• Tümör Cerrahisi
  • Gamma Knife Radyocerrahi
  • Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
  • Parkinson Hastalığı Cerrahisi
  • Epilepsi Cerrrahisi
  • Spinal Cerrahi

   Op.Dr. Selhan Karadereler 2005 yılından itibaren Nöroşirürji uzmanı olarak Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde çalışmaktadır. Bu süre içinde özellikle fonksiyonel nöroşirürji ve tümör cerrahisi konularına odaklanmış, parkinson hastalığı, stereotaktik işlemler, görüntü rehberliğinde tümör cerrahisi, hipofiz cerrahisi konuları başta olmak üzere tüm nöroşirürji konularında çalışmıştır.

    Hastanemizde gamma knife radyocerrahi ünitesinin kurulması ve bu tedavi hizmetinin verilmesinde aktif olarak çalışmıştır. Halen omurga cerrahisi bünyesinde çalışmakta, dejeneratif, konjenital ve diğer omurga ameliyatlarında omurga cerrahisi ekibiyle beraber hizmet vermektedir.  

  •  Türk Nöroşirürji Derneği
  •  Stereotaktik, Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Grubu Nöroonkoloji Grubu European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery