Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:
 • İnflamatuar Barsak Hastalıkları
 • Üst ve Alt Gastroinstestinal Kanamalarda Endoskopik Tedavi
 • Pankreatikobilier Hastalıklar ve Endoskopik Tedavileri

  • Doğum Tarihi 26.07.1955
  • Doğum Yeri KOCAELİ
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2016 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
 • 2014 - 2016 Unimed Polikliniği
 • 2008 - 2014 Göztepe Medical Park Hastanesi
 • 2006 - 2008 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D
 • 1998 - 2006 Haydarpaşa Numune Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Şef Muavini
 • 1993 - 1993 St.Vincent Hospital & Health Care Center. İndianapolis Gastrointestinal Endoskopi Laboratuvarı
 • 1993 - 1993 Cleveland Clinic Foundation, USA Gastrointestinal Endoskopi Laboratuvarı
 • 1991 - 1998 Haydarpaşa Numune Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Başasistanı
 • 1989 - 1991 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Yan Dal İhtisası
 • 1986 - 1989 SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
 • 1980 - 1984 Haydarpaşa Numune Hastanesi İç Hastalıkları İhtisası
 • 1973 - 1979 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1966 - 1973 Kadıköy Anadolu Lisesi

Yayınlar

 1. Akyol D,Görgül A,Şaşmaz N,Şahin T,Hilmioğlu F,Acar Y,Dalay R,Gökçe İ,Şahin B. Tıkanma ikterlerinde endoskopik endoprotez uygulaması. Gastroenteroloji 1990;1(1):66-70.
 2. Hilmioğlu F,Doğru Aİ,Akyol D,Dalay R,Caner ME,Enacar Z,Uzun MR,Yalman K. Özofagus varis kanamalarında skleroterapi sonuçları. Gastroenteroloji 1990;1(1):71-4.
 3. Boyacıoğlu S,Dalay AR,Caner ME,Enacar Z,Şahin T,Özdemir İK,Gürkaynak G,Ülker A,Temuçin G. Portal ven trombozu tanısında ultrasonografinin değeri. T Klin Gastroenterohepatoloji 1990;1(2):129-32.
 4. Akoğlu M,Hilmioğlu F,Dalay AR,Şahin B,Davidson BR. Endoscopic sphincterotomy in hepatic hydatid disease open to the biliary tree. Br J Surg 1990;77(9):1073.
 5. Hilmioğlu F,Şaşmaz N,Dalay AR,Caner ME,Ateş KB,Şengör M,Özdemir İK,Oğuz P,Şahin B. Endoskopik sfinkterotomi sonuçları. Gastroenteroloji 1991;2(1):29-33.
 6. Ateş KB,Ülker A,Doğru Aİ,Boyacıoğlu S,Dalay AR,Temuçin G. Özofagus varislerinin belirlenmesinde ultrasonografinin rolü. Gastroenteroloji 1991;2(1):88-91.
 7. Ateş KB,Caner ME,Dalay AR,Görgül A,Akoğlu M,Atalay F,Şahin B. Paravateriyen divertikülü olan hastalarda pankreatiko-bilier patoloji sıklığı. Gastroenteroloji 1991;2(2):126-9.
 8. Boyacıoğlu S,Dalay AR,Hilmioğlu F,Akoğlu M,Şahin B. The cholangiographic findings of human fascioliasis: A report of two cases. Gastroenteroloji 1991;2(2):130-2.
 9. Caner ME,Okudan MZ,Hilmioğlu F,Dalay AR,Acar Y,Gören A. Savary-Gilliard bujileri ile özofafus darlıklarının dilatasyonu. T Klin Gastroenterohepatoloji 1991;2:78-83.
 10. Görgül A,Dalay R,Caner ME,Boyacıoğlu S,Tolunay Ö. Erken mide kanserinin tanısında metiken mavisi ile endoskopik boyamanın değeri. T Klin Araştırma 1991;9:186-9.
 11. Hilmioğlu F,Dalay R,Caner ME,Boyacıoğlu S,Cumhur T,Şahin B. ERCP findings in hepatic alveolar echinococcosis. Gastrointest Endosc 1991;37:470-3.
