Patolojik İnceleme Sürecinde Yararlı Bilgiler

Materyal Red Koşulları:

Hastanın adı, soyadı yazılmamış; okunaksız ya da yanlış yazılmışsa,

Patoloji formuile materyal kabının üzerindeki bilgiler uyumsuzsa,

Patoloji formundaki bilgiler yanlışsa,

Örnek materyalin yanında patoloji istek formu bulunmuyorsa,

Patoloji istek formu ilgili örnek materyali gönderen hekim tarafından onaylanmamışsa,

Hastanın bilgileri yazdığı etiket üzerinde karalama yapılmışsa

Örnek dokuların içinde bulunduğu kapta solüsyon yoksa veya azsa,

Taş, parazit, hayvan,bitki dokusu gibi insan dokusu dışında ve patoloji dışıbirimlerde incelenmesi gereken örnekler

Örnek kabının kapağıaçılmışsa

Örnek materyaller kalın plastik kaplara konmamış, ince plastik torbalara konmuş, sıvı akmasına neden olacak şekilde ağzı kapatılmamışsa

Patoloji istek kağıtları örnek materyaller ile birlikte konmuş ve bulaşma olmuş ise gelen materyal kabul edilmez.

Bir doku ya da hücre örneğinin patoloji laboratuvarına teslim edilmesinden bir "patoloji raporunun" düzenlenmesine kadar geçen süre çok farklılık gösterebilmektedir.

Raporun hazırlanma süresini etkileyen başlıca iki faktör: alınan örneğin ve hastanın niteliğidir

Patoloji raporlarının ortalama hazırlanma süreleri şöyle sıralanabilir:

İnsizyonel, endoskopik, iğne ve eksizyonelbiyopsiler (mide, kolon, akciğer, meme, deri, mesane biyopsileri, küretaj materyalleri ve uterus polipleri..gibi) : 1-3 gün,

Rezeksiyon materyalleri (tümöral olmayanlar): Apandisit, safra kesesi, makat çatlağı (anal fissür), uterus (rahim), over(yumurtalık) kisti, TUR materyali, miyom, hemoroid, tiroid, dalak, testis.. gibi): 2-3 gün,tümörlü ve radikal rezeksiyon materyalleri (meme, prostat, kalın barsak, mide, akciğer, böbrek.. gibi): 3-5 gün,

Sıvılar ve ince iğne aspirasyonları (Bronş yıkama, beyin omurilik, balgam, idrar, servikovaginalsmear, tiroid, meme, akciğer, karaciğer aspirasyonu..gibi ): 1-3 gün,

Hematolojik materyaller (tümörlü lenf düğümleri, dalak, kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu.. gibi): 3-6 gün arasında raporlanır.

Bu süreler iş günüdür ve örneklerin mesai bitime kadar Patoloji Laboratuvarına ulaşması durumunda geçerlidir.

Bazı durumlarda daha detaylı incelemeler, farklı patologlardan görüş alınması ya da ek farklı tetkiklerin yapılması gerekebilir. Bu da rapor hazırlanma süresinin uzamasına neden olabilmektedir.

Patoloji raporu geciktiğinde halk arasında genel kanı olarak ihmal olduğu düşünülür. Oysa gecikmeler bahsedilen detaylı incelemelere gerek duyulmasıdır.

Hastalıkların tedavisinde hızlı tanı önemlidir. Ancak doğru olmadıktan sonra bir anlam ifade etmez.