• Doğumsal Kalp Hastalıkları
  • Kateter Anjiyografi
  • Fetal Ekokardiyografi
  • Ekokardiyografi
  • Transözafagial Ekokardiyografi
  • Yenidoğan Yoğun Bakım
  • Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım

1995 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan, Prof. Dr. Ayhan Çevik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını 2003 yılında Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Çocuk Kardiyolojisi ihtisasını yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Uzman Doktor olarak eğitim amacıyla bulunan Doç. Dr. Ayhan Çevik, Girişimsel Radyoloji, Fetal Kardiyoloji, Pediatrik Yoğun Bakım alanlarında çalışmıştır.

Prof. Dr. Ayhan Çevik 2014 yılından itibaren Grup Florence Nigtingale Hastaneleri bünyesinde Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nde çalışmaktadır.


 

  • Türk Milli Pediyatri Derneği (2003) 
  • Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği (2008) 
  • İstanbul Tabip Odası (2012)

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Oguz MM, Oguz AD, Sanli C, Cevik A. Serum levels of soluble icam-1 in children with pulmonary artery hypertension. Tex Heart Inst J. 2014 Apr 1;41(2):159-64. doi: 10.14503/THIJ-12-3012
Cevik A, Kula S, Olguntürk R, Tunaoğlu S, Oğuz D, Saylan B, Sanlı C. Evaluation of pulmonary vascular resistance and vasoreactivity testing with oxygen in children with congenital heart disease and pulmonary arterial hypertension.Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Mar;14(2):196-8. doi: 10.5152/akd.2014.4393. Epub 2014 Feb 11.
Yucel IK, Cevik A, Bulut MO, Dedeoğlu R, Demir IH, Erdem A, Celebi A. Efficacy of very low-dose prostaglandin E1 in duct-dependent congenital heart disease. Cardiol Young. 2013 Oct 29:1-7. [Epub ahead of print]
Cevik A, Kula S, Olgunturk R, Tunaoglu FS, Oguz AD, Saylan B, Cilsal E, Sanli C. Assessment of Pulmonary Arterial Hypertension and Vascular Resistance by Measurements of the Pulmonary Arterial Flow Velocity Curve in the Absence of a Measurable Tricuspid Regurgitant Velocity in Childhood Congenital Heart Disease. Pediatr Cardiol. 2012 Oct 5. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s00246-012-0520-4
Cevik A, Olgunturk R, Kula S, Saylan B, Pektas A, Oguz D, Tunaoglu S. Left-to-Right Shunt with Congenital Heart Disease: Single Center Experience. ISRN Cardiol. 2013 Jun 23;2013:301617. doi: 10.1155/2013/301617. Print 2013.
Cevik A, Kula S, Olgunturk R, Saylan B, Pektas A, Oguz D, Tunaoglu S. Doppler tissue imaging provides an estimate of pulmonary arterial pressure in children with pulmonary hypertension due to congenital intracardiac shunts. Congenit Heart Dis. 2013 Nov-Dec;8(6):527-34. doi: 10.1111/chd.12030. Epub 2012 Dec 27.
Cevik A, Kula S, Olgunturk R, Tunaoglu FS, Oguz AD, Pektas A, Saylan B. Quantitative evaluation of right ventricle function by transthoracic echocardiography in childhood congenital heart disease patients with pulmonary hypertension. Echocardiography. 2012 Aug;29(7):840-8. doi: 10.1111/j.1540-8175.2012.01697.x. Epub 2012 Apr 11.
Saylan B, Cevik A, Tavlı V. Relationship between ventricular function assessed by tissue Doppler imaging and exercise capacity in patients after repair of tetralogy of Fallot: an observational study. Anadolu Kardiyol Derg. 2012;12(6):490-7. doi: 10.5152/akd.2012.157. Epub 2012 Jun 15.
Sanli C, Oguz D, Olgunturk R, Tunaoglu FS, Kula S, Pasaoglu H, Gulbahar O, Cevik A. Elevated Homocysteine and Asymmetric Dimethyl Arginine Levels in Pulmonary Hypertension Associated With Congenital Heart Disease.Pediatr Cardiol. 2012 Apr 21. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s00246-012-0321-9
