Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Doç. Dr. Burcu Altunrende, nöroloji ihtisasını Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde tamamladı.

2007- 2012 arasında Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Doç. Dr. Burcu Altunrende, 2012 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde Nöroloji bölümünde görev yapmaktadır.


İlgi Alanları:

 • Multipl skleroz
 • Nöromiyelitis optika
 • Opitk Nevrit
 • Transvers Miyelit ve
 • Diğer demyelinizan hastalıklar
 • Baş ağrısı
 • Nöroimmunoloji

 

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2012 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD / Yar.Doç.
 • 2007 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
 • 2007 - 2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD / Yar.Doç.
 • 2006 - 2007 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği ve EMG Laboratuarı (6 ay süre ile görevlendirme) / Uzman Doktor
 • 2005 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 • 2005 - 2007 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Uzman Doktor
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2000 - 2005 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği / Ar.Gör.

 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Nöroimmünoloji Derneği
 • Türk Çocuk ve Ergen Nörolojisi Derneği

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1. İzzet Baysal Vakfı Takdir Belgesi

Yildiz SK, Yildiz N,Korkmaz B, Altunrende B, Gezici AR, Alkoy S. Sympathetic skin responses from frontal region in Migraine Headache: A Pilot Study. Cephalalgia 2008;28: 696-704. (Adı geçen çalışmaya katılan araştırıcılara verilmiştir.)

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Altunrende B, Yildiz S, Kandi B, Yildiz N. Sympathetic skin responses from the scalp evoked by electrical stimulation in seborrheic dermatitis. J Dermatol. 2013 Feb 26. doi: 10.1111/1346-8138.12114. [Epub ahead of print] 

2. Bugdaycı G, Yildiz S, Altunrende B, Yildiz N, Alkoy S. Salivary alpha amylase activity in migraine patients. Autonomic Neurosci. 2010 Jun 24;155(1- 2):121-124.

3. Yildiz SK, Yildiz N,Korkmaz B, Altunrende B, Gezici AR, Alkoy S. Sympathetic skin responses from frontal region in Migraine Headache: A Pilot Study. Cephalalgia 2008;28: 696-704.

4.  Altunrende B, Altunrende S, Yildiz SK, Yildiz N, A Case with Multiple Neurological Complications of Brucellosis. Archives of Neuropsychiatry (Ahead of print- DOI number: 10.4274/npa.y6053)

5. Altunrende B, Yildiz SK, Yildiz N, Gürel K. Multiple Sclerosis and Hashimoto Thyroiditis: A Case Report. Archives of Neuropsychiatry, 2011;48:224-226.

6. Yıldız N, Turkoğlu ŞA, Yıldız SK, Altunrende B. Presynaptic Inhibition and Disynaptic Reciprocal 1a Inhibition in Parkinson’s Disease, The Effect of The Dopaminergic Treatment. Journal of Neurological Sciences, 2010;27:(3)24:292-301.

7. Yıldız N, Doğan N, Yıldız S, Altunrende B, Dikbaş O. The Evaluation of Small Nevre Fiber Dysfunction with Quantitative Sensory Testing in Patients with Type II Diabetes Mellitus without Large Fiber Neuropathy, and Normal Values for Thermal Tresholds. Archives of Neuropyschiatry, 2010;47(3):223-229.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Kuyucu Yildiz S, Yildiz N, Korkmaz B, Altunrende B. Sympathetic skin responses from neck region in unilateral migraine headache. Clinical Neurophysiology. Volume 119,Supplement 1 (P140). Abstract of the 13 th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, Turkey, May 4- 8, 2008.


2. Kuyucu Yildiz S, Yildiz N, Korkmaz B, Altunrende B, Gezici AR, Alkoy S. Sympathetic skin responses from frontal region in unilateral migraine headache. Clinical Neurophysiology. Volume 119,Supplement 1 (P139). Abstract of the 13 th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, Turkey, May 4- 8, 2008.


3. Ertasoglu H, Ismihanoglu B, Seleker FK, Uysal H, Forta H, Celik M. Long latency reflexes in multiple sclerosis: clinical, electrophysiologic and radiologic relationship. Multiple Sclerosis. Volume 12,Supplement 1 (P489). Abstract of the 22nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Madrid, Spain, September 27-30, 2006.


4. Seleker FK, Celik M, Ismihanoglu B, Forta H. Visual evoked potential studies on patients with optic neuritis. Multiple Sclerosis. Volume 9,Supplement 1 (P571). Abstract of the 19nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Milan, Italy, September 17-20, 2003.


