Prof. Dr. Aslı ÇURGUNLU

Prof. Dr.
Aslı ÇURGUNLU

Geriatri (Yaşlı Sağlığı) / İç Hastalıkları (Dahiliye)

Doktordan Hızlı RANDEVU Al
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
Paylaş

 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Aslı Çurgunlu, İç Hastalıkları ihtisasını 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, Geriatri Yan Dal ihtisasını 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

  Prof. Dr. Aslı Çurgunlu 2011 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hasataneleri bünyesinde İç Hastalıkları Bölümü'nde çalışmaktadır.


İlgi Alanları:

 • Hipertansiyon 
 • Endokrin Hastalıklar 
 • Beslenme 
 • Geriatrik Sendromlar 
 • İnkontinans 
 • Yaşlıda Beslenme

Bugün
 • 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Yandal Uzmanlığı
 • 2011 Grup Florence Nıghtıngale Hastaneleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı İç Hastalıkları Profesörü
 • 2006 - 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İç Hastalıkları Doçenti
 • 1994 - 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzman
 • 1988 - 1994 İstanbul Üniversitesİ İstanbul Tıp Fakültesi

 • Akademik Geriatri derneği
 • European Academy for Medicine of Ageing

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Vural P, Çevik A, Çurgunlu A, Canbaz M. Effects of diabetes mellitus and acute hypertension on plasma nitric oxide and endothelin concentrations in rats. Clin Chim Acta 2002; 320: 43-47.

2.Çurgunlu A, Karter Y, Öztürk A. Erdheim-Chester disease: a rare cause of paraplegia. Eur J Intern Med 2003; 14:53-55.

3. Karahasanoğlu T, Memişoğlu K, Korman U, Tunckale A, Çurgunlu A, Karter Y. Adult intusseption due to inverted Meckel's diverticulum: laparoscopic approach. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2003; 13:39-41.

4. Karter Y, Turfaner Ertürk N, Aydın S, Çurgunlu A, Uzun H, Vehid S, Öztürk Kutlu A, Yaldıran A, Öztürk E, Erdine S, Sipahioğlu F. Endothelial dysfunction in sustained and white coat hypertension (letter to the editor). Am J Hypertens 2003; 16:892.

5. Karter Y, Çurgunlu A, Ertürk N, Vehid S, Mihmanlı İ, Ayan F. Effects of low and high doses of atorvastatin on arterial compliance. Jpn Heart J 2003; 44:953-961.

6. Çurgunlu A, Karter Y, Bavunoğlu Tüfekçi I, Tunçkale A, Karahasanoğlu T. Benign cystic mesothelioma: A rare cause of ascites in a case with familial Mediterranean fever. Clin Exp Rheumatol 2003; 21: 41-43.

7. Uzun H, Karter Y, Aydın S, Çurgunlu A, Şimşek G, Yücel R, Vehid S, Ertürk N, Kutlu A, Benian A, Yaldıran A, Öztürk E, Erdine S. Oxidative stress in white coat hypertension; role of paraoxonase. J Hum Hypertens 2004; 18:523-528.

8. Çurgunlu A, Karter Y, Uyanık Ö, Tunçkale A, Çurgunlu S. Leukocytoclastic vasculitis and renal cell carcinoma. Intern Med 2004; 43:256-257.

9. Karter Y, Aydın S, Çurgunlu A, Uzun H, Ertürk N, Vehid S, Kutlu A, Şimşek G, Yücel R, Arat A, Öztürk E, Erdine S. Endothelium and angiogenesis in white coat hypertension. J Hum Hypertens 2004; 18:809-814.

10. Bavunoğlu Tüfekçi I, Çurgunlu A, Şirin F. Characteristics of acute adult poisoning cases admitted to a university hospital in İstanbul. Hum Exp Toxicol 2004; 23: 347-351.

11. Uzun, H, Şimşek G, Aydın S, Unal E, Karter Y, Karaturan Yelmen N, Vehid, S, Çurgunlu A, Kaya S. Potential effects of L- NAME on alcohol-induced oxidative stres. World J Gastroenterol 2005; 11:600-604.

12. Çurgunlu A, Uzun H, Bavunoğlu I, Karter Y, Genç H, Vehid S. Increased circulating concentrations of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in white coat hypertension. J Hum Hypertens 2005; 19:629-633.

13. Çurgunlu A, Karter Y, Uzun H, Aydın S, Ertürk N, Vehid S, Şimşek G, Kutlu A, Öztürk E, Erdine S. Hyperhomocysteinemia. An additional risk factor in white coat hypertension. Int Heart J 2005; 46: 245-254.

