, N., Atak, A., Demiroğlu, C., Sabar, E.F.: Akut miyokard infarktüsü komplikayonu olarak, anevrismaektomi ve revaskülürizasyon yapılmış olan bir vak’a. Çağdaş Tıp Dergisi, 6:32, 2-11, 1979.
    1. Karatay, C.E., Yazıcıoğlu, N., Demiroğlu, C.: Yirmi Hasta Sinüs sendromlu hastada devamlı kalp pili uygulaması. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:85-87, 1982.
    1. Karatay, C.E., Yazıcıoğlu, N., Güzelsoy, D., Demiroğlu, C.: Kronik Aort Yetersizliği tedavisinde İV Verapamil. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:135-137, 1982.
    1. Güzelsoy, D., Karatay, C.E., Beyer, T., Yazıcıoğlu N., Demiroğlu C., Kayahan S.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geriatri Kliniğinde EKG taraması. Türk Kardioloji Derneği Arşivi: 11:20-22, 1982.
    1. Karatay, C. E.., Şençoban, K., Yazıcıoğlu, N., Üner, M.S., Demiroğlu, C.: İdiopatik Mitral Kapak Prolapsusu Sendromunun klinik, ekokardiografik ve anjiografik olarak değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Tıp Mecmuası : 50:185-190, 1987.
    1. Yüksel, H., Enar,R., Yazıcıoğlu, N. Şençoban,K., Karatay, C.E., Demiroğlu, C. Ventriküler Takikardi atakları ile seyreden bir variyant anjina vakası. Haseki Tıp Bülteni. 25:3, 1987.
    1. Karatay, C.E., Gültekin, N., Erhan, N., Bakay C., Şener, D., Doğar, H., Üner, S., Demiroğlu C.: İlginç bir Arterio-venös fistül vakası. Türk Kardioloji Arşivi. 15:117, 1987.
    1. Gürmen,T., Güzelsoy, D., Öztürk, M., Karatay, C.E., Şençoban, K., Demiroğlu, C.:Koroner arter hastalığında efor sırasında kan basıncı değerleri ve kalp hızının hasta koroner arter sayısı ve sol ventrikül fonksiyonun değerlendirilmesi. Türk Kardioloji Arşivi. 16:1, 39-43 1988.
    1. Thomas E. Terndrup, Peter J. Mariani, H. Chip Walls, Rober M. Spear, Canan M. Karatay.: Plasma cocaine and tetracaine levels following application of topical anesthesia in a swine laceration model. Am J Emerg Med. 9:539-543, 1991.
    1. Lighty, G.W. Jr., Spear R.M., Karatay M.C., Hare C. L., Carlson R.J.: Swine models for cardiovascular research: A low stress transport and restraint system for large swine. Cornell Vet. 82:131-140, 1992. (United States Department of Agriculture National Library- 219 atıf almıştır)
    1. Karatay, C. M., Lighty G.W. Jr., Spear R.M.: A leg restraint system for prevention of peripheraş edema and limb trauma in swine. Cornell Vet. 82:169-172, 1992.
    1. Karatay, C. M., Fruehan, C.T., Lighty, G.W., Spears, R.M., Smulyam H.: Acute cardiac tamponande in swine: Effect of fluıd conductance on body surface electrocardiogram QRS size. Cardivasc Res. 27:1033-1038, 1993. (1996 Ağustos, Chest ve 2001 Ağustos JACC mecmualarında atıf yapılmıştır)
    1. M. Ersanlı, N. Yazıcıoğlu. C. Çeliker, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Our experience in the reuse of perpanent cardiac pacemakers. Europace 507-510, 1995.
    1. N. Yazıcıoğlu. C. Çeliker, M. Ersanlı, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Permanent transvenous cardiac pacing in children. Europace 487-490, 1995.
    1. C. Çeliker, N. Yazıcıoğlu, M. Ersanlı, C. Türkoğlu, C.E. Karatay, C. Demiroğlu. Our experince of pacemaker replacement and follow up of retained functionless electrodes. Europace 515-517, 1995.
    1. M:C:Efendigil Karatay et al. Letter to the Editor. No scientific support for linking dietary saturated fat to CHD: British Journal Of Nutrition.  pg. 1-3;2011.
    1. 1968, Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İzmir.
    1. 1969, Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İstanbul.
    1. 1971, Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İzmir.
    1. 1972 Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu, İstanbul.
    1. 1976 Türk Diabetikler Cemiyeti’nin düzenlediği uluslar arası tekamül kursu. Çanakkale. İngilizce yapılan konferansların simultane tercümanı olarak.
    1. 1970 Milli Türk Tıp Kongresi, Bursa.
    1. 1971 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu III. Bilim Kongresi, Ankara. Sözlü bildiri sunumu.
    1. 1971 Türk Nefroloji Kongresi, İstanbul. Bildiri sunumu.
    1. 1972 Nefroloji Kongresi, İstanbul. Sözlü bildiri ile.
    1. 1973 ‘Recent Advances in Clinical Medicine’ Stanford  Course, Cliveden, Oxford, İngiltere
    1. 1974 ‘The scientific Basis of Cardiology’ University of London Cardiothoracic Institute and European Society of Cardiology. Bir haftalık mezuniyet sonrası kurs.
    1. 1974 ‘ Permenant Pace-Maker’ kursu. Paris, Fransa.
    1. 1975  The American College of Cardiology  ve Türk Kardioloji Derneği’nin düzenledikleri; ‘International Circuıt Course on Cardiovascular Disease’. A Postgraduate Program for the Medical Profession. Davetli Konuşmacı ve panelist olarak. Maçka, İstanbul.
    1. 1976 European Society of Cardiology ve Türk Kardiology Derneği Toplantısı, Istanbul. Sözlü bildiri ve panelist olarak.
