Sözlük

Otolog kök hücre nakli hangi hastalara yapılmaktadır?

Genellikle tercih edilen hastalıklar lenfomalar, multipl miyelom (MM), germ hücreli tümörler ve nadiren akut lösemilerdir. 

Otolog kemik iliği kök hücre nakli; multiple miyelomalı ve bazı yüksek riskli lenfomalı hastalarda  uygulanan kemoterapiler sonrası tedaviyi pekiştirici amaçla yapılabilmektedir. Çoğu lenfoma hastasında ise; hastalığın nüks ettiği (tekrarladığında) durumlarda otolog kök hücre nakli tercih edilebilmektedir. 

Otolog kök hücre nakli öncesi kalp ve solunum fonksiyon değerlendirmeleriniz yapılıp nakile engel bir durumunuzun olup olmadığı araştırılır.