14. Çurgunlu A, Vural P, Canbaz M, Erten N, Karan MA, Taşçıoğlu C. Plasma nitrate/nitrite and endothelin-1 in patients with liver cirrhosis. J Clin Lab Analysis 2005; 19:177-181.

15. Caner M, Karter Y, Uzun H, Çurgunlu A, Vehid S, Balcı H, Yücel R, Guner I, Kutlu A, Yaldıran A, Ozturk E. Oxidative stress in human in sustained and white coat hypertension. Int J Clin Pract 2006; 12:1565-1571.

16. Kanigür-Sultuybek G, Ozdas SB, Çurgunlu A, Tezcan V, Onaran I. Does metformin prevent short-term oxidant-induced dna damage? In vitro study on lymphocytes from aged subjects. J Basic Clin Physiol Pharmacol 2007; 18: 129-140.

17. Turfaner N, Karter Y, Çurgunlu A, Ayan F, Mihmanli I, Sipahioglu F. Blunted nocturnal fall of blood pressure in isolated clinical hypertension. Swiss Med Wkly 2009; 139: 251-255.

18. Turanli ET, Beger T, Erdincler D, Çurgunlu A, Karaman S, Karaca E, Dasdemir S, Bolayirli M, Yazici H. Common MEFV mutations and polymorphism and rheumatoid factor levels. Clin Exp Rheumatol 2009; 27: 340-343.

19. Tabak O, Gelisgen R, Uzun H, Kalender B, Balci, H, Çurgunlu A, Simsek G, Karter Y. Hypertension and hemostatic/fibrinolytic balance disorders. Clin Invest Med 2009; 32: E 285.

20. Doventas A, Karadag B, Çurgunlu A, Bilici A, Sut N, Erdincler DS, Beger T, Tezcan V. Replicability and reliability of pain assessment forms in geriatrics. Arch Gerontol Geriatr 2010 Nov 12 (Epud ahead of print).

21. Proactive multiple cardiovascular risk factor management compared with usual care in patients with hypertension and additional risk factors: the CRUCIAL trial. Zamorano J, Erdine S, Pavia A, Kim JH, Al-Khadra A, Westergaard M, Sutradhar S, Yunis C; CRUCIAL Investigators Curr Med Res Opin 2011; 27:821-833.

22. Prevalence and characteristics of restless legs syndrome (RLS) in the elderly and the relation of serum ferritin levels with disease severity: Hospital-based study from Istanbuş, Turkey. Çurgunlu A, Döventaş A, Karadeniz D, Erdinçler DS, Öztürk AK, Karter Y, Yaldıran A, Sipahioğlu F, Beğer T. Arch Gerontol Geriatr 2011 Jun 29 (Epud ahead of print)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Dobrucalı A, Çurgunlu A, Çelik AF, İlkova F, Tuncer M, Bal K, Uzunismail H, Yurdakul İ, Oktay E. Akalazyalı hastalarda klinik, radyolojik ve manometrik bulgular arasındaki ilişkiler. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 1998; 29:65-69.

2. Karter Y, Çurgunlu A. Kronik otoimmün hepatit. Sendrom 1998; 10: 45-47.

3. Bağatur N, Çurgunlu A, Ceylan B, Çelik A, Dobrucalı A, Bal K, Tuncer M, Yurdakul İ, Oktay E. Sigara içiminin ülseratif kolit oluşumu ve seyri üzerine etkisi. Endoskopi 2002; 13:91-95.

4. Çurgunlu A, Bavunoğlu Tüfekçi I, Çurgunlu AS, Balcı H, Karter Y. Hipertansif hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları. Endokrinolojide Yönelişler 2003; 12:122-124.

5. Mazlum A, Ceylan B, Çurgunlu A. Kokaine bağlı toksik hepatit gelişen kronik C hepatitli bir olgu. Endoskopi 2003; 14:133-135.

6. Çurgunlu A, Karadağ B, Döventaş A, Bilici A, Suna Erdinçler D, Karter Y, Bolayırlı IM, Beğer T, Tezcan V, Öztürk E. Yaşlılarda subklinik hipotiroidinin koroner arter hastalığı ile ilişkisi. Diabet Bilimi 2003; 1:151-153.

7. Soyyiğit Ş, Çurgunlu A, Bavunoğlu Tüfekçi I, Tutluoğlu B. KOAH akut atakta hasta ötiroid sendromu sıklığı. Solunum 2004; 6:14-17.