 12. Dalay AR,Boyacıoğlu S,Ateş KB,Hilmioğlu F,Caner ME,Şahin B. A method to overcome dilator placement failure in achalasia patients with markedly dilated esophagus. Gastrointest Endosc 1991;37:653.
 13. Ateş KB,Dalay R,Dolar ME,Gökçe İ,Şahin B. Gastrointestinal sistem tümör belirleyicileri. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 1991;2(1):105-9.
 14. Akoğlu M,Kırıklıoğlu V,Dalay R,Hilmioğlu F,Şahin B. Endoskopik skleroterapi ile durdurulamayan akut varis kanamalarında acil cerrahi tedavi: Prospektif bir çalışma. Gastroenteroloji 1992;3(2):55-60.
 15. Caner ME,Ateş KB,Dolar E,Elbir O,Dalay AR. Gastrik bezoarların tedavisinde endoskopik yaklaşım. Gastroenteroloji 1992;3(1):113-6.
 16. Boyacıoğlu S,Caner ME,Ateş KB,Dalay R. Oro-çekal transit süresinin defekasyon frekansına etkisi. Gastroenteroloji 1992;3(2):258-60.
 17. Dalay AR,Boyacıoğlu S,Ateş KB,Caner ME,Hilmioğlu F,Şahin B. Akalazya tedavisinde polietilen balon dilatasyonu. Gastroenteroloji 1992;3(2):361-5.
 18. Ateş KB,Dalay AR,Boyacıoğlu S,Caner ME,Dolar E,Hilmioğlu F,Şahin B. Upper fiberoptic endoscopic experience in Turkey. Gastroenteroloji 1992;3(3):563-5.
 19. Dolar E,Ateş KB,Dalay AR,Caner ME,Şaşmaz N,Şahin B. Congenital stricture of the common bile duct due to a web: An unusual case without jaundice. Hepato-Gastroenterol 1993;40:194-5.
 20. Övünç O,Türkmen F,Titiz İ,Dalay AR,Özerkan KN,Ersan C,Yaylı G. Böbrek transplantasyonunda Hepatit C virüsü. Gastroenteroloji 1993;4(2):263-8.
 21. Şensu S,Kılıç G,Dalay R,Övünç O,İnce Ü. Mide malignitelerinin tanısında endoskopik ince iğne aspirasyon biyopsisi,fırça biyopsisi ve forseps biyopsisinin tanı değeri. Klinik Gelişim 1993;6(10):2680-3.
 22. Kılıç G,Şensu S,Dalay R,Övünç O,İnce Ü. Fırça biyopsisinde mide adenokarsinomunun Lauren’e göre sınıflandırılması: Histopatolojik inceleme sonuçları ile uyumu. Klinik Gelişim 1993;6(11):2755-9.
 23. Dalay AR,Boyacıoğlu S,Caner ME,Ateş KB,Hilmioğlu F,Şahin B. Polidocanol ile yapılan endoskopik variseal skleroterapide özofagus ülser oluşum sıklığı. Endoskopi 1994;5(1):38-42.
 24. Dalay AR,Caner ME,Boyacıoğlu S,Ateş KB,Şahin B. Polidocanol ile yapılan endoskopik variseal skleroterapi sonrası özofagus darlıkları. Endoskopi 1994;5(3):140-6.
 25. Yücel O,Kaya A,Dalay R,Ünalmışer S,Talu M,Özdede S. Haydarpaşa Numune Hastanesi laparoskopik kolesistektomi girişimleri. Çağdaş Cerrahi 1994;8(2):92-4.
 26. Dalay AR,Uygur-Bayramiçli O,Konuksal F,Akbayır N,Sökmen M,Övünç O. İntraabdominal tüberküloz olgularımızın klinik özellikleri. Turk J Gastroenterol 1996;7:158-62.
 27. Dalay AR,Uygur-Bayramiçli O,Öz F,Akbayır N,Bölükbaş C,Pişkinpaşa N,Sökmen M,Ağan AF,Övünç O. Koledok taşlarında endoskopik yaklaşım. End.-Lap. Ve Minimal İnvazif Cerrahi 1996;3:208-11.
 28. Uygur-Bayramiçli O,Konuksal F,Dalay AR,Kılıçoğlu G,İnci E,Taşel B,Övünç O. İnflamatuar barsak hastalığında ultrasonografik “Target Sign” görülme sıklığının hastalık aktivitesi ile karşılaştırılması.      MN Klinik Bilimler 1996;2(5):114-6.
