Organ Nakli Merkezi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi; hastalarımıza organ nakli ile ilgili tedavilerin bütün boyutlarını kapsamlı bir şekilde sunacak donanıma sahiptir.

Organ nakli merkezimizde kalp nakli, karaciğer nakli, böbrek nakli, kemik iliği nakli, pankreas nakli ve doku-kök hücre nakillerinin tamamını etkin bir şekilde gerçekleştirebilmekteyiz.

Çoklu organ nakli hizmetini de sunacak alt yapıya sahip olan Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi;  diğer yandan ülkemizde transplantasyonun gelişmesine yönelik çalışmalara da destek vermeye devam etmektedir.

Organ nakli multidisipliner çalışmanın en üst düzeyde sergilenmesi gereken son derece önemli bir konudur. Bu bağlamda Grup Florence Nightingale Hastaneleri olarak bünyesindeki çoklu nakil merkezleri ve ilgili tüm branşlar büyük bir uyum içinde multidisipiner çalışma sergilemektedir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi immünoloji laboratuarı ilgili tüm nakil süreçlerinde kendi hastanelerimiz içindeki organ nakil ekipleri ile sıkı bir iş birliği içinde çalışır. Organ nakil merkezimiz kapsamında immünoloji laboratuarımız pek çok diğer nakil merkezine de hizmet vermektedir. Ülkemiz ve dünya genelinde kadavra temini ve organ bağışı konusundaki zorluklar düşünüldüğünde, merkezin ulusal sisteme sağladığı genel katkı da daha açık bir şekilde görülecektir.

Organ nakli ile ilgili tedavilerin bütün boyutlarını kapsamlı bir şekilde sunan ve immünoloji laboratuarı ile pek çok diğer nakil merkezinde de destek veren Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi gerçek anlamda kapsamlı bir transplant merkezidir.

2011 yılı itibariyle Demiroğlu Bilim Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçen Organ ve Doku Nakli Koordinasyonu Eğitim Yüksek Lisans Programı da yine Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi ile koordineli olarak yürütülmekte olan bir programdır.Türkiye’ de organ nakli konusundaki ilk eğitim programının bir parçası olmak merkezimiz adına bir diğer gurur kaynağıdır.

İmmünolojisinden, koordinasyonuna, kalp,böbrek kemik iliği naklinden, asist device, yapay kalp uygulamalarına ve diğer tüm transplantasyon faaliyetlerine kadar bütün boyutlarıyla yürütülen bu multidisipliner çalışma Florence Nightingale Hastaneleri Grubunun organ nakli sonuçlarındaki başarısını ve uluslararası platformlardaki söz sahipliğini sağlayan en önemli etkendir.