Kula S, Cevik A, Sanli C, Pektas A, Tunaoglu FS, Oguz AD, Olgunturk R. Persistent left superior vena cava: experience of a tertiary health-care center. Pediatr Int. 2011 Dec;53(6):1066-9. doi: 10.1111/j.1442-200X.2011.03443.x.
Şaylan B, Çevik A, Tavlı V, Vitrinel A.Spectral and Time-Domain Analyses of Heart-Rate Variability in Children with Severe Upper Airway Obstruction. Balkan Med J 2011; 28: 148-150 • DOI: 10.5174/tutfd.2009.03323.4.
Kula S, Çevik A, Olguntürk FR, Tunaoğlu FS,Oğuz AD, İlhan MN. Distribution of congenital heart disease in Turkey. Turk J Med Sci 2011; 41 (5): 889-893. doi:10.3906/sag-1001-6
Cevik A, Oguz D, Pektas A, Ozdemir M, Olgunturk R. Resynchronization therapy in an adolescent with pacemaker-related ventricular dysfunction. Ann Pediatr Cardiol. 2012 Jan;5(1):97-8.doi:10.4103/0974-2069.93724
Cevik A, Pektas A, Kula S, Olgunturk R. Unusual presentation of acute rheumatic fever: complete atrioventricular block. Pediatr Int. 2012 Apr;54(2):307-8. doi: 10.1111/j.1442-200X.2012.03584.x.
Beken S, Cevik A, Turan O, Hirfanoğlu IM, Unal S, Altuntaş N, Pektas A, Türkyilmaz C, Tunaoğlu S. A neonatal case of left ventricular noncompaction associated with trisomy 18. Genet Couns. 2011;22(2):161-4.
Kula S, Cevik A, Pektas A, Tunaoğlu F.S, Oğuz A.D, Olgunturk R. Sequential Transcatheter Closure of a Patent Ductus Arteriosus and a Muscular Ventriculer Septal Defect in a Child. J Clinic Experiment Cardiol 2011, 2:160. doi:10.4172/2155-9880.1000160.
Saylan B, Cevik A, Firat C. Kounis syndrome, a cause of chest pain to keep in mind, may be associated with E148Q mutation. Hong Kong J Emerg Med. 2012;19:278-282.
Cevik BS, Cevik A, Tavli E. Second degree heart block associated with QT prolongation. Indian Pacing Electrophysiol J. 2010 Feb 1;10(2):96-8.
Saylan B, Cevik A, Kirsaclioglu CT, Ekici F, Tosun O, Ustundag GH. Subclinic Cardiac Dysfunction In Childrens With Coeliac Disease: Is The Gluten-Free Diet Effective? ISRN Gastroenterol. 2012.
Genel F, Cevik A, Erbay A, Gulen H, Uran N, Vergin C. Acute T-cell lymphoblastic leukaemia as a presenting finding of ataxia-telangiectasia. Ann Trop Paediatr. 2004 Jun;24(2):193-4.
Cevik A. Double Outlet Rıght Ventrıcle: Fallot type or non-Fallot type. Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Feb;13(1):85-6. doi: 10.5152/akd.2013.027. 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Yucel IK, Cevik A, Bulut MO, Dedeoğlu R, Tosun O, Erdem A, Celebi A. Efficacy of very low-dose prostaglandin E1 in duct-dependent congenital heart disease. 47.Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology from May 22 -25, 2013 in London, England.
Cevik A., Kula S.,Tunaoglu F.S.,Oguz A.D.,Olgunturk R., Pektas A. Echocardiographic evaluation of pulmonary vascular resistance and reactivity in children with pulmonary hypertension. 45.Annual Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology Hosted by the Association for European Paediatric Cardiology from May 18 -21, 2011 in Granada (Spain) 3.  Sanli C, Oguz D, Olqunturk R., Tunaoglu F.S., Kula S., Pasaoglu H., Gulbahar B, Cevik A. Serum Homocysteine, Asymmetrical Dimethylarjinine And Nitric Oxide Levels In Children With Pulmonary Arterial Hypertension. 45.Annual Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology Hosted by the Association for European Paediatric Cardiology from May 18 -21, 2011 in Granada (Spain)