 29. Bayramiçli O,Dalay R. Gastrik çıkış obstrüksiyonlarında endoskopik balon dilatasyonu. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri 1996;7:585-7.
 30. Bayramiçli O,Dalay R,Konuksal F,Kılıç G,Akbayır N,Övünç O. Ülseratif kolitle amebiazisin birlikteliği. Turk J Gastroenterol 1997;8(1):94-6.
 31. Bölükbaş FF,Bayramiçli O,Bölükbaş C,Dalay R,Mansur T,Beştaş H,Övünç O. Ülseratif kolitte sistemik belirtiler. Klinik Bilimler & Doktor 1997;3(4):478-80.
 32. Bölükbaş (Öz) FF,Bölükbaş C,Mansur T,Pişkinpaşa N,Akbayır N,Bayramiçli O,Sökmen M, Ağan AF, Dalay R,Övünç O. Kolestazla seyreden bir sifiliz olgusu. Klinik Bilimler & Doktor 1999;5(4):467-9.
 33. İnce AT,Bölükbaş C,Dalay R,Sökmen HM,Kurdaş OÖ,Süleymanlar İ,Işıtan F. Rapid resolution of portal vein thrombosis and noncirrhotic portal hypertension following cyto-reductive therapy in a patient with chronic   myeloid leukemia. Turk J Gastroenterol 2003;14(2):141-4.
 34. İnce AT,Bölükbaş C,Kendir T,Soylu A,Dolapçıoğlu C,Güveli H,Dalay R,Övünç O. Nonsirotik portal hipertansiyonlu hastalarda hepatoportal ven trombozu ile malignitelerin birlikteliği. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2003;2(3):110-3.
 35. Abut E,Arman A,Güveli H,Bölükbaş C,Kendir T,Dalay R,Övünç O. Malposition of internal organs: A case of situs ambiguous anomaly in an adult. Turk J Gastroenterol 2003;14(2):151-5.
 36. Sökmen HM,İnce AT,Bölükbaş C,Kılıç G,Dalay R,Kurdaş OÖ. A Peutz-Jeghers syndrome case with iron  deficiency anemia and jejuno-jejunal invagination. Turk J Gastroenterol 2003;14(1):78-82.
 37. Abut E,Güveli H,Kendir T,Bölükbaş C,Dalay AR,Kurdaş OÖ. A case of Budd-Chiari syndrome secondary to  multiple thrombogenic conditions: A case report and review of literature. Turk J Gastroenterol  2004;15(2): 100-3.
 38. Bölükbaş C,Bölükbaş FF,Kendir T,Akbayır N,İnce AT,Abut E,Horoz M,Dalay AR,Sökmen HM,Övünç O. The effectiveness of lamivudine treatment in cirrhotic patients with HBV precore mutations: A prospective open-label  study. Dig Dis Sci 2006;51(7):1196-202.
 39. Bölükbaş C,Bölükbaş FF,Kendir T,Canayaz L,Dalay AR,Kılıç G,Övünç O. Development of sarcoidosis during interferon alpha 2b and ribavirin combination therapy for chronic hepatitis C- a case report and review  of the literature. Acta Gastro-Enterologica Belgica 2005;68(4):432-4.
 40. Bölükbaş C,Bölükbaş FF,Kendir T,Dalay AR,Akbayır N,Sökmen HM,İnce AT,Güran M,Ceylan E,Kılıç G, Övünç O. Clinical presentation of abdominal tuberculosis in HIV seronegative adults. BMC Gastroenterology   2005 Jun21;5:21.
 41. Bölükbaş C,Bölükbaş FF,Övünç O,Kılıç G,Dalay R,Güven H,Uras F,Yardımcı TK,Sökmen HM,Ağan AF, Pişkinpaşa N. Relationship between Helicobacter pylori status and serum pepsinogens as a serologic marker in  atrophic gastritis. Turk J Gastroenterol 2006;17(3):172-6. 
