Organ Nakli

İşlevini kaybetmiş bir organın yerine, canlı bir vericiden ya da beyin ölümü gerçekleşmiş birinden alınan sağlam bir organın tamamının ya da bir kısmının nakledilmesi işlemine “organ nakli” denilmektedir.  Doku nakli ise, vücudun herhangi bir yerinden alınan dokunun başka bir bölgeye nakledilmesi işlemidir. Her iki uygulamada da birden fazla uzmanlık alanının birlikte ve koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir.

“Multidisipliner bir çalışma gerektiren organ ve doku nakli uygulamaları, Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi tarafından gerçekleştirilebilmektedir.”

Hangi Organların Nakli Gerçekleştirilebilir?

Her geçen gün gelişen organ nakli uygulamaları ile günümüzde, aşağıda sıralanmış olan organların nakli yüksek bir başarı oranı ile gerçekleştirilebilmektedir:
  • Kalp
  • Kalp kapakçığı
  • Böbrek
  • Karaciğer
  • Pankreas
Bunların yanı sıra; akciğer ve ince bağırsak nakilleri de yapılmaktadır ancak bu iki organın naklinin başarı oranı henüz beklenen seviyeye gelmemiştir.

“Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi, multidisipliner çalışmaları sayesinde gerçekleştirdiği yüksek başarı oranına sahip organ nakil uygulamaları ile uluslararası çapta söz sahibi olmuştur.”

Hangi Dokuların Nakli Gerçekleştirilebilir?

Kemik iliği, tendon, kornea, ligament, cilt gibi farklı dokular nakledilebilmekte ve hastaların yaşam kalitesinin artması sağlanmaktadır. 
Bir Tedavi Yöntemi Olarak Organ Nakli Tavsiye Edilmekte Midir?
Organ nakli bir lüks değil, ihtiyaçtır. Organ yetmezliği olan kişiler için organ nakli dışında pek fazla çözüm yolu olmamaktadır. Böbrek yetmezliği olan kişiler için diyaliz makinesi çözüm gibi gözükse de, bu hastaların yaşam süreleri normalden daha kısa olmakta ve kalitesi düşük bir yaşam sürmektedirler. Kalp ya da karaciğer yetmezliği gibi hastalıkları olan kişiler içinse, organ nakli dışında hiçbir alternatif çözüm yolu yoktur.

“Organ nakli çok ciddi, yaşamsal ve gerektiği zaman yerine başka hiçbir şey konulamayan bir tedavi yöntemidir.”

Organ Nakli Sonrasında Hastanın Hayatı Normale Döner mi?

Tedavi süresince kullanılan ilaçlar ya da nakledilen organı vücudun kabul edip etmediği gibi konularda oluşabilecek sorunlara çok hızlı bir şekilde müdahale etmek gerekir. Bu nedenle, organ nakli sonrasında hastaların sıkı bir takip altında tutulmaları gerekmektedir.

Kimlerden Organ Alınabilir?

Organ nakli ile organ bağışı doğrudan ilişkilidir ve organ bağışı olduğu takdirde nakil gerçekleştirme imkanı doğar. Organ nakli uygulamaları için genelde iki grup öne çıkmaktadır.
  • 4. dereceye kadar akrabalar: Anne, baba, kardeş, dede, nine, torun, amca, hala, dayı, teyze, yeğen, kuzen gibi akrabalar.

  • Beyin ölümleri gerçekleşmiş fakat organları sağlam olan kadavralar: Avrupa’da kadavralardan alınan organların nakli daha yaygınken, ülkemizde canlı vericilerden alınan organların nakli daha yaygındır. Bir kadavranın organlarını nakledebilmek için o kişi hayattayken organlarını bağışlamış olmalı ya da ailesinin izni gerekmektedir.
Bu iki grubun dışında, akrabaların haricinde ve organ bağışlamaya gönüllü insanlardan da yararlanmak mümkün olmaktadır. Bu tür bir uygulama yapılacaksa, ilk değerlendirme İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir etik kurulu tarafından gerçekleştirilir. Alıcı ve verici kişiler arasında herhangi bir etik ya da yasal problem olmadığına kanaat getirildiği takdirde, organ nakli için onay verilir.

Organ Nakli Konusunda Neden Grup Florence Nightingale Hastaneleri?

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Organ Nakli Merkezi, immünoloji laboratuvarı ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmakta ve çoklu organ nakil hizmeti de verebilmektedir. Bu alandaki başarıları ve yetkinlikleri sayesinde, immünoloji laboratuvarımız diğer organ nakil merkezlerine de hizmet vermektedir.

Akademik alanda da organ nakli uygulamaları ile ilgili çalışmalarına devam eden Grup Florence Nightingale hastaneleri, Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde hayata geçirilen Organ ve Doku Nakli Koordinasyonu Yüksek Lisans Programı’nın yürütücüleri arasında yer almakta; bilgi ve deneyimlerini bu programla paylaşmaktadır.