•  Gastrointestinal sistem 
 •   Hepatobiliyer patoloji
 •   Meme, endokrin, 
 •   Kemik, yumuşak doku  patolojisi,
 •   Sitoloji.

 

 • 2018 Demiroğu Bilim Üniversitesi Patoloji Öğretim Üyesi
 • 2018 Kadıköy-Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Patoloji sorumlusu
 • 2010 – 2017 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Doçentlik (2017)
 • 2005 – 2010 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Uzmanı
 • 1991 – 2005 Kayseri SSK Bölge Hastanesi Patoloji Bölümü kurucusu
 • 1991 – 2005 Kayseri SSK Bölge Hastanesi Patoloji Bölüm Kurucusu
 • 1987 – 1991 SB Ankara Hastanesi Patoloji Uzmanlık Eğitimi
 • 1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 • Patoloji Dernekleri Federasyonu, 2007
 • Sitopatoloji Derneği, 2006
 • Türk Patoloji Derneği, 1991

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

E.1 CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Güzelmeriç Füsun ,Tunçer Eylem,Tongut Aybala,Özbek Babürhan,Savluk Ömer,Ceyran Hakan (2015). Hıpoksının, dogumsal kalp hastalıklı 
Çocukların tımus dokularındakı etkılerının, apoptoz, kök hücreler ve anjıogenez
Ile olan ılıskılerı: morfolojık ve ımmünohıstokımyasal çalısma. 25. Ulusal Patoloji
Kongresi. 2015, Bursa, (sözlü bildiri) (Kontrol No: 1609459)

E.2  Çobanoglu Bengü,CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Yüvrük Meryem,AYDIN ABDULLAH (2015). DUODENAL PARAGANGLIOMA. 25. Ulusal Patoloji Kongresi. 2015 Bursa, (Kontrol No: 1604430) 

E.3   Zemheri Ebru,Senol Serkan,CEYRAN AYSE BAHAR,Kösemetin Duygu,Bayraktar Barıs,AYDIN
ABDULLAH (2013). DALAGIN SKLEROZAN ANJIOMATOID NODÜLER TRANSFORMASYONU: OLGU
SUNUMU. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Izmir, Poster Bildiriler, (Kontrol No:
1604405)

E.4  Tasdemir E Arzu,CEYRAN AYSE BAHAR,Karaman Hatice , Tekin Yücel,Arsav Vedat,Postgil Yılmaz Serpil,Bagrıaçık Solmaz,Bulut Feridun (2009). Meme ince aspirasyon sitolojisi dökümantasyonu(2Yıl). 4.Ulusal Sitopatoloji Kongresi 26-29 Mart 2009, Ankara, (Kontrol No: 1616507)

E.5  CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,Bayraktar Barıs,CINEL ZELIHA LEYLA,AYDIN ABDULLAH
(2013). METASTATIK TIROID PAPILLER KARSINOMUNA ESLIK EDEN VE MULTIPL SERVIKAL LENF
BEZI TUTULUMU ILE BIRLIKTE OLAN TIROID LANGERHANS HÜCRELI HISTIYOSITOZ OLGUSU. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, Izmir, (Kontrol No: 1609127)

E.6   OK ENGIN, CEYRAN AYSE BAHAR (1994). KARACIGERDE ECHINOCOCOSIS ALVEOLARIS. SSK 15.TIP KONGRESI. 18-21 Nisan 1994, Izmir, (Kontrol No: 1616636)

E.7  Senol Serkan,Yıldırım Asif,Aydın Abdullah,Özkanlı Seyma,Zemheri Ebru,CEYRAN AYSE BAHAR,Akalın Ibrahim,Uruç Fatih,Ulus Ismail (2014). Mesane Transizyonel Hücreli Karsinomlarında
Survivin, p53 ve β- catenin Ekspresyonlarının Klinikopatolojik Faktörler, Rekürrens ve Progresyonla Iliskisi. 24. Ulusal Patoloji Kongresi. 2014,Trabzon, (Kontrol No: 1609523)

E.8   Senol Serkan,Altınay Serdar ,Aydın Abdullah ,CEYRAN AYSE BAHAR,Çobanoglu Bengü,Sentürk Senem,Leblebici Metin (2015). MEMENIN LENFOEPITELYOMA BENZERI LOBULER KARSINOMU:OLGU SUNUMU. 25. Ulusal Patoloji Kongresi. 2015 Bursa, (Kontrol No: 1609179)

E.9    CEYRAN AYSE BAHAR,Silov Güler,Tekin Yücel,Tasdemir Arzu,Yokus Osman (2009). Kemik
Metasazlı bir olguda kemik iligi aspirasyonundan sitolojik inceleme ile belirsiz primer odak tayini.
4. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 26-29 Mart 2009, Ankara.

E.10  Çobanoglu Simsek Bengü,CEYRAN AYSE BAHAR,Senol Serkan,AYDIN ABDULLAH (2014). Uterusta Lipoleiomyom (Olgu Sunumu). 24. Ulusal Patoloji Kongresi. 2014, Trabzon
E.11 Levent Berkem, Mehmet Aydoğan, Sefa Giray Batıbay, Ayşe Bahar Ceyran, Korhan Özkan (2018). Sakral melanotik schwannoma: dünyada 2. vaka örneği. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 30 Ekim - 4 Kasım 2018, Antalya Sueno Belek Kongre Merkezi, SÖZLÜ BİLDİRİ.

E.12 Bahar Ceyran1, Burçin Subaşı1, Tuçe Söylemez1, Korhan Özkan2 (2017). OPERE MEME KANSERLİ OLGUDA GELİŞMİŞ, PUBİS KEMİĞİNİN EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELİOMA’SI. 27. Ulusal Patoloji Kongresi, 15-18 Kasım 2017 Sueno Deluxe Otel Belek/ ANTALYA Poster Sunum.

E.13 Bahar Ceyran1, Bengü Şimşek1, Burçin Subaşı1, Tuçe Söylemez1, Korhan Özkan2 (2017). PERİNÖROM VE GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖR: AYNI OLGUDA, EŞ ZAMANLI OLMAYAN, 2 FARKLI YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ. 27. Ulusal Patoloji Kongresi15-18 Kasım 2017 Sueno Deluxe Otel Belek/ ANTALYA. Poster Sunum