Kimler Kemik İliği Naklinden Yarar Görebilir?

Tedaviye cevap vermeyen lösemi, lenfoma, multipl miyelom, miyelodisplastik sendrom, germ hücreli tümörler gibi kanser türlerinde,  doğuştan veya sonradan kazanılan bazı kemik iliği yetmezliklerinde (aplastik anemiler) ve bazı vücut savunma sistemi eksikliklerinin tedavisinde kemik iliği naklinden yarar sağlanılabilir.

Kemik iliği naklinden yarar sağlanılabilen başlıca hastalıklar şöyledir:

• Akut lösemiler (akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi)
• Kronik lösemiler (kronik miyelositik lösemi, kronik lenfositik lösemi) 
• Hodgkin dışı lenfoma (non-Hodgkin lenfoma)
• Hodgkin lenfoma
• Multipl miyelom (MM)
• Miyelodisplastik sendrom (MDS)
• Germ hücreli tümörler, Ewing Sarkom
• Ağır aplastik anemi ve diğer kemik iliği yetmezliği durumları (Fanconi anemisi, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, saf eritroid aplazi)

Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.