• Genel ve Çocuk Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Burun Hastalıkları ve Sinüzit Cerrahisi
 • Rinoplasti(burun estetiği ameliyatı)
 • Kulak Zarı, Orta ve İç Kulak(koklear implant) Cerrahisi
 • Vertigo(başdönmesi) ve Kafatabanı Cerrahisi
 • Ses Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Uyku Apnesi ve Cerrahisi
 • Baş Boyun Kanseri Cerrahisi
 • Tiroid Tümörleri Cerrahisi

2002 yılında Marmara Üniversitesi Tıp(İngilizce) Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2004’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp(Çapa) Fakültesi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İhtisasına başladı. 

2009 yılında ihtisası tamamlayarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimi sırasında 2006 ve 2007 yıllarında Harvard Tıp Okulu, Massachusetts Göz ve Kulak Hastanesi’nde Gözlemci olarak çalıştı. 

2009 yılında Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak atandı. Çalıştığı üç yıl boyunca birçok kulak, rinoplasti, sinüzit ve baş boyun kanseri ameliyatları yaptıktan sonra 2012 yılında Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaya başladı.    

2014-2015 yıllarında ABD’de Jackson Memorial Hastanesi-Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana bilim Dalında Nörootoloji(Kulak Hastalıkları) Yan Dal eğitimi aldı. 2016-2017 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalıştı.  2018 Ekim ayından itibaren Florence Nightingale Hastaneleri’nde göreve başladı. 
 

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Fasyal Plastik Cerrahisi Derneği
 • American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Ulusan M, Yılmazer R, Özlük Y, Enöz M, Süoğlu Y. Radiation-induced osteosarcoma  of larynx: case report and literature review. Ear Nose Throat J. 2012: Oct;91(10):E22-5. 
Review.

2. Yılmazer R, Ulusan M, Kumral TL, Süoğlu Y. Aneurysm of the Internal Jugular Vein and Transverse Sinus associated with Occipital bone erosion. The Internet Journal of Head and Neck Surgery 2009: Volume 3 Number 2.

3. Yazici ZM, Mete O, Elmali Z, Sayin I, Yılmazer R, Kayhan FT. Clear cell odontogenic carcinoma of the maxilla. Acta  Medica 2011: 54(3):122–124.

4. Erdim İ, Yazici ZM, Yilmazer R, Sever N, Kayhan FT. A huge cemento-ossifying fibroma of paranasal sinus: a case report. Acta Medica. 2012: 55(3):146-9.

5. Sirin AA, Erdim I, Baykal B, Oghan F, Yilmazer R, Guvey A, Kayhan FT. Detection of ideal reservoir level after laryngectomy using endoilluminator in voice rehabilitation Laryngoscope. 2015: Jul;125(79:E239-44. doi: 10.1002/lary.25213. Epub 2015 Feb 20.

6. Erdim I, Akcay T, Yilmazer R, Erdur O, Kayhan FT. Is Metabolic Syndrome Associated with Obstructive Sleep Apnea in Obese Adolescents? J Clin Sleep Med. 2015: Dec 15;11(12):1371-6. doi: 10.5664/jcsm.5266.

7. Soylu E, Orhan I, Cakır A, Istanbullu A, Altın G, Yılmazer R, Calım OF. Effect of a moustache on nasal Staphylococcus aureus colonisation and nasal cytology results in men. J Laryngol Otol. 2015: 129;155-158. doi: 10.1017/S002221511400334X.

8. Yilmazer R, Kersin B, Soylu E, Altin G, Cakir A, Yilmaz F. Bilateral oropharyngeal hairy polyps: a rare cause of dyspnea in newborns. Braz J Otorhinolaryngol. 2017 Jan – Feb:83(1);117-118. doi: 10.1016/j.bjorl.2015.06.001. Epub 2015 Oct 16.

9. Yilmazer R, Yazici ZM, Balta M, Erdim I, Erdur O, Kayhan FT. PlasmaBlade versus cold dissection tonsillectomy. A prospective, double-blind, randomized study in adult patients. Ear Nose Throat J. 2017 Jul:96(7);250-256.

10. Yilmazer R, Yazici ZM, Erdim I, Kaya KH, Ozcan Dalbudak S, Kayhan FT. Follow-Up Results of Newborns after Hearing Screening at a Training and Research Hospital in Turkey. J Int Adv Otol. 2016 Apr:12(1);55-60. doi: 10.5152/iao.2015.1736.

11.  Cengiz FB, Yilmazer R, Olgun L, Sennaroglu L, Kirazli T, Alper H, Olgun Y, Incesulu A, Atik T, Huesca-Hernandez F, Domínguez-Aburto J, González-Rosado G, Hernandez-Zamora E, Arenas-Sordo ML, Menendez I, Orhan KS, Avci H, Mahdieh N, Bonyadi M, Foster J 2nd, Duman D, Ozkinay F, Blanton SH, Bademci G, Tekin M. Novel pathogenic variants underlie SLC26A4-related hearing loss in a multiethnic cohort. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 Oct:101;167-171. doi: 10.1016/j.ijporl.2017.08.006. Epub 2017 Aug 8.

12. Yilmazer R, Gerring RC, Sidani C, Wolfovitz A, Angeli SI, Telischi FF. The Feasibility of Retrofacial Approach for Cochlear Implantation. Otol Neurotol. 2018 Aug;39(7):e550-e556. doi: 10.1097/MAO.0000000000001878.

13. Yilmazer R, Baskadem Yilmazer A, Hoffer ME, Eshraghi AA, Telischi FF, Angeli SI. A new technique to find the facial nerve and recess by using the short process
of the incus and the spine of Henle as landmarks: incus-spine angle. Acta Otolaryngol. Accepted. doi: 1080/00016489.2018.1504168.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

1. Z. Yalnız, S. Demokan, Y. Süoğlu, R. Yılmazer, N. Dalay. Methylation of the mismatch repair genes. Poster presentation. Abstract Number : 591. 21st Meeting of the European Association for Cancer Research, June 26-29, 2010, Oslo, Norway.

2. Dalay N, Demokan S, Suoglu Y, Yilmazer R, Ulusan M. The let-7 microRNA binding site variant in the KRAS 3’-UTR is not associated  with the risk of head and neck cancer. Abstract Number: 4400. 105th Annual Meeting of American Association of Cancer Research, April 5-9, 2014, San Diego, CA, USA.

3. R. Yilmazer, S. Angeli, A. Eshraghi, M. Hoffer, A. Baskadem Yilmazer, F. Telischi. A novel method to localize the facial nerve and recess: Incus-Spine and Incus-Facial Nerve angles. Poster presentation. Abstract Number: 72. CI 2015 DC. Emerging issues in cochlear implantation, October 15-17, 2015, Washington D.C., USA.