Yararlı Bilgiler

Otolog kök hücre nakli sonrası geç dönemde hangi yan etkiler olabilir?

Özellikle nakil gerçekleştikten sonra ilk sene içinde enfeksiyonlara yakalanma riskiniz daha fazladır. Bu nedenle size koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanacaktır. Bu tedavileri aksatmadan uygulamanız çok önemlidir.

Otolog kök hücre nakli sonrası altta yatan hastalığın takibi yapılır çünkü otolog nakil sonrası hastalığın tekrar etme olasılığı bulunmaktadır. Hastalığın kontrol altında olduğunun anlaşılabilmesi için belli aralıklarla bazı laboratuvar, radyolojik ve kemik iliği değerlendirme tetkikleri yapılır.