Skolyoz ve Omurga Merkezimiz ile yakın iş birliği

Ortopedi ve Travmatoloji Merkezimizebaşvuran hastalarımızdan skolyoz veya omurga rahatsızlıkları olanlar yine Grup Florence Nightingale Hastaneleri kapsamındaki Skolyoz ve Omurga Merkezimize yönlendirilmekte ve tanı, tedavi ve takip süreçleri bu merkez ile yakın işbirliği içinde planlanmaktadır.

Skolyoz ve Omurga Merkezimizde çocukluk ve erişkin dönemi skolyozları, bel ve boyun fıtıkları,omurga kırıkları ve çıkıkları, enfeksiyonları, tümörleri, bel kaymaları (spondilolistezis) ve dejeneratif omurga problemleri son bilimsel gelişmeler ışığı altında tedavi edilmektedir.

Skolyoz ve Omurga Merkezimizde; özellikle, kırıktan omurga tümörlerine kadar uygulama alanı bulan posterior yolla gerçekleştirilen vertebra rezeksiyonları ve skolyoz cerrahisi başarı ile uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.