Pankreas Nakli Hakkında

pankreas nakli

Pankreas nakli; diyabetik hastaların (şeker hastalarının) tedavisinde normal kan şekeri kontrolü sağlaması sebebiyle diyabetin en iyi tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir.

İlk pankreas nakli 1966 yılında Amerika’da Minnesota Üniversitesi’nde yapılmıştır. Ancak o zamanki cerrahi uygulamalardaki teknik sorunlar ve nakil sonrasında kullanılan ilaçların etkilerinin yeterli olmaması nedeni ile başarılı sonuçlar alınamamıştır.

Ancak 1990 yılından itibaren gerek cerrahi yöntemlerdeki gelişmeler, gerekse nakil sonrası kullanılan bağışıklık sistemini baskılayıcı (immünsupressör) ilaçların etkinliğinin artması başarılı pankreas nakli operasyonlarının gerçekleştirilebilmesine imkan sağlamıştır.

Günümüzde; pankreas nakli ile hastalara %90 oranında insülinden uzak yaşama olanağı sağlanabilmektedir.

Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar; pankreas ile birlikte nakledilen böbreğin daha başarılı ve uzun süre çalıştığını göstermektedir.

Pankreas nakli Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de resmi kurumların giderlerini karşıladığı, uygun diyabetik hastalarda en etkili tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Pankreas Nakli Merkezimizde; pankreas nakli programı Doç. Dr. Barış Akin tarafından yürütülmektedir.

Bu tecrübesini, ekibi ile birlikte merkezimizde gerçekleştirilen başarılı pankreas nakli operasyonlarına yansıtmaktadır.