Plevra Hastalıkları

Akciğerleri çevreleyen zarlar plevra adını alırlar. Birçok farklı hastalık plevrada tutulum yapabilmekte ya da plevrayı etkileyebilmektedir. Tüberküloz, kanser veya diğer tüm vücudu etkileyen hastalıkların tuttuğu en önemli alanlardan birisi de akciğer zarıdır. Plörezi (akciğer zarları arasında sıvı birikimi) tanı ve tedavisi, plevra kanserlerinin tanı ve tedavisi gibi plevrayı etkileyen tüm hastalıklar için merkezimizde minimal invaziv ya da cerrahi tüm tanı ve tedavi olanakları kullanılmaktadır.