Kimler Böbrek Naklinden Yarar Sağlayabilir?

Böbrek nakli kimlere yapılabilir?

Kronik böbrek yetmezliğine sahip olan her hasta böbrek nakli için aday olabilmektedir.

İlerlemiş böbrek yetmezliğinin en sık rastlanan nedenleri; diyabet (şeker hastalığı) ve hipertansiyon (yüksek tansiyon)dur.

Diyabet vücudu yıpratan ciddi bir hastalıktır. Bunun üzerine böbrek yetmezliği ve diyaliz tedavisinin yükünün eklenmesi hastaları çok daha çabuk yıpratabilmektedir. Bu nedenle diyabet hastalarına böbrek nakli olma şansının tanınması oldukça önemlidir.

Böbrek nakli alanında elde edilen yeni gelişmeler sayesinde pek çok kronik böbrek yetersizliği tanısı alan hasta için nakil sağlanması mümkün olabilmektedir.

Ancak kronik böbrek yetmezliği hastalarında aşağıdaki hastalık ve rahatsızlıkların olması böbrek naklinde engel oluşturabilmektedir:

 • İleri derecede kalp hastalıkları, 
 • Akciğer hastalıkları, 
 • İleri seviyede Hepatit B ve C hastaları (Ancak sadece hepatit B veya C virüsü olan ve karaciğerde olumsuz etkiler oluşturmayan hastalarda böbrek nakli diyaliz tedavisinde kalmaya göre daha sağlıklı ve uzun bir hayat sağlayabilmektedir).
 • Bağışıklık sitemi hastalıklarına bağlı kronik böbrek yetersizliği gelişen hastalarda bağışıklık sitemi hastalığının aktif dönemde olması, 
 • Aktif enfeksiyon hastalığı varlığı, 
 • Yakın zamanda kanser tespit edilmiş olması
Hastaların böbrek nakli için uygun olup olmadığı merkezimizde yapılan testlerle detaylı olarak değerlendirilmektedir.Kimlerin böbrek nakli alıcısı olmak için uygun olduğunun değerlendirilmesi, detaylı bir muayene, tıbbi geçmiş sorgulaması ve testler ile sağlanır.

Kronik böbrek yetmezliği farklı nedenlerle ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Bu nedenle hastalığın altta yatan nedenleri doktorlarımız tarafından dikkatle incelenir.

Böbrek nakli adaylarının geçirdiği ameliyatlar ve gördüğü tedaviler detaylı olarak değerlendirilir. 

Hemodiyaliz veya periton diyaliz görmekte olan hastaların ne kadar süre bu tedavileri gördüğü çok farklı sonuçlar yaratır. Hastanın böbrek nakli öncesi diyaliz tedavi süresi uzadıkça diyalize bağlı ortaya çıkabilecek sorunlar da artabilmektedir. 

Hastaların kalp damar sisteminin durumu da en önemli belirleyicilerden biridir.Detaylı incelemelerde hastanın kalp ve damar sisteminde müdahale gerektirecek bir durum saptanması halinde öncelik bu tedaviye verilir. 

Grup Florence Nightingale Hastanelerinde yapılan bu yoğun araştırmalar ve muayeneler sayesinde, sadece kişi böbrek nakline uygun mu diye yapılan değerlendirmeler bile hastanın yaşam kalitesinin ve süresinin artmasını sağlayabilmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler geniş bir doktor grubu tarafından yapılmaktadır: Nefroloji uzmanları, transplant/ nakil cerrahları, göğüs hastalıkları uzmanları ürologlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, psikiyatristler, anestezi uzmanlarıdır.

Ülkemizde yetişkin böbrek naklinin aksine çocuklarda böbrek nakli oranları maalesef gerekenin altındadır. Çocuklarda böbrek nakli yapabilen merkezlerin sayısı ise sınırlıdır.

Oysa çocuklarda uygulanan başarılı böbrek nakilleri, gelişme geriliğinin önlemesi ve körpecik hayatları kazanmak açısından çok büyük bir öneme sahiptir. 

Böbrek yetmezliği nedeniyle çocuklar diyalize girmek durumunda kalırlar ve diyaliz tedavisi çocuklarda pek çok soruna neden olabilmektedir.Periton diyalizi olamayan çocuklarda önemli damar yolu problemleri gelişebilir. Bazı çocuklarda kemik metabolizması bozuklukları sebebiyle bacaklarda eğilme ve ilerleyen durumlarda ortopedik ameliyatların gerekmesi söz konusu olabilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra  bir çocuk için arkadaşlarından farklı bir hayat yaşaması psikolojik olarak bazı sorunlara da sebep olabilmektedir.

