• Varis ve Damar Cerrahisi
 • Derin Ven Trombozu
 • Venöz Ülser Tedavisi
 • Hemanjiom
 • Lenfatik Hastalıklar

 • 2019Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp FakültesiÖğretim Görevlisi / Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2019Grup Florence Nightingale HastaneleriVaris, Damar Cerrahisi
 • 2018Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Venöz Çalışma Grubu Genel Sekreterliği
 • 2012 - 2015Siyami Ersek Hastanesi Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiUzmanlık Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2005 - 2012Siyami Ersek Hastanesi Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiDoktora, Tıpta Uzmanlık – Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2004Ege Üniversitesi Tıp FakültesiY. Lisans / Tıp Doktoru
 • 1998 - 2004Ege Üniversitesi Tıp FakültesiLisanas / Tıp Doktoru

 • European Society of Vascular Surgery
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği
 • Fleboloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI SSCI Arts and Humanities)

TARHAN A. , KEHLİBAR T , YILMAZ M. , ARSLAN Y. , YİĞİT S. , ÖZLER A. “Right coronary artery with high take off “Ann Thorac Surg. 2007 May;83(5):1867-9.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI-Expanded)

UGUR E.H. , YAPICI N , KUDSIOGLU T , UGUR YIGIT S, YAPICI M.F. , SARACOGLU A, SARACOGLU K.T., AYKAC Z. “ N-Acetylcysteine is ineffective on short-term Neuron Specific Enolase levels following coronary artery bypass graft surgery” J Anesth. 2012 Feb 22

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

UĞUR S.Y, UĞUR E H , CORUH T. , YAPICI N. , YAPICI F. AYKAC Z. , “N-asetilsisteinin kardiyopulmoner baypas sonrası juguler bulbus kanında NSE düzeylerine etkisi–ilk sonuçlar”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye,
2010

SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Uluslararası Atıflar

Toplam 22 Atıf : TARHAN A. , KEHLİBAR T , YILMAZ M. , ARSLAN Y. , YİĞİT S. , ÖZLER A. “Right coronary artery with high take off “Ann Thorac Surg. 2007 May;83(5):1867-9.

Sempozyum ve Kurslar

 

 • European vascular course,Maastricht,2015
 • European vascular course,Maastricht,2016
 • European vascular course,Maastricht,2017
 • European vascular course,Maastricht,2018
 • European vascular course,Maastricht,2019
 • Charing Cross ,London,2015
 • Damar Cerrahisinde Gri Alanlar, İzmir, 2019
 • Ven Günleri,Trabzon,2018
 • Arter Günleri,İstanbul,2018
 • Ven Günleri,İstanbul,2018
 • Ven Akademisi,İzmir,2018
 • 18.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi,Kıbrıs,2017
 • 15.Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi,Antalya,2018