Artroplastik Cerrahi Ortopedik Travma

  • 1996 İstanbul Florence Nightingale hastanesindeki görevini devam ettirmektedir.
  • 1993 - 1995 İstanbul Esnaf Hastanesi'nde operatör doktor olarak görev aldı
  • 1983 - 1992 İstanbul Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalıştı.
  • 1980 - 1983 Erzincan Askeri Hastanesi'nde operatör doktor olarak görev aldı.
  • 1976 - 1980 Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tamamladı.
  • 1966 - 1972 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü.

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

luslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Ganiyusufoglu KA, Ayalp K, Ozturk C, Sakallioglu U, Ozer O. Intraosseous leiomyoma in a rib. A case report. Acta Orthop Belg 75: 561-565, 2009. 2. Ozturk C, Alanay A, Enercan M, Dilek H, Sakallioglu U, Hamzaoglu A. The comparison of traction radiographs taken under general anesthesia with conventional flexibility graphies in AIS patients: Which is better? 9th International Turkish Spine Congress, Istanbul, 27-30 April 2011.

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler C. Kitap ve Bölüm Yazarlığı D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler