Optik sinir başı analizi (Optic nerve head analyser )

Optik sinir başı analizi; glokom yani göz tansiyonu tanısı ve takibinde önemlidir.

Lazer vasıtasıyla görme sinirinin hassas ölçümleri yapılarak glokomun tedavi süreci planlanır. 

Paylaş

Hastalık ve Tedaviler

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz