Periferik sinir hastalıkları cerrahisi

  • Periferik sinir tümörleri
  • Tuzak nöropatileri
              - Karpal tünel sendromu
              - Ulnar oluk sendromu
              - Tarsal tünel sendromu

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz