Otolog Kök Hücre Nakli Nedir?

Otolog (kendinden olan) kök hücre nakli, kişinin kendi kök hücrelerinin toplanıp dondurularak saklanması, yüksek doz kemoterapi uyguladıktan sonra kişiye geri verilmesi işlemidir.  Yüksek doz kemoterapi, daha güçlü bir tedavidir. Bu tedavinin uygulanmasındaki amaç; güçlü kemoterapi ile nakil öncesi kanda bulunan tümör hücrelerinin mümkün olduğunca ortadan kaldırabilmektedir.