    1. 1975 ‘Pace Maker’( Kalp- Pili) Semposyumu, İstanbul. Düzenleyici olarak ve Konferans vererek.
    1. 1976 Avrupa Kardioloji Derneği ve Türk Kardioloji Derneği 2. Bilimsel Kongresi. Davetli tartışmacı
    1. 1976 Türk Tıp Derneği Bilimsel Toplantısı. 3 sözlü bildiri sunumu.
    1. 1976 Avrupa Cocuk Kardioloji Birliği 14.cü Kongresi, İstanbul
    1. 1976 ‘Seminar on Cardiovascular Pathology’ Cardiothorasic Instıtute, Londra. 1 Hafta
    1. 1976 ‘7th Congress of the European Society of Cardiology’ Amsterdam, Hollanda. 1 Hafta
    1. 1977 ‘Refresher Course in Advance Medicine for Physicians’ Cape-Town University. Cape Town, South Africa. 1 Hafta.
    1. 1977 ‘Workshop on Electrocardiography’ Cape-Town University. Cape Town South Africa.
    1. 1978  I Ulusal Kardioloji Kongresi, İzmir. Sözlü bildiri ile.
    1. 1979 Türk Kardioloji Derneği Bilimsel Toplantısı, İstanbul. Bildiri ile.
    1. 1979 Acil hekimlik. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi V Kongresi. Bildiri sunumu ile.
    1. 1980  II Ulusal Kardioloji Toplantısı, İstanbul.
    1. 1980  VIII European Congress of Cardiology, Paris France.
    1. 1981 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk Haftası Bilimsel Toplantısı. ‘Pace-maker’ (Kalp pili) sempozyumunu, düzenleme ve konferans.
    1. 1981 İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk Haftası Bilimsel Toplantısı. ‘İskemik Kalp Hastalığının Medikal ve Cerrahi Tedavisi, düzenleme.
    1. 1981 Kardioloji Toplantısı, Bursa. Sözlü Bildiri sunumu.
    1. 1982  I Türk Tıbbi Filimler Semineri. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Sürekli Kalp pili  takılırken ve hastanın izlenmesi ile ilgili belgesel sunumu. Film 8 mm renkli.
    1. 1982 Türk Kardioloji Derneği III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. İstanbul. Panalist.
    1. 1982 IX World Congress of Cardiology, Moscow.
    1. 1982 III Ulusal Kardioloji Kongresi. Ankara. 3 sözlü bildiri sunumu.
    1. 1984 ‘European and American Cardiology at the  Hammersmith: Myocardial Function in Man Ischaemia, Failure, Cardiomyopathies’ Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School London, İngiltere.
    1. 1985 Klinik Kardiolojide VI. Mezuniyet Sonrası Kurs,İstanbul Konferans vererek.
    1. 1985 Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School at Hammersmith, London, İngiltere.
    1. 1985 Postgraduate Course on Echocardiography and Doppler. Thoraxcenter, Rotterdam, Hollanda.
    1. 1986 Postgraduate Cardiology Course at Royal Post Graduate Medical School at Hammersmith, London, İngiltere.
    1. 1986 Postgraduate Course on Echocardiography and Doppler. Thoraxcenter, Rotterdam, Hollanda
    1. 1986 V Ulusal Kardioloji Kongresi İstanbul. 2 Bildiri sunumu ile.
    1. 1986 10th World Congress Cardiology, Washington DC, USA.
    1. 1987 Anjioplasti ve Valvuloplasti uygulamalı Bilimsel toplantı. İÜ Kardioloji Enstitüsü, İstanbul. Düzenleyici ve konuşmacı olarak.
    1. 1990 American Heart Association Meeting Dallas, Texas. Poster sunumu.
    1. 1992 Sixth Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 3 Poster sunumu ile.
    1. 1993 Seventh Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 2 Poster sunumu ile.
    1. 1995 7th European Symposium on Cardiac Pacing, İstanbul. 3 Bildiri sunumu ile.
    1. 1997 Eleventh Annual Research Poster Session, State University Of New York Health Science Center, Syracuse, USA. 3 Poster sunumu ile.
    1. 2000 1rst Latin American Cardiostim. The International Meeting Point of Cardiologist: To an integrated Medico Surgical and Interventional Cardiology. Salvador de Bahia, Brazil. ‘Abstract’ İle.
    1. 2001 Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi. ‘’2000’li Yıllarda Tıp Eğitimi’’, İzmir. Bir poster, bir sözlü bildiri sunumu ile.
    1. 2002 Yılı Aritmi Toplantısı. Türk Kardioloji Derneği Pacemaker, Aritmi ve Electrofizyoloji Grubu. Ankara. Oturum Başkanı olarak.
    1. 2002 Pfizer Kardiovasküler Günleri, Antalya.
    1. 2003 Türk Kardioloji Derneği Ekokardiografi Çalışma Grubu VI. Mezuniyet Sonrası Toplantısı. Trabzon.
    1. 2003 Türk Kardioloji Derneği Girişimsel Kardioloji Çalışma Grubu X. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardioloji Toplantısı. İstanbul.
    1. İngiliz Hükümeti Bursu ile Liverpool Regional Cardiac Centre’de Kardioloji Eğitimi. (1972-1974)
    1. Akbank Fotoğraf Yarışmasında Mansiyon. (1978)
    1. Romanya Tıp Doktorları Fotoğraf Yarışmasında III’lük ödülü. (1980)
    1. İFSAK Fotoğraf Yarışmasında Mansiyon (1986)
    1. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından düzenlenmiş olan Türk Kadın Sanatkarları Sergisine Fotoğrafcı olarak Davetli Katılımcı (1987)