Pankreas Naklinde, organ nereden temin edilir?

Pankreas nakli için organ genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş kadavradan elde edilmektedir.

Pankreas nakli için, organ nakli bekleme listesinde olan hastalara uygun kadavra bulunduğunda işlem gerçekleştirilebilir.

Kadavradan pankreas naklinde; geçirilmiş bir kaza veya hastalık sonucu beyine kan akımının tamamen kesildiği ve geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarının gerçekleştiği durumdaki kişilerden (yani tıbben ölmüş olduğu kabul edilen kişilerden) alınan pankreas, ihtiyacı olan hastalara transfer edilir.

Pankreas kadavradan özel bazı prosedürler ile alınır:Kadavra pankreas vericisinin organlarının hasar görmemesi için solunum cihazı ve yoğun bakım tedavisi desteği ile solunum fonksiyonu ve organlara kan dolaşımının devamı sağlanır. Sonra pankreas alınır ve soğuk ortamda saklanır. 


Bir hastanede kadavra pankreas bağışı olduğunda, o merkezde sorumlu olan koordinatör tüm bilgileri bağlı olduğu bölge koordinasyon merkezine(BKM) bildirir. Daha sonra bu bilgi Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezine(UKM) ulaşır.  Pankreas dağıtımı UKM  tarafından Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yapılan eşleştirme ve puanlamaya göre yapılır.. Bu listeleme sonunda pankreas; en uygun olan hastaya nakledilmek üzere hastanın kayıtlı olduğu merkeze gönderilir. 


Kadavra pankreas günün her saatinde ortaya çıkabilir. Bu durumda bakanlığın belirlemiş olduğu listedeki ilk hastalar bilgilendirilerek merkeze çağırılır. Hastaların sağlık açısından uygunluğu değerlendirilir. Bu arada hastalardan kan alınarak doku laboratuarına ulaştırılır. Doku laboratuarında verici ile alıcının kanı karşılaştırılarak  alıcının bağışıklık sisteminde vericiye karşı bir reaksiyon olmadığından emin olunur


Ulusal organ nakli bekleme listesine kaydolmak için; öncelikle organ nakli merkezimize başvurarak "organ nakil koordinatörü" ile görüşmelisiniz. Geçmiş sağlık durumunuz ile ilgili detaylı bilgileriniz alınacaktır. Daha sonra bazı  tetkikler yaptırmanız ve bu tetkikler sonucu uzman doktorlar tarafından değerlendirilmeniz gerekir. Dosyanız konsey toplantısında incelendikten sonra uygun bulunursanız Sağlık Bakanlığı Ulusal Bekleme Listesine kaydınız gerçekleştirilecektir.