 42. Dalay AR. Gastroenterolog gözüyle inflamatuar barsak hastalıklarında cerrahi tedavi: ne zaman ve kime. Klinik Aktüel Tıp 2006;11(7):

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Akyol D,Hilmioğlu F,Kayahan K,Dalay R,Okudan Z. Özofagus varis kanamalarında endoskopik skleroterapi sonuçları.
 2. Akyol D,Bahar K,Dalay R,Acar Y,Kovalı E. Tıkanma ikterlerinin endoskopik endoprotezle tedavi     sonuçları (51 olgu).
 3. Şaşmaz N,Oğuz P,Ülker A,Dalay R,Onaran L. Kliniğimizde 1977-1989 yılları arasında saptanan Caroli vakaları.
 4. Hilmioğlu F,Ateş KB,Dalay R,Akyol D. The results of endoscopic sclerotherapy in esophageal varices.
 5. Hilmioğlu F,Dalay R,Ülker A,Boyacıoğlu S. ERCP findings in echinococcosis multilocularis infection of the liver.
 6. Dalay R,Caner ME,Akyol D,Dolar E,Ülker A,Şahin B. Polidocanol ile endoskopik variseal skleroterapide  ülser ve darlık gelişim sıklığı.
 7. Boyacıoğlu S,Hilmioğlu F,Dalay R,Ateş B,Caner E,Şahin B. Çocuklarda görülen özofagus varis kanamalarında endoskopik skleroterapi.
 8. Akoğlu M,Kırımlıoğlu V,Atalay F,Dalar R,Şahin B. Endoskopik skleroterapi ile durdurulamayan akut varis kanamalarında cerrahi tedavi.
 9. Dalay R,Gürkaynak G,Ülker A,Şahin T,Oğuz P,Temuçin G. Akalazya tedavisinde balon dilatasyonu sonuçları.
 10. Dalay R,Ateş KB,Boyacıoğlu S,Caner ME,Özdemir K,Şahin B. Barrett özofagusu tanısında Lugol ile  endoskopik boyamanın değeri.
 11. Boyacıoğlu S,Dalay AR,Küçükbaş TA,Şaşmaz N,Erkan V,Temuçin G. Normal şahıslarda solunum H2  testi ile ağız-çekum transit zamanı.
 12. Dalay AR,Ateş KB,Dolar E,Akyoş D,Erkan V,Temuçin G. Ülseratif kolit ile kolonun Crohn hastalığında su lavmanlı kolon ultrasonografisi.
 13. Boyacıoğlu S,Dolar E,Acar Y,Dalay R,Akyol D,Temuçin G. Mide patolojilerinin ayırıcı tanısında yeni bir ultrasonografik skorlama sistemi.
 14. Yılmaz U,Oğuz P,Ülker A,Uzun MR,Dalay R,Onaran L. On kardeşten 5’inde hepatik form Wilson hastalığı olan bir Türk ailesi (Vaka takdimi).
 15. Hilmioğlu F,Ülker A,Ateş KB,Boyacıoğlu S,Dalay R,Temuçin G,Şahin B. Alveolar kist hidatikte ERCP bulguları.
 16. Öngül Z,Boyacıoğlu S,Gören A,Gündoğdu H,Ateş KB,Dalay AR,Sarıca A,Kovalı E. Total parenteral nutrisyon (TPN) uygulanan hastalarda kan proteinlerine MCT/LCT ve LCT lipid etkisinin incelenmesi.
 17. Dalay R,Övünç O. Üst gastrointestinal sistem kanamasında acil endoskopi bulguları.
 18. Övünç O,Şensu S,Dalay R,Kılıç G,İnce Ü. Helicobacter pylori ile gastrik histopatolojik değişiklikler arasındaki ilişki.
 19. Dalay R,Övünç O. Kolonoskopide rutin premedikasyon gerekli midir?
 20. Dalay R,Övünç O. Endoskopşk retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) sonuçlarımız.
 21. Övünç O,Dalay R,Akdeniz H. Özofagogastroduodenoskopide diazepam premedikasyonunun kan oksijen satürasyonu ve kalp ritmine etkisi.
 22. Övünç O,Şensu S,Dalay R,Kılıç G,İnce Ü. Mide patolojilerinin doku örneklemesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB),fırça biyopsisi ve forseps biyopsisinin karşılaştırılması.
