Böbrek Nakli Öncesi Süreç

Böbrek Nakli Merkezimize başvuran son dönem böbrek hastaları organ nakli koordinatörlerimiz tarafından karşılanır.

Hastaların böbrek nakli için uygun olup olmadıkları yapılan detaylı taramalar sonrası doktorlarımız tarafından değerlendirilir.

Yapılan taramalarda; kan tetkikleri, radyolojik tetkikler, kalp incelemeleri yer almaktadır. Bu taramalar başta nefroloji (böbrek hastalıkları) olmak üzere pek çok farklı branştan doktor tarafından; böbrek nakil cerrahı, kardiyoloji uzmanı ve gerekli diğer uzmanlar değerlendirilir.

Kadavra listesine alınması uygun bulunan hastaların Sağlık Bakanlığı’nın özel veri sistemine kaydı yapılır. Bu aşamadan sonra hasta kendisine ait bir referans numarası ile böbrek nakli için Ulusal Bekleme Listesine girmiş olur.

Bir yakınınız size böbrek vermek istiyor ise canlıdan böbrek nakli için verici (size böbreğinin birini vermeğe gönüllü olan yakınınız) de detaylı olarak incelenir.

Gönüllü bağışçının, sağlığının bozulmaması, zarar görmemesi, nakil sonrasında normal ve sağlıklı hayatına  geri dönmesi esastır. Bu nedenle böbrek bağışlayacak olan kişinin detaylı kan ve idrar tetkikleri, bilgisayarlı tomografi ile karın taraması yapılır ve uzman değerlendirilmesinden geçer. Ancak sağlıklı olduğu tespit edilen kişiler böbrek vericisi olarak kabul edilir. 

Canlı vericiden böbrek nakli için alıcı ve verici hazırlık aşaması Böbrek Nakli Merkezimizde bir hafta içinde tamamlanabilmektedir.

Ameliyatın ne zaman olacağı böbrek naklinin canlı ya da kadavra kaynaklı olmasına göre değişmektedir. Canlı böbrek naklinde operasyon zamanlaması önceden belirlenir ve verici - alıcı bir gün öncesinde hastaneye yatırılır.

Kadavra böbrek naklinde ise organın hastanede bulunma zamanına göre operasyon zamanı planlanır ve hasta gece gündüz her an hastaneye yatış için çağırılabilir.

Bu sebeple kadavra organ için bekleyen hastalar 24 saat kendilerine ulaşılacak bir telefon numarasına sahip olmalı ve her an hastaneye gelecek şekilde hazır olmalıdır.
Kadavra böbreğin ideal şartlarda en fazla 24 saat içinde nakledilmesi gerekir.

Hastanın hazırlığı ile eş zamanlı olarak alıcıyla böbrek vericisi arasında kros tetkiki (cross match testi) yapılır. Bu testin sonucu olumlu çıkarsa en kısa zamanda böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirilir.  

Kadavradan böbrek nakli için çağırıldığımda neler yapılacak?

İlk olarak kros tetkiki için kan vermeniz gerekiyor. Yaklaşık 4-5 saat süren bu tetkikin uygun çıkması durumunda böbrek nakli olabilirsiniz.