Çocuk hastalarda canlıdan ve kadavradan nakil seçenekleri çok iyi değerlendirilmelidir. Çocuklarda zamanında böbrek nakli yapılması gelişme geriliği, bacaklarda eğrilik gibi problemleri çocuklara yaşatmamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarda böbrek nakli yapılacağı zamanı belirlemede bir diğer öncelikli konu çocuğun kilosuna uygun bir böbreğin bulunabilmesidir. Yirmi kilonun üzerindeki bir çocuk anne ve babasından rahatlıkla böbrek alabilir. Yirmi kilodan düşük ağırlıklı çocuklarda küçük vücuda yerleştirilecek büyük bir böbrek dolaşım sistemini olumsuz etkiler. Düşük ağırlıklı çocuklarda ufak yapılı akrabaları değerlendirilerek canlıdan bir an önce nakil olma seçeneği detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir.

Çocuklarda başarılı böbrek nakli için; çocuklar konusunda deneyimli cerrahi ekip,  anestezi ekibi, pediatrik nefrolog ve pediatri yan dalları uzmanlarınınaynı merkezde bulunması  ve nakil sırasında görev alması büyük önem taşımaktadır.
Grup Florence Nightingale Hastanelerinde çocuk hastalarda böbrek nakli başarı ile uygulanabilmektedir.


Çocuklarda böbrek yetmezliğinin nedenleri yetişkinlerdeki nedenlere göre farklıdır. 
Çocuklarda böbrek yetmezliğinin en sık karşılaşılan nedenleri:
 • Üretral kapakçığa bağlı idrar yolu tıkayıcı böbrek hastalıkları
 • Metabolik hastalıklar
 • İdrar torbası (mesane) ile ilgili doğumsal anormallikler
 • Sık geçirilen enfeksiyonlar, 
 • Böbreklerin doğumsal gelişmemesi, 
 • Böbreğin glomerül hastalıkları olarak sıralanabilir.

Böbrek nakli olacak kişiye nakil öncesi yapılan rutin kan ve görüntüleme tetkikleri iki veya üç gün içerisinde tamamlanır.

Yakın zamanlı yapılmış ekokardiyografi gibi kardiyolojik tetkikleri değerlendirilir. Daha önce tüberküloz veya benzer bir enfeksiyon hastalığı bulunması, sık olarak enfeksiyona sebep olan böbrekler, polikistik böbrekler, hepatit B veya C bulunması gibi durumlarda ileri tetkikler istenebilir.

Böbrek naklinden sonra her şeyin problemsiz gitmesi için mevut hastalıklar nakilden önce dikkatle değerlendirilmelidir.

Böbrek alıcısı için yapılan tüm testler şöyle sıranalabilir:

Birinci aşama testler:

 • Hemogram       
  • HTC (Hematokrit)
  • BK (Lökosit)
  • Plt (Trombosit)
 • Kan Biyokimyası             
  • Total kolesterol
  • Trigliserid
  • HDL Kolesterol
  • LDL Kolesterol
  • Açlık Kan Şekeri
  • BUN
  • Kreatinin
  • AST (SGOT)
  • ALT (SGPT)
  • GGT
  • Alkalenfosfataz
  • Total Bilirubin
  • Total Protein
  • Albumin
  • Na (sodyum)
  • K (potasyum)
  • Cl (klor)
  • Ca (kalsiyum)
  • İyonize fosfor
  • Mg (Magnezyum)
  • Amilaz
 • Endokrinoloji laboratuarı          
  • Serbest T3,T4,Tsh
  • Gebelik Testi (Son bir ay içinde)
  • PSA (50 yaş üzeri erkeklerde)
 • Kan Pıhtılaşma paneli  
  • Kanama zamanı
  • APTT
  • PT
 • Seroloji          
  • Kan Gurubu
  • HBsAg
  • AntiHBs
  • Anti HBc-IgG
  • Anti HCV
  • RPR-VDRL
  • Anti-HIV 1/2
  • CMV IgG
 • Kardiyolojik tetkikler   
  • EKG (Elektrokrdiyografi)
  • Ekokardiyografi, stres testi
 • Radyoloji           
  • Akciğer grafisi
  • Mamografi (50 yaş üzeri kadınlarda)


İkinci Aşama Testler:

 • Uzman doktor değerlendirmesi
  • Transplant Cerrahı
  • Nefrolog
  • Kardiyoloji
  • Psikiyatri
  • Göğüs Hastalıkları
  • Jinekoloji
 • Doku Laboratuvarı tetkikleri    
  • Doku grupları
  • CDC (Cross match)
  • Flow (Cross match)