 23. Dalay AR,Yücel O,Talu M,Övünç O. Laparoskopik cerrahide bilier endoskopistin yeri.
 24. Dalay AR,Yücel O,Övünç O. Terapötik ERCP sonuçlarımız.
 25. Yücel O,Kaya A,Dalay AR,Ünalmışer S,Talu M,Özdede S. Haydarpaşa Numune Hastanesi laparoskopik kolesistektomi girişimleri
 26. Dalay R,Akbayır N,Bayramiçli O,Konuksal F,Kılıç G,Şensu S,Övünç O. Bizmut ve Sukralfat’ın  metronidazol kombinasyonunun Helicobacter pylori pozitif duodenal ülserli hastalarda tedavi sonuçları.
 27. Övünç O,Ağan AF,Konuksal F,Dalay R,Kılıç G,Katmer T,Barlan M. Ocak 1993-Haziran 1994 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Hastanesinde üst sindirim sistemi (ÜSS) kanama nedeni olan varis dışı vasküler lezyonlar.
 28. Bayramiçli O,Konuksal F,Dalay R,Övünç O. Böbrek transplantasyonuna hazırlanan hastalarda endoskopi bulguları.
 29. Konuksal F,Bayramiçli O,Dalay R,Alemdar O,Mansur T,Beştaş H,Övünç O. İnflammatuar barsak hastalığına eşlik eden göz ve dermatolojik bulguların değerlendirilmesi.
 30. Bayramiçli O,Konuksal F,Berberoğlu M,Övünç O,Dalay R,İnci E. İnflammatuar barsak hastalığı olanlarda barsak USG bulgularının hastalık aktivitesi ile karşılaştırılması.
 31. Sökmen HM,Dalay R,Ağan AF,Akbayır N,Övünç O. Özofagus varis kanamalarının hava sıcaklığı ve basıncı ile ilişkisi.
 32. Bayramiçli O,Dalay R,Konuksal F,Sökmen M,Övünç O. İntraabdominal tüberküloz olgularımızın klinik  özellikleri.
 33. Bayramiçli O,Dalay AR,Konuksal F,Ağan AF,Övünç O. Ülseratif kolit aktivasyonu ile amibiyazis  birlikteliği.
 34. Konuksal FF,Akbayır N,Ersan S,Bayramiçli O,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Üst ve alt gastrointestinal kanamaların ayrımında serum üre/kreatinin oranlarının karşılaştırılması.
 35. Akbayır N,Konuksal FF,Ağan AF,Bayramiçli O,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Farklı klinik ve etyolojik  özellikler gösteren 3 Budd-Chiari sendromu olgusu.
 36. Övünç O,Akbayır N,Peker Ö,Dalay R,İnce Ü,Konuksal F,Yücel O. Low grade gastrik MALT lenfomalı6 olgunun klinik seyri.
 37. Akbayır N,Konuksal F,Kılıç G,Ağan AF,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Parsiyel gastrektomili midelerde alkali reflü gastrit ve Helicobacter pylori infeksiyonu ilişkisinin endoskopik ve histopatolojik irdelenmesi.
 38. Sökmen HM,Konuksal F,Dalay R,Ağan AF,Kılıç G,Övünç O. Kolon poliplerinin dağılımı,displazi ve kanser ilişkisi.
 39. Bayramiçli O,Pirler S,Konuksal F,Dalay AR,Övünç O. Portal hipertansiyonda özofagus varislerine eşlik  eden üst gastrointestinal lezyonlar.
 40. Sökmen M,Ağan AF,Kılıç G,Akbayır N,Öz FF,Dalay R,Övünç O. Ülser tedavisinde Helicobacter pylori (Hp) eradikasyonuna ek asit süpresyonu ne kadar yararlıdır?
 41. Akbayır N,Simer HF,Bölükbaş C,Budak Y,Öz FF,Pişkinpaşa N,Dalay R,Övünç O. Hepatorenal sendrom patogenezinde  nitrik oksitin rolü.
 42. Bölükbaş C,Ağan AF,Dalay R,Sökmen M,Pişkinpaşa N,Konuksal F,Akbayır N,Bayramiçli O,Övünç O.
 43. Üst gastrointestinal  sistem kanamasında endoskopik tanı dağılımı.
