Pediatrik Nöroşirürji

  • Konjenital malformasyonlar (doğumsal anomaliler; spina bifida, Chiari gibi )
  • Çocukluk çağı beyin ve omurilik tümörleri
  • Hidrosefaliler
  • Epilepsi ve kafa şekil bozuklukları (kranyosinostoz-kranyostenoz) gibi bu yaş grubuna özel hastalıklar Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesindeki Nöroşirurji Bölümümüzde tedavi edilebilmektedir. 

 

Yenidoğan dönemindeki hastalarımız pediatri ekibinin özel yenidoğan yoğun bakım ve servislerinde takip edilmekte, doğum öncesi anomali tanısı alan bazı hastalar ise perinatoloji bölümünde izlenmektedir. 

Pediatrik hastaların takip ve tedavileri pediatri, çocuk cerrahisi ve plastik cerrahi bölümleri ile multidisipliner olarak yapılmaktadır.