Plevra Biyopsisi

Özel bir iğne ile dış plevradan doku örneği alınmasıdır. İltihabi sıvıları teşhis etmek için yapılır. Ayrıca tüberküloz ve kanser plörezisi düşünülen hastalarda tanıya katkısı önemlidir.

Nasıl yapılır?

Hastaya işlem anlatılır, yazılı onayı alınır. Hastada kanama bozukluğu, kullanılan ilaçlar, anestezi allerjisi sorgulanır. Kan testi ile trombosit sayımı, pıhtılaşma değerleri ölçülür. İşlem yapılacak alana lokal anestezi uygulanır. Özel iğne ile plevral sıvı aspire edilir. Sıvı aspire edilemiyorsa işlemden vazgeçilir ya da USG altında tekrar denenir.

4-6 adet biyopsi örneği alınması yeterlidir. Malign efüzyonlarda kapalı plevral biyopsi ile %40-50, tüberküloz plörezilerde %50-80 oranında tanı konulur.

Görülebilecek komplikasyonlar;

  • Pnömotoraks (%3-15)
  • Ağrı (%1-15)
  • Hemotoraks (%2)
  • Vazovagal reaksiyon
  • Tümör implantasyonudur.