PET-MR

PET-MR Nedir?


PET MR cihazları, en üst teknoloji kullanan hibrit görüntüleme sistemleridir. Bu sistemlerde PET ve MR görüntüleme tek bir makine içerisinde birleştirilmiştir. Radyoloji’nin önemli görüntüleme yöntemlerinden biri olan MR görüntüleme cihazı, manyetik alan üreten dev bir mıknatıs gibi çalışır. MRG, BT teknolojisine nazaran iyonize olabilen radyasyon içermemesi, yumuşak dokuyu görüntüleme yeteneğinin yüksek olması ve birçok planda görüntü alabilmesi gibi önemli üstünlüklere sahiptir. Bu üstün özelliklerinin PET’ten gelen metabolik bilgi (vücudun aktif çalışması ile ilgili bilgi) ile birleştirilmesi PET MR görüntülemenin özellikle onkoloji hastalarında hem tanı koyma hem hasta takibi hem de tedavi değerlendirmede ön planda olmasını sağlamıştır. PET MR, aynı anda PET’ten kazanılan metabolik bilgi ile MR’den gelen anatomik ve fonksiyonel bilgiyi birleştirerek ortak bir görüntü verir. Bu görüntü, uzman hekimin hasta yararına önemli bilgiler edinmesini sağlar. Özellikle onkoloji hastaları için PET MRG cihazı sık kullanılır. Onkoloji hastalarında PET MR görüntüleme başlıca üç ana amaca hizmet eder:

1. Olası kanser odağının saptanması ve kanser tanısı için kullanılır:
Bu basamakta baştan ayağa dek neredeyse tüm vücut taranır. Bu tarama sırasında MRG ile yumuşak dokuya dair anatomik (görüntülenen organın yapısı ile ilgili) bilgiler alınır. Bu bilgiler, aynı anda yapılan PET görüntüleme sayesinde elde edilen metabolik bilgilerle birleştirilir. Bunun sonucunda PET-MRG görüntüsü ortaya çıkar. Her iki bilgi eş zamanla elde edilip tek bir görüntü üzerinde değerlendirildiğinden kanser varsa bu kanserin odağı yüksek doğrulukla saptanabilir. Bu şekilde check-up kapsamında da tüm vücutta kanser taraması yapılabilir ve böylece olası bir kanser için erken tanı olanaklı hale gelebilir.

2.Saptanan kanserin evrelenmesinde kullanılır:
Tek seansta tüm vücut taranabildiği için kanser tanısı ile eş zamanlı olarak uzak metastaz evrelemesi de yapılabilir.

3.Onkolojik tedavi altındaki hastaların tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde kullanılır:
Tedavi görülen kanserin olduğu kısım hem görüntüleme gücü yüksek MRG’nin sağladığı anatomik bilgi hem de PET’in sağladığı metabolik bilgi beraber göz önüne alınarak incelenir. Bu sayede tedavi sonucu boyut değişikliğinin yanı sıra tedaviye verilen metabolik cevap da değerlendirilebilir. Tüm bunlar, tek seansta yapılabildiği için hastaların defalarca farklı farklı görüntüleme metodlarına girmek zorunda kalmasının önüne geçilmiş olur. Bu sayede onkolojik tedavilerde önemli bir faktör olan zaman kaybına da engel olunur.

PET MR görüntülemenin önemli avantajlarından bir diğeri ise maruz kalınan radyasyon dozunun PET BT’ye kıyasla önemli derecede düşük olmasıdır. Tümörlerin ayırıcı tanı, takip ve tedavi sürecinde defalarca görüntüleme yapılması gerekir. Çocukluk çağı tümörleri gibi bazı tümör türleri radyasyona diğer tümörlere kıyasla daha duyarlıdır. Bu sebeple defalarca görüntüleme yapılan bu hastalarda PET MR görüntüleme sıklıkla PET BT’ye tercih edilir.

PET MR Nerede Kullanılır?

Diğer görüntüleme yöntemlerine göre üstünlükleri ve ulaşılabilir oluşu ile PET MR görüntüleme uzman hekimler tarafından sıklıkla kullanılır. PET MR görüntülemenin kullanıldığı başlıca yerler şu şekilde sıralanabilir:
  • Onkoloji hastalarında tek cihaz kullanılarak kansere neden olan öncü alanın saptanması ve aynı anda kanserin evrelemesinin yapılması için kullanılabilir.
  • Onkoloji hastalarında tedavinin takibi ile ilgili görüntülerde lezyonların tespit edilmesi için yumuşak doku görüntüleme yeteneği yüksek olan MRG verileri önemlidir. MRG’nin sağladığı görüntüleme ile lezyon boyutu takip edilebilir. Aynı zamanda MRG’den elde edilen difüzyon gibi vücudun çalışması ile ilgili bilgi ve PET’ten elde edilen metabolik bilgi birlikte değerlendirilerek, hastanın tedavi yanıtı tek cihaz yardımıyla yapılan görüntülerle değerlendirilebilir.
  • Alzheimer hastalığıbeyin tümörleridemans ve epilepsi dahil olmak üzere beyin bozuklukları tek cihazda PET MR görüntüleme ile tüm yönleri ile değerlendirilebilir.
  • MR görüntüleme ile kanser tanısı konmuş hastalarda eşlik etmesi olası diğer hastalıklar da kontrol edilebilir. Bunlara örnek vermek gerekirse: - Multipl skleroz (MS) ve anevrizmalar dahil beyin ve omurilik yaralanmaları - Kalp krizi (MI), perikardit (kalbi çevreleyen dokunun iltihabı) ve kalp odacıklarındaki tümörler gibi kalp rahatsızlıkları - Kırıklar, kemik tümörleri ve yırtık kıkırdaklar gibi kemik ve eklem hastalıkları - Bir düzineden fazla sayıdaki farklı kanser çeşitleri dahil olmak üzere yumuşak doku patolojilerinin teşhisi sayılabilir.
Daha fazlası için

Adınız Soyadınız *
Telefon Numarası *
Gönder

Doktorlarımız

Randevu Alın