GENETİK TANI MERKEZİ ÖRNEK ALMA VE GÖNDERME KOŞULLARI

Örnek

Miktar

Yöntem

Örnek gönderme şekli

Transport ısısı

Red Kriteri

Periferik Kan

5ml

Kromozom eldesi

Heparinli tüp(Yeşil kapaklı)/enjektör

18-24°C

Dondurulmuş,pıhtılaşmış, yanlış tüpe alınmış numuneler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

FISH

DNA eldesi ve analizi(Moleküler)

EDTA'lı tüp (Mor kapaklı)

RNA eldesi ve analizi (Moleküler)

Kemik iliği

2-3ml

Kromozom eldesi

Heparinli tüp(Yeşil kapaklı)/enjektör

18-24°C

Dondurulmuş,pıhtılaşmış, yanlış tüpe alınmış numuneler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

FISH

DNA eldesi ve analizi(Moleküler)

EDTA'lı tüp (Mor kapaklı)

RNA eldesi ve analizi (Moleküler)

Amniyon sıvısı

20ml

Kromozom eldesi

Steril enjektör (İlk 2 cc başka bir enjektöre alınmalı, her iki enjektör üzerine hasta adı yazılmalıdır.)

18-24°C

Dondurulmuş numuneler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

FISH

DNA eldesi ve analizi(Moleküler)

Fetal Kan

2-3ml

Kromozom eldesi

Heparinli tüp(Yeşil kapaklı)/enjektör

2-8°C

Dondurulmuş, pıhtılaşmış, yanlış tüpe alınmış numuneler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

FISH

DNA eldesi ve analizi(Moleküler)

EDTA'lı tüp (Mor kapaklı)

Koryonik villus örneği

20-30mg

Kromozom eldesi

Steril transport medyum içeren tüp

18-24°C (En kısa zamanda

merkezimize ulaştırılmalıdır.)

Steril olmayan tüpe alınmış, formaldehit-alkol içine alınmış ya da dondurulmuş örnekler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

FISH

DNA eldesi ve analizi(Moleküler)

İzotonik çözelti

Tahliye materyali

1-2cm3

Kromozom eldesi

Steril transport medyum içeren tüp

18-24°C (En kısa zamanda merkezimize ulaştırılmalıdır.)

Steril olmayan tüpe alınmış, formaldehit-alkol içine alınmış ya da dondurulmuş örnekler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

FISH

DNA eldesi ve analizi(Moleküler)

İzotonik çözelti

Punch biyopsi (Fibroblast, cild biyopsisi)

1cm3

Kromozom eldesi, hücre kültürü

Steril transport medyum içeren tüp

18-24°C (En kısa zamanda merkezimize ulaştırılmalıdır.)

Steril olmayan tüpe alınmış, formaldehit-alkol içine alınmış ya da dondurulmuş örnekler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

FISH

DNA eldesi ve analizi(Moleküler)

İzotonik çözelti

Taze Tümör dokusu (Solid doku, doku biyopsisi)

5-10mg

Kromozom eldesi

Steril Kap (Tranfer besiyeri içermelidir.)

2-8°C

Formaldehit-alkol içine alınmış ya da dondurulmuş örnekler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

FISH

DNA eldesi ve analizi (Moleküler)

İzotonik çözelti

RNA eldesi ve analizi (Moleküler)

Parafin blok kesitleri

2-3µm

FISH

Lam üzerine alınmış kesitler (en az iki lam), tümör kesitlerinde ek olarak tümör bölgesi işaretlenmiş kesit

18-24°C

Formaldehit harici fiksatif kullanılmış örnekler. Hasta onayı olmadan gönderilen numuneler

10µm

DNA eldesi ve analizi (Moleküler)

Her birinde 10µm kesit bulunan 4 ayrı ependorf tüp

10µm

RNA veya DNA eldesi ve analizi (Moleküler)

Lam üzerine alınmış kesitler (2-3 lam), tümör kesitlerinde ek olarak tümör bölgesi işaretlenmiş kesit

NOT:

Tüm testler otomasyon kullanılarak ya da "Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Test İstek Formu" kullanılarak merkezimize ulaştırılmalıdır. Hasta onamları kemik iliği örnekleri için "Kemik İliği Aspirasyonu ve/veya Biyopsisi için Hasta Bilgi ve Onam formu" ile diğer tüm örnekler için "Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Test İstek Formu" kullanılarak alınmalıdır. Bu yollarla istenmeyen ve / veya hasta onamı alınmamış testler çalışılmayacaktır.