5. Yapici Z, Ismihanoglu B, Dincer A, Gursoy G, Ayta S, Eraksoy M. Pelizeus- Merzbacher Disease: Clinical profile, VEP, MRI and MR-Spectroscopy in 8 Turkish Children. Neurology 60(5); Supplement 1 (P06- 004). Abstract of the 55th Annual Meeting of AAN, Hawaii, USA, March 29- April 5, 2003.


6. Yapici Z, Ismihanoglu B, Dincer A, Gursoy G, Ayta S, Eraksoy M. Pelizeus- Merzbacher Disease: Clinical profile, VEP, MRI and MR-Spectroscopy in 8 Turkish Children. Abstract Book of the Symposium (P67). Abstract of the 8th Prague International Symposium of Child Neurology, Prague, March 22-25, 2003. 


7. Ismihanoglu B, Yapici Z, Dincer A, Eraksoy M. A case with different kind of corpus callosum lesions. Abstract Book of the Symposium (P48)Abstract of the 8th Prague International Symposium of Child Neurology, Prague, March 22-25, 2003. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Altunrende B, Bölük S, Yıldız S, Yıldız N, Kurt EB. Astım bronşiale hastalarında sempatik deri yanıtları. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2012;7 (1-2-3):33-39.

2. Yıldız N, Altunrende B, Yıldız S. Nöropatik ağrının elektrofizyolojik değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Journal of Neurology 2010;3(4):45-53. 


3. Altunrende B, Altunrende Ş.S, Yıldız SK, Yıldız N. Congenital Infiltrative Lipomatosis: A Case Report. Bakırköy Tıp Dergisi (Basılmak üzere kabul edilmiştir.) 2009


4. Altunrende B, Yıldız S, Yıldız N, Doğan N. Multiple Skleroz Kliniğini Taklit Eden Sjögren Sendromu. Türkiye Klinikleri Journal of Neurology, 2008;3(3):132-135. 


5. Karaaslan K, Gümüş E, Gülcü N, Altunrende B. Dirençli Jeneralize Status Epileptikusun Propofol ile Tedavisi (Olgu Sunumu). Düzce Tıp Dergisi 2008;3:53-56.


6. Kenangil ÖG, Forta H, Necioğlu D, İsmihanoğlu B, Çelik M. Spontan Intrakraniyal Hipotansiyon. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2007;70:74-77.


7. İsmihanoğlu B, Seleker KF, Çelik M, Forta H. Multipl Sklerozda Klinik ve Uzun Latanslı Refleks Yanıtlar. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(1):21-26.


8. İsmihanoğlu B, Yalçın D, Tanık C, Forta H. Lafora 
Hastalığı: İki Olgu Sunumu. Epilepsi 2006;12(2- 3):78-84.


9. Seleker KF, Çelik M, İsmihanoğlu B, Forta H. Optik Nörit Olgularında Görsel Uyandırılmış Potansiyel Bulguları. Nöropsikiyatri Arşivi 2002;39 (2- 3- 4):75-78.


10. Necioğlu D, Yalçın D, İsmihanoğlu B. Auralı Migrenli Olgularda EEG. Epilepsi 2001;7(2- 3):100-104.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Altunrende B, Yabalak A, Topçular B, Koçaslan M, Akman Demir G. İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Fingolimod Deneyimi. Sözel bildiri (S 86). 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 16-22 Kasım 2012.


2. Altunrende B, Kaymaz A, Tuncer OG, Topçular B, Yabalak A, Akman Demir G. Diffüz B hücreli lenfoma seyrinde gelişen Miller-Fisher sendromu: Olgu sunumu. Elektronik poster (EP 333). 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 16-22 Kasım 2012.


3. Önalan A, Altunrende B, Tuncer OG, Topçular B, Yabalak A, Akman Demir G. Malignite seyrinde gelişen Guillain Barre sendromu (GBS): İki olgu sunumu. Elektronik poster (EP 337). 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 16-22 Kasım 2012.


4. Altunrende B, Yabalak A, Kaymaz A, Topçular B, Koçaslan M, Akman Demir G. İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroonkoloji Polikliniği: bir yıllık deneyim. Elektronik poster (EP 392). 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 16-22 Kasım 2012.


5. Arısoy Ö, Boztaş MH, Altunrende B, Gürel S, Sırmatel F, Sercan. Kognitif bozukluk, epileptik nöbetler, sol amigdala/hipokampal bölgede sinyal artışı ve belirgin atrofi ile seyreden bir Nörosifiliz olgusu.
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Cilt 22, Ek 1 (P139). 


6. Şengül B, Altunrende B, Arısoy Ö, Yılmaz EE. Kronik anal fissür tedavisinde transkutanöz posterior tibial sinir stimülasyonu: Ön çalışma sonuçları. CERRAHİ KONGRESİ


7. Kılıçgün A, Kurt B, Altunrende B, Kar Kurt Ö, Talay F, Tuğ T. Nadir nörolojik tutulum ile seyreden, tanısı akciğer biopsisi ile konulan tüberküloz olgusu. Elektronik poster (EP 138). TÜSAD 33. Ulusal Kongresi- Solunum, İzmir, 15-19 Ekim 2011.