8. Bavunoğlu Tüfekçi I, Çurgunlu A, Erzin YZ, Ertan G, Ömeroğlu A, Şirin F. Kasabach-Merritt Sendromu:Olgu sunumu. Endoskopi 2004; 15: 19-22.

9. Çurgunlu A, Mazlum A, Ceylan B. Tiroid hormonu ve kardiyovasküler sistem. Endokrinoloji Forumu 2004; 1: 17-19.

10. Bavunoğlu Tüfekçi I, Çurgunlu A. Hasta ötiroid sendromu. Endokrinolojide Yönelişler 2004; 13:71-74.

11. Çurgunlu A, Bavunoğlu Tüfekçi I. Obezite ve kardiyovasküler sistem. Diabet Bilimi 2004; 2:123-125.

12. Çurgunlu A, Tezcan V. Tip 2 diabetes mellitus ve koroner arter hastalığı. Diabet Bilimi 2004; 2:136-139.

13. Çurgunlu A, Kanbur F, Bavunoğlu I, Döventaş A, Alpay N, Karadağ B, Karter Y, Suna Erdinçler D. Altmış yaş üstü kanserli hastalarda hasta ötiroid sendrom sıklığı. Endokrinolojide Yönelişler 2004; 13:125-127.

14. Çurgunlu A, Tezcan V. Tip 2 ''diabetes mellitus''ta koroner arter hastalığı. Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2004; 10: 88-93.

15. Çurgunlu A, Bavunoğlu Tüfekçi I, Terzi E, Mazlum A, Çurgunlu S, Alpay N, Karter Y. Hipertansiyon polikliniğinde takip edilen hastalarımıza metabolik sendrom taraması. Diabet Bilimi 2004; 2:217-220.

16. Karadağ B, Bilici A, Döventaş A, Çurgunlu A, Bolayırlı İM, Süt N, Beğer T. Postmenopozal kadınlarda DHEA-S seviyeleri ile ateroskleroz arasındaki ilişki. Endokrinolojide Yönelişler 2004; 13:150-154.

17. Çurgunlu A, Bavunoğlu I, Alpay N, Çurgunlu S, Tanınmış H, Karter Y, Suna Erdiçler D, Yaldıran A, Öztürk E. Altmış yaş üstü hipertansif hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları. Endokrinolojide Yönelişler 2004;13: 174-176.

18. Ceylan B, Mazlum A, Çurgunlu A. İlaca bağlı karaciğer hasarı. Sendrom 2004; 16: 56-60.

19. Karadağ B, Bilici A, Döventaş A, Çurgunlu A, Bolayırlı İM, Süt N, Beğer T. DHEA ve kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişki. Endokrinolojide Yönelişler 2005; 14:39-42.

20. Çurgunlu A, Kutlu A, Döventaş A, Özkeskin G, Baygören S, Suna Erdinçler D, Karter Y, Tezcan V. Yaşlı hipertansif hastalarda kognitif fonksiyon değerlendirmesi. Geriatri 2005; 8:69-71.

21. Çurgunlu A. Asimetrik dimetilarginin (ADMA), endotel disfonksiyonu ve ateroskleroz. Diabet Bilimi 2005; 3:222-225.

22. Çurgunlu A. Adinopektin. Diabet Bilimi 2005; 3:245-252.

23. Beğer T, Erdinçler DS, Çurgunlu A. Yaşlıda diabetes mellitus. Akad Geriatri 2009; 1: 20-30.

24. Bavunoğlu I, Tunçkale A, Benbir G, Akgöl C, Çurgunlu A. Klaritromisine bağlı bir deliryum olgusu. Akad Geriatri 2009; 1: 113-115.

25. Çurgunlu A, Erdinçler DS, Beğer T, Tezcan V. Geriatrik yaş grubunda ''Check-up''. Akad Geriatri 2009; 1: 119-124.

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. Çurgunlu A. Koroner kalp hastalığı. Mas MR, Işık AT, Karan MA, Beğer T, Akman Ş, Ünal MT(eds). Geriatri 2008, Fersa Matbaacılık Ltd Şirleti, Ankara 2008, sayfa:471-488.

2. Çurgunlu A.Yaşlı popülasyonda infeksiyon. Mas MR, Işık AT, Karan MA, Beğer T, Akman Ş, Ünal MT(eds). Geriatri 2008, Fersa Matbaacılık Ltd Şirleti, Ankara 2008,sayfa: 942-949.