 44. Konuksal F,Bölükbaş C,Akbayır N,Bayramiçli O,Pişkinpaşa N,Dalay AR,Sökmen M,Ağan AF,Övünç O.
 45. Yabancı cisim anamnezi,lokalizasyonu ve tedavisi.
 46. Akbayır N,Bölükbaş C,Budak Y,Dalay R,Şentürk M,Övünç O. Karaciğer sirozunun progresyonu ile nitrik asit üretimi arasındaki ilişki.
 47. Uygur-Bayramiçli O,Dalay R,Akça F,Kılıçoğlu G,Övünç O. Gastrik çıkış obstrüksiyonlarında endoskopik  balon dilatasyonu.
 48. Uygur-Derin T,Bayramiçli O,Konuksal F,Dalay R,Övünç O. Cutaneous manifestations in Hepatitis C infection.
 49. FALK SYMPOSIUM NO 98. Systemic manifestations of IBD: The pending challenge for subtle diagnosis and treatment. Titisee (Germany).May 25-26,1997
 50. Bayramiçli O,Bölükbaş F,Dalay R,Övünç O. Systemic manifestations of ulcerative colitis.
 51. Bölükbaş FF,Bölükbaş C,Pişkinpaşa N,Ağan AF,Akbayır N,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Bezoar olgularımız.
 52. Bayramiçli O,Dalay R,Akça F,Kılıçoğlu G,Övünç O. Gastric ultrasonography is not useful in evaluatingshort term efficacy of endoscopic baloon dilation in benign gastric outlet obstruction.
 53. Bölükbaş C,bölükbaş FF,Kılıç G,Güven H,Dalay R,Sökmen M,Ağan AF,Pişkinpaşa N,Uras F,Yardımcı  KT,Övünç O. Atrofik gastritlerde pepsinojen düzeyleri ve helikobakter pilori serolojisi.
 54. Dolapçıoğlu C,Kendir T,Tuncer K,Bölükbaş C,Dalay R,Övünç O. Tip B Niemann-Pick hastalığı: Bir olgu Sunumu.
 55. Dolapçıoğlu C,Kendir T,Tuncer K,Bölükbaş C,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Portal hepatisteki tüberküloz  lenfadenopati basısına bağlı portal hipertansiyon olgusu.
 56. Kendir T,Dolapçıoğlu C,Tuncer K,Bölükbaş C,Akbayır N,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. HNH endoskopi   ünitesinde saptanan kolon divertiküllerinin irdelenmesi.
 57. Kendir T,Bölükbaş C,Dolapçıoğlu C,Akbayır N,Soylu A,İnce AT,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Postbulber  endoskopik duodenitisin anlamı.
 58. Kendir T,Dolapçıoğlu C,Güveli H,Bölükbaş C,Akbayır N,Soylu A,İnce AT,Dalay R,Övünç O. Tekrarlayan massif üst GİS kanamanın ender bir nedeni: Hipofaringeal anjiodisplazi.
 59. Dolapçıoğlu C,Kendir T,Soylu A,Bölükbaş C,Akbayır N,İnce AT,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Peptik  ülser ve non-ülser dispepside reflü özofagitis sıklığı.
 60. Kendir T,Dolapçıoğlu C,Akbayır N,Bölükbaş C,Soylu A,İnce AT,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Safra kesesi  polipleri kolesistektomi endikasyonu mudur?
 61. Soylu A,Dolapçıoğlu C,Kendir T,Bölükbaş C,Akbayır N,İnce AT,Sökmen M,Dalay R,Övünç O.Siroz 
 62. Etyolojisi ile kolelitiazis ilişkisi.
 63. Soylu A,Kendir T,Dolapçıoğlu C,Bölükbaş C,Akbayır N,İnce AT,Sökmen M,Dalay R,Övünç O. Kostik
 64. Özofagit vakalarımızın değerlendirilmesi.
 65. Bölükbaş C,Canayaz L,Kendir T,Dolapçıoğlu C,Soylu A,İnce A,Dalay R,Yıldız K,Övünç O. İnterferon + 
 66. Ribavirin tedavisi ile sarkoidozis gelişen hepatit C vakası.
 67. İnce A,Bölükbaş C,Purisa S,Dolapçıoğlu C,Kendir T,Soylu A,Kurdaş OÖ,Dalay R. Sirotik ve nonsirotik
 68. portal hipertansiyonda koagulasyon parametreleri.
