Patolojik Raporlama Süreci

Bir doku ya da hücre örneğinin patoloji laboratuvarına teslim edilmesinden bir "patoloji raporunun" düzenlenmesine kadar geçen süre çok farklılık gösterebilmektedir.

Raporun hazırlanma süresini etkileyen başlıca iki faktör: alınan örneğin ve hastanın niteliğidir

Patoloji raporlarının ortalama hazırlanma süreleri şöyle sıralanabilir:

İnsizyonel, endoskopik, iğne ve eksizyonelbiyopsiler (mide, kolon, akciğer, meme, deri, mesane biyopsileri, küretaj materyalleri ve uterus polipleri..gibi) : 1-3 gün,

Rezeksiyon materyalleri (tümöral olmayanlar): Apandisit, safra kesesi, makat çatlağı (anal fissür), uterus (rahim), over(yumurtalık) kisti, TUR materyali, miyom, hemoroid, tiroid, dalak, testis.. gibi): 2-3 gün,tümörlü ve radikal rezeksiyon materyalleri (meme, prostat, kalın barsak, mide, akciğer, böbrek.. gibi): 3-5 gün,

Sıvılar ve ince iğne aspirasyonları (Bronş yıkama, beyin omurilik, balgam, idrar, servikovaginalsmear, tiroid, meme, akciğer, karaciğer aspirasyonu..gibi ): 1-3 gün,

Hematolojik materyaller (tümörlü lenf düğümleri, dalak, kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu.. gibi): 3-6 gün arasında raporlanır.

Bu süreler iş günüdür ve örneklerin mesai bitime kadar Patoloji Laboratuvarına ulaşması durumunda geçerlidir.

Bazı durumlarda daha detaylı incelemeler, farklı patologlardan görüş alınması ya da ek farklı tetkiklerin yapılması gerekebilir. Bu da rapor hazırlanma süresinin uzamasına neden olabilmektedir.

Patoloji raporu geciktiğinde halk arasında genel kanı olarak ihmal olduğu düşünülür. Oysa gecikmeler bahsedilen detaylı incelemelere gerek duyulmasıdır.

Hastalıkların tedavisinde hızlı tanı önemlidir. Ancak doğru olmadıktan sonra bir anlam ifade etmez.