8.Yıldız N, Doğan N, Yıldız S, Altunrende B, Dikbaş O. Kantitatif Duyusal Test, Normal Değerler, Geniş Lif Tutulumu Olmayan Diyabetiklerde İnce Lif Hasarının Değerlendirilmesi. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı (P31). 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 31 Mart-04 Nisan 2010.


9. Buğdaycı G, Altunrende B, Yıldız S, Arısoy Ö, Serin E. Migrende Tükürük Ürik Asit ve Malondialdehid Düzeyleri. Türk Nöroloji Dergisi Cilt 15, Ek 1 (P 78). 8.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Bolu, 18-22 Nisan 2009.


10. Düzenli S, Altunrende B, Yıldız S, Yıldız N, Tuğ E, Erceylan S, Doğruer D, Kaplan E. Erken Başlangıçlı Leber’in Herediter Optik Nöropatisi: Mitokondriyal DNA’nın ve Kalıtım Şeklinin Etkileri. Türk Nöroloji Dergisi Cilt 15, Ek 1 (P 56). 8.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Bolu, 18-22 Nisan 2009.


11. Buğdaycı G, Serin E, Altunrende B, Türkoğlu AŞ, Özcan F. Akut İskemik İnmeli Hastalarda İmmuno-Turbodimetrik D-Dimer Metodunun Değerlendirilmesi. Türk Biyokimya Dergisi Cilt 33, Ek 1 (P 49). 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, Kapadokya, 29 Ekim-01 Kasım 2008.


12. Yildiz S, Korkmaz B, Yildiz N, Altunrende B. Sympathetic Skin Responses From Neck Region In Unilateral Migraine Headache. Neuroanatomy Volume 7, Supplement 1 (P4). 7. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Adana, 16-20 Nisan 2008. 


13. Ertasoğlu H, İsmihanoğlu B, Çelik M, Seleker FK, Forta H. Multipl Sklerozda Uzun Latanslı Refleks Yanıtlar: Klinik, Elektrofizyolojik ve Radyolojik Karşılaştırma (S 21). 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 05-10 Aralık 2005.


14. İsmihanoğlu B, Ertasoğlu H, Celik M, Seleker KF, Forta H. Multipl Sklerozda Klinik ve Uzun Latanslı Refleks Yanıt İlişkisi. Türk Nöroloji Dergisi Cilt 11, Sayı 6, Ek 2 (P 316). 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 29 Eylül-03 Ekim 2004.


15. Yalçın D, Bayülkem G, İsmihanoğlu B, Tanık C, Forta H. Lafora Hastalığı: İki Olgu Sunumu. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı (P 275). 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2003.


16. Yapıcı Z, İsmihanoğlu B, Dinçer A, Gürsoy G, Ayta S, Eraksoy M. Pelizeus- Merzbacher Hastalığında Klinik Profil, VEP, MR ve MR- Spektroskopi. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı (S 45). 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim 2002.


17. İsmihanoğlu B, Yapıcı Z, Ayta S, Eraksoy M. Adrenolökodistrofi’de Klinik, MR, MR- Spektroskopi: İTF Çocuk Nörolojisi Birimi Deneyimleri. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı (P 372). 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim 2002.


18. İsmihanoğlu B, Çelik M, Forta H. Herpes Ensefalitinde Klinik ve Laboratuar Bulguları. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı (P 102). 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim 2002.


19. Yalcın D, Kuloğlu N, İsmihanoğlu B, Özkurt H, Forta H. Valproik Asit, Karbamazepin Kullanımı ve Polikistik Over Sendromu Arasındaki İlişki. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı (P 256). 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-04 Kasım 2001.


20. Seleker FK, Çelik M, İsmihanoğlu B, Forta H. Optik Nörit Olgularında Görsel Uyandırılmış Potansiyel Bulguları. Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı (P 73). 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-04 Kasım 2001.

Diğer Yayınlar

1. Altunrende B, Akman Demir G. Nöromyelitis optika. Multipl Skleroz ve Miyelin Hastalıkları Kitabı. (Basım aşamasında)

2. Altunrende B, Akman Demir G. Nöromyelitis optika. Temel ve Klinik Nöroimmünoloji Kitabı. (Basım aşamasında)

3. Altunrende B, Tüzün E, Akman Demir G. Paraneoplastik sendromlar. Temel ve Klinik Nöroimmünoloji Kitabı. (Basım aşamasında)

 

Benzer Konular