 69. Soylu A,Kendir T,Dolapçıoğlu C,İnce A,Bölükbaş C,Dalay R,Kurdaş OÖ. İnflamatuar barsak hastalığı
 70. tanısında eldeki metodlar doğru tanıya ne kadar özgüldür?
 71. Bölükbaş C,İnce A,Soylu A,Bölükbaş F,Kendir T,Dolapçıoğlu C,Dalay R,Gemici C,Övünç O. Radyasyona bağlı proktosigmoiditte formalin tedavisi.
 72. Soylu A,Dolapçıoğlu C,Kendir T,İnce A,Bölükbaş C,Dalay R,Övünç O. İnterferon alfa2b kullanımınınülseratif kolit ve kronik hepatit B’li bir vakada değerlendirilmesi.
 73. Soylu A,Kendir T,Dolapçıoğlu C,İnce A,Bölükbaş C,Dalay R,Övünç O. Özofagus varislerine bant ligasyonu uygulanırken birlikte bulunan gastrik varislerin ligasyonu yararlı mıdır?
 74. Soylu A,Dolapçıoğlu C,Kendir T,Bölükbaş C,Dalay AR,Övünç O. Endoskopide kardiyoözofajiyal sfinkter yetmezliği (KÖSY) terimi doğru mudur?
 75. Soylu A,Kendir T,Bölükbaş C,Dolapçıoğlu C,Abut E,Dalay AR,Övünç O. Endoskopik özofajitte Savary- Miller ve Los Angeles klasifikasyonu ile reflü semptomları ve pH metri ilişkisi.
 76. Kendir T,Bölükbaş C,Dolapçıoğlu C,Soylu A,Dalay Ar,Güveli H,Abut E,Soylu AR,Övünç O. Kısa segment Barrett özofagusunda kromoendoskopinin yeri.
 77. Övünç O,Bölükbaş C,Bölükbaş F,Kendir T,Dolapçıoğlu C,Soylu A,İnce AT,Akbayır N,Dalay AR. HBV’ye bağlı sirozda lamivudinin etkinliği.
 78. Övünç O,Bölükbaş C,Kendir T,Dolapçıoğlu C,Soylu A,İnce AT,Bölükbaş F,Akbayır N,Dalay AR. Kronik HCV hepatitinde alfa interferon ve ribavirin kombinasyonunun etkinliği.
 79. Bölükbaş C,Soylu A,Bölükbaş F,Kendir T,Güveli H,Dalay AR,Övünç O. Abandon kanamalı mide stroma tümörünün endoskopik tedavisi.
 80. Abut E,Arman A,Güveli H,Kendir T,Dalay AR,Kurdaş OÖ. Situs ambiguous (polysplenia syndrome): An  extremely rare anomaly encountered in the advanced age.
 81. Abut E,Güveli H,Kendir T,Bölükbaş C,Dalay AR,Kurdaş OÖ. Homozigot faktör V leiden mutasyonu ile  beraber latent polisitemia vera’ya bağlı olarak gelişen bir Budd-Chiari sendromu vakası.
 82. Abut E,Güveli H,Akyüz Ü,Kendir T,İnce AT,Yıldırım A,Dalay R,Kurdaş OÖ. Vena cava inferior’da  obstrüksiyona bağlı olarak ileri yaşta gelişen bir karaciğer sirozu vakası-başarılı perkütan balon anjioplasti uygulaması.
 83. Abut E,Güveli H, ,Kendir T, Akyüz Ü,İnce AT,Dalay R,Kurdaş OÖ. Kolonoskopi hazırlığında standart 4 lt PEG-ELS solüsyonu ile 2 lt PEG-ELS solüsyonu+Magnezium hidroksit veya zeytin yağı kullanımının karşılaştırıldığı randomize,kontrollü,prospektif çalışma.
 84. Güveli H,Abut E,Akyüz Ü,Kendir T,İnce AT,Dalay R,Kurdaş OÖ. Kronik hepatit B tedavisinde interferon 
 85. ve lamuvidin kullanılan bir vakada tedavi seyrinde interferona bağlı aşikar transaminaz yüksekliği.

Bizden haberdar olmak
ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.