• Deri-Saç-Tırnak-Hastalıkları
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Dermatolojik-Cerrahi
 • Dermato-Onkoloji (Deri Kanserleri)
 • Dermato-İmmünoloji
 • Kozmetoloji
 • Lazer Tedavileri

 

 • 2010 Erciyes Üniversitesi Profesör
 • 2005 Erciyes Üniversitesi Doçent
 • 2000 Erciyes Üniversitesi Yardımcı Doçent
 • 1996 Karadeniz Teknik Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
 • 1989 Erciyes Üniversitesi Tıp Doktoru

 • Kayseri Tabib Odası
 • Türk Dermatoloji Derneği (Üye)
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği (Üye)
 • Kayseri Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Dermatolojik Cerrahi Derneği (Türkiye, Kurucu Üye-Yönetim kurulu üyesi)
 • International Society of Dermatologic Surgery
 • European Academy of Dermatology and Venereology (Üye)
 • European Pediatric Dermatology

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar “Workshop”u, 18-20 Mayıs 2000, Kayseri
 • Klinik Çalışmaların Yürütülmesi Konulu ISI Eğitim Programı ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı, 25-26 Aralık 2001, Kayseri
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Becerileri Kursu, 14-18 Nisan 2003, Kayseri
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Bilimsel Araştırma ve Veri Analizi Kursu, 21-23 Mayıs 2003, Kayseri
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Becerileri Kursu, 10-11 Ocak 2005, İzmir
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Kursu, 21-22 Aralık 2005, Kayseri
 • XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2002, Kapadokya, Sekreter
 • Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, 13-16 Mayıs 2004, Kayseri, Sekreter
 • Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Simpozyumu 3-4 Haziran 2004, KAYSERİ, Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri 3-6 Mayıs 2006, Kayseri, Sekreter
 • 27th Annual Congress of the International Society for Dermatologic Surgery (ISDS) August 31-September 2, 2006 Istanbul/Turkey, Organizing Committee National Member
 • XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 6-10 Kasım 2007, Ankara, Bilimsel değerlendirme kurulu üyeliği
 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 • 1. Ukşal, Ü., Borlu, M., Kontaş, O., Özyurt, K., Ferahbaş, A., “Kollajen implantı ile hyaluronanın derideki etkilerinin deneysel olarak karşılaştırılması” (XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 30 Eylül- 4 Ekim 2001, Ankara, Serbest bildiri birincilik ödülü).
 • Ferahbaş A, Altuntaş H, Hamurcu Z, Aktaş E, Utaş S. Dar bant UVB tedavisi alan hastaların lenfositlerinde mikronükleus değerlendirmesi. (Dermatoloji 2003 Bahar Simpozyumu, 4-6 Haziran 2003, İstanbul, En iyi serbest bildiri ödülü.)
 • Borlu M, Dönmez Altuntaş H, Ferahbaş A, Hasköse Hamurcu Z, Yıldız H. İzotretinoin ve Asitretin kullanan hastalarda mikronükleus frekansındaki değişimler. (XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi 5-10 Eylül 2006, En iyi sözlü bildiri ödülü)

Yayınlar

Araştırma Projeleri

 • Vulvar Dermatozlarda deri yama (patch) testi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no:00-011-21, Proje yürütücüsü, 2000
 • Staz Dermatiti ve bacak ülserlerinde deri yama (Patch) testi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 00-011-23, Yardımcı Araştırmacı, 2000
 • Dar band UVB (311nm) tedavisi uygulanan hastaların T-lenfositlerinde Mikronükleus değişiminin araştırılması. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje yürütücüsü (Proje no: 02-011-19), 2002
 • Mikozis Fungoidesli Hastalarda Adenozin Deaminaz Aktiviteleri. Uzmanlık Tezi (Dr. Yılmaz Ulaş). Tez Danışmanı, (TT-03-47), 2003
 • Psoriazisli hastalarda PUVA ve darband UVB tedavilerinin apopitoz üzerine etkileri ve bunun klinik yanıtla ilişkisi. Uzmanlık Tezi (Dr. Ebru Güler), Yardımcı Araştırmacı, (TT-04-25), 2004
 • Vitilligolu hastalarda mikronükleüs sıklığının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi (Zeynep Süt), Yardımcı Araştırmacı, (SBY-05-09), 2005
 • Mikozis fungoides yama evresi olan hastalarda darband UVB +izotrenoin tedavilerinin apopitioz üzerine etkileri ve bunun yanıtla ilişkisinin karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi (Dr. Nazan Şengün Taşlıdere), Tez Danışmanı, (TT-06-34), 2006 (Devam ediyor).
 • İzotretinoin kullanımının uyku üzerine etkileri Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yardımcı Araştırmacı (TA-07-04) 2007 (Devam ediyor)
 • Psöriatik artritli hastalarda HPA aksı. Uzmanlık tezi (Dr. Pınar Karabacak), Yardımcı Araştırmacı, (TT-08-622), 2008 (Devam ediyor)