Pıhtı Önleyici Tedavi

Kaç çeşit pıhtı önleyici ilaç vardır? 

Ağızdan alınarak pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçlar günümüzde 2 ana başlıkta toplanır;

Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücrelerine yani trombositlere etki eden antiagregan ilaçlar.

Kandaki pıhtılaşma faktörlerine etki eden antikoagulan ilaçlar.

Antiagregan ilaçlar daha çok kalp krizi gibi koroner damar hastalığına ait durumlarda kullanılmaktadır. Aspirin ve klopidogrel örnek bunlara örnek verilebilir.

Antikoagulan ilaçlar ise atriyal fibrillasyon gibi kalp ritim bozukluklarında, kalp kulakcığı içinde ,kalpte anevrizma gibi durumlarda kalp karıncığında,akciğer embolisinde akciğer ve bacak toplardamarlarında,protez (yapay)kalp kapağı ameliyatları sonrası yapay kapaklarda pıhtı oluşumunu engellemek için kullanılırlar. Bu gurupta en bilinen ve uzun yıllardır kullanılan ilaç warfarin etken maddeli ilaçlardır.Son yıllarda warfarinden  farklı mekanizmalarla kandaki pıhtılaşma faktörlerine etki ederek görev yapan yeni ilaçlar kullanılmaya başlanmıştır.

Son yıllarda pıhtılaşma faktörlerine etki eden antikoagülan  ilaç olarak warfarin'den farklı mekanizmalarla etki yaparak pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar kullanılmaktadır. Bu yeni nesil ilaçlar Coumadin gibi akciğer atardamarının pıhtı ile tıkanmasını önlemede ve kapak hastalığına bağlı olmayan atriyal fibrillasyon isimli ritim bozukluğunda kalp içinde pıhtı oluşumunu engellemekte kullanılmaktadır. Ancak suni kalp kapaklarında pıhtı oluşumunu engellemede ve kapak hastalığıyla beraber olan atriyal fibrillasyonda halen önerilmemektedir.

Halen kapak hastalığına bağlı olmayan atriyal fibrillasyonda pıhtı oluşumunun engellenmesi yeni nesil pıhtı önleyicilerin en yaygın kullanım alanını oluşturmaktadır.Dünyada bu amaçla coumadin yerine ilk seçenek olarak kullanılmalarını önerenler varsa da,çoğunlukla coumadin ile PT/INR ayarının dengesiz olmasına bağlı kanama veya pıhtı yaşayan kişilerde tercih edilmektedirler.

Avantajları

Coumadin gibi kanın pıhtılaşma derecesini gösteren PT/INR testine gerek yoktur.

Ağızdan alınan K vitamininden etkilenmediği için gıdalarla belirgin uyumsuzluğu bulunmaz.

Pıhtı önlemede coumadin kadar etkilidirler.

Dezavantajları

Haklarında Coumadin kadar tecrübe ve araştırma yoktur.

Hepsi değişen derecelerde böbrek yoluyla atıldığı için 3 ayda bir kan tahlili ile böbrek fonksiyonlarının kontrolu gereklidir.İleri böbrek yetersizliğinde kullanılamazlar.

Kısa etkilidirler,bu nedenle ardışık 2 dozun atlanması ilacın etkisinin azalmasına ve pıhtı oluşumunun kolaylaşmasına sebep verebilir.

Kanamalarda yada acil cerrahi girişim gereken durumlarda etkilerini yok eden yerleşik bir tedavi (antidot) yoktur.Yine aynı durumda ilacın pıhtılaşma sistemindeki etkisini takip edebileceğimiz (Coumadin'de INR/PT testi gibi) onaylanmış bir test bulunmamaktadır.Kanamalı bir girişim yapılacağı zaman halen mevcut bilgilere göre böbrek fonksiyonu normal olan kişilerde 24-48 saat önce kesilmeleri önerilmektedir.

Fiyatları yüksektir.

Yeni nesil antikoagülan ilaçlarla ilgili bilgi almak için lütfen doktorunuza danışınız.