• Multipl skleroz
  • Nöromiyelitis optika
  • Opitk Nevrit
  • Transvers Miyelit ve
  • Diğer demyelinizan hastalıklar
  • Baş ağrısı
  • Nöroimmunoloji

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Doç. Dr. Burcu Altunrende, nöroloji ihtisasını Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde tamamladı.
2007- 2012 arasında Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Doç. Dr. Burcu Altunrende, 2012 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde Nöroloji bölümünde görev yapmaktadır.
 

 

  • Türk Nöroloji Derneği
  • Türk Nöroimmünoloji Derneği
  • Türk Çocuk ve Ergen Nörolojisi Derneği

 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar
1. İzzet Baysal Vakfı Takdir Belgesi

Yildiz SK, Yildiz N,Korkmaz B, Altunrende B, Gezici AR, Alkoy S. Sympathetic skin responses from frontal region in Migraine Headache: A Pilot Study. Cephalalgia 2008;28: 696-704. (Adı geçen çalışmaya katılan araştırıcılara verilmiştir.)
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Altunrende B, Yildiz S, Kandi B, Yildiz N. Sympathetic skin responses from the scalp evoked by electrical stimulation in seborrheic dermatitis. J Dermatol. 2013 Feb 26. doi: 10.1111/1346-8138.12114. [Epub ahead of print] 

2. Bugdaycı G, Yildiz S, Altunrende B, Yildiz N, Alkoy S. Salivary alpha amylase activity in migraine patients. Autonomic Neurosci. 2010 Jun 24;155(1- 2):121-124.

3. Yildiz SK, Yildiz N,Korkmaz B, Altunrende B, Gezici AR, Alkoy S. Sympathetic skin responses from frontal region in Migraine Headache: A Pilot Study. Cephalalgia 2008;28: 696-704.

4.  Altunrende B, Altunrende S, Yildiz SK, Yildiz N, A Case with Multiple Neurological Complications of Brucellosis. Archives of Neuropsychiatry (Ahead of print- DOI number: 10.4274/npa.y6053)

5. Altunrende B, Yildiz SK, Yildiz N, Gürel K. Multiple Sclerosis and Hashimoto Thyroiditis: A Case Report. Archives of Neuropsychiatry, 2011;48:224-226.

6. Yıldız N, Turkoğlu ŞA, Yıldız SK, Altunrende B. Presynaptic Inhibition and Disynaptic Reciprocal 1a Inhibition in Parkinson’s Disease, The Effect of The Dopaminergic Treatment. Journal of Neurological Sciences, 2010;27:(3)24:292-301.

7. Yıldız N, Doğan N, Yıldız S, Altunrende B, Dikbaş O. The Evaluation of Small Nevre Fiber Dysfunction with Quantitative Sensory Testing in Patients with Type II Diabetes Mellitus without Large Fiber Neuropathy, and Normal Values for Thermal Tresholds. Archives of Neuropyschiatry, 2010;47(3):223-229.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Kuyucu Yildiz S, Yildiz N, Korkmaz B, Altunrende B. Sympathetic skin responses from neck region in unilateral migraine headache. Clinical Neurophysiology. Volume 119,Supplement 1 (P140). Abstract of the 13 th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, Turkey, May 4- 8, 2008.


2. Kuyucu Yildiz S, Yildiz N, Korkmaz B, Altunrende B, Gezici AR, Alkoy S. Sympathetic skin responses from frontal region in unilateral migraine headache. Clinical Neurophysiology. Volume 119,Supplement 1 (P139). Abstract of the 13 th European Congress of Clinical Neurophysiology, Istanbul, Turkey, May 4- 8, 2008.


3. Ertasoglu H, Ismihanoglu B, Seleker FK, Uysal H, Forta H, Celik M. Long latency reflexes in multiple sclerosis: clinical, electrophysiologic and radiologic relationship. Multiple Sclerosis. Volume 12,Supplement 1 (P489). Abstract of the 22nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Madrid, Spain, September 27-30, 2006.


4. Seleker FK, Celik M, Ismihanoglu B, Forta H. Visual evoked potential studies on patients with optic neuritis. Multiple Sclerosis. Volume 9,Supplement 1 (P571). Abstract of the 19nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Milan, Italy, September 17-20, 2003.


5. Yapici Z, Ismihanoglu B, Dincer A, Gursoy G, Ayta S, Eraksoy M. Pelizeus- Merzbacher Disease: Clinical profile, VEP, MRI and MR-Spectroscopy in 8 Turkish Children. Neurology 60(5); Supplement 1 (P06- 004). Abstract of the 55th Annual Meeting of AAN, Hawaii, USA, March